× "

tinki minkiler izle

" arama sonuçları
türkiye'nin en popüler kedi isimleri

türkiye'nin en popüler kedi isimleri

  a ateş alaca athena atıl aliş azgın atkı armoni atılgan asya azman azmırta ayna aşifte ares amber abidin aca aloşya ayşe ak abuk afet afacan anten arap apti ayş’anım amanin aslan   b badem biber bilgiç balım bemol bıyıklı bikem bazbi bünyamin bangal bidon bahar bıdenem bıcırık barmen bacaksız boby binnaz bamya biberon bıcır bızdık betty bakış betigül buster...

kedi isimleri

a ateş alaca athena atıl aliş azgın atkı armoni atılgan asya azman azmırta ayna aşifte ares amber abidin aca aloşya ayşe ak abuk afet afacan anten arap apti ayş’anım amanin aslan b badem biber bilgiç balım bemol bıyıklı bikem bazbi bünyamin bangal bidon bahar bıdenem bıcırık barmen bacaksız boby binnaz bamya biberon bıcır bızdık betty bakış betigül buster boncuk bulut ...

heyyyyyyyyy

ve işte liste   melek pıtırcık tonti tonti çıtırcık pınar pamuk minnoş kıtırcık maviş burcu sis duman bulut kuzu me pembiş mickey mause pinki tinki longi jr. tonti tonti  özlem şeker koca ayı palmira fındık ...

kedi isimleri

  a ateş alaca athena atıl aliş azgın atkı armoni atılgan asya azman azmırta ayna aşifte ares amber abidin aca aloşya ayşe ak abuk afet afacan anten arap apti ayş'anım amanin aslan b badem biber bilgiç balım bemol bıyıklı bikem bazbi bünyamin bangal bidon bahar bıdenem bıcırık barmen bacaksız boby binnaz bamya biberon bıcır bızdık betty bakış b...

kediler

selam hayvanlar hayata renk katar, hayatı güzelleştirir.işte bizde bu hayvanlardan biri olan kedilerden bahsedeceğiz. kediler çok tatlıdır . işte özellikleri; kediler yüksek tansiyon hastalarına iyi gelmekte ve kan basıncını azaltmaktadır. kedilerin duyma yetileri köpeklerden ve insanlardan daha güçlüdür.   kediler karanlıkta insanlardan 6 kat daha iyi görürler.   her 3 amerikalı'dan biri kedi besliyor.   bir kedinin kürkünün bir santimetrekaresinde 12.000'in üzerinde tüy bulunur.   kediler elektrik prizleri ile kablolarla oynamaya bayılırlar. ama bunlar kediler için çok tehlikeli olabilir. bu yüzden evde...

kedi isimleri

  şerafettin dakota kezban nemo sisi abbas dalga kezia neptün siyah abuzer dali keşkül nergis siyami acar dallas kişniş neriman siyamican acem dalton kibar nescafe siyamiye ...

yazı

ilkk arkadaşımız tinki_pinki151@hotmail.com  adı :beyza...

yazı

şerafettin daniel king nokta snoopy abbas dante kipis nokul snowball acar dantel kiraz nonik socrates acem darma (duman) kirloş nonika sofi acun dayı kirpi nono sofia ada debi kirpik nonu sofurtu adam delikız kitten norma sokrat adonis delya kitty nota soley afacan demir kiwi nudip somon afife denise kişniş nuri songül afrikalı deniz kleo nurisu sonny afrodit derin kleopatra nuro sophia agapi dertop kocabas nutella sophie ahriman derviş kocakafa obez sorti ahu tuba despina kocaoğlan obi sosis aiuto deyna kocapati obur soytarı ajan diana koço oburix soyut akacho diba koful odin soşni akasya dila koket oğluş spark akça dilara koko oğul sparky aki dilayla kokonegro oğulcan speedy akide dilber kokoreç oje spider akif dimitri kokoş oji spike alaaddin dingil koman&cced...

kedi isimleri

şerafettin daniel king nokta snoopy abbas dante kipis nokul snowball acar dantel kiraz nonik socrates acem darma (duman) kirloş nonika sofi acun dayı kirpi nono sofia ada debi kirpik nonu sofurtu adam delikız kitten norma sokrat adonis delya kitty nota soley afacan demir kiwi nudip somon afife denise kişniş nuri songül afrikalı deniz kleo nurisu sonny afrodit derin kleopatra nuro sophia agapi dertop kocabas nutella sophie ahriman derviş kocakafa obez sorti ahu tuba despina kocaoğlan obi sosis aiuto deyna kocapati obur soytarı ajan diana koço oburix soyut akacho diba koful odin soşni akasya dila koket oğluş spark akça dilara koko oğul sparky aki dilayla kokonegro oğulcan speedy akide dilber kokoreç oje spider akif dimitri kokoş oji spike alaaddin dingil koman&cced...

utku .....2 sene oluyor galiba...

ne çabuk geçiyor zaman değilmi?bir zamanlar kalbimiz her pazar gecesi güp güp popstar alaturkadaki utku için atardı))hepimiz kilitlenir kalırdık o geceler televizyon başına.utku çıkar şarkısını söyler ve bizlerde başlardık mesaj çekmeye )))))sonra o final gecesi..tanrım nasıl doluydu o gece spor salonu.ve o yapılan tezahürat...müthişti o gece.büyük heyecan yaşamıştık hepimiz.ve ben daha fazla tabiii)))ilk kez ulusal bir televizyona canlı yayınla bağlanacak ve duygularımızı anlatacaktım.ama 1000 nin ustunde kişinin aynı anda utkuuuu,  utkuuu diye bağırması ve aynı anda benim canlı yayına bağlanıp konuşmam hiçde kolay değildi(((beni tanıyanlar nasıl konuştuğumu bilirler,ama o gece kulağınızdaki  seslerin y...

kedi isimleri

kedi isimleri                                                                                                                                   &...

uyuz-board etiketler 17

susan - susarak - susilo - suskun - suskunluk - suslu - susmaliydim - sussada - sussam - sustukca - sustuklarimi - sustum - susuzluk - sutas - sutter - suudi - suuper - suya - suyu - suyun - suzanne - svcd - swami - swap - swat - swayzak - sweeper - swish - switcher - sydow - synthetik - system - taarruz - tabakasinin - tabaksinin - tabanca - tabani - tabidir - tablo - tabut - taccos - taciniz - tactile - taft - tagap - tags - tahir - tahlil - tahmin - tahran - tahtadan - takarlar - takdirden - takdirine - takedown - takibi - takim - takimi - takimlari - takinca - takip - taksi - taksici - taksitli - taktik - taktim - tala - talat - taliaferro - talihim - tamam - tamamen - tamamliyan - tambirkom - tamir - tamirci - tamirhane - tamlamalari - tane - tanelerine - tanidi - tanik - tanilmaya...

kedi isimler

şerafettindanielkingnoktasnoopyabbasdantekipisnokulsnowballacardantelkiraznoniksocratesacemdarma (duman)kirloşnonikasofiacundayıkirpinonosofiaadadebikirpiknonusofurtuadamdelikızkittennormasokratadonisdelyakittynotasoleyafacandemirkiwinudipsomonafifedenisekişnişnurisongülafrikalıdenizkleonurisusonnyafroditderinkleopatranurosophiaagapidertopkocabasnutellasophieahrimandervişkocakafaobezsortiahu tubadespinakocaoğlanobisosisaiutodeynakocapatiobursoytarıajandianakoçooburixsoyutakachodibakofulodinsoşniakasyadilakoketoğluşsparkakçadilarakokooğulsparkyakidilaylakokonegrooğulcanspeedyakidedilberkokoreçojespiderakifdimitrikokoşojispikealaaddindingilkomançiokaliptüsspritealacadinkykonfetiolişspyalandinokontesollistafalevdinomankontöroluşumstefanyalexdiyezkonu...

pet shop

pamuk:karabaş(3 tanede yavrusu var:cino,cini,cinü)miniş:dalmaçyalı:çıtır:3 köpek yavrusu(tinki,pinki,cinki):lili:ada:kenedy:şirin:hırçın:moris:şekerim:pinki:bella:sindy:buradan istediğiniz hayvanı seçebilirsiniz yanlızsanız ve bir dosta ihtiyacınız varsa tam yerindesiniz...ücret:8 ytl...

kedi isimleri

şerafettin daniel king nokta snoopy abbas dante kipis nokul snowball acar dantel kiraz nonik socrates acem darma (duman) kirloş nonika sofi acun dayı kirpi nono sofia ada debi kirpik nonu sofurtu adam delikız kitten norma sokrat adonis delya kitty nota soley afacan demir kiwi nudip somon afife denise kişniş nuri songül afrikalı deniz kleo nurisu sonny afrodit derin kleopatra nuro sophia agapi dertop kocabas nutella sophie ahriman derviş kocakafa obez sorti ahu tuba des...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !