× "

toplum nedir vikipedi

" arama sonuçları

siyaset nedir, politikanın tanımı nedir, siyaset bilimi nedir

siyaset nedir? vikipedi, özgür ansiklopedi siyaset, arapça kökenli bir kelimedir; at eğitimi, at talimi anlamına gelmektedir. osmanlı'da devlet geleneği için siyaset sözcüğünün "ceza" ve özellikle "ölüm cezası" anlamında kullanıldığı görülmüştür. yunan siyasal yaşamında ise siyaset, polise veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır. siyaset bilimi siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. siyaset bilimi geçmişte dar anlamda devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapmaktayken günümüzde, siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişki...

din sosyolojisi nedir tanımı vikipedi

din sosyolojisi nedir tanımı vikipedi     din sosyolojisi   din sosyolojisi dini kurum ve dini yapılanmaları, dini temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ve dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkilerini araştıran bilimsel bir disiplindir. din sosyologları toplumun din üzerinde dinin toplum üzerindeki etkilerini bir başka deyişle toplum ve din arasındaki diyalektik ilişkiyi açıklamaya çalıştır.   konu başlıkları [gizle] 1 tarihsel gelişimi 2 türkiye'de din sosyolojisi 3 ayrıca bakınız 4 dış bağlantılar 5 ek okumalar...

uluslararası ilişkiler nedir tanımı ve detayı vikipedi

uluslararası ilişkiler nedir tanımı ve detayı vikipedi     uluslararası ilişkiler   uluslararası ilişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve öze...

uluslararası örgüt nedir tanımı ve detayı vikipedi

uluslararası örgüt nedir tanımı ve detayı vikipedi     uluslararası örgüt   uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş örgütlere verilen addır. iki tip uluslararası örgüt vardır: uluslararası devletlerarası kuruluşlar, üyeleri egemen devletler ve diğer uluslararası devletlerarası kuruluşlar olan resmi kuruluşlardır. birleşmiş milletler, avrupa konseyi, islam konferansı örgütü, dünya ticaret örgütü, asean bunlara örnek olarak gösterilebilir. sivil toplum kuruluşları, uluslararası d...

internet sanatı nedir vikipedi

internet sanatı nedir vikipedi     internet sanatı ınternet sanatı (www'in araç olarak kullanıldığı durumlarda web-art, web sanatı; genel anlamda ağları kullandığında ağ sanatı, net sanatı, net-art), ınternet'i temel gereç (mecra) olarak kullanan ve video sanatında olduğu gibi konusunu da kullandığı mecradan alan; dolayısıyla ınternet, ınternet kültürü, teknoloji-toplum ilişkileri gibi konuları irdeleyen kültürel üretim şekli, sanat çeşididir. walker art center'ın eski küratörü steve dietz'in deyişiyle ınternet sanatı projeleri, izlenmesi/ifade edilmesi/katılımının sağlanması için ınternet'in hem gerekli hem de yeterli koşul olduğu projelerdir. ınte...

postmodernizm nedir vikipedi konu anlatımı

postmodernizm nedir vikipedi konu anlatımı postmodernizm   postmodernizm felsefe postmodern felsefe postyapısalcı felsefe yapısöküm postmodernizm bölümler postmodern müzik postmodern mimari postmodern edebiyat postmodern sanat postmodern siyaset kuramları postmodern ekonomi postmodern etik postmodern sosyoloji bağlantılar mode...

medeniyet nedir

medeniyet nedir ? medeniyet ile ilgili çeşitli dillerdeki karşılıkları ve medeniyet kelimesinin sözlükteki anlamı ve tanımı.27 tem 2008 medeniyet nedir uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun veya diğer zeki canlı türlerinin, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, uygarlık izafet.com - uygarlık veya medeniyet nedir ? vikipedi, özgür ansiklopedi uygarlık veya medeniyet , bir ülke veya toplumun veya diğer toplum kültürü medeniyeti oluşturuyor. medeniyet sözcüğü "bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili uygarlık veya medeniyet nedir ? konusunu kültür forumunda inceleyiniz. uygarlık veya medeniyet nedir ?: uygarlık vikipedi, özgür ansiklopedi ...

kültür nedir vikipedi

kültür nedir vikipedi

kültür geleneksel giysileri ve takılarıyla bir türkmen kadını. yurt adı verilen çadırın önünde, geleneksel motiflerle dokunmuş halının üzerinde konar göçer kültürün öğelerini taşıyor. kültür farklı anlamları olan bir terimdir. insana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir.[1] türk dil kurumu sözlüğüne göre ise, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının tanımı şu şekildedir:   “ ...

postmodernizm nedir vikipedi konu anlatımı

postmodernizm   postmodernizm felsefe postmodern felsefe postyapısalcı felsefe yapısöküm postmodernizm bölümler postmodern müzik postmodern mimari postmodern edebiyat postmodern sanat postmodern siyaset kuramları postmodern ekonomi postmodern etik postmodern sosyoloji bağlantılar modernizm modernite ...

internet sanatı nedir vikipedi

internet sanatı ınternet sanatı (www'in araç olarak kullanıldığı durumlarda web-art, web sanatı; genel anlamda ağları kullandığında ağ sanatı, net sanatı, net-art), ınternet'i temel gereç (mecra) olarak kullanan ve video sanatında olduğu gibi konusunu da kullandığı mecradan alan; dolayısıyla ınternet, ınternet kültürü, teknoloji-toplum ilişkileri gibi konuları irdeleyen kültürel üretim şekli, sanat çeşididir. walker art center'ın eski küratörü steve dietz'in deyişiyle ınternet sanatı projeleri, izlenmesi/ifade edilmesi/katılımının sağlanması için ınternet'in hem gerekli hem de yeterli koşul olduğu projelerdir. ınternet sanatı sanatsal web sitelerinde biçimlendiği gibi, email ...

örümcek nedir vikipedi

örümcek vikipedi, örümcek brachypelma smithi bilimsel sınıflandırma alem: animalia (hayvanlar) şube: arthropoda (eklem bacaklılar) sınıf: arachnida (örümceğimsiler) takım: araneida (örümcekler) clerck, 1757 alt takımlar araneomorphae mesothelae mygalomorphae örümcek vücudunun ayrıntılar: dört çift yürüme bacağı (1), başla göğüs kaynaşmış olur (sefalotoraks, 2), karın (3), anten veya kanat yok. bu da onların böcek olmadığının bir kanıtıdır. örümcek, eklembacaklıların örümceğimsiler (arachnida) sınıfının örümcekler (araneida) takımından türlerine verilen genel ad. hemen hemen dünyanın her tarafında yaşarlar. 63.000 kadar türü vardır. baş ve göğüs kaynaşmıştır. karın, göğüse ince bi...

aksiyoloji nedir vikipedi

aksiyoloji aksiyoloji (değerler felsefesi) etik ve estetik olmak üzere ikiye ayrılır. etik, insanların ahlaki değerlerini sorgularken (ahlaklı - erdemli gibi) estekik ise neyin güzel olduğuyla ilgilenir. neyin etik, neyin estetik olduğunu açıklamak oldukça güçtür, buradan hareketle aksiyoloji bireylerin davranışlarına temel teşkil eden değerleri araştırmaktadır. değer felsefesi de denilen aksiyoloji, insanın yaşamı boyunca vardığı bir çok yargının kaynağı olan değerler sistemiyle ilgilenir. yaşamın almaya zorladığı kararlar ve insanları iyi ve kötüyü ayırt etmesi için zorlaması sonucu insanlar iyi, kötü, ayıp, güzel, çirkin ve benzeri bir takım yargılara varırlar. işte felsefenin bu yargıların kaynağındaki değerlerin nasıl oluştuğu, niteliği, sınıflaması ve in...

etik nedir vikipedi

etik etik kuramsal meta-etik kuralcı · tanımlayıcı konsekvenşializm deontoloji erdemlilik himâye etiği iyi ve kötü · ahlâklılık uygulamalım biyo etiği · tıbbî mühendislik · çevresel insan hakları · hayvan hakları yasal · basın ticârî · pazarlama din · savaş temel konular adâlet · değer hak · görev · erdem eşitlik · hürriyet · güven hür irâde · rızâ ahlâkî sorumluluk önemli filozoflar aristo · konfüçyüs aquinas hume · kant bentham · mill kierkegaard · nietzsche hare · rawls  · nozick listeler ahlâkî konular listesi ahlâkçılar listesi bu kutu: gör • tartışma • değiştir ...

sosyoloji (toplum bilimi) nedir

toplum bilimi vikipedi, özgür ansiklopedi (sosyoloji sayfasından yönlendirildi) git ve: kullan, ara toplumu inceleyen bilim dalına sosyoloji (toplum bilim) adı verilir toplum bilimi ya da sosyoloji (fransızca: sociologie) toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir. toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. bu disiplin insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır. toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de toplum bilimci (sosyolog) denir. bir akademik disiplin olarak toplum bilimi bir sosyal bilim olarak ...

teknoloji nedir?

teknoloji nedir? teknolojivikipedi, özgür ansiklopediteknoloji (technoslogos), techne; yapmak ve logos; bilmek anlamına gelmektedir. insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve edevatın yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlığın tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır.teknoloji nedir?sözlük anlamı "bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması" demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. teknolojik yenilik de, "üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !