× "

terkibi bent ziya paşa söz sanatları

" arama sonuçları

terkib-i bent 10.sınıf edebiyat sayfa 145-150

  1. okuduğunuz şiiri ahenk unsurları yönünden inceleyerek tespitlerinizi aşağıya yazınız. 1. ses akışı (aliterasyon, asonans): ses akışı sağlayan sözcükler vardır. s, t ve y gibi sesler aliterasyon olarak kullanılırken a ve e sesi de asonans olarak kullanılmıştır. söyleyiş özelliği : ahenkli bir söyleyişe sahiptir. özellikle kafiye ve iç seslerdeki sözcükler bu şiire söyleyiş güzelliği katmıştır. ritim (açık ve kapalı hecelerin söylenişi): aruz ölçüsü ile yazıldığı seslerin açık kapalı oluşu önemlidir.” şîre-i engûr, âlûde, maîl-i bûs-ı leb-i câm, bezm-i cihanın &ldqu...

2011-03-09

türk şiir bilgisi redif: mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir. redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız) akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir. susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lere ince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir. içlerinde seni göremiyorum elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın, bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiil bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir. görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git! kafiye ( uyak ) çeşitleri kafiye ( uyak ) : mısra sonlarında anlamları ve gör...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

2011-03-07

türk şiir bilgisi redif: mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir. redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız) akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir. susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lere ince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir. içlerinde seni göremiyorum elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın, bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiil bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir. görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git! kafiye ( uyak ) çeşitleri kafiye ( uyak ) : mısra sonlarında anlamları ve gör...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

9.sınıf türk edebiyatı tüm ders notları 2

türk şiir bilgisiredif:mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir.redifin olduğu her yerde kafiye vardır. dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( altta ikinci örneğe bakınız)akşam olur, kuşlar konar dallara da--l---lara lara,lere rediftir.susamış yıldızlar iner göllere gö--l---lereince güzeller dizilir yollara yo--l ---lara “l” yarım kafiyedir.içlerinde seni göremiyorumelimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git “madan git” ler redif. “madan” zarf fiilbir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın “git” eylemdir.görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!kafiye ( uyak ) çeşitlerikafiye ( uyak ) :mısra sonlarında anlamları ve görevleri farklı olan se...

10. sınıf edebiyat 2011 kitabı cevapları yeni müfredat

sayfa 121 · istifham (soru sorma sanatı) · teşbih · mübalağa · hüsn-i talil · mecaz · tenasüp · tezat · teşhis · tenasüp · teşbiha · hüsn-i talil · telmih 9. ah: aşığın aşk acısından dolayı gönlünden göğe doğru çıkan duman ve kıvılcımlar bimar: aşk derdine düşmüş anlamında kullanılmıştır. gül-i ruhsar: sevgilinin yanağı rengi dolayısıyla güle benzetilir. şeyda: aşk hastalığından kaynaklanan çılgınlık hali için kullanılır.aşığın kendisidir. diğer imgeler: muradın şem’i felek: gök yüzü. edebiyatta felek daha çok şikâyet yerine kullanılır. divan şai...

10.sınıf edebiyat 2010 - 2011 sezon 117 - 135 arası cevaplar

  2.gazelde işlenen aşk teması somut ifadelerle ifade edilmiştir. örneğin şair sevgiliye kavuşma arzusunu mumla somutlaştırmıştır.yine gazelde aşık durumunu bir hastaya benzetiyor, tıpkı bir hastanın doktordan deva beklemesi gibi sevgiliden deva bekliyor. 3.gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. arapça'da "kadınlarla âşıkça söyleşi" manasına gelmektedir. ilk gazel'i 530'da ölen imruü'l-kays'ın yazdığı söylenmektedir. ilk dönemlerde (islam dininin ilk dönemlerinde) fazla ilgi görmemekle birlikte tep...

10. sınıf edebiyat 2011 kitabı cevapları yeni müfredat

sayfa 121 · istifham (soru sorma sanatı) · teşbih · mübalağa · hüsn-i talil · mecaz · tenasüp · tezat · teşhis · tenasüp · teşbih · hüsn-i talil · telmih 9. ah: aşığın aşk acısından dolayı gönlünden göğe doğru çıkan duman ve kıvılcımlar bimar: aşk derdine düşmüş anlamında kullanılmıştır. gül-i ruhsar: sevgilinin yanağı rengi dolayısıyla güle benzetilir. şeyda: aşk hastalığından kaynaklanan çılgınlık hali için kullanılır.aşığın kendisidir. diğer imgeler: muradın şem’i felek: gök yüzü. edebiyatta felek daha çok şikâyet yerine kullanılır. divan şair...

türk edebiyatinin dönemleri

türk edebiyatının dönemleri türk edebiyatı, türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. islâmiyet’ten önceki türk edebiyatı, 2. islâmî devir türk edebiyatı, 3. batı tesirinde gelişen türk edebiyatı. bu tasnif fuat köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir. türk edebiyatının devirlere ayrılmasında kullanılan kıstaslar türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır....

edebi şahsiyetler

türk edebiyatının dönemleri türk edebiyatı, türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. islâmiyet’ten önceki türk edebiyatı, 2. islâmî devir türk edebiyatı, 3. batı tesirinde gelişen türk edebiyatı. bu tasnif fuat köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir. türk edebiyatının devirlere ayrılmasında kullanılan kıstaslar türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır. çü...

türk edebiyatının dönemleri

türk edebiyatının dönemleri türk edebiyatı, türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. islâmiyet’ten önceki türk edebiyatı, 2. islâmî devir türk edebiyatı, 3. batı tesirinde gelişen türk edebiyatı. bu tasnif fuat köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir. türk edebiyatının devirlere ayrılmasında kullanılan kıstaslar türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır. çü...

terkib-i bent nazım şekli

istek,öneri ve şikayetleriniz terkib-i bent bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. en az beş en fazla on bentten oluşur. her bent de beş ila 10 beyitten oluşur. bentlerin kafiye düzeni gazele benzer. her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır. her bendin sonunda farklı vasıta beyitleri kullanılır. bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır. bentlerin kafiyelenişi gazeldeki gibidir. aa xa xa xa xa xa bb cc xc xc xc xc xc dd … (aa aa aa aa aa aa bb cc cc cc cc cc cc dd) edebiyatımızda bağdatlı ruhi ve ziya paşa bu türün iki önemli şairidir. ikisi de toplumsal konularda yazmışt...

türk edebiyat tarihi

  ---türk edebiyat tarihi---       türk edebiyatının dönemleri türk edebiyatı, türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. islâmiyet’ten önceki türk edebiyatı, 2. islâmî devir türk edebiyatı, 3. batı tesirinde gelişen türk edebiyatı. bu tasnif fuat köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir. türk edebiyatının devirlere ayrılmasında kullanılan kıstaslar türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır. çünkü türk tarihinde görülen üç medeniyet (iki medeniyet değişikliği), edebiyatın da seyrini değiştirmiş, on...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !