× "

toplumu birleştiren temel değerler

" arama sonuçları

toplumu birleştiren temel değerler

  toplumdaki farklı anlayışları ve bölgesel kültürleri birleştiren, herkesin ortak paydasını oluşturan değerlere temel değerler denir. örneğin vatan, ülkü, bayrak, bağımsızlık gibi değerler, bu topraklarda yaşayan bütün insanları kuşatan temel değerlerdir. yüzyıllar boyunca aynı geçmişe sahip oluşumuz, aynı inançları paylaşmamız, aynı yurtta yaşamamız, bizi birbirimize bağlar; aradaki farklılıkları unutturur. sevinçli günlerimizde temel değerler etrafında bir araya geliriz. bireysel sıkıntılarımızı unutur; herkesle beraber seviniriz. ülkemizin bir tarafında meydana gelen acı bir olay, hepimizi yasa boğar; yardım için elimizden geleni yapmaya gayret ederiz. bir ülkenin temel değer...

toplum nereye gidiyor!!

toplum nereye gidiyor!!

    bir toplumda farklı anlayış ve bölgesel kültürleri birleştiren,herkesin ortak paydasını oluşturan bazı değerler vardır. vatan gibi,bayrak gibi,bağımsızlık gibi, ülkü gibi, tarih, kültür gibi değerler..  yüzyıllar boyunca aynı geçmişe sahip oluşumuz, aynı inançları paylaşmamız, aynı vatan toprakları üzerinde barış içinde kardeşçe yaşamamız,oluşan bazı farklılıkları unutturmuştur.  sevinçli günlerimizde temel değerler etrafında bir araya gelerek sevincimizi paylaştık. ülkemizin bir tarafında meydana gelen acı bir olay karşısında hep birlikte yas tuttuk. yardım için elimizden geleni yapmaya gayret ettik..  ancak şu son ...

mizah siyaseti sev(m)iyor

mizah siyaseti sev(m)iyor birgün kitap eki; 16 ağustos 2010 levent cantek hamdi özdiş’in ‘osmanlı basınında batılılaşma ve siyaset  (1870-1877)’  adlı kitabı, yazarın yüksek lisans tezine dayanıyor; teodor kasab ve çaylak tevfik’in çıkardığı dergiler, diyojen, hayal ve çaylak çerçevesinde geliştirilmiş. gazetecilik tarihimizde ilk mizahçılar olarak hatırlanan iki ismin rekabet içinde olmaları, birbirlerine düşmanlık duymaları ayrıca ilginçtir, kitap bu yönü de kapsıyor. aralarındaki husumete karşın her iki isim (ve yayınları) siyaseten benzer niteliklere sahiptirler; meşrutiyetçi bir tutumla yayıncılık yapmakta, padişahı hariç tutarak b&uum...

kpss vatandaşlık tüm konu özetleri

  kpss de çıkabilecek vatandaşlık konularını burada bulabilirsiniz.   toplumsal yaşam toplum nedir, niçin toplum vardır? insanlar yüzbinlerce yıldır yeryüzünde yaşamaktadır. insan sosyal bir varlıktır, insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toplum halinde örgütlenmişlerdir. o halde toplu olarak yaşamak zorunluluktur. bu zorunluluk nedeniyle ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ilişkiler giderek artmakta ve yoğunlaşmaktadır. toplumlar çeşitli öğelerden meydana gelmiştir. toplumsal yapıların temelinde insan ilişkileri vardır. bu ilişkiler toplumsal olguları ya da kurumları belirler. kurumlar da insan etkinliklerini düzenler. bir toplumu oluşturan öğeler, devamlı birbirleriyle...

demokrasiye değil, din devletine doğru ...

din devletine doğru yeni   bir adım.. 12 haziran 2011 genel seçimlerinde... % 50'lik bir oy oranıyla... "akp 3. kez oylarını artırarak tek başına iktidar!"     ***** türkiye'de islamizasyon sürecinde  yeni  aşama 13.9.2010 % 58'lik "evet" ile sonuçlanan referandum, türkiye'de islamizasyon sürecinde  katedilen yeni  bir aşamayı temsil ediyor....   islamizasyon süreci, ümmet toplumu yaratmak doğrultusunda  giderek artan bir hızla devam edecek görünüyor...     recep tayyip erdogan’+ hikmetyar +f.gülen görüntüleri..   ''camil...

türkiye'de islamizasyon sürecinde yeni aşama

% 58'lik "evet" ile sonuçlanan referandum, türkiye'de islamizasyon sürecinde  katedilen yeni  bir aşamayı temsil ediyor.... islamizasyon süreci, ümmet toplumu yaratmak doğrultusunda  giderek artan bir hızla devam edecek görünüyor...     recep tayyip erdogan’+ hikmetyar +f.gülen görüntüleri..   ''camiler kalemiz, minareler süngümüz,  kubbeler kalkanımız, kuran anayasa, türban sancağımız...''   olacak mı?   din fenomeninin dünyada bugün giderek daha öne çıkışını izlemeye  çalışıyor; eski toplumun yarattığı inanç k&...

fethullah gülen'in düşünce sisteminde tasavvuf ve modernite

    fethullah gülen'in düşünce sisteminde tasavvuf ve modernite yazar thomas michel      değerler çatışması mı yoksa değerler arası diyalog mu? fethullah gülen ve tasavvuf gülen ve modernite moderniteye karşı eleştirel söylemler gülen'in yaklaşımının etkinliği değerler çatışması mı yoksa değerler arası diyalog mu? fethullah gülen düşüncesinde "tasavvuf" ve &q...

milli birlik hareketi bir güneş gibi doğdu

milli birlik hareketi bir güneş gibi doğdu milli birlik hareketi mbh ülkemizin sorunlarına örgütsel çözüm önermiştir . tüm milli güçler tek çatı altında toplanması bu gün tarihi bir görevdir . mbh milli bir iktidar yürüyüşünün başlangıcını yapmıştır . benim olsun , küçük olsun anlayışları ile milli güçlerin dağınıklına sebeb olan tüm anlayışlar tarih sahnesinden silinecektir . söz konusu vatansa gerisi tefferuattır diyen mbh kısa bir sürede yurtiçi ve dışında dik çıkışını sürdürmektedir . milli güçler arasında böl parçala ve yönet politikasına alet...

insan sermayesi

bir örgütün insanları, o örgütün insan sermayesini oluşturur. insan sermayesi, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini kapsar. insan sermayesi, işletmenin sorunlarını çözmek için sahip olduğu toplanmış insan yeteneğidir. bir başka deyişle bir işletmenin insan sermayesi, çalışanlarının bilgilerini işletme problemlerine uygulayabilme yeteneğidir. insan sermayesi insanın kendisidir. bu yüzden örgütler insan sermayesine sahip olamazlar, onu ancak kiralayabilirler. bu nedenle insan sermayesi, çalışanlar ayrıldıklarında işletmeden ayrılır. insan sermayesi bir örgüt için yaratıcılık ve yenilik ile ölçülebilecek olan, örgütün sahip olduğu insan kaynağını ne dere...

9.din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9.sınıflar ünite konuları

  sınıf : 9 ünite : insan ve din 1.insanın evrendeki konumu 2.insanın doğası ve din 3.dinin insan hayatındaki yeri ve önemi 4.inanmanın çeşitli biçimleri 4.1.tek tanrıcılık (monoteizm) 4.2.çok tanrıcılık (politeizm) 4.3.gizemcilik (gnostisizm) 4.4.bilinmezcilik (agnostisizm) 4.5.tanrı tanımazlık (ateizm)     ayet-hadis hazırlık çalışmaları çalışma kağıtları kavram haritaları ders notları kavramlar sorular kitaplar hikayeler resimler dualar web siteleri şiirler haritalar çizim-grafikler sunular oyunlar-eğlence afişler ses-müzik kurumlar gezi mekanları filmler       sınıf : 9 ünite : temizlik ve iba...

birlik ve beraberlik

birlik ve beraberlik[1] insan, fıtratı gereği daima mutluluğu aramaktadır. kişinin aradığı mutluluğa kavuşabilmesi ve onu huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için toplum hayatına ihtiyacı vardır. toplu yaşamaktan başka alternatifi olmayan insanın huzuru ve mutluluğu da, toplumun huzur ve mutluluğuna bağlıdır. insan, karşılaştığı sıkıntıları, içinde yaşadığı toplumun bireyleri ile paylaşma ihtiyacını hisseder. çünkü, insan karşı karşıya kaldığı bazı problemleri, kişisel imkan ve gayretiyle her zaman aşması mümkün olmayabilir. işte bu noktada, bir çok değişik mesleklerden ve farklı yetenek sahibi kimselerden teşekkül etmiş olan birlik ve dayanışma içerisindeki bir toplum büyük önem arz etmektedir. farklı görüş ve özelliklere sahip, çeşitli bireylerden oluşan toplum fertlerinden hiç birinin üsl...

din sosyolojisi

din sosyolojisi winston davısçevirenyrd. doç. dr. ali coşkun     din ve toplum arasındaki ilişkilerin sistematik ve objektif olarak incelenişi, sociologie kelimesini ilk defa kullanan auguste comte’dan (1798-1857) çok önceleri mevcuttu. xenophanes (m.ö.560-478) habeşistanlı tanrıların siyah ve küçük burunlu, trakyalı olanların ise hafif mavi gözlerle birlikte kızıl saçlı olduklarına dikkat çekerken zaten din sosyolojisi disipliniyle yüzeysel bir şekilde de olsa ilgilenmiş oluyordu. benzer bir şekilde, müslüman felsefeci ibn haldun (1332-1406) mukaddime ya da kitabu’l-iber’e (dünya tarihi) girişte, kuzey afrika krallıklarının yükseliş ve düşüşlerinde dinin rolünü incelerken sosyal dayanışma (asabiyye) kavramıyla yakından ilgilenmişti. modern zamanlarda...

din sosyolojisi

din sosyolojisi winston davısçevirenyrd. doç. dr. ali coşkun     din ve toplum arasındaki ilişkilerin sistematik ve objektif olarak incelenişi, sociologie kelimesini ilk defa kullanan auguste comte’dan (1798-1857) çok önceleri mevcuttu. xenophanes (m.ö.560-478) habeşistanlı tanrıların siyah ve küçük burunlu, trakyalı olanların ise hafif mavi gözlerle birlikte kızıl saçlı olduklarına dikkat çekerken zaten din sosyolojisi disipliniyle yüzeysel bir şekilde de olsa ilgilenmiş oluyordu. benzer bir şekilde, müslüman felsefeci ibn haldun (1332-1406) mukaddime ya da kitabu’l-iber’e (dünya tarihi) girişte, kuzey afrika krallıklarının yükseliş ve düşüşlerinde dinin rolünü incelerken sosyal dayanışma (asabiyye) kavramıyla yakından ilgilenmişti. modern zamanlarda...

tsk mensuplarından açıklama

genelkurmay başkanlığı’nın resmi web sitesi olan tsk.mil.tr adresinde, 27 nisan 2007 tarih ve ba-08/07 sayı ile yayınlanan geceyarısı açıklaması, sayın genelkurmay başkanımız ve bütün türk silahlı kuvvetleri mensuplarının düşüncelerini doğru olarak yansıtmamaktadır. bahse konu açıklama, dört ay sonra emekliliği kesinleşen bir orgeneral tarafından, bazı gazetecilerin katkısı ile aynı akşam apar topar hazırlanarak sayın gnkur. bşk.mızın tam onayı alınmadan web sayfasına konulmuştur. ilgili orgeneral önce bazı basın yayın organlarına böyle bir açıklama yapılacağı konusunda haber vermiş, yazı sitede yayınlandıktan sonra da org. büyükanıt’ı telefonla usulen bilgilendirmiştir. açıklamadaki “sn. genelkurmay başkanı’nın 12 nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısıR...

arif keskın: iran’da fars milliyetçiliğinin üç dalgası: &#

iran'ın çağdaş tarihinde modern fars milliyetçiliği ve geleneksel fars milliyetçiliği şeklinde ortaya çıkan fars milliyetçiliği 1997 yılında hatemi'nin başkanlığa seçilmesi sonucunda yapısında değişikliklere gitmek mecburiyetinde kalmıştır. bu makalede de modern ve geleneksel fars milliyetçiliği ve  1997'den sonra fars milliyetçiliğinin yeni biçimi olan 'iranlılık' yapısının kuramsal temelleri ve bu temelleri atan düşünürler incelenmiştir. giriş 1997'de hatemi'nin iktidara gelmesi ile dini görünüm veren iran toplumunun iç çalkantılarının gerçek yüzü az da olmuş olsa görünmeye başlamıştır. devlet içinde var olan çatışma ve toplumun açık bir şekilde gözüken yeni istekler ve eğilimleri iran'ı yeniden tanıma ve değerlendirme zorunluluğun...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !