× "

toplumcu şairler

" arama sonuçları

ikinci yeni sonrası toplumcu şiir

  1960 kuşağı şairleri, 1961 anayasasının sağladığı özgürlükle birlikte, nazım hikmet’in kitaplarının yayımlanmasının serbestleştiği, siyasal ve güncel dergilerin yoğun olarak okunduğu ve gündemi belirlediği bir ortamın etkisindedirler. “yeni gerçek”, “and”, “halkın dostları”, “militan” gibi dergiler etrafında toplanan şairler, şiir anlayışlarını ve ideolojilerini bu dergilerde açıklamaya çalışmışlardır. marksist felsefeyi benimseyen toplumcu gerçekçi şairler, daha çok sosyal ve güncel politikayı konu edinmişler, halkın ve işçi sınıfının sorunlarını politik bir bakışla ortaya koymaya çalışan şiirler yazmışlardır. önemli tem...

1960'lı yılların toplumcu şairleri

  1960’lı yıllara gelindiğinde ikinci yeniler şiir kitaplarını yayımlamayı sürdürdükleri gibi, daha önceki yıllarda şiirlerini yayımlayan behçet necatigil, atilla ilhan, melih cevdet, oktay rifat, nazım hikmet, fazıl hüsnü dağlarca ve ceyhun atıf kansu da bu yıllarda yeni şiir kitaplarını yayımlamışlardır. kırmızı uçurtma ceviz ağaçlarının arasından güneş o eti işi araba çekerken ikindi tanrıçayı gün batısı yatağına çıkıverdi bir kırmızı uçurtma kâğıttan, yelden ve sevinçten. çocuğun kulağı ikindide yel geliyor mu? yel nereden gelir? yaz altını zerdalilerde birikti durdu ceviz yapraklarının iyodunda birden...

ikinci yeniler,yedi meşaleciler,toplumcu gerçekçi şiirin özellik

yedi meşalecilerin özellikleri:* realist dünya görüşünü aşarak olaylara daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmak istediler.* edebiyat ve sanatta taklitçilikten uzak kalarak, duygu ve düşünceleri ön plana çıkararak kişiliklere saplanmaktan kurtulmaya çalıştılar.* işlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek; canlı, içten ve yeni bir ruhla ortaya çıkmak istediler.* konuları olabildiğince genişletmek istediler.* canlılık, içtenlik, sürekli yenilik yapmak için büyük bir çaba içine girdiler; ne var ki amaçlarına ulaşamadılar.* sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişlerin arayışı içinde oldular.* edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandırdılar.* şair kaleminden ziyade, sanki daha çok ressam fırçasıyla çalışan bu sanatçılar, his ve hayalden çok gözlemi öne çıkarmışlardır.*...

ikinci yeniler,yedi meşaleciler,toplumcu gerçekçi şiirin özellik

yedi meşalecilerin özellikleri:* realist dünya görüşünü aşarak olaylara daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmak istediler.* edebiyat ve sanatta taklitçilikten uzak kalarak, duygu ve düşünceleri ön plana çıkararak kişiliklere saplanmaktan kurtulmaya çalıştılar.* işlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek; canlı, içten ve yeni bir ruhla ortaya çıkmak istediler.* konuları olabildiğince genişletmek istediler.* canlılık, içtenlik, sürekli yenilik yapmak için büyük bir çaba içine girdiler; ne var ki amaçlarına ulaşamadılar.* sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişlerin arayışı içinde oldular.* edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandırdılar.* şair kaleminden ziyade, sanki daha çok ressam fırçasıyla çalışan bu sanatçılar, his ve hayalden çok gözlemi öne çıkarmışlardır.*...

ikinci yeniler,yedi meşaleciler,toplumcu gerçekçi şiirin özellik

yedi meşalecilerin özellikleri:* realist dünya görüşünü aşarak olaylara daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmak istediler.* edebiyat ve sanatta taklitçilikten uzak kalarak, duygu ve düşünceleri ön plana çıkararak kişiliklere saplanmaktan kurtulmaya çalıştılar.* işlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek; canlı, içten ve yeni bir ruhla ortaya çıkmak istediler.* konuları olabildiğince genişletmek istediler.* canlılık, içtenlik, sürekli yenilik yapmak için büyük bir çaba içine girdiler; ne var ki amaçlarına ulaşamadılar.* sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişlerin arayışı içinde oldular.* edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandırdılar.* şair kaleminden ziyade, sanki daha çok ressam fırçasıyla çalışan bu sanatçılar, his ve hayalden çok gözlemi öne çıkarmışlardır.*...

ikinci yeniler,yedi meşaleciler,toplumcu gerçekçi şiirin özellik

yedi meşalecilerin özellikleri:* realist dünya görüşünü aşarak olaylara daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmak istediler.* edebiyat ve sanatta taklitçilikten uzak kalarak, duygu ve düşünceleri ön plana çıkararak kişiliklere saplanmaktan kurtulmaya çalıştılar.* işlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek; canlı, içten ve yeni bir ruhla ortaya çıkmak istediler.* konuları olabildiğince genişletmek istediler.* canlılık, içtenlik, sürekli yenilik yapmak için büyük bir çaba içine girdiler; ne var ki amaçlarına ulaşamadılar.* sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişlerin arayışı içinde oldular.* edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandırdılar.* şair kaleminden ziyade, sanki daha çok ressam fırçasıyla çalışan bu sanatçılar, his ve hayalden çok gözlemi öne çıkarmışlardır.*...

ikinci yeniler,yedi meşaleciler,toplumcu gerçekçi şiir

yedi meşalecilerin özellikleri: * realist dünya görüşünü aşarak olaylara daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmak istediler. * edebiyat ve sanatta taklitçilikten uzak kalarak, duygu ve düşünceleri ön plana çıkararak kişiliklere saplanmaktan kurtulmaya çalıştılar. * işlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek; canlı, içten ve yeni bir ruhla ortaya çıkmak istediler. * konuları olabildiğince genişletmek istediler. * canlılık, içtenlik, sürekli yenilik yapmak için büyük bir çaba içine girdiler; ne var ki amaçlarına ulaşamadılar. * sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişl...

ikinci yeniler,yedi meşaleciler,toplumcu gerçekçi şiirin özellik

yedi meşalecilerin özellikleri: * realist dünya görüşünü aşarak olaylara daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmak istediler. * edebiyat ve sanatta taklitçilikten uzak kalarak, duygu ve düşünceleri ön plana çıkararak kişiliklere saplanmaktan kurtulmaya çalıştılar. * işlenen konuları çeşitli görünümlerle zenginleştirmek; canlı, içten ve yeni bir ruhla ortaya çıkmak istediler. * konuları olabildiğince genişletmek istediler. * canlılık, içtenlik, sürekli yenilik yapmak için büyük bir çaba içine girdiler; ne var ki amaçlarına ulaşamadılar. * sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleyişl...

toplumcu gerçekçiler

toplumcu gerçeklik, marksist ideolojinin sanatçıya ve doğal olarak da onun yaratısına yansımasıdır. toplumcu gerçeklik, sanatçıyı toplumsal bir varlık olarak görür. sanatçının fiziksel ve düşünsel her türlü gelişimi tarihsel bir süreç içinde gelişmiştir. bu nedenle sanatçı toplumsal bir varlık, onun sanatsal ürünü de toplumsal yaratıdır. bu sanat akımının özünde sanat toplum içindir anlayışı vardır. her sanatçı, bilincini ve yaratısını şekillendiren çağına karşı toplumsal bir sorumluluğa sahiptir. bu sorumluluk sanatçıyı toplumsal olaylara ve çağına karşı aktif kılar. sanatçı toplumsal eşitsizlikleri ve sömürüyü görerek, kendi bilincinde estetize eder. ve sanatsal bir yaratı biçiminde topluma sunar. toplumcu gerçeklik sanatı ve onun eserini tarihsel bir sürecin ürünü olarak görür...

toplumcu şiir - toplumcu şiirin özellikleri

toplumcu şiiryirminci yüzyılın başlarında, neredeyse tüm dünyada eşzamanlı olarak gelişen siyasal ve toplumsal hareketlere bağlı olarak yeni bir edebiyat akımı doğdu. toplumsal gerçekçilik ya da sosyalist gerçekçilik adı verilen bu akım; şiirden, edebiyatın ve sanatın her alanına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdi. emekçilerin sorunlarını, emek-sermaye çelişkisini ve yaşamsal kaygılarını konu alan bu akım, “toplum için sanat” görüşünü temsil ediyordu. bu akım için, bir bakıma sosyolojik karakterli bir edebiyat akımı dersek, yanılmayız. ana ilkeleri, 1934 yılındaki sovyet yazarlar birliği’nin birinci kongresinde saptanan toplumsal gerçekçilik akımı, ger&cc...

şairler ve yazarlar

orhan veli kanık 1914 yılında istanbul’da doğdu. ankara gazi lisesi’ni bitirdi (1932). istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi felsefe bölümü’ndeki öğrenimini yarıda bıraktı (1935), ankara’ya giderek ptt umum müdürlüğü’nde çalıştı (1936–1942), milli eğitim bakanlığı tercüme bürosu’na memur oldu (1945), oradan ayrılınca (1947) yaprak dergisini çıkardı ( 1 ocak 1949’dan 15 haziran 1950’ye kadar 28 sayı çıktı, son yaprak adlı özel bir sayı ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı). 14 kasım 1950 tarihinde beyin kanamasından öldü. rumelihisarı mezarlığına gömüldü.     &nbs...

imgeci toplumcu şiir manifestosu ve (y)önsöz

  imgeci toplumcu şiir manifestosu ve (y)önsöz     imgeci toplumcu şiir manifestosu 1- ne kendi üstüne kapanan, bulanık imgelerin tuzakları ne didaktizme kurban olmuş kuru dizeler yumağı... 2- toplumcu şiir bir dönüm noktasındadır: meydan ya kapitalizmin sömürü şartlarını kolaylaştıran, toplumun gerçek sanatla olan ilintisinin kopmasına neden olan ve böylece bireyleri örgütlü toplumsallıktan uzak birer tüketim makineleri haline getiren bireyci şiire kalacaktır, ya katı yapısalcı, şiir’i aritmetik oyunlarına indirgeyen şiir anlayışı,gündemi belirleyecektir, ya da toplumcu şiir ,sadece içeriğine yaslanarak diri kalamayacağını görecektir. 3- "şiir sözcüklerle değil imgelerle yazılır." bu bağlamda, imgeci toplumcu şiir, toplumcu şiirimizin bugün içinde bulunduğu kuru, ...

nazım hikmet'ten sonra: toplumcu gerçekçi şairler (1940 sonr

nazım hikmet'ten sonra: toplumcu gerçekçi şairler nâzım hikmet’in 1938’deki mahkûmiyeti dolayısıyla şiir dünyasından çekilmesinden sonra, daha önce yayımlanmış şiirlerinden fikir ve nâzım tekniği bakımından etkilenmiş bazı şairler, onun şiirdeki yolunu değişik bir şekil ve üslûpta devam ettirirler. yanıltıcı bir şekilde “toplumcu gerçekçi şairler” diye adlandırılan, kimi zaman da “1940 kuşağı” adı altında toplanan bu şairler arasında rıfat ılgaz (d. 1911-), cahit ırgat (1916-1971), suat taşer (d. 1919), ömer faruk toprak (1920- 1979), arif damar (d. 1925), mehmet başaran (d.1926), hasan hüseyin korkmazgil (1927-1984) ve ahmed arif (1927-1991) dikkati çekerler. marksist fikirler doğrultusunda toplumun sorunlarını ön plâna çıkaran bu şairler, 1940-196...

1940 toplumcu şairler kuşağından: enver gökçe 2/ başar şahin

sanat, estetik ve ille de kavga “gökçe, çağdaş bir halk ozanıdır; halk şiirinin bir sözcüsü değil, yeni koşullar altında bir sentezcidir.” (ergün) katı bir sınıf aydını olma tavrını hep korumuştur. eserlerinde bunun izleri rahatça görülebilir. “ben sınıf edebiyatı yapıyorum. türk halkının hayatın her dönemde aktif olan, güzel olan, büyük olan bu halkın sanatını yapmaya çalışıyorum. bence sanat herşeyden önce bu sınıfın yaşam kavgasındaki gücünü kudretini ortaya koymasındadır.” kendini boylu boyunca, bu kavganın içine atmaktan çekinmemiş, kelimenin tam anlamıyla, kendini adamıştır. “1940 yılına gelinen zamanlarda türkiye'de çeşitli sanat görüşleri varolmuştur. bilhassa endüalist (idealist-bn) sanat biçimine karşı ve toplumcu yanı olan cereyanlar bu devred...

1940 toplumcu şairler kuşağından: enver gökçe 1/ başar şahin

"enver gökçe"  yazar: başar şahin: basar@sonbaski.com   biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm, biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz; biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak; biz olmasak ray, dönen tekerlek, yıkanan buğday, ayın onbeşi; biz olmasak taşova'nın tütünü, kütahya'nın çinisi, yani bizsiz anne dizi, kardeş dizi, yar dizi güzel değildir.    az önce dağılan dost meclisinin baş konuklarından biridir o. en mahrem sıkıntılarınızı bile yüksünmeden anlatabileceğiniz bir sırdaşınız. sizi, sizden daha iyi tanıyan ve anlatandır. halkının iyiliğine olduğunu düşündüğü ideallerinin yılmaz savunucusu, sadık bir savaşçısıdır. o, ‘siz’dir!  yaşam kavgası 1920’de, erzincan-kemaliye’nin çit köyü’nde...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !