× "

tiyatro terimleri

" arama sonuçları

tiyatro terimleri sözlüğü tiyatro terimleri hakkında bilgi tiyat

tiyatro terimleriadapte nedir: yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama.adaptasyon nedir: adapte etme. uyarlama.aksesuar nedir: tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.aksiyon nedir: roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. genel anlamıyla hareket.aktör nedir: erkek tiyatro sanatçısı.aktrist nedir: kadın tiyatro sanatçısı.akustik nedir: tiyatro, konser salonu ve benzeri kapalı yerlerin, sesleri bozmadan yansıtabilme özelliği.antik tiyatro nedir: eski yunan - lâtin tiyatrosu.darülbedayi nedir: istanbul şehir tiyatrosunun eski ismi. 1914'te kurulmuştur.dekor nedir: tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlama...

tiyatro terimleri sozluğu

tiyatro terimleri sözlüğüakustik: sesi inceleyen bir bilim dalı olan akustik tiyatroda tiyatro salonunun ses yansıtabilme özelliğini anlatmak için kullanılıyor.antrakt: perdeler arasında sahnenin düzenlenmesi veya oyuncuların dinlenmesi için verilen ara.apron: bir sahne tipidir. bu sahnede perde geride kalır ve oyun, sahnenin önündeki çıkıntıda oynanır.burlesk: kaba komedi denilebilir. kişilerin veya ciddi yapıtların gülünçleştirilerek, yerici ve abartılarak sergilenmesi için kullanılır.cep tiyatrosu: sahne ile seyirci arasındaki mesafenin az olduğu, izleyici kapasitesi küçük tiyatro.çiçek yolu: seyircilerin oturduğu salonun ortasına kadar uzanan, adeta sahne ile seyirciler arasın...

tiyatro terimleri sözlüğü tiyatro terimleri hakkında bilgi tiyat

tiyatro terimleriadapte nedir: yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama.adaptasyon nedir: adapte etme. uyarlama.aksesuar nedir: tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.aksiyon nedir: roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. genel anlamıyla hareket.aktör nedir: erkek tiyatro sanatçısı.aktrist nedir: kadın tiyatro sanatçısı.akustik nedir: tiyatro, konser salonu ve benzeri kapalı yerlerin, sesleri bozmadan yansıtabilme özelliği.antik tiyatro nedir: eski yunan - lâtin tiyatrosu.darülbedayi nedir: istanbul şehir tiyatrosunun eski ismi. 1914'te kurulmuştur.dekor nedir: tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlama...

tiyatro terimleri (t-u-ü) harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(t-u-ü)tiyatro:1- tiyatro yapısı;2- drama oyun; 3-tiyatro topluluğu, kuruluşu, örgütü olarak tiyatro; 4-dramatik metin, oyuncu, sahne tasarımı, sahne giyisisi, sahne tekniği, sahneleme gibi, her biri başlı başına sanatsal bir etkinlik alanı olan öğelerden oluşan, bileşken bir sanat. tablo : bir sahne yapıtındaki ana bölümlerin alt kesimleri. tasarım : oyun düzeni çalışması içindeki temel estetik ilkelerden biri.( öbürleri :görsel yorum, hareket yapımı, hız-tartım-zamanlama ve sözsüz oyunla dramatizasyon’dur). tasarın, uygulamanın yapısını, biçimini ya da çizimini ortaya çıkaran bir çalışmayı içerir.tasarım, aynı zamanda, konunun duygus...

tiyatro terimleri (p-r) harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(p-r)prömiyer: oyunun seyirci ile buluştuğu ilk gösterimireplik: 1-oyunda kendisine söylenen söze, verilen sözlü karşılık. 2- oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söylediği son söz. papuç : karartıcıda bulunan bobin boyunca kayarak ışığın voltajını indirip yükselten iletken. papuç sektirmek : ( o.o. ) : orta oyunu’nda kavuklu’nun bir becerisi; koşarken ayaklarındaki çetik pabuçtan birini havaya atıp düşürmeden ayağına giymesi. panayır tiyatrosu : panayırlarda, açık havada, genellikle açık saçık saçık güldürüler oynan tiyatro. ülkemizde kukla ve gölge oyunları sunan topluluklar için de bu teri...

tiyatro terimleri (o-ö) harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(o-ö)oda tiyatrosu: seyirci sığası yüz kişi yada az olan minik tiyatro.okul : tiyatroya yeni bir görüş, yeni bir anlayış ve heyecan getiren, bunları kurallara bağlayan çığırın kaynağı. okul tiyatrosu: okul öğrencilerinin kurdukları ve gerçekleştirdikleri tiyatro. orta öğrenim öğrencilerinin sosyal etkinlikler kapsamında ortaya çıkardıkları amatör tiyatro (bkz. gençlik tiyatrosu; tiyatro eğitimi veren yüksek okullar ve üniversiteler için bkz. üniversite tiyatrosu). okuma çalışması: oyun çalışmasının ilk evresindeki metin üzerinde yapılan çalışma. bu evrede metin oyuncunun sahne konuşmasına aktarılmaya başlanır. orkestra: 1- antik tiyatro yapılar...

tiyatro terimleri (j-k-l) harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(j-k-l)japon tiyatrosu : belli bir estetik uzaklık uygulayımı ile oynanan oyunları kapsayan bu tiyatro,tiyatralliği sağlayacak tüm öğelerden yararlanır.bu tiyatroda,müzik,dans,ezgi,sözsüz oyun,maske,giysi önemlidir.batı tiyatrosu japon tiyatrosundan çiçek yolu’nu ve döner sahneyi almıştır.çiçek yolu,sahneden salonun arkasına dek uzanan ve seyirci yerlerinin ortasından geçen bir oyun alanıdır;seyircinin arasında duran bir köprü gibidir.jelatin süzgeç : ışıldakların önüne konulan renkli,yanmaz jelatin süzgeç.sahne ışıklaması renklendirmede ve atmosfer yaratmada kullanılır. jest : oyunculukta iç yaşamı belirginleştiren bas,el,kol hareketleri.&nbs...

tiyatro terimleri (h-ı-i) harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(h-ı-i)hafif komedya :tek amacı eğlendirmek olan bu komedya biçiminde esnek bir doku vardır.konuşma örgüsü hızlı bir gelişim gösterir.ince bir taşlamayı kapsar. hafiflik :tiyatro konuşmasında doğru boğumlamayı engelleyen yapaylık. halk tiyatrosu :geniş halk yığınlarına yönelen hem öğretici,hem eğlendirici tiyatro. hareket yapımı: oyun düzeninde yoruma uygun olarak hareketlerin ortaya çıkarılması.hareketin uygulayımsal ölçülerinin,duygusal değerlerinin ve niteliklerinin saptanması. hint tiyatrosu : i.s önce 320 tarihinden vııı.yüzyılın sonlarına kadar süren klasik dönemden sonra ıx. yüzyılın başlarından sonlarına kadar süren “klasik sonrası” dö...

tiyatro terimleri g harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(g)gazete tiyatrosu: günlük ve geçmiş olayları gazete haberleri biçiminde; belgesel olarak canlı bir uyarma ve propaganda tiyatrosu. gündelik yaşamda yer alan siyasal ve toplumsal sorunları eleştirel bir bakış açısından verebilmek için, siyasal kabare türünden ve kurgu tekniğinden yararlanır. önemli bir gazete haberini sahneye projeksiyonla yansıtıp, yeniden canlandırarak yorumlar. gag : bir skeçte,revüde ya da bir eğlence gösterisinde herkesin gülebileceği bir nükteyi kapsayan sözler ya da durumlar. gala : daha çok opera için kullanılan,protokolün çağrıldığı ve resmi giysi ile gidilmesi zorunlu gösteri gecesi galeri : 1-latin tiyatrosunda...

tiyatro terimleri d harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(d)dadacılık:xx.yüzyıl başlarında, tristan tzara ve richard hülsenbeck’in yayımladıkları bildiriye (1916) başlamış ve yedi yıl kadar sürmüş olan, dil ve estetik kurallarını,bunların denetlemesini, mantık dizgesini tanımamış ve sözcük anlamlarına değer vermemiş bir akım. alabildiğine bağımsız çağrışımlarla ilkel ve doğrudan anlatım biçimi arayan bir sanat çığırıdır.bebeklerin ”dah dah” seslerinden ” dada”yı üretmişlerdir.bunlarda değer tanımazlıkta birlikte bir başkaldırı da vardır (bkz.gerçeküstücü tiyatro)   dağar tiyatrosu: bir tiyatro dönemi içinde oynaması uygun gördüğü oyun demetini, ilerdede oynaya bilecek biçimd...

tiyatro terimleri (c-ç) harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(c-ç)canlı gazete : gazete başlıklarının konularına dayanan abd’ de ortaya çıkmış bir tiyatro biçimi. kısa, etkileyici sahnelerle günlük olayları eleştiren ve toplumsal sorunlara değinen gösteri. buna ‘gazete tiyatrosu’ da denir. canlı karagöz (o.o.) : 1-halk dilinde orta oyunu’na verilen ad.2- xıv. yüzyıl sonlarında, gölge oyunu tipleri ve giysileri ile sahnede oyuncular tarafından oynanan oyun.cep tiyatrosu: sahnenin seyirciye çok yakın ilişkide olduğu az kişi alan tiyatrolara verilen ad. cezvit tiyatrosu: xvıı.yüzyıl ortasından xvııı.yüzyıla değin süre gelen dinsel öğreti tiyatrosu. barok tiyatro biçimini benimsemiştir.luther’in din reformuna karş...

tiyatro terimleri b harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(b)balet opera: tanınmış melodilerle söylenen şiirli opera.ingiltere’de xvııı. yüzyılda italyan operasına bir tepki olarak çıkmıştır. bunun en iyi örneği, ilk temsili 1728′de londra’daki lincoln’s fields tiyatrosunda verilen ve müzik düzenlemesini pepusch’un yaptığı john gay’in dilenci operası (the beggar’s opera) dır.bertolt brecht bu yapıttan esinlenerek müziğini kurt weillin bestelediği üç kuruşluk opera’yı yazmıştır. barok tiyatro: aşağı yukarı 1590 ile 1750 yıları arasındaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür anlayışı. en önemli anlatımını mimarlık müzik alanında bulmuştur. ancak resim, heykel ve tiyatroyu da etkilemiştir. baş...

tiyatro terimleri a harfi tiyatro terimleri

tiyatro terimleri(a)açılmak: oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi.. agora: pazar yeri. antik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve diyonizos şenlikleri atina’daki akropolis’in güneydoğu yamacına alınmadan önce oyunlar pazar yerinin basamaklı tarafında oynanırdı. seyirciler basamaklara otururdu. alegori: belli bir kavram düşünce yada ahlak kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandırmak, alegoriyi simgeden ayırmak gerekir, çünkü simge kişisel de özeti verirken alagort genelde özeti verir; alegoride tüm ayrıntılar imgesel bütünlük içindedir. agon: antik tiyatroda, tragedya ozanları, oyuncular ve dithyrambas koroları arasında yapılan yarışmalar… yunan tragedyasında...

tiyatro terimleri

tiyatro terimleri   adapte: yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama.adaptasyon: adapte etme. uyarlama.aksesuar: tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.aksiyon: roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. genel anlamıyla hareket.aktör: erkek tiyatro sanatçısı.aktrist: kadın tiyatro sanatçısı.akustik: tiyatro, konser salonu ve benzeri kapalı yerlerin, sesleri bozmadan yansıtabilme özelliği.antik tiyatro: eski yunan - lâtin tiyatrosu.darülbedayi: istanbul şehir tiyatrosunun eski ismi. 1914'te kurulmuştur.dekor: tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adı. üç çeşit dekor vardır: realist dekor, şairane dekor, stilize ...

tiyatro terimleri

tiyatro terimleri tiyatro ile ilgili ne tür çalışma içine girilirse girilsin, karşımıza anlamını bilmediğimiz yada doğruluğundan kuşku duyduğumuz bir yığın kelime çıkar. çünkü tiyatro; bir çok alanda da olduğu gibi kendine ait bir terminolojiye sahiptir. bu bölümde sizin için seçtiğimiz tiyatro terimlerine ve bu terimlerin anlamları hakkında açıklamalara yer vereceğiz. zamanla kapsamlı bir sözlük niteliğide kazanacak. açılmak: oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi..agora: pazar yeri. antik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve diyonizos şenlikleri atina'daki akropolis'in güneydoğu yamacına alınmadan önce oyunlar pazar yerinin basamaklı tarafında oynanırdı. seyirciler basamaklara otururdu.alegori: belli bir kavram düşünce yada ahlak kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandırmak, al...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !