× "

toprak oluşumunu etkileyen faktörler

" arama sonuçları

toprak oluşumunu etkileyen faktörler

toprak oluşumunu etkileyen faktörler    1.iklim: toprak oluşumunda en etkili faktördür. çünkü fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları, bitkilerin yetişmesi, toprağın yıkanması, topraktaki organik maddelerin parçalanması, topraktaki organizma faaliyetleri iklime bağlıdır. toprak oluşumunda etkili olan iklim elemanları sıcaklık ve yağıştır. günlük sıcaklık farkları, yağışın az veya çok olması ufalanmayı ve ayrışmayı etkiler. yağış toprakta yıkanmayı ve bitki örtüsünün yetişmesini sağlar. yağışlı bölgelerde toprağın üst kısmındaki maddelerin alt katmanlara taşınması olayına yıkanma denir. yağışları az olduğu yerlerde yıkanma azdır. toprakta madensel tuzlar, kireç çokt...

lise2_coğrafya,bitki dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

1-iklimin etkisi a)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler. her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. b)sıcaklık faktörü: bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler. sıcak orta kuşakta her tür bitki yetişme alanı bulabilirken soğuk ku...

bitki dağılımını etkileyen faktörler nelerdir?

google_protectandrun("ads_core.google_render_ad", google_handleerror, google_render_ad); bitki dağılışını etkileyen faktörler 1-iklimin etkisi a)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler. her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. b)sıcaklık faktörü: bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örne...

iklim ,iklim elemanları,sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler.

iklim bilgisi, iklim elemanları,atmosfer ve özellikleri,sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler,dünya yıllık,temmuz ve ocak ayı sıcaklık ortalamaları...iklim bilgisiiklim geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir.hava durumudar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına hava durumu denir.klimatolojigeniş sahalarda, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamalarını tespit ederek, iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.meteorolojidar sahalarda, kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.iklimin insan ve çevre üzerindeki etkileriinsanların; – yeryüzüne ...

bitki dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler.  sıcak orta kuşakta her tür bitki yetişme alanı bulabilirken soğuk kutup bölgelerinde ...

yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler

dünyada bitki örtüsü dağılış haritası için tıklayınız1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler.  sıcak orta kuşa...

doğada üç unsur toprak -toprak oluşumu çeşitleri ve özellikleri

  doğada üç unsurtoprak (toprak oluşumu ve özellikleri çeşitleri) toprak toprak, içerisinde organik ve mineral maddelerle, su ve hava bulunduran, ana kayanın fiziksel ve kimya­sal çözülmesiyle oluşan, yeryüzünü saran örtü taba­kasıdır. toprak oluşumu için ana kayanın çözülmesi gerekir. ana kaya üç şekilde çözülür. fiziksel (mekanik) çözülme kimyasal çözülme biyolojik çözülme 1. fiziksel çözülme gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı ısınma ve soğuma sonucunda taşların içinde bulun...

toprak oluşumunu etkileyen faktörler

toprak oluşumunu etkileyen faktörler ana kayanın fiziksel parçalanması ile başlayan ayrışma, çeşitli kimyasal çözülme olayları, organik maddenin toprağa karışması ve taşıma olayları ile devam etmekte ve sonuçta çeşitli horizonlardan ibaret bir toprak profili oluşmaktadır. jenny toprak oluşumunda etkili olan faktörleri; ana kaya, iklim, organizma, topografya ve zaman olarak beş madde altında toplamıştır. 1. ana materyal toprakların oluşması için öncelikle ana materyalin ayrışması ve çözülmesi gerekmektedir. ana materyalin çözülmesi ile bir çok mineraller ve elementler açığa çıkmaktadır ve bunların toprak suyunda eriyik hale geçmesi ile de bitkiler beslenmekte ve böylece toprakta organik faaliyetler bunu takibende organizmalar etkili olmaktadır. yer yuvarlağının kara bölgelerini saran ...

mustafabeyli'de b. tarımı etkileyen faktörler; 1-doğal çevre

b. tarımı etkileyen faktörler 1-doğal çevre faktörleria. yer şekilleri tarım ilişkisi: çalışma alanı temelde bazaltik lavlar üzerindeki yeni alüvyonların üzerine kurulmuştur. ‘alanın bazaltik temel üzerinde olduğunu sulama maksadıyla 5-10 m. açılan kuyularda rastlanan bulgulardan anlıyoruz.’(göney,1976:9-10) ovalık bir arazide kurulmuş olan mustafabeyli’nin çevresinde pek fazla yükseltiye rastlanmamaktadır. çalışma alanına en yakın yükselti güneydoğusunda bulunan deli halil volkan konisi (450m.) ve kuzeyindeki tatarlı leçesi olarak gösterilebilir. mustafabeyli, arazi yapısı itibariyle  tarımsal faaliyetler için son derece uygun şartlar içerir. gerek toprak yapısı gerekse dsi’nin bölgedeki sulama projelerini gerçekleştirerek yaptığı kanal ve kanaletler sonuc...

|10 sınıf coğrafya| horizon ve toprak oluşumunu etkileyen faktör

horizon: toprağı meydana getiren katmanlara horizon adı verilir.toprak: toprak taşların parçalanması ve ayrışmasıyla meydana gelen, içerisinde çeşitli canlı kalıntıları, hava ve su bulunan, içerdiği organik madde ve minerallerle bitkilere besin kaynağı olan gevşek yer örtüsüdür. toprağı oluşturan başlıca unsurlar, kum, kil, kalker, organik maddeler, su ve havadır. humus: organik kalıntılar ve özellikle bunları çürümesiyle meydana gelen, mikroorganizmalar açısından zengin olan, organik maddedir.    taşların parçalanmasıkayaç(kaya, taş): bir veya birden fazla mineralin birleşmesiyle oluşan maddelere kayaç (kaya, taş) adı verilir. yerkürenin temel malzemesini taşlar meydana getirir.1.kimyasal çözülme:           &nb...

toprak oluşumunu etkileyen faktörler

topografık faktörtürkiye arazisinin önemli bir kısmı egimli ve çok egimli yamaçlardan oluşmaktadır. egimin çok dik oldugu yamaçlarda topragın oluşması ye tutunması oldukça zordur. toprak oluşumu üzerine yer şekillerinin etkisi egim, yükseklik ve bakı fak­törüyle olmaktadır. egim: toprak içinde bulunan suyun yatay yönlü hareketini etkileyen başlıca faktördür. toprak içindeki suyun hareketi, egimi yönünde olur. hızı da egimin dikligi ile dogru orantılıdır. bu yamaçlar, eger bitki örtüsünden de yoksunsa, çıplak yerlerdir. dik yamaçların çıplak olmasının başlıca nedeni, şid­detli erozyondur. yükselti arttıkça sıcaklık azalmaktadır. ayrıca belirli bir seviyeye kadar yagış miktarı da artar. ancak çok yükseklerde yagışta azalma olur. işte sıcaklıgın ve yagışın yükseklige baglı...

horizon ve toprak oluşumunu etkileyen faktörler

horizon ve toprak oluşumunu etkileyen faktörler [linkleri gormek icin uye olmalısınız. uye olmak icin tıklayınız...] [linkleri gormek icin uye olmalısınız. uye olmak icin tıklayınız...] horizon: toprağı meydana getiren katmanlara horizon adı verilir.toprak: toprak taşların parçalanması ve ayrışmasıyla meydana gelen, içerisinde çeşitli canlı kalıntıları, hava ve su bulunan, içerdiği organik madde ve minerallerle bitkilere besin kaynağı olan gevşek yer örtüsüdür. toprağı oluşturan başlıca unsurlar, kum, kil, kalker, organik maddeler, su ve havadır. humus:organik kalıntılar ve özellikle bunları çürümesiyle meydana gelen, mikroorganizmalar açısından zengin olan, organik maddedir. taşların parçalanmasıkayaç(kaya, taş): bir veya birden fazla mineralin birleşmesiyle oluşan maddelere kayaç (kaya,...

iklim ve sıcaklığı etkileyen faktörler nelerdir?

iklim bilgisi   bir yerin iklimini orada etkili olan sıcaklık, atmosfer basıncı, rüzgarlar, nem ve yağış gibi faktörler oluşturur.bunlara iklim elemanları denir.bu anlamda iklim elemanlarını üçe ayırmak mümkündür: 1)sıcaklık 2)basınç ve rüzgarlar 3)nemlilik ve yağış Ø        herhangi bir yerde atmosfer olaylarının(sıcaklık, rüzgar, yağış) uzun yıllar(40-50 yıl) devam eden ortalama durumuna iklim denir. Ø        atmosfer olaylarının kısa süreli değişmesine hava durumu denir. Ø        atmosferde meydana gelen yağmur, sis, rüzgar, bulut vb olaylara atmosfer olayı denir. Ø        atmosferin sıcaklık ve nem bakımından benzer özellikler...

toprak oluşumunu etkileyen faktörler

topografık faktörtürkiye arazisinin önemli bir kısmı egimli ve çok egimli yamaçlardan oluşmaktadır. egimin çok dik oldugu yamaçlarda topragın oluşması ye tutunması oldukça zordur. toprak oluşumu üzerine yer şekillerinin etkisi egim, yükseklik ve bakı fak­törüyle olmaktadır. egim: toprak içinde bulunan suyun yatay yönlü hareketini etkileyen başlıca faktördür. toprak içindeki suyun hareketi, egimi yönünde olur. hızı da egimin dikligi ile dogru orantılıdır. bu yamaçlar, eger bitki örtüsünden de yoksunsa, çıplak yerlerdir. dik yamaçların çıplak olmasının başlıca nedeni, şid­detli erozyondur. yükselti arttıkça sıcaklık azalmaktadır. ayrıca belirli bir seviyeye kadar yagış miktarı da artar. ancak çok yükseklerde yagışta azalma olur. işte sıcaklıgın ve yagışın yükseklige baglı olarak gösterdikl...

iklim ve sıcaklığı etkileyen faktörler nelerdir?

iklim bilgisi   bir yerin iklimini orada etkili olan sıcaklık, atmosfer basıncı, rüzgarlar, nem ve yağış gibi faktörler oluşturur.bunlara iklim elemanları denir.bu anlamda iklim elemanlarını üçe ayırmak mümkündür: 1)sıcaklık 2)basınç ve rüzgarlar 3)nemlilik ve yağış Ø        herhangi bir yerde atmosfer olaylarının(sıcaklık, rüzgar, yağış) uzun yıllar(40-50 yıl) devam eden ortalama durumuna iklim denir. Ø        atmosfer olaylarının kısa süreli değişmesine hava durumu denir. Ø        atmosferde meydana gelen yağmur, sis, rüzgar, bulut vb olaylara atmosfer olayı denir. Ø        atmosfe...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !