× "

tesiri kuvvetli dualar

" arama sonuçları

nefsin terbiyesi günahlardan kaçmanın uzak durmanın lüzumu

  günahlardan kaçmanın lüzumu mehmed zâhid kotku (rh.a) nefsin terbiyesi pek aziz ve muhterem kardeşim, şu nefs-i emmârenin beşincisi olan günahları pek çok tekrar tekrar okumanızı rica edeceğim. çünkü bütün felâketlerin başı olan bu günahların her birisi birer amansız mikrop gibidirler. bu mikroplardan herbirisinin vücudumuzdaki tahribatı hemen herkesçe malûmdur. bunun için birçok hastaneler ve birçok doktorlarımız bunlarla meşgul olmaktadırlar. hastahane kapılarında, “bir can kurtaran, bütün canlıları kurtarmış gibidir” levhasını asmışlardır. tabiî belki sevap cihetinden demek isterler. fakat biz insanoğulları netic...

dua etmeden önce hazırlık

  sevgi-aşk-muhabbet-kavuşma için birçok dua mevcut.fakat herbir dua herkese gitmiyor.çünkü her duanın bir kalbi vardır.o duaya o kalbi hazırlamamamışsak menzilin dışında kalmışısız demektir.dolayısı ile duanın makbuliyeti zayıftır.yinede en iyi bilen allah tealadır.şimdi eğer duamızın kesin kabulüne mazhar olmak istiyorsak.aşağıdaki bilgileride lütfen gözönünde bulundurun. 1-önce güzel bir iman tazelemeliyiz.bunla ilgili allahın birliğine ve varlığına dair kitaplar okumalıyız.ve sağlam-kuvvetli bir iman için dua etmeliyiz. 2-unutulmamalıdırki günahlardan tevbe etmeyenlerin dualarının kabulü çok ama çok zayıftır.onun için ağlamamıza vesile olacak kadar b...

şifalı dualar

cenan-ı hak duada fazla ısrar edenlerı sever hz muhammed sav ala suresinin  fazileti bir cuma günü bu sureyi yazıp, üzerinde taşıyan kimse her türlü felakete karşı kendisini himaye altına almış olur.bu sure hamile bir kadın için yazılır ve bu yazım işi arabir ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur. etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar      araf suresinin  fazileti resulü ekrem aleyhisselam efendimiz a'raf suresini akşam namazında ikiye taksim ederek okurlardı."rüyasında sure-i araf'ı okuyana allah tarafından bütün ilimler *bu s...

tesettür risalesi

tesettür hakkında (onbeşinci nota'nın ikinci ve üçüncü mes'eleleri iken, ehemmiyetine binaen yirmidördüncü lem'a olmuştur.) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ ِلاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ilâ âhir... âyeti, tesettürü emrediyor. medeniyet-i sefihe ise, kur'anın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. tesettürü, fıtrî görmüyor, "bir esarettir diyor. (*) elcevap: kur'an-ı hakîm'in bu hükmü tam fıtrî olduğuna ve muhalifi gayr-ı fıtrî olduğuna delâlet eden çok hikmetlerinden, yalnız "dört hi...

....al-i imran suresi ayetleri tefsiri

..........................cinleri ve şeytanları temsil eden karakterler vardır; neler neler vardır. hatta beşerin akılları bile ne kadar farklı farklıdır. beride henüz şahsiyeti gelişmemiş, burnunun ucundakini göremeyen bir akıl; ötede mekanları, zamanları aşmış, şahsiyetinden çıkıp bir küllî ruh olmuş diğer bir akıl ve ruh vardır. ve "akıl için yol birdir." misaline uygun düşen akıl, esasen böyle küllî bir akıldır ki, gerçek kıvamını bulmuş, hakiki mebdeini anlamış, şerikten münezzeh olan hak teâlâ'nın vahdaniyyet yolunu tutmuştur. binaenaleyh, insanın ıstıfasının pek güzel örneklerini veren böyle seçkin akıllara beşer fertleri arasında çok bol olarak rastlanm...

şifalı dualar

www.şifalıdualar.com ala suresinin  fazileti bir cuma günü bu sureyi yazıp, üzerinde taşıyan kimse her türlü felakete karşı kendisini himaye altına almış olur.bu sure hamile bir kadın için yazılır ve bu yazım işi arabir ayın ilk günlerinde gerçekleştirilirse, doğacak çocuk zeki ve gürbüz olur. etiketler:şifalı dualar, şifa duaları, şifa duası, sifali dualar, güzel dualar, etkili dualar, tesirli dualar yorum yaz                                                  &n...

al-i imran suresi tefsiri 6.sayfa(elmalı hamdi yazır)

âl-i ibrahim'den murad, bütün müminler denilmiş ise de sahih olan âyette geçtiği üzere "zürriyetimden de ya rabbi, dedi. allah buyurdu ki: zalim olanlar benim ahdime nail olamazlar." (bakara, 2/124) gereğince ilâhî ahdin içinde olanlar, onun zalim olmayan zürriyeti ve özellikle hz. muhammed mustafa'dır. âl-i imran'a gelince: imran da ikidir. birincisi hz. musa ile hz. harun'un babaları, yani yakub'un oğlu levi'nin oğlu yashür'ün oğlu olan imrandır. bilindiği gibi, hz. yakub'un babası ishak, onun da babası ibrahim'dir. rivâyet olunduğuna göre, bu imran'ın da meryem isminde bir kızı varmış ki bu kız hz. musa ile harun'un büy...

sihrin çeşitleri,hükmü

  bu meseleyi geniş bir buudda tahlil eden büyük müfessir fahreddin-i râzi, tefsirinde tam sekiz çeşit sihirden bahseder: 1- "keldânîlerin sihri: semâvî ve arzî kuvvetlerin mezcedilmesi ile hâsıl edildiği iddia edilen ve tılsım denen şeylerdir. keldânîler yıldızlara tapan bir kavimdi. kâinâtın yıldızlar tarafından idare edildiğine, hayır ve şerlerin, seâdet ve şekâvetlerin yıldızlardan sudûr ettiğine inanırlar. bu inançta olan babilliler başlıca yedi yıldızı takdis edip onlara taparlar ve onlara âlihe (tanrıça) derlerdi. bunların her biri adına putlar yapılırdı. herkesin hususî bir mâbedi ve orada putu bulunurdu. bir kısım dualar...

din ve dinin fert ve toplum hayatındaki yeri

...::: din ve dinin fert ve toplum hayatındaki yeri"allah katında din islâmdır."1 değerli mü'minler, bugünkü sohbetimizde dinden ve dinin fert ve toplum hayatındaki etkilerinden söz edeceğiz. din nedir? din kelimesi sözlükte âdet, hüküm, ceza ve itaat gibi manalara gelir. kur'an-ı kerim'de din kelimesinin sözlük anlamında kullanıldığı âyet-i kerimeler vardır. bir örnek olmak üzere fatiha sûresindeki "mâliki yevmiddin" “-din gününün sahibi-" âyetindeki din kelimesi ceza ve hüküm anlamında kullanılmıştır. islâm alimleri dini farklı şekillerde tarif etmişlerdir. bunların içerisinde en çok benimsenen tarif şudur: "din; akıl sahiplerini kendi hü...

sure ve dualar

                                                          incelik peygamberi ve küçük kız* >   akşam vaktiydi. gündüzün yakıcı sıcağı, yerini serin rüzgârlara > bırakmıştı. küçük bir kız çocuğu ağlıyordu, medine'nin akşama bürünmüş > alacakaranlıklı yollarında... korkuyla burkulan yüreğinden, yalnızlığın > damlaları düştü küçük avuçlarına. ağlayan küçük çocuğu ...

dua nedir?

dua nedır? dua; kulun allah 'tan yardim istemesi, iyilik ve rahmet dilemesi demektir. bilindigi gibi insani yaratan ve yasatan allah'tir. her an allah'a muhtaç olan insan, sikintiya düstügü zaman da yine ona siginir , arzu ve isteklerini ona arzeder. allah'in büyüklügü ve sonsuz kudreti karsisinda kendi güçsüzlügünü idrak ederek, o'nun her seyi kusatan engin rahmetine olan ilitiyacini samimi duygularla dile getirir . dua, insanin gönülden allah'a yönelmesi, hem kalbi hem de dili ile dileklerini o'na sunmasidir . bir kulun kendi acizligini itiraf ederek bütün benligi ile allah'a yönelmesi ve kalbinin derinliklerinden gelen temiz duygularla ona dua etmesi ayni zamanda bir ibadettir . nitekim peygamberimiz (s.a.s.) ''dua, ibadettir .'' (1...

din ve dinin fert ve toplum hayatındaki yeri

"allah katında din islâmdır."1 değerli mü'minler, bugünkü sohbetimizde dinden ve dinin fert ve toplum hayatındaki etkilerinden söz edeceğiz. din nedir? din kelimesi sözlükte âdet, hüküm, ceza ve itaat gibi manalara gelir. kur'an-ı kerim'de din kelimesinin sözlük anlamında kullanıldığı âyet-i kerimeler vardır. bir örnek olmak üzere fatiha sûresindeki "mâliki yevmiddin" “-din gününün sahibi-" âyetindeki din kelimesi ceza ve hüküm anlamında kullanılmıştır. islâm alimleri dini farklı şekillerde tarif etmişlerdir. bunların içerisinde en çok benimsenen tarif şudur: "din; akıl sahiplerini kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilâhî bir kurumdur." bu tarifte şu hususlar yer almaktadır: 1. din, ilâhi bir kurumdur. yani dinin kurucusu...

kastamonu lahikası-a

kastamonu lahikası-a- istizahbu kastamonu lÂhikası'nı bediüzzaman saidnursî hazretleri kuleönlü küçük ali ağabeye yazdırıp, tashih ettikten sonrahangi mektubların neşredilip, hangilerinin neşredilmiyeceğini bizzat kendi elleriyle işaretleyip, tek neşir nüshası olarak ankara'ya göndermişlerdir.malumunuz matbaa ile basım devresinden evvel binlerce insan risale-i nur'a hizmetetmek ve bediüzzaman hazretlerinin duasını almak için, risale-i nur kitabların velâhika mektublarını elle yazıp üstada tashih ve sonuna dua için göndermişlerdir. üstad hazretleri de gelen elle yazılmış eski yazılı risaleleri velâhika mektublarını tashih ederek sahiblerine bir dua yazıb geri gönderiyordu.bilhassa bu nüshalar ve lahika mektubları (neşir nushası olmayıp) matbaa ilebasım neşriyatı için medar ve...

zübeyir gündüzalp

gençlik nasıl değer kazanır? gençleri imana ve islâmî hayata hazırlamak için heyecan ve aşkla donatmak gerekir. ideal bir gence yakışan, olgun ve şuurlu bir müslüman olmaktır. bunun için de ilim ve imana çalışmak, hayatını islâmın yüce prensiplerine göre yaşayıp, gençlik günlerini boşu boşuna kaybolmaktan kurtarmak gerekir. islâm büyüklerinin hayatı ve hatıraları, genç nesiller için en güzel rehberdir. hayatın fırtınalı ve dağdağalı hadiseleri içinde bu rehberler ışıklı deniz fenerleri gibi aydınlık verirler. hayatlarını vatan, millet ve din yolunda feda eden maneviyat önderleri, dünyada birer kutup yıldızı oldukları gibi, ukbâda da (ahirette) günahkârların şefaatçisi olurlar. ey genç kardeşim ve zamanlarını hayhuylu, başıboş yaratıklar gibi boşluklar içinde geçiren sersem nefsim...

maneviyat bahçesi

maneviyat    bahçesi   “ruhları, cehd ve manevi terbiye ile yüksek idrake erişmiş meçhulat aleminin dışında, zaman zaman, manevi seyahatlere çıkan içleri aydın kimselere hediyedir.” madde âleminde dolaşan, gayp âleminin malı ruh bir (var) dır ki, yok görünür ve kimsenin madde âleminde onu görmeğe yolu yoktur. bu köşede anlatılacakların hakikatı ve mânâsı akıl ile değil ilâhi zevk duygusu ile anlaşılır.... kendini yorma, oku geç, içinde zevk duyarsan kâfidir. bu zevk aklın şuurlu zevki değildir. şuursuz gibi görünen asıl ruhun zevkidir. arı ile çiçek arasında gizli olan bal peteği gibi, zevk burada gizlenmiştir. ilim var, fen var, akademik bilgiler var deme, bu hudutta bunların işi yok. hem de bunlarla halledilemiyor... akıl ve mantık yürümüyor. bu malzeme ile de hallede...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !