× "

terim sayısı bulma

" arama sonuçları

matematik terimleri sözlüğü

– a – açık önerme: içinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme. aksiyom: doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme. alt küme: a kümesinin her elamanı b kümesinin de elemanı ise a, b nin alt kümesidir. algoritma: belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi apsis: analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı. ayrık kümeler: kesişimleri boş olan kümeler. açı: başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi. argüment: düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının, x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı. artan fonksiyon: reel değiş...

örnek günlük plan

ders planı okulu: sınıf:9.sınıflar ders: matematik ders süresi: tarih:00.00.2000 öğrenme alanı:sayılar alt öğrenme alanı: ardışık sayılar beceriler: matematiksel düşünme, akıl yürütme, ilişkilendirme, problem çözme, iletişim kurma. kazanımlar: kaynaklar:ders kitabı, kaynak kitaplar araç ve gereçler : matematik dersi için hazırlanmış araç gereçler, tebeşir, tahta   dersin işlenişi:   ardışık sayılar belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir.n bir tam sayı olmak üzere,   ardışık dört tam sayı sırasıyla; n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.{…,-2,-1,0,1,2,…} ...

sözlüğümüz..

– a – açık önerme: içinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme. aksiyom: doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme. alt küme: a kümesinin her elamanı b kümesinin de elemanı ise a, b nin alt kümesidir. algoritma: belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi apsis: analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı. ayrık kümeler: kesişimleri boş olan kümeler. açı: başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi. argüment: düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının, x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı. artan fonksiyon: reel değiş...

gauss metodu

gauss metodu carl friedrich gauss çok ünlü bir matematikçidir.1777-1885 yılları arasında arşimet ve newton ile mukayese edilecek ölçüde bilime katkıda bulunmuştur.gauss modern matematiğin kurucusu olarak görülür.astronomi ve fizikte de buluşlar gerçekleşmiştir.hayatta olduğu sürece tam 155 adet eser yayınlanmıştır.rivayetlere göre zihninden çok hızlı bir hesap yapardı.bundan dolayı matematik öğretmeninin ilgisini çekmişti.gauss genellikle bütün buluşlarını 14 ve 17 yaşları arasında gerçekleştirmiştir.1972 yıllarında euclid dışı geometriyle ilgilenmiştir.1974 yılında newton’un “principa” adlı eserini okuyarak küçük kareler metodunu bulmuş...

matematik sözlüğü (bütün terimler)

– a – açık önerme: içinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme. aksiyom: doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme. alt küme: a kümesinin her elamanı b kümesinin de elemanı ise a, b nin alt kümesidir. algoritma: belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi apsis: analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı. ayrık kümeler: kesişimleri boş olan kümeler. açı: başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi. argüment: düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının, x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı. artan fonksiyon: reel değişkenli bir fonksiyonda serbest değişken artarken, bunların görüntülerini de artıran fonksiyon. analitik düzlem: üzerine koordinat sistemi yerleştiri...

matematik sözlüğü

– a – açık önerme: içinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme. aksiyom: doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme.alt küme: a kümesinin her elamanı b kümesinin de elemanı isea, b nin alt kümesidir.algoritma: belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemiapsis: analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı.ayrık kümeler: kesişimleri boş olan kümeler.açı: başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi.argüment: düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının,x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı.artan fonksiyon: reel değişkenli bir fonksiyonda ser...

matematik sözlüğü

– a – açık önerme: içinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme. aksiyom: doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme.alt küme: a kümesinin her elamanı b kümesinin de elemanı isea, b nin alt kümesidir.algoritma: belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemiapsis: analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı.ayrık kümeler: kesişimleri boş olan kümeler.açı: başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi.argüment: düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının,x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı.artan fonksiyon: reel değişkenli bir fonksiyonda ser...

cebirsel ifadeler

içinde en az 1 bilinmeyen ve işlem bulunan ifadelere cebirsel ifadeler denir.  x+5,8y-9 gibi ifadelerdir. cebirsel ifadelerde kullanılan harflere bilinmeyen denir.cebirsel ifadelerde + veye - ile ayrılan kısımlara terim denir. 3a+8b-4c ifadesinde: 1. terim 3a: a bilinmeyen ve 3 katsayıdır.2. terim 8b: b bilinmeyen ve 8 katsayıdır.3. terim -4c:c bilinmeyen ve -4 katsayıdır. cebirsel ifadelerde işlemler bir cebirsel ifadede bir değişkenin aynu veya farklı katsayılara sahip olan terimlerine benzer terim denir. benzer terimler toplanırken önündeki katsayılar toplanır ve bilinmeyenin katsayısı olarak yapılır. 3x+7-8x+3= -5x + 10'dur. tek termli ile çift terimlinin çarpımı 3 ile 2x+4= 3.(2x+4 )= 6x+12 çift terimli ile ...

terim sayısı bulma

<!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} h1 {mso-style-next:normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:16.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; color:red; mso-font-kerning:0pt;} p.msobodytext, li.msobodytext, div.msobodytext {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman"; color:black;} @page section1 {...

genel matematik

özdeşlik, denklemler ve eşitsizlikler ( # ) parantez açılımları a ( x + b ) = ax + b örnek: 4 ( x + 5 ) = 4x + 20 x ( x + a ) = x² + ax örnek: 3x ( x + 2 ) = 3x² + 6x örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) ortak parantez alma x² + ax = x.x + a.x = x ( x + a ) örnek: x² - x = x.x - 1.x = x ( x- 1 ) örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) tam kare tam karenin hikayesi şudur: 1. karesi + 1. ile 2.'nin çarpımının 2 katı + 2.'nin karesi denklem ( x + k )² olsun. formül olarak ise x² - 2kx + k² ' dir. örnek: ( x + 2 )² = x² + 4x + 4 örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) iki kare farkı...

matematik sözlüğü

– a –açık önerme: içinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme. aksiyom: doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme.alt küme: a kümesinin her elamanı b kümesinin de elemanı isea, b nin alt kümesidir.algoritma: belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemiapsis: analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı.ayrık kümeler: kesişimleri boş olan kümeler.açı: başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi.argüment: düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının,x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı.artan fonksiyon: reel değişkenli bir fonksiyonda serbest değişken...

gauss metodu nedir?ne işe yarar?

carl friedrich gauss çok ünlü bir matematikçidir.1777-1885 yılları arasında arşimet ve newton ile mukayese edilecek ölçüde bilime katkıda bulunmuştur.gauss modern matematiğin kurucusu olarak görülür.astronomi ve fizikte de buluşlar gerçekleşmiştir.hayatta olduğu sürece tam 155 adet eser yayınlanmıştır. rivayetlere göre zihninden çok hızlı bir hesap yapardı.bundan dolayı matematik öğretmeninin ilgisini çekmişti.gauss genellikle bütün buluşlarını 14 ve 17 yaşları arasında gerçekleştirmiştir.1972 yıllarında euclid dışı geometriyle ilgilenmiştir.1974 yılında newton’un “principa” adlı eserini okuyarak küçük kareler metodunu bulmuştur.1970-1975 yılları arasında göttingen üniversitesi’nde okumuştur.1801 yılında “aritmetik münakaşaları” adlı eserini yayınlamıştı...

sözlük ve terim sözlükleri çalışmaları

sözlük ve terim sözlükleri çalışmalarıtürk dil kurumu, 1932’de kuruluşundan bir süre sonra sözlük çalışmalarına başlamıştır. kurum’un ilk sözlük çalışmaları, tarama ve derleme sözlükleri olarak ortaya konulmuştur. türkçe’nin genel sözlüğünün “türkçe sözlük” adıyla ilk baskısı 1945’te yapılabilmiştir. ilk baskısı 1945’te yapılan bu türkçe sözlük’te, ancak 15.000 (on beş bin) civarında madde başı kelime veya söz bulunmaktadır. şemsettin sami’nin 1901’de basılan “kamus-ı türkî” adlı sözlüğünde 26.000 (yirmi altı bin) madde başı söz veya kelime bulunduğu göz önüne alınırsa, aradaki 45 yılda türk dil kurumunun tasfiyeci dil politikası sonucunda dilimizin nasıl fakirleştiği açıkça anlaşılır. türk dil kurumu, sözlük çalışmala...

tdk başkanı halûk akalın: yabancı dilde eğitim yanlış bir uygula

tdk başkanı halûk akalın: yabancı dilde eğitim yanlış bir uygulamadır (3. bölüm)   taner ünal: türkistan'ın aşkabat bölgesinde ano hafriyatını yapmış eski ön asya medeniyeti hakkında geniş bir bilgisi bulunan raphael pumpelly, birbirlerinden çok uzak olmalarına rağmen türkistan'daki ano ve mezapotamya'daki sus medeniyetlerinin menşe itibarıyla akraba olduklarını ve bunların vaktiyle müşterek olan bir kaynaktan çıkmış bulunduklarını anlatmaktadır. buğday, arpa gibi hububatın menşeinin orta asya olması, ano hafriyatından hububat ziraatının milâttan önce 8000 senelik bir kıdemi ortaya çıkarken elâm ve sümer'deki kıdeminin, milâttan önce 4000 seneyi geçmemesi ve diğer arkeolojik buluntular ano ı. medeniyetinin sus ı. medeniyetinden daha eski olduğu...

tdk başkanı halûk akalın: yabancı dilde eğitim yanlış bir uygula

tdk başkanı halûk akalın: yabancı dilde eğitim yanlış bir uygulamadır (5. bölüm)   taner ünal: sayın başkan, biraz da türk dil kurumunun çalışma alanlarını, amacını, görevlerini, yaptığı çalışmaları bizlere anlatabilir misiniz?   prof. dr. şükrü halûk akalın: büyük bir memnuniyetle… ulu önder atatürk'ün kutlu eliyle ve onun koruyucu genel başkanlığı altında 12 temmuz 1932 günü kurulmuş olan türk dil kurumu, çağdaş türkiye cumhuriyeti'nin en önemli kültür kurumlarından biridir. dilin uluslaşmadaki önemini büyük bir ileri görüşlülük ve bilimsel yetkinlikle ortaya koyan atatürk, türk dilinin öz güzelliğini ortaya çıkarmak ve türkçeyi yeryüzündeki diller arasında lâyık olduğu yere getirmek amacıyla da türk dil kurumunun kuruluşuna...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !