× "

tezlik fiili örnekleri

" arama sonuçları

fiiller hakkında herşey

sözcük türleri c – fiiller fiil (eylem) fiiller, kalıcı kavram ya da varlıkları karşılamaz. bunlar hareketleri, oluşları, durumları karşılar. mastar halinde bir hareketin adı olurlar: “yürümek, olmak, düşünmek vs.”   fiil çekimi fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine denir. bir çekimde kip mutlaka bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. çekimin daha iyi anlaşılabilmesi için “kip, zaman, şahıs” kavramlarının bilinmesi gerekir.   fillerde kip eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir...

basit ve türemiş fiil örnekleri

çalışkan-balıkçı-evli-kalemlik-ormanlık-ağaçlık-çamlık-tuzluk-biberlik. birleşik fiiller : iki veya daha fazla sözün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek ve bir hareketi karşılayacak biçimde kalıplaşmasıyla oluşan fiillerdir. yapılışına göre üç grupta incelenebilir: a. yardımcı fiille yapılan bileşik fiiller bir yardımcı fiille ondan önce gelen adsoylu bir sözcükten oluşur. yardımcı fiil olarak “etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi fiiller kullanılır. etmek “bu olay beni çok tedirgin etti.” “gelmeden önce mutlaka telefon ederdi.” “akşamki yemek beni rahatsız etti.” “her şey yoluna girer, b...

kelime grupları

kelime grupları isim tamlamaları her isim anlamca ek******. mesela “bahçe” kelimesi bir isimdir ve bu “bahçe”nin kime ait olduğu, ne bahçesi olduğu gibi bilgiler “bahçe” kelimesinin içinde yoktur. işte bu eksiklikten dolayı bazen ismin anlamını bir başka isim tamamlar. elma bahçesi, çiçek bahçesi, orhan’ın bahçesi gibi gruplar oluşur. bir ismin bir başka ismi böyle tamamlamasına “isim tamlaması” adı verilir. tamlayan nedir? tamlanan nedir? tamlamanın ilk unsuruna tamlayan, ikincisine tamlanan denir. telefonun sesi tamlayan tamlanan isim tamlamalarını anlayabilmek için iyelik eklerini bilmek gerekir.  ...

dil ve anlatım kelime grupları ( konu anlatımı )

isim tamlamaları her isim anlamca eksiktir. mesela “bahçe” kelimesi bir isimdir ve bu “bahçe”nin kime ait olduğu, ne bahçesi olduğu gibi bilgiler “bahçe” kelimesinin içinde yoktur. işte bu eksiklikten dolayı bazen ismin anlamını bir başka isim tamamlar. elma bahçesi, çiçek bahçesi, orhan’ın bahçesi gibi gruplar oluşur. bir ismin bir başka ismi böyle tamamlamasına “isim tamlaması” adı verilir. tamlayan nedir? tamlanan nedir? tamlamanın ilk unsuruna tamlayan, ikincisine tamlanan denir. telefonun sesi 1 2 tamlayan tamlanan isim tamlamalarını anlayabilmek için iyelik eklerini bilmek gerekir. ilgi ve iyelik ekleri nedir?...

dil ve anlatım kelime grupları ( konu anlatımı )

isim tamlamalarıher isim anlamca eksiktir. mesela “bahçe” kelimesi bir isimdir ve bu “bahçe”nin kime ait olduğu, ne bahçesi olduğu gibi bilgiler “bahçe” kelimesinin içinde yoktur. işte bu eksiklikten dolayı bazen ismin anlamını bir başka isim tamamlar. elma bahçesi, çiçek bahçesi, orhan’ın bahçesi gibi gruplar oluşur. bir ismin bir başka ismi böyle tamamlamasına “isim tamlaması” adı verilir. tamlayan nedir? tamlanan nedir?tamlamanın ilk unsuruna tamlayan, ikincisine tamlanan denir.telefonun sesi1 2tamlayan tamlananisim tamlamalarını anlayabilmek için iyelik eklerini bilmek gerekir.ilgi ve iyelik ekleri nedir?ilgi (tamlayan) ekleri:ismi başka bir kelimeye bağlayan eklerdir. isim tamlamasının tamlayanında bulunur.çayın rengiçocuğun hastalığıarabaların tekerlekleriiyelik (tamlanan) ekleri:ism...

imla kuralları

1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   türkçede  üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.*cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğun...

kurallı birleşik fiiller, kurallı birleşik fiil, kurallı fiiller

    kurallı birleşikeylem+eylem                                 yeterlik - yeterlilik (-ebil)cümleye “gücü yetme, başarma olasılık” anlamları katar.    örn:                bu soruların hepsini çözebilir. (yeterlilik)                ahmet bu akşam gelebilir/gelmeyebilir. (olasılık)olumsuzu: eylem+ –ama, -eme + zaman eki+kişi    örn:         &nb...

yazım kuralları

          yazım(imla) kuralları                           1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   türkçede  üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yö...

yazım kuralları imla kuralları

1) �ki� bağlacının ve �-ki� ekinin yazımı:    türkçede  üç çeşit �ki� vardır:bağlaç olan�ki�,sıfat yapan  ��ki� ve zamir olan(ilgi zamiri) ��ki� dir.bağlaç olan �ki� daima ayrı yazılır.sıfat yapan ��ki� ve zamir olan �-ki� eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. dilimizdeki bu üç farklı �-ki�yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın. *cümle i&cce...

yazım(imla) kuralları

yazım(imla) kuralları 1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: türkçede üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın. *cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini...

yazım ve imla kuralları

1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   türkçede  üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.*cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğun...

yazım kuralları

1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:   türkçede  üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.*cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğun...

yazım kuralları

) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı: türkçede üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın.*cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın.---arabam bozuldu , seninki(ler)ni kullanabilir miyim?---onunki(l...

yazım ve noktalama

yazım(imla) kuralları   1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:     türkçede  üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın. *cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın...

yazım(imla)

yazım(imla) kuralları   1) “ki” bağlacının ve “-ki” ekinin yazımı:    türkçede  üç çeşit “ki” vardır:bağlaç olan“ki”,sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemleri uygulayın. *cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !