× "

tercüman ı ahval

" arama sonuçları

tercüman-ı ahval mukaddimesi,terkiblerle birlikte günümüz türkçe

    tercüman-ı ahval mukaddimesi günümüz türkçesiyle.... mademki  (hey’et-i içtimâiyyede) sosyal bir şekilde yaşayan halk, (vezaif-i kânuniye)  bu kadar kanundan sorumludur, elbette ki(kâlen ve kalemen) sözle ve yazı ile kendi vatanının yararına olan (beyan-ı efkâr)düşüncelerini söylemesi onun (cümle-i hukukûk-u müstebesinden)-haklarının kazanılmışlğından-en doğal haklarından kabul edilir. eğer şu (müddeaya)iddiaya bir(sened-i müsbir)-geçerli bir senet- dayanak aranılacak olsa, (maarif kuvvetiyle) eğitimle zihni açılmış olan,(müteneddînenin) medenîleşmiş milletlerin yalnızca politika gazetelerini göstermek...

tercüman-ı ahvâl mukadimesi günümüz türkçesiyle

tercüman-ı ahvâl mukadimesi günümüz türkçesiyle

    mademki sosyal bir şekilde yaşayan halk, bu kadar kanundan sorumludur, elbette ki sözle ve yazı ile kendi vatanının yararına olan düşüncelerini söylemesi onun en doğal haklarından kabul edilir. eğer şu iddiaya bir dayanak aranılacak olsa, eğitimle zihni açılmış olan, medenîleşmiş milletlerin yalnızca politika gazetelerini göstermek yeterlidir. bu konu osmanlı devleti tarafından yeni de olsa kabul edilmiştir ki büyük meclis, tanzimat’ın oluşumu sırasında kanunlara ve düzene bağlı yazılar yazılması için herkese resmî bir izin vermişti. hatta yüce hükümetimizin izniyle, osmanlı toprakları içindeki müslüman olmayanların kendi dilleri ile şu anda çıkardı...

lise3 ı. dönem tanzimat edebiyatı

  1860'ta şinasi ile agâh efendi'nin birlikte çıkardıkları tercüman-ı ahval'le tanzimat edebiyatı başlamıştır.   fransız düşünür ve edebiyatçılarından j.j.rousseau, voltaire ve montesquieu'nun etkisi altındadır.   divan edebiyatında bulunan şiir, tarih, mektup gibi türleri batı anlayışına uygun olarak geliştirdiler. örneğin, aşk ve şarap konusunu işleyen gazele; cesaret, doğruluk, vatan, millet kavramlarını getirdiler.   "sanat toplum içindir, halk içindir" ilkesi doğrultusunda hareket ettiler. konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı ortadan kaldırmaya çalıştılar bunda da epeyce basarı sağladılar....

tercüman-ı ahvâl

tercüman-ı ahvâl istanbulda yayımlanan ilk özel gazetedir. yayınlanma tarihi 1860 - 1866 tercüme arasıdır. önceleri pazar günleri çıkan tercüme gazete 1861 de haftada 3 gün çıkmaya başlamıştır. gazete daha sonra diğer gazete ile rekabet edebilmek için haftada 5 gün çıkmaya başlamıştır. gazetede yazarlar arasında çoğunlukla osmanlının geri kalma nedenleri tercüme tartışılıyordu. tercüme gazetede ilk türkçe oyun şinasi nin şair evlenmesi dizi olarak yayınlanmıştı. tercüme gazete ziya paşanın kaleme aldığı sanılan bir yazıda eğitim sistemine sert bir eleştiri yapan yazısı yüzünden 1861 de iki hafta süreyle kapatıldı. tercüman-ı ahval terc&u...

2. meşrutiyet : didÂr-ı hürriyet

2. meşrutiyet : didÂr-ı hürriyet

  2.meşrutiyet: didâr-ı hürriyet http://www.cukurovasanatdergisi.com/alper-bakici/2-mesrutiyet-didar-i-hurriyet.html   23 temmuz 1908 2.meşrutiyet’in ilanına geçmeden önce 1789 fransız ihtilali ve osmanlıda yenileşme hareketlerinden bahsetmekte yarar var. 1789’da fransa’da patlak veren isyan sonucu monarşi yıkıldı, önce meşrutiyet ardından cumhuriyet rejimine geçildi. fransız ihtilali tüm dünya ülkelerini etkilediği için yeni çağ’ın sonu, yakın çağ’ın başlangıcı kabul edildi. statükonun korunmasından yana olup mutlakıyetle yönetilen avrupa devletleri 1815’te avusturya başbakanı metternich öncülüğünde fransa’ya karşı...

tercümanı ahval gazetesinin özellikleri içeriği yayınları

  tercüman-ı ahval, istanbul'da 1860–1866 arasında yayımlanan ilk özel türkçe gazetedir. bu gazete hem gazetecilik hem de edebiyat yönünden tam bir dönüm noktası olmuştur. sosyal ve siyasal olayların yoğunluk arz ettiği halk tarafından merak ve heyecanla izlenen olaylar bu gazetede yayınlanmıştır. bir övgü gazetesi değil, düşünceye tartışma gazetesi olmuş, fertlerin düşünce ve kanatlarını açığa vurulmasına katkı sağlamış, imtiyazlı başyazı geleneği ilk bu gazetede başlamış, tefrika ve tartışmalar, haberi ön plana çıkaran araştırmalar, eğitim sisteminin aksaklıkları ve siyasi eleştiri örnekleri yine ilk bu gazetede yer almıştır 22 ekim 1860'ta agâh efendi...

ı. dönem tanzimat edebiyatı

ı. dönem tanzimat edebiyatı özellikleri 1860'ta şinasi ile agâh efendi'nin birlikte çıkardıkları tercüman-ı ahval'le tanzimat edebiyatı başlamıştır.   fransız düşünür ve edebiyatçılarından j.j.rousseau, voltaire ve montesquieu'nun etkisi altındadır.   divan edebiyatında bulunan şiir, tarih, mektup gibi türleri batı anlayışına uygun olarak geliştirdiler. örneğin, aşk ve şarap konusunu işleyen gazele; cesaret, doğruluk, vatan, millet kavramlarını getirdiler.   "sanat toplum içindir, halk içindir" ilkesi doğrultusunda hareket ettiler. konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı ortadan kaldırmaya çalışt...

tercüman-ı ahvâl (gazete) vikipedi

tercüman-ı ahvâl (gazete) tercüman-ı ahval tercüman-ı ahvâl, istanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel gazetedir. 22 ekim 1860'ta agah efendi ve şinasi tarafından çıkarıldı. önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. gazete zamanla ceride-i havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkânından satılıyordu. şinasi, ahmed vefik paşa, ziya paşa, refik bey'in sık sık bu gazetede yazıları yer aldı. bu yazılarda osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri ve ülkede olup bitenler tartışılıyordu.ancak 24.sayisindan sonra şinasi ayrilmistir ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazetede, batılı anlamda...

tercüman-ı ahval mukaddimesi ve müsavat

tercüman-ı ahval mukaddimesi ve müsavat 5. tercümân-ı ahvâl mukaddimesi                       müsavat merkezi otorite halk merkezi otorite halk kanun kanuni vazife kanun her vatandaşın eşit olması devlet-i aliyye ...

tercüman-ı ahval gazetesinin özellikleri nelerdir?

tercüman-ı ahvâl, istanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel türkçe gazetedir.22 ekim 1860'ta agah efendi ve şinasi tarafından çıkarıldı. önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. gazete zamanla ceride-i havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkanından satılıyordu.şinasi, ahmed vefik paşa, ziya paşa, refik bey'in sık sık bu gazetede yazıları yer aldı. bu yazılarda osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri ve ülkede olup bitenler tartışılıyordu.ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazeted...

tercüman-ı ahval gazetesinin özellikleri nelerdir?

tercüman-ı ahvâl, istanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel türkçe gazetedir.22 ekim 1860'ta agah efendi ve şinasi tarafından çıkarıldı. önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. gazete zamanla ceride-i havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkanından satılıyordu.şinasi, ahmed vefik paşa, ziya paşa, refik bey'in sık sık bu gazetede yazıları yer aldı. bu yazılarda osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri ve ülkede olup bitenler tartışılıyordu.ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazeted...

tercüman-ı ahvâl

tercüman-ı ahvâl, istanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel türkçe gazetedir.22 ekim 1860'ta agah efendi tarafından çıkarıldı. önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. gazete zamanla ceride-i havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkanından satılıyordu.şinasi, ahmed vefik paşa, ziya paşa, refik bey'in sık sık bu gazetede yazıları yer aldı. bu yazılarda osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri ve ülkede olup bitenler tartışılıyordu.ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazetede, batılı ...

kpss, öss ı. ve ıı. meşrutiyet

ı. ve ıı. meşrutiyet test 1. aşağıdaki osmanlı devlet adamlarından hangisi ı. meşrutiyet’in ilanında en çok etkili olan kişidir? a) ahmet izzet paşa b) ahmet kâmil paşa c) ali rıza paşa d) prens sabahattin e) ahmet mithat 2. ıı. meşrutiyetle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? a) padişahın sınırlı da olsa veto yetkisi vardır. b) yasa önerme yetkisi meclistedir. c) dış politikada olumsuz gelişmelere sebep olmuştur. d) parlamento üyeleri dört yılda bir yenilenirdi. e) parlamentoda sadece mebusan meclisi vardır. 3. aşağıdakilerden hangisi ayan meclisinin özelliklerinden biri değildir? a) ayan meclisi üyesi olabilmenin şartlarından biri de 40 yaşını doldurmuş olmaktır. b) ayanlar padişah tarafından seç...

tercüman-ı ahvâl gazetesi'nin özellikleri

istanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel türkçe gazetedir.22 ekim 1860'ta agah efendi tarafından çıkarıldı. önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. gazete zamanla ceride-i havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkanından satılıyordu.şinasi, ahmed vefik paşa, ziya paşa, refik bey'in sık sık bu gazetede yazıları yer aldı. bu yazılarda osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri ve ülkede olup bitenler tartışılıyordu.ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazetede, batılı anlamda ilk türkçe oyun olan şinasi'nin şair evlenmesi de (1860) dizi olarak yayınlamıştı.gazete, ziya paşa'nı...

ilk özel türkçe gazete: tercüman-ı ahvâl

tercüman-ı ahvâl, istanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk özel türkçe gazetedir. 22 ekim 1860'ta agah efendi tarafından çıkarıldı. önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. gazete zamanla ceride-i havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. bahçekapı'da bir matbaada basılan gazete, matbaanın altındaki bir tütüncü dükkanından satılıyordu. şinasi, ahmed vefik paşa, ziya paşa, refik bey'in sık sık bu gazetede yazıları yer aldı. bu yazılarda osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri ve ülkede olup bitenler tartışılıyordu. ayrıca edebi eserlerin de yayımlandığı gazetede, batılı anlamda ilk türkçe oyun olan şinasi'nin şair evlenmesi de (1860) dizi olarak yayınl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !