× "

totaliter rejimlerin kuruluşu

" arama sonuçları

karşılaştırmalı siyasal sistemler

  biraz geç kaldım ama en azından sınavdn önce yayınlayabiliyorum:))))   karşılaştırmalı siyasal sistemler ünite 5 oydaşmacı kurumsallaştırılmış rejim: isviçre isviçre’ nin resmi adı isviçre konfederasyonu’ dur. başkenti bern ‘dir. almanca, fransızca, italyanca ve romanca remi dilleridir. isviçre konfederasyonu’ na adını veren helvet halkıdır. tohumları 13. yy’da atılır. uri, schywyz ve unterwald kantonları 1 ağustos 1291 tarihinde aralarında grütli paktını imzalarlar. grütli paktı, kantonlar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi için bir tahkim sistemi tesis eder ve bir savunma birliği oluşturur. birliğin amacı; komşu güçlerin işgallerini ö...

ahmet şık avrupa parlamentosu'nda konuştu: "özlemini duyduğu

  ahmet şık'ın avrupa parlamentosu konuşması! 28 mart 2012 yazan: redstone saat: 13:50   ahmet şık, brüksel’de avrupa parlamentosu (ap) liberal demokrat grubu’nda bugün bir konuşma yaptı. avrupa parlamentosu'nda temsil edilen 106 üyeli üçüncü büyük grupta yaptığı konuşmada türkiye’deki yargı mekanizmasının gazeteciler ve toplumun geneli üzerinde ifade özgürlüğünü kısıtlayacak bir baskı aracına dönüştürüldüğünü anlatan şık, parasız eğitim isteyen öğrencilerden, yaylasına yapılacak hidroelektrik santralini engellemek isteyen köylülere kadar herkesin bu baskıdan payını aldığını anlattı.  ...

tarihimizin kronolojisi yeniden yazılmalı

tarihimizin hep devlet merkezli ele alındığını ve halkın tarihinin yazılmamış olduğunu söyleyen araştırmacı yazar mustafa armağan, “tarihimizin kronolojisinin tamamen değişmesi lazım” diyor. emeti saruhan    tarih üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile tanıdığımız mustafa armağan kendisinin tarihçi olmadığının altını çiziyor ve “ben tarihle birlikte düşünmeye çalışıyorum” diyor. sonbaharda çıkaracağı bir aylık tarih dergisinin müjdesini ilk defa okurlarımızla paylaşan armağan’ın yazmakta olduğu birkaç kitap projesini de söyleyelim. tezgahında kazım karabekir gözüyle yakın tarihimiz serisinin 1922-33 yıllarını anlatan 2. kitabı var. asıl yazmayı d...

faşizm hayata düşmandır

faşizmin kökeni faşizm, putperest kültürün bir parçası olarak doğmuş ve sonra da materyalist kültürün bir parçası olarak yeniden hayata geçmiştir. faşizm, 20. yüzyılda doğmuş ve yayılmış bir ideoloji olarak bilinir. ı. dünya savaşı'nın hemen ardından dünyada hızla yayılmış, almanya ve italya başta olmak üzere yunanistan, ispanya ve japonya gibi ülkelerde faşist yönetimler iktidarı ele geçirmişlerdir. bu ülkelerde yaşayan insanlar faşist yönetimlerin baskıcı ve şiddet yanlısı yönetimleri yüzünden çok büyük acılar çekmişler ve insanlık dışı vahşetlere maruz kalmışlardır. dolayısıyla bu vahşi ideolojinin kökeni avrupa kaynaklıdır. ...

türkiye cumhuriyeti anayasaları

türkiye cumhuriyeti'nde günümüze kadar kabul edilmiş anayasaları ile ilgili olaylar ve olgular bilgisi      - 1924 anayasası - 1961 anayasası - 1961 anayasası'nın özellikleri ülkemizde bugüne kadar hangi anayasalar - 1982 anayasası - türkiyede kullanılan anayasalar - 1876 kanuni esasisi - tanzimat fermanı - 1921 anayasası - 1924 anayasası - 1961 anayasası - 1961 anayasası'nın özellikleri türkiyede anayasaların tarihi magna carta (1215) ile dünyanın anayasa hareketlerine öncülük etmiş olan ingiltere başta olmak üzere, hemen bütün demokrasi mücadelesi yapan ülkelerde anayasal metinlerin tek amacı olmuştur: iktidardaki mutlak hükümdarın y...

istanbul barosu’nun bizleri diktaya karşı uyarması

  istanbul barosu’nun anayasa değişiklik paketi vesilesiyle hazırlamış bulunduğu kamuoyu duyurusu baştan sona saçmalıklarla ve çelişkilerle dolu. bu saçmalıkları ve çelişkileri sanırım şu şekilde maddeler halinde belirtebiliriz:   1- öncelikle duyuruda belirtildiğinin aksine demokrasilerde “kutuplaşma” diye bir tehlike yoktur.   kutuplaşma deyimi dikta yönetimlerinin uydurma korkularından biridir. demokrasiler çok seslilik üzerine yürürler ve demokrasiler, yine totaliter rejimlerin aksine en uç düşüncelere dahi ifade olanağı tanıyarak o düşünceleri de sistemin içine çeker. asıl tehlike kutuplaşma değil tek sesliliktir, zira tek seslili...

20. yüzyıl faşizmin analizi

bir önceki bölümde faşizmin kültürel kökenlerini inceledik, bu ideolojinin eski pagan hurafelerin canlandırılmasıyla doğduğunu ve darwinizm'den destek bulduğunu ele aldık. bu bilgiler, 20. yüzyılda ortaya çıkan faşist ideologların ve faşist hareketlerin kökenini anlamak bakımından çok önemlidir. ancak bir de bu hareketlerin 20. yüzyılın ilk yarısında nasıl olup da pek çok ülkede iktidarı ele geçirebildiğini, iktidarda hangi yöntemleri kullandığını ve nasıl bir kabus oluşturduğunu incelemek gerekir.  bilindiği gibi, 20. yüzyılın ilk faşist rejimini italya'da benitto mussolini kurmuştur. onu hitler almanyası ve franco ispanyası takip etmiş, böylece avrupa ı. d&uu...

devlet, birey ve siyaset, siyasal insan ve siyasal toplumsallaşm

ı.sunuş türkiye cumhuriyeti anayasası’nın 2.maddesinde “türkiye cumhuriyeti. demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  ifadesi yer almaktadır. bu ifadeyle, cumhuriyetin demokratik devlet niteliği belirtilmektedir. demokratik devlet kavramının gerisinde de, demokrasi idealini yaşayan, bu idealin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir anlayış, bir rejim  yatmaktadır. peki, demokrasi idealine ulaşabilme azim ve kararlılığı içinde olmakla,  uygulamada hakikaten demokrasiyi oturtma ve yaşatma çabaları hususundaki samimiyetin derecesi acaba ne düzeyde? demokratik rejimlerin demokrasiyi ne derece yaşatabildikleri tartışması bir tarafa, özünde “halk iktidarı” ilkesini taşıyan bu mukaddes...

engizisyon mahkemelerinin kuruluşu - engizisyon mahkemesi idamla

engizisyon mahkemeleri, insanlık tarihinin en kara sayfalarından birini oluşturmuştu. ne var ki, son yıllarda bazı tarihçilerin yaptığı belgesel araştırmalar, bu kurumun düşünüldüğü kadar " acımasız" olmadığı konusunda önemli ipuçları veriyorkızgın kerpetenler, çivili sandalyeler, büyük huniler, parmakları sıkıştıran mengeneler, ölüm askıları... tüm bunlar, 20. yüzyılda siyasi muhaliflerini susturmak ve sindirmek için, totaliter rejimlerin kullandığı zindan aksesuarları değil. bu işkence aletleri, bir dönem, katolik kilisesi'nin vazgeçilmez yardımcılarıydı ve engizisyon mahkemelerinin utanç dolu sayfasını oluşturuyordu.1633 yılının 22 haziran günü, roma, tarihinin en ön...

devlet, birey ve siyaset, siyasal insan ve siyasal toplumsallaşm

 ı.sunuş türkiye cumhuriyeti anayasası’nın 2.maddesinde “türkiye cumhuriyeti. demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  ifadesi yer almaktadır. bu ifadeyle, cumhuriyetin demokratik devlet niteliği belirtilmektedir. demokratik devlet kavramının gerisinde de, demokrasi idealini yaşayan, bu idealin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir anlayış, bir rejim  yatmaktadır. peki, demokrasi idealine ulaşabilme azim ve kararlılığı içinde olmakla,  uygulamada hakikaten demokrasiyi oturtma ve yaşatma çabaları hususundaki samimiyetin derecesi acaba ne düzeyde? demokratik rejimlerin demokrasiyi ne derece yaşatabildikleri tartışması bir tarafa, özünde “halk iktidarı” ilkesini taşıyan bu mu...

cumhuriyetçilik

1- cumhuriyetçilik nedir ?atatürkçülük siyasal yönetim biçimi olarak “cumhuriyeti” benimsemiştir.türkiye için yasal olarak tanıdığı tek yönetim biçimi cumhuriyettir.siyasal “otorite” cumhuriyet “eşitlik” doğrultusunda değişimi de sağlamıştır.cumhuriyet siyasal yönetim biçiminin uluslaşması, halklaşmasıdır.öyleyse benimsenmesi gereken cumhuriyettir.bu yönetim biçiminin daha çağdaş yapıya kavuşması us’u bilimi ilke edinen lâik düzenin kurulması ile olanaklıdır.cumhuriyetçilik devlet yapısında, yönetimde bu yönetimin işlenişinde türk ulusunun istencinin egemen kılınmasıdır.günü ve geleceği için karar verme, yazgısını belirleme ve sapma hakkı ulusudur.atatürkçülükte cumhuriyetçilik anlayışı sıraladığımız bu yönleriyle ulusçu, demokratik özgür...

faşizm:faşizm nedir?-1

faşizm nedir ? giriş faşizm, birinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan, orta, güney ve doğu avrupa’da siyasal sistemlere egemen olan, ikinci dünya savaşı’na neden olmuş ve 1944’te büyük bir yenilgiye uğramış yönelişin, kitle hareketinin adıdır. bu tanım gereğince faşizmin etkisi kalmayan, sadece tarihsel önemi olan bir ideoloji olarak görülmesi gerekir. ancak faşizm geçmişte kalan ve bugün sadece tarih sayfalarında karşılaştığımız bir ideoloji değildir. her ne kadar bugün faşizmi adı konmuş bir rejim olarak açıkça uygulayan devletler olmasa da, faşist ruha sahip iktidarlar, siyasi gruplar ve partiler hala dünyanın birçok ülkesinde isim ve taktik değiştirerek etkin durumdadır ve insanlara benzer bir zulmü yaşatmaktadır.         gel...

islam'ın ilk dönemlerinde düşünce özgürlüğü - ıı

islam'ın ilk dönemlerinde düşünce özgürlüğü - ıı d- emevîler döneminde fikir hürriyetiemevîler döneminde yönetim, hilafet sisteminden monarşiye dönüştüğü için[84] yapısı ve karakteri itibariyle pek çok şey değişti. bu süreçte ilk köklü değişiklik, devlet başkanlığı seçiminde oldu. hilafet için genelde geçerli olan kural, kimsenin bu göreve kendisini teklif etmemesi ve onu elde etmek için herhangi bir uğraş içerisine girmemesidir. insanlar karşılıklı görüş alış verişi ile bu göreve uygun birisini seçer ve iş başına getirirdi. aslında bey'at eylemi, iktidarın sonucu değil, sebebidir. bunun anlamı, iktidarda olan şahsa bey'at edilmez, belki kendisine bey'at edilmek suretiyle bir kimse iktidara getirilir. halktan bey'at almak maksadıyla herhangi bir şekilde çalışılmaz....

mhp 1

mhp 1 milliyetçi hareket partisi'nin türk siyasÎ hayatına girişi ve etkileri "düşünceye, ülküye, ideale dayanmayan aksiyon, beyinsiz hareket, dümensiz gemi gibidir...türk milliyetçiliği yolu ziya gökalp bey'den kuvvetini alan bir yoldur. elbet yaşadığımız günler yeni şartlar getirmiştir. bu yeni şartlara göre prensiplerde bir takım tadiller yapılacaktır.ama ana temel değişmemiştir. türkleşmek, islâmlaşmak, muasırlaşmak bu gün de değerini muhafaza eden temellerdir". alparslan türkeş(devlet, 4 kasım 1974) 1929 dünya bunalımı ile ıı. dünya savaşı arasındaki dönemde dünya siyasî hayatında tek partili yönetimler ortaya çıkmıştır. türkiye de kendi şartları içinde bu oluşumu yaşamıştır. özellikle 1927 yılında biten muhalefetin tasfiyesi ve daha sonra serbest fı...

partimiz mhp

milliyetçi hareket partisi'nin türk siyasÎ hayatına girişi ve etkileri "düşünceye, ülküye, ideale dayanmayan aksiyon, beyinsiz hareket, dümensiz gemi gibidir...türk milliyetçiliği yolu ziya gökalp bey'den kuvvetini alan bir yoldur. elbet yaşadığımız günler yeni şartlar getirmiştir. bu yeni şartlara göre prensiplerde bir takım tadiller yapılacaktır.ama ana temel değişmemiştir. türkleşmek, islâmlaşmak, muasırlaşmak bu gün de değerini muhafaza eden temellerdir". alparslan türkeş(devlet, 4 kasım 1974) 1929 dünya bunalımı ile ıı. dünya savaşı arasındaki dönemde dünya siyasî hayatında tek partili yönetimler ortaya çıkmıştır. türkiye de kendi şartları içinde bu oluşumu yaşamıştır. özellikle 1927 yılında biten muhalefetin tasfiyesi ve daha sonra serbest fırka olayı türkiye&...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !