× "

tescil ve trafik belgesi tebdil işlemi dilekçe

" arama sonuçları

genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti, tescil

birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası yükümlülerinin gelir tespitinin yapılması ve tesciline ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. dayanak madde 2 – (1) bu yönetmelik, 5510 sayılı kanun ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. tanımlar madde 3 – (1) bu yöne...

marka tescil işlemleri nasıl yapılmalıdır?

her gün başvurusu yapılan 3 marka'dan 1'i tescil edilemiyor.nişletme sahiplerinin ticari beklentileri doğrultusunda yaptıkları reklam ve pazarlama giderlerine bakıldığında; tüm bu yatırımlar için harcanan paralara, emeğe ve zamana karşın,�markalarını yasal olarak koruyabilme konusunda aynı duyarlılığı ve özeni gösteremediklerini görüyoruz. birçok firma sahibinin bilinçsizlik ya da yalnızca maliyetleri göz önünde bulundurarak iş yaptırma düşünceleri ile ehliyetsiz ellere teslim ettikleri tescil işlemlerinde sağlıklı sonuçlar alamadıklarını görüyor ve izliyoruz.n�nyapılan araştırmalar çok açık bir şekilde gösteriyor ki türk patent enstitüsüne yapılan başvuruların ortalama % 40 ‘ı gerek yanlış başvurudan gerekse takipsizlikten dolayı belge alamıyor. uzun bir süreci kapsayan marka tescili işle...

neler tescil edilir

ticarette herkesçe kullanılan, bir meslek, bir sanat, bir ticaret grubuna ait olan isimler, işaretler kullanılamaz. eğer kullanılırsa ayırt edici özellikleri kalmamış demektir, bu da marka olarak tescil edilemez. ayrıca tescili istenen mallar için cins, kalite, vasıf, miktar, değer belirten isimler de kabul görmez, tescili yapılmaz. halkı yanıltabilecek isimler veya, coğrafi kaynaklar veya ürününü doğal yapısıyla ilgili unsurlar marka ismi olarak kullanılamaz. hizmetin özellikleri ile ilgili veya nitelikleri ilgili isimler verilemez. dini semboller veya değerlerle ilgili isimler kabul edilmez. genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı isimlerle başvuru yapılması mümkün değildir. ayrıca marka olarak tescil ettirilemeyecek...

‘’ her marka tescil, her tescil bir danışman ister ’’ ……”

    markanızı miras bırakabilir, lisans verebilir hatta başkalarına satabilirsiniz. seçtiğiniz isim, türk patent enstitüsü tarafından tescil edilene kadar aslında sizin değildir. ve ancak tescilden sonra sizin olur. marka konusunda bilinmeyen ve üzerinde durulmayan pek çok konuya uluslararası marka ve patent danışmanı huriye özener kayabaşı açıklık getirdi. kayabaşı marka ve tescil konusunda şu bilgileri verdi; “türkiye’deki markalaşma süreci hız kazanınca markalarını tescil ettirmek isteyenler de harekete geçti. 1800'lü yıllardan itibaren önemi anlaşılmaya başlanan fikri haklar sistemi'nin bir kolu olan sınaî haklar s...

tescil kararı markayı hakkıyla kullanana veriliyor

tpe tarafından tescil kararı verilen markalar mahkemede karşı karşıya gelirken dava aşamasında tescil önceliği yeterli olmuyor. tescil davalarında markanın bilinirliğini arttıran ve ticari hayatta hakkıyla kullanan firmalara imtiyaz tanınıyor. türkiye’de marka bilinirliğine verilen önem her geçen gün artarken yaşanan marka yarışı firmaları mahkemede karşı karşıya getirmeye devam ediyor. türk patent enstitüsü tarafından verilen tescil kararları davalarda birincil koşul olurken, bazı durumlarda bilinirliği daha fazla olan firma tescil tarihi daha ileride de olsa markayı kullanma hakkı kazanabiliyor. türkiye’nin kozmetik firmalarından biri olan fonex kozmetik, ‘fonex’ markasını kendinden daha önce tpe arac...

trafik tescil işlemleri

  trafik tescil işlemleri nakil olan araçlarda istenen belgeler noter satış senedi vergi ilişik kesme belgesi tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.) zorunlu mali mesuliyet sigortası (alıcı adına) araca ait eski tesci...

araç tescil işlemleri

araç tescil işlemleri nakil olan araçlarda istenen belgeler gerekli belgeler noter satış senedi vergi ilişik kesme belgesi tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.) zorunlu mali mesuliyet sigortası (alıcı adına) araca ait eski tescil ve trafik belgeleri ile plakalar vatandaşlık numarası yeni tescil ve trafik belgesi (trf.tescil şube veya bürosundan) not: araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir. noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. yeni kayıt gümrük şahadetnameli araçlardan istenen belgeler (gü...

sıfır araca e-tescil uygulaması, e-tescil uygulamasının faydalar

mayıs ayında ikinci el araç için başlatılan e-tescil uygulaması sıfır araç için de getirildi. peki bu uygulamanın faydaları neler? başbakanlık ile emniyet genel müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan asbis (araç ve sürücü bilgi sistemi) projesi ile sıfır araç satın alan vatandaşlar, araçlarına ait tüm bilgileri elektronik ortamda trafiğe gitmeden görebilecek, tescil işlemlerini trafik şubesine gitmeden veya iş takipçisine vekâlet vermeden gerçekleştirebilecek. sistem sayesinde kayıp ve kaçağın önüne geçilirken, araç alım-satımı daha güvenli olacak. 1 mayıs 2010 tarihinden itibaren uygulamaya geçen ikinci el ara&cc...

marka tescil süreci

 tescil süreçleri : tescil işleminin ilk aşaması, ön araştırmadır. ön araştırmayı, “çözüm patent”in veri tabanını kullanarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. veya, ücretini ödemek koşuluyla, türk patent enstitüsü nezdinde de araştırma talep edebilirsiniz. araştırma sonucu size, tescil ettirmek istediğiniz markanın aynısı veya benzerleri için daha önce başvuru yapılıp yapılmadığı konusunda bir fikir vermektedir. böylece, daha sonra karşılaşılabileceğiniz zaman ve hak kayıpları daha başvuru yapmadan önlenecektir. araştırma raporunun olumlu çıkması halinde, tescil işlemleri için türk patent enstitüsü’ne başvuru yapılabilir. markanız tescil baş...

marka tescil belgesi

marka tescil belge başvurusu yapıldıktan sonra türk patent enstitüsü’ nün şekilsel ve hukuksal incelemesi sonrası, markanın bültende yayınlanması ve herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda son aşama olan marka tescil belgesi alınması aşamasına gelinir. bu noktada marka tescil belgesi alınmasına yönelik harç ücreti tpe’ ye yatırılır. ve marka tescil belgesi varsa önce vekiline sonrasında vekili tarafından marka sahibine ulaştırılır. marka sahibinin vekili yok ise direk kendisine marka tescil belgesi intikal eder. burada dikkat edilmesi gereken husus vekilsiz yapılan direk marka başvurularında marka sahibinin adres bilgileridir. eğer adres bilgileri güncel değilse ve bir değişiklik oldu ise marka tescil belgesi eski adres...

domain tescil işlemi nedir?

 internet veclickbank ile ayda binlerce dolar kazanabilmek için wealth programlar‘ ı incelemenizi tavsiye ediyorum.     domain tescil işlemi nedir? domain tescil işlemi, sitemizin internet dünyasındaki adresinin ilgili kurumlara tescil ettirme sürecidir. alan adlarının tespiti her ülke için farklı olmakla beraber “com”gibi genel ve tanınmış eklerle biten adresler “ilk gelen tescil eder” prensibiyle çalışır. bu aşama ile ilgili en tanınmış ve en köklü kuruluş kuşkusuz registe...

dugan trafik tescil

sürüm: 1.5firma: dugan bilişim sistemleriboyut: 3.91 mblisans: özellik kısıtlamalı (demo)dil: türkçeişletim: windows 98/me/nt/2000/xpkısıtlama: 10 gün tanıtım:üretici açıklaması: trafik takipçileri için hazırlanmış, kolay ve hızlı bir şekilde kullanılabilecek belge ve form hazırlama ürünümüzdür. hazırlanabilecek belge ve formlar aşağıdaki gibidir. motorlu araç tescil belgesi motorlu araç trafik belgesi araç trafik tescil müracaat ve işlem formu araç tescil nakil bildirim belgesi dilekçeler ve üst yazılar belge ve formlar aynı veri dosyalarını kullandığından, ortak kullanılan bilgiler değişik belge ve formlara tekrar girilmez. alıcılara ilişkin t.c. kimlik no ve vergi no bilgileri internet üzerinden alınabilmektedir. araç tescil ve trafik belgeleri ile trafik tescil mür...

ankara kedisi 'milli hayvan' olarak tescil edildi

ankara kedisi ''milli hayvan ırkı'' olarak tescil edildi. artık ankara kedisi'nin sınai mülkiyet hakları tarım ve köyişleri bakanlığı'na ait olacak ve bu hayvan yurt dışına ancak belli şartlarda ve izinle çıkarılacak.tarım ve köyişleri bakanlığının yerli hayvan ırk ve hatlarının tescili hakkında tebliğ'de yaptığı değişiklik, resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. tebliğ ile bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren ırk tescil komitesi tarafından tescil edilen hayvan ırkı arasına, ankara kedisi de eklendi. tescil kararında, ankara kedisi'nin ırk özelliklerine ilişkin bütün biyolojik, genetik, morfolojik özellikleri de yer alıyor.ırk tescil komitesi, şimdiye kadar, ankara kedisi dahil 36 yerli ...

marka tescil başvurusu

  markanızı niçin tescil ettirmelisiniz? türk patent enstitüsü'nce tescil edilmemiş bir marka hukuken size ait değildir. marka, müşteri için o ürünü alma sebebidir. marka ancak tescille korunabilir hale gelir. markanızın başkasına devri, lisans konusu olabilirliği, rehin veya teminat olarak gösterilebilirliği tescille mümkündür. tescilli markanızdan haksız kazanç elde edenler; hapis cezası, ticaretten men, taklit ürünlere el koyma, zarar tazmini ile karşılaşmaktadır. marka tüm dünyadaki girişimcileri ürünlerinin tanınması ve ticari kar elde ederek ödüllendirmesi vasıtasıyla teşvik eder. markalar tescil edildikleri ülkeler için 10 yıl boyunca korunurlar, korumanın devamlılığı için 10 yılda bir yenileme işlemi yaptırmak gereklidir. türkiye sınırları içinde faaliy...

oksijen diyarı ordu logomuz tescil edildi..

oksijen diyarı ordu logomuz tescil edildi.. ordu valisi dr. said vakkas gözlügöl’ün önderliğinde başlatılan “oskijen diyarı ordu”, il özel idaresi tarafından markalaşma yolunda ilimizi tanıtacak ve bir marka olarak katkı sağlayacak olan  logosunun, 2007 yılının ekim ayında tescil edilmesi amacıyla aracı kurum kanalı ile türk patent enstitüsüne marka tescil başvurusu yapılmıştır.   türk patent enstitüsü tarafından sürdürülen 6 aylık inceleme ve araştırma dönemi 12 mart 2008 itibari ile tamamlanmış olup, enstitü marka onayını vermiş ve yayına çıkmıştır. şu anda markamız askı süresine geçmiştir. bu süreç 3 ay devam edecek ve farklı kaynaklardan gelebilecek itirazlar beklenecektir.   üç aylık askı süresi sonunda her hangi bir itiraz olmam...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !