× "

topografya haritası

" arama sonuçları

arazinin üç boyutlu topoğrafya haritası

topografya haritaları arazi üzerindeki topografyayı ayrıntılı bir şekilde gösterir. izohipsler ve izobatlarla dağ, ova, plato ve vadi vb. farklı türden yer şekillerini, bir dağın yüksekliğini, bir denizin derinliğini ve arazinin eğim durumunu göstermek mümkündür. ayrıca bu haritalarla dünya yüzeyinin belli bir bölümünün konum, yeryüzü şekilleri ve kültürel özellikleri de gösterilir. dağ, ova, tepe, plato, göl, ırmak vb. fizikî özellikler arasında gösterilirken, yol, şehir, baraj ve insanlar tarafından yapılan diğer yapılar kültürel özellikler arasında yer almaktadır. bu özellikler topografya haritalarında yükseklik ve derinlik basamakları i&cc...

kpss sınavı çıkmış coğrafya soruları indir deneme test soru çöz

kpss sınavı çıkmış coğrafya soruları indir deneme test soru çöz kpss sınavı ortaöğretim önlisans coğrafya soruları indir riyle çizilmiş “topografya haritası”; ıı numaralı harita ise aynı yerin, aynı ölçekte çizilmiş “arazi kullanım haritası”dır. ıı 400 300 300 400 ı mera sulu tarım kuru tarım yerleşme akarsu haritalardaki bilgilere dayanarak bu yerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? a) akarsuya yakın kesimlerde sulu tarım yapılmaktadır. b) 800 metrenin üzerindeki kesimler hayvancılığa elverişlidir. c) yerleşmeler daha çok 400-600 metreler arasındadır. d) 400-800 metreler arasında kuru tarım yapılmaktadır. e) kuru tarım alanları makineli tarım yapmaya elverişlidir. 66. ekvator s m n p r 0° yukarıdaki haritada verilen m, n, p, r ve s noktaları...

erozyon

rüzgâr erozyonu   erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarakeritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.[1] tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. bu çerçevede birleşmiş milletler çevre programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur. türkiye topraklarının ise, %90'ı su erozyonu, %1'i de rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır. tarım t...

kızıldeniz

kızıldeniz     kızıldeniz'in konumu   kızıldeniz, afrika ile asya (arap yarımadası) arasında yer alan, hint okyanusu'na bağlı bir denizdir. uzunluğu yaklaşık 2000 km olup, bazı kaynaklarda 1900 km. ya da 2350 km diye geçmektedir.   kuzeyde mısır'daki süveyş kanalı ile doğal olmayan yoldan akdeniz'e bağlanmıştır; güneyde ise arap yarımadası ucunda babü'l mendep (bab el mendeb) boğazı ile hint okyanusu'na bağlanır.   kızıldeniz kuzeyde sina yarımadası ile ikiye ayrılır; kuzeydoğuya doğru akabe körfezi, kuzeybatıda ise süveyş körfezi vardır.     kızıldeniz'in topografya haritası   kızıldeniz'in adının, mevsimlik olarak &...

erozyon

rüzgâr erozyonuerozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. bu çerçevede birleşmiş milletler çevre programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur.türkiye topra...

erozyon

rüzgâr erozyonuerozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. bu çerçevede birleşmiş milletler çevre programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur.türkiye topra...

9. sınıf coğrafya ölçme ve değerlendirme sorularının tümü lise 1

  ölçme ve değerlendirme  (sayfa9)aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadeyle tamamlayınız.1…………………………………………………ve………………………………………….doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirir.2.yer altı zenginlikleri dört temel ortamdan biri olan …………………………………yer alır.3.insanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de…...dir•4………&hel...

yüzey grafiği, bir veri noktaları

yüzey grafiği, bir veri noktaları (veri noktaları: bir grafikte çizilen ve veri işaretçileri adı verilen çubuklar, sütunlar, çizgiler, pasta veya çörek dilimleri, noktalar ve diğer çeşitli şekillerle belirtilen değerlerin her biri. aynı renkteki veri işaretçileri bir veri serisini oluşturur.) kümesini bağlayan üç boyutlu yüzey gösterir. yüzey grafiği, iki veri kümesi arasında en uygun bileşimi bulmak istediğinizde kullanışlıdır. topografya haritası gibi, yüzey grafiğindeki renk ve desenler aynı değer aralığını içeren alanları belirtir. diğer grafik türlerinden farklı olarak, yüzey grafiğindeki renkler veri serilerini (veri serisi: bir grafikte çizilen ...

izohips nedir - izohipsin özellikleri nelerdir

izohips(eş yükselti eğrisi)haritalarda deniz seviyesinden yüksekliği aynı olan noktaları birleştiren eğrilerdir.izohips: deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı yöntemdir.izohipslerle yer şekillerinin gösteren haritalara topografya haritası denir.özellikleri:# kıyı çizgisi 0 (sıfır) metre izohipsidir# her eğri kendisinden daha yüksek alanları çevreler# en içteki eğri en yüksektir.# engebe arttıkça izohipslerin uzunluğu azalır# bir birini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltisi aynıdır.# bazı yerlerde izohipsler bir nokta şeklini alabilir(ör:dağların doruklarında ve kapalı çukurların diplerinde)# eğrilerin sık geçtiği y...

izohips nedir - izohipsin özellikleri nelerdir

izohips(eş yükselti eğrisi)haritalarda deniz seviyesinden yüksekliği aynı olan noktaları birleştiren eğrilerdir.izohips: deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı yöntemdir.izohipslerle yer şekillerinin gösteren haritalara topografya haritası denir.özellikleri:# kıyı çizgisi 0 (sıfır) metre izohipsidir# her eğri kendisinden daha yüksek alanları çevreler# en içteki eğri en yüksektir.# engebe arttıkça izohipslerin uzunluğu azalır# bir birini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltisi aynıdır.# bazı yerlerde izohipsler bir nokta şeklini alabilir(ör:dağların doruklarında ve kapalı çukurların diplerinde)# eğrilerin sık geçtiği y...

izohips nedir?

izohips(eş yükselti eğrisi)haritalarda deniz seviyesinden yüksekliği aynı olan noktaları birleştiren eğrilerdir.izohips: deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı yöntemdir.izohipslerle yer şekillerinin gösteren haritalara topografya haritası denir.özellikleri:# kıyı çizgisi 0 (sıfır) metre izohipsidir# her eğri kendisinden daha yüksek alanları çevreler# en içteki eğri en yüksektir.# engebe arttıkça izohipslerin uzunluğu azalır# bir birini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltisi aynıdır.# bazı yerlerde izohipsler bir nokta şeklini alabilir(ör:dağların doruklarında ve kapalı çukurların diplerinde)# eğrilerin sık geçtiği y...

harita bilgisi,ölçekler

  harita bilgisi  istanbul’da okuyan bir grup üniversite öğrencisi memleketlerine  gitmek istiyor. bu öğrenciler türkiye’nin değişik bölgelerinde ikamet etmektedir. öğrenciler memleketlerine aynı ulaşım araçlarını kullanarak gidebilirler mi? şüphesiz  her öğrenci kendi memleketine gitmek için en uygun aracı seçecektir. örneğin kahramanmaraş’a gitmek isteyen bir öğrenci gemiyle doğrudan memleketine ulaşamaz. fakat yalova’ya gitmek isteyen bir öğrenci için en uygun ulaşım aracı feribottur.  yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi her öğrenci amacına ulaşmak  için uygun ulaşım&n...

toprak oluşumunu etkileyen faktörler

toprak oluşumunu etkileyen faktörler ana kayanın fiziksel parçalanması ile başlayan ayrışma, çeşitli kimyasal çözülme olayları, organik maddenin toprağa karışması ve taşıma olayları ile devam etmekte ve sonuçta çeşitli horizonlardan ibaret bir toprak profili oluşmaktadır. jenny toprak oluşumunda etkili olan faktörleri; ana kaya, iklim, organizma, topografya ve zaman olarak beş madde altında toplamıştır. 1. ana materyal toprakların oluşması için öncelikle ana materyalin ayrışması ve çözülmesi gerekmektedir. ana materyalin çözülmesi ile bir çok mineraller ve elementler açığa çıkmaktadır ve bunların toprak suyunda eriyik hale geçmesi ile de bitkiler beslenmekte ve böylece toprakta organik faaliyetler bunu takibende organizmalar etkili olmaktadır. yer yuvarlağının kara bölgelerini saran ...

izohips nedir?

izohips(eş yükselti eğrisi)haritalarda deniz seviyesinden yüksekliği aynı olan noktaları birleştiren eğrilerdir.izohips: deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı yöntemdir.izohipslerle yer şekillerinin gösteren haritalara topografya haritası denir.özellikleri:# kıyı çizgisi 0 (sıfır) metre izohipsidir# her eğri kendisinden daha yüksek alanları çevreler# en içteki eğri en yüksektir.# engebe arttıkça izohipslerin uzunluğu azalır# bir birini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltisi aynıdır.# bazı yerlerde izohipsler bir nokta şeklini alabilir(ör:dağların doruklarında ve kapalı çukurların diplerinde)# eğrilerin sık geçtiği yerde eğim daha fazladır.1. izohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görüntüsünü yansıtırlar.2. izohip...

coğrafya' da bunları biliyormuydunuz?

harita bilgisi•   haritalar yerşekillerini gerçeğe tam uygun olarak göstermezler. haritalar gerçeğin az yada çok benzeridir.•   haritalarda bozulmaların temel nedeni küresel yüzeyin düzleme aktarılmasıdır.•   bozulmalarda ölçeğin çok küçültülmesi, yerşekillerinin engebeli olması da etkilidir.•   haritalar izdüşüm olarak çizilirler. bu yüzden gerçekte engebeli arazilerin haritalarında bozulma çok olur. başka bir deyişle gerçek alan ile harita alanı arasındaki fark fazla olur.•   bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kuşbakışı görünüş ve ölçeğinin olması gerekir.•   ölçek büyüdükçe; payda küçülür, ayrıntı artar, gösterilebilen gerçek alan küçülür.• ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !