× "

topolojik düğümler nedir

" arama sonuçları

topoloji nedir?

matematik, akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup, tümdengelimli ve tümevarımlı düşünce yolları ile, sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki  bağıntıları inceleyen bir disiplindir. bilimsel olan her şey bir matematik formülasyon gerektirdiğinden matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır. topoloji, matematiğin ana dallarından biri. yunanca'da yer, yüzey veya uzay anlamına gelen topos ve bilim anlamına gelen logos sözcüklerinden türetilmiştir. topoloji biliminin kuruluş aşamalarında yani 19. yüzyılın ortalarında, bu sözcük yerine aynı dalı ifade eden latince analysis situs (konumun analizi) deyimi kullanılıyordu. topoloji...

topolojide çokkatlı manifoldlar

topolojide çokkatlı manifoldlar     çokkatlı vikipedi, özgür ansiklopedi   git ve: kullan, ara çokkatlı (alm. mannigfaltigkeit, ing. manifold, fr. variété), topolojide soyut topolojik bir uzay. bu uzayın her noktasının çevresi öklit uzayına benzer. bununla birlikte, bir çokkatlı bir öklit uzayı olmak zorunda değildir. genel yapısı, bu basit yerel yapısından çok daha karmaşık olabilir. çokkatlının boyutu, yerel olarak benzediği öklit uzayının boyutu olarak tanımlanır. herhangi bir topolojik uzay içinse boyut kavramından söz etmek genelde olası değildir. n boyutlu öklit uzayı (rn), n boyutlu bir çokk...

topoloji nedir

 topoloji, yunanca'da yüzey veya uzay anlamına gelen topos ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmiştir. dolayısıyla, topoloji, uzaylar veya yüzeyler bilimidir. topolojide amaç, nesneleri yırtmadan ve koparmadan, eğip bükerek bir başka nesneye dönüştürebilmektir. bunun için de "homeomorfizma" adındaki denklik bağıntısı tanımlanmıştır. homeomorfizma, topolojik denkliktir ve uzayları denklik sınıflarına ayırır. başka bir deyişle x ve y uzayları homeomorf ise x ile y aynı topolojik özelliklere sahiptir, diyebiliriz. homeomorfizmaya örnek olarak, bir üçgenin bir çembere ya da bir çay bardağının, çay tabağına dönüşümünü alabiliriz. bu...

topolojide çokkatlı manifoldlar

topolojide çokkatlı manifoldlar sid=75531;channel=93512;w=468;h=60;wmid=43265;domain ="gozgoztepe.blogcu.com"; kategori ="19"; gosterim="tbf";adsrv=1;arkaplan="ffffff"; baslik="000000"; aciklama="000000"; kenarlik="123456"; jsai="9ab5e50250623283";     çokkatlı vikipedi, özgür ansiklopedi   git ve: kullan, ara çokkatlı (alm. mannigfaltigkeit, ing. manifold, fr. variété), topolojide soyut topolojik bir uzay. bu uzayın her noktasının çevresi öklit uzayına benzer. bununla birlikte, bir çokkatlı bir öklit uzayı olmak zorunda değildir. genel yapısı, bu basit yerel yapısından çok daha karmaşık olabilir. çokkatlının boyutu, ye...

bölüm topolojisi nedir konu anlatımı

bölüm topolojisi bölüm topolojisi, bir topolojik uzaydan başka bir topolojik uzay elde etmenin klasik yollarından biridir. bir topolojik uzayda kimi noktaların birbirine yapıştırılmasıyla (özdeşleştirilmesiyle) elde edilen yeni kümenin üzerine konacak bölüm topolojisi, bu yeni kümeyi yeni bir topolojik uzaya dönüştürür. bu yeni uzaya bölüm uzayı denir . örneğin [0,1] kapalı aralığı bir topolojik uzaydır. bu uzayda 0 ve 1 noktaları özdeşleştirilir ve bu yeni kümeye bölüm topolojisi verilirse oluşturulan topolojik uzay düzlemde birim çember olur. başka bir örnek: düzlemde yatan birim yarıçaplı dairenin kenarının üst tarafındaki her bir nokta k...

simit (geometri) nedir örnekli konu anlatımı

simit (geometri) nedir örnekli konu anlatımı

simit (geometri) simit → başlığın diğer anlamları için simit (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. topolojide ve geometride simit (torus) bir yüzeydir. üç boyutlu uzayda bir çemberin, aynı düzlemde yatan ve çembere değmeyen bir doğru etrafında döndürülmesiyle elde edilir. yiyecek simidin ya da yüzmek için kullanılan şişirilmiş iç lastiğin yüzeyi matematiksel olarak birer simittir. simit topolojik olarak bir çemberle (s1) kendisinin çarpımı (s1 × s1) olarak tanımlanır. (iki boyutlu) simit genelde t2 olarak gösterilir. bu çarpım aracılığıyla üzerinde çarpım topolojisi kurulmuştur. bir yüzey olarak kapalıdır (t...

topolojide çokkatlı manifoldlar

çokkatlı vikipedi, özgür ansiklopedi   git ve: kullan, ara çokkatlı (alm. mannigfaltigkeit, ing. manifold, fr. variété), topolojide soyut topolojik bir uzay. bu uzayın her noktasının çevresi öklit uzayına benzer. bununla birlikte, bir çokkatlı bir öklit uzayı olmak zorunda değildir. genel yapısı, bu basit yerel yapısından çok daha karmaşık olabilir. çokkatlının boyutu, yerel olarak benzediği öklit uzayının boyutu olarak tanımlanır. herhangi bir topolojik uzay içinse boyut kavramından söz etmek genelde olası değildir. n boyutlu öklit uzayı (rn), n boyutlu bir çokkatlıdır. birkaç nokta, 0 boyutlu bir çokkatlıdır. düzlemde bir d...

manyezit cevheri yüzeyindeki mangan çiçeklerinin oluşumu

g.ü. fen bilimleri dergisi                                                             ssn 1303-9709 g.u. journal of science 17(3): 49-57 (2004)ı                                                          &n...

süreklilik

iki topolojik uzay arasındaki bir f gönderiminin, bir anlamda, "atlamasız" olma durumudur. tek değişkenli gerçel fonksiyonlar için, "grafiğini el kaldırmadan çizebilme" şartının soyutlanmasıyla ulaşılmış bir kavramdır. eğer f gönderimi, a topolojik uzayından b topolojik uzayına tanımlı bir gönderimse, f fonksiyonuna sürekli diyebilmemiz için b'nin her açık u altkümesinin ters görüntüsünün, yani f 'nin a 'dan alıp u altkümesine gönderdiği elemanların kümesinin, açık küme olması şartı aranır. eğer f birebir örten bir fonksiyonsa ve f 'nin tersi de sürekli bir fonksiyonsa, f 'ye bir homeomorfizma (topolojik uzay eşyapısı) denir....

matematik bölümü dersleri

m 109 analiz  ı (4 2 0) 5doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu, genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar. diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit  ve üst limit , cauchy dizileri. fonksiyonlarda limit ve süreklilik, trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri. türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. kartezyen ve kutupsal ...

yazı

m 109 analiz  ı (4 2 0) 5doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri, lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu, genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar. diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit  ve üst limit , cauchy dizileri. fonksiyonlarda limit ve süreklilik, trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar, düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri. türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel. kartezyen ve kutupsal ...

topological space

topological space  (topolojik uzaylar)topolojik uzaylar, matematiğin topoloji dalının başlıca uğraş konularıdır. bir x kümesi ve bu kümenin alt kümelerinin bir kısmını içeren ve aşağıdaki varsayımları sağlayan s kümesinden oluşurlar:1) ve x kümeleri s'nin elemanıdır;2) s'nin elemanları arasından seçilecek herhangi bir uα kolleksiyonu için, birleşim kümesi de s'nin bir elemanıdır,3) s'nin elemanları arasından seçtiğimiz u1,...,un kümelerinin kesişimi olan kümesi de s'nin elemanıdır.burada ikinci şartta bahsettiğimiz koleksiyonun sonsuz sayıda eleman içerebileceğine ancak üçüncü şarttaki altkümelerin sayısının sonlu olduğuna dikkat etmek gereklidir.geleneksel olarak x'in a...

dicle üniversitesi fen-edebiyat fakültesi lisans programı dersl

fiz 111 temel fizik  ı  (2 2 3) uzunluk, yoğunluk, birim çevirme, anlamlı rakamlar, koordinat ve referans sistemleri, vektörler ve skalerler, ortalama hız, ani hız, ivme, düşen cisimler, kinematik, yer değiştirme, eğik atış, düzgün dairesel hareket, yüksek hızlarda bağıl hareket. klasik mekaniğe giriş, newton’un birinci, ikinci ve üçüncü kanunu ile bazı uygulamaları, sürtünme kuvvetlerisabit ve değişen kuvvetin yaptığı iş, kinetik enerji, güç, enerji ve otomobil, potansiyel enerji mat 151 soyut matematik    ı   (4 - 4)sembolik  mantık  ve  önermeler;  uyuşma  ve çelişme;  bazı  özellikler;  matematik ispat yo...

düşle ilgili şiir ve yazılar

sigmund freud ve psikoanalitik kuram felsefe ekibi topografik kuram bazı davranışlarımızı kolaylıkla açıklayabilirken bazılarını zorlukla hata bazen hiç açıklayamayız. freud insan davranışının nedenlerinin bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı olmak üzere üç ayrı bölümden oluştuğunu ileri sürer. bu yaklaşıma "topografik kuram" denir. bilinç: algı ve bilgilerin açık seçik izlendiği duygu, düşünce, tutum, heyecan ve davranışa ilişkin haberdarlığın bulunduğu süreçtir. bu görüşe göre bilinç o anda yaşananları kapsar. tüm dikkatini dersine vermiş öğrenci o anda ödevinin bilincindedir. dersini bitirdiği an karnı açsa açlığı, uykusu gelmişse uykusuzluğu bilinçlenir. düşünceler insanın aklından arka arkaya bir sel gibi akıp giderler. bir anda ancak bir düşünce veya algı bilinçlidir. oysa bilinçal...

yazı

1. sınıf dersleri0403101 analiz ı (4 2 5)reel sayılar hakkında temel bilgiler; fonksiyonlar; işlemler; grafikler;  limit ve süreklilik; sürekli fonksiyonların özellikleri; teğet ve değişim hızı; türevlenebilme; türev alma teknikleri; trigonometrik fonksiyonların türevleri; zincir kuralı; diferansiyeller; türevin uygulamaları; maksimum ve minimum; grafik çizme; ortalama değer teoremi; belirsiz integral; integral alma teknikleri; belirli integral; analizin temel teoremleri; belirli integral ile alan ve  hacim hesabı; düzlemsel eğrilerin uzunluğu; dönel yüzeylerin alanları.0403102 analiz ıı (4 2 5)logaritma ve üstel fonksiyonlar , ters fonksiyonlar , doğal logaritma ve üstel fonksiyonların grafikleri , hiperbolik fonksiyonlar , birinci mertebeden diferansiyel denklemler v...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !