× "

trajedi türünün kaynağı ve özellikleri

" arama sonuçları

9. sınıf türk edebiyatı fırat yayıncılık cevapları sayfa 175

2013 2014 9. sınıf fırat yayınevi türk edebiyatı sayfa 175 cevapları:   35. “midas’ın kulakları” adlı metindeki olay nasıl düzenlenmiştir? açıklayınız. metindeki olay, kişilerin konuşmaları biçiminde düzenlenmiştir. 36. “midas’ın kulakları” adlı metnin dramatik örgüsünü şema olarak aşağıya çiziniz. testonline.blogcu.com 37. “midas’ın kulakları” adlı metnin kişileri kimlerdir? metinde keçi korosu bulunmasının sebebi ve amacı ne olabilir? metindeki kişiler: midas, apollon, pan, berber, 1.sakallı, 2.sakallı 38. “midas’ın kulakları” adlı metindeki kişiler, olayları nerede ve hangi zamanda yaşamaktadırlar? ber...

olay çevresinde oluşan edebi metinler

edebiyat alanı içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve düşünce eserleri olmak üzere ikiye ayrılır. sanat eserleri, sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. şiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleşi gibi eserlere düşünce eserleri denir. öte yandan anı, günlük, mektup gibi türlerde sanatçının anlatımındaki üslubuna göre sanat eseri ya da düşünce eseri sayılabilir. bunlardan sanat eserleri bir olay çevresind...

olay çevresinde oluşan edebi metinler

edebiyat alanı içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve düşünce eserleri olmak üzere ikiye ayrılır. sanat eserleri, sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. şiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleşi gibi eserlere düşünce eserleri denir. öte yandan anı, günlük, mektup gibi türlerde sanatçının anlatımındaki üslubuna göre sanat eseri ya da düşünce eseri sayılabilir. bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde gelişirse kendi arasında anlatmaya bağlı sanat eseri ve göstermeye bağlı sanat eseri olmak üzere ikiye ayrılır. masal, des...

12. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları, sayfa 3-4-5-6-7-8-9-1

sayfa 3 hazırlık çalışmaları1)toplumdaki olayların etkisiyle sanatıçının iç dünyasını yansıtma isteği2)yazarlar yaşadıkları dönemden etkilenirler3)sanat eselerinin ilerlemede ne kadar önemli olduğunu söylüyor.sayfa 81)kişi,yer,zaman,olay2)cumhuriyet dönemi yıllarında yazılmıştır.(2. dünya savaşı olabili.)gerçekçiliği yansıtıyor.3)kişi kendisini olayın içinde hisseder ama tiyatroda farklı hem görsel hem de işitsel.4)dil ötesi işlevinde.çünlü bu bir sanat metnidir.3. etkinlik1)1. metin savaş sonrası halkın çektiği yoklugu anltmıştır.2.metinde zamanın içinde akıp gittiğini,3. metinde realizm hakkın da bilgi vermiştir.2)realizm metninde ileti dogrudan verilmiştir.3)iletisi dogr...

12. sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları, sayfa 3-4-5-6-7-8-9-1

sayfa 3 hazırlık çalışmaları1)toplumdaki olayların etkisiyle sanatıçının iç dünyasını yansıtma isteği2)yazarlar yaşadıkları dönemden etkilenirler3)sanat eselerinin ilerlemede ne kadar önemli olduğunu söylüyor.sayfa 81)kişi,yer,zaman,olay2)cumhuriyet dönemi yıllarında yazılmıştır.(2. dünya savaşı olabili.)gerçekçiliği yansıtıyor.3)kişi kendisini olayın içinde hisseder ama tiyatroda farklı hem görsel hem de işitsel.4)dil ötesi işlevinde.çünlü bu bir sanat metnidir.3. etkinlik1)1. metin savaş sonrası halkın çektiği yoklugu anltmıştır.2.metinde zamanın içinde akıp gittiğini,3. metinde realizm hakkın da bilgi vermiştir.2)realizm metninde ileti dogrudan verilmiştir.3)iletisi dogr...

lise türk dili edebiyatı dersi tanzimat dönemi türk edebiyatı ha

tanzimat dönemi türk edebiyatıtanzimat edebiyatının genel özellikleriüçüncü selim’den itibaren başlayan yenileşme hareketleri genellikle askeri alanda olmuştur. nitekim osmanlı devletinin avrupa devletleri karşısındaki yenilgiler hep askeri yenileşmenin gerekli olduğu fikrini doğurmuştur. ancak askeri alanda dahi yapılan yenileşmelerde o dönemin önemli bir kurumu olan yeniçeri ocağı birçoğuna şiddetle karşı çıkmıştır. dolayısıyla yapılan yenileşmeler genellikle padişahların hayatları ile sınırlı kalmıştır. sanatta, edebiyatta, mimaride, sosyal yaşamda veya devlet düzeninde herhangi bir değişim ve yenileşme gerçekleşmemiştir. 1824 yılında vakay-ı hayriye olayı yeniçeri ocağını kaldıran 2. mahmut yen...

elizabeth dönemi (ingiliz edebiyatı)

elizabeth dönemi15. yüzyıl sonunda ingiltere'ye birçok yeni dü­şünce girmiş, edebiyat ve sanat kiliseden çok, sarayla bağ kurmaya başlamıştı. uyaksız ko­şuk ve sone gibi yeni şiir biçimle­rini kullanan, sir thomas wyat ve surrey dükü henry howard saraylıydılar. bu iki şairin 1557'de songs and sonnets ("şarkılar ve soneler") ya da tottel's miscellany ("tottel'in derlemesi") başlığıyla basılan şiirleri yeni ve oldukça yaygın bir okur kitlesi bul­muştu. protestanlık'ın doğmasıyla katolik kilisesi'nden ayrılma da bu dönemde dindışı konularda oyunlar yazma olanağını yaratmıştı.1579-1603 arasındaki elizabeth döneminde yeni görüşlerin etkisi doruğuna ulaştı. bu yıllar ingiliz edebiyatının altın ça...

lise türk dili edebiyatı dersi tanzimat dönemi türk edebiyatı ha

tanzimat dönemi türk edebiyatıtanzimat edebiyatının genel özellikleriüçüncü selim’den itibaren başlayan yenileşme hareketleri genellikle askeri alanda olmuştur. nitekim osmanlı devletinin avrupa devletleri karşısındaki yenilgiler hep askeri yenileşmenin gerekli olduğu fikrini doğurmuştur. ancak askeri alanda dahi yapılan yenileşmelerde o dönemin önemli bir kurumu olan yeniçeri ocağı birçoğuna şiddetle karşı çıkmıştır. dolayısıyla yapılan yenileşmeler genellikle padişahların hayatları ile sınırlı kalmıştır. sanatta, edebiyatta, mimaride, sosyal yaşamda veya devlet düzeninde herhangi bir değişim ve yenileşme gerçekleşmemiştir. 1824 yılında vakay-ı hayriye olayı yeniçeri ocağını kaldıran 2. mahmut yen...

olay çevresinde gelişen edebi metinler 2

mesneviler işlediği konular bakımından şu türlere ayrılır:a. cenk destanları mesnevisi: savaş ve kahramanlık olaylarını şairin duygu ve düşüncesine göre işleyen mesnevilerdir. “gazavatname” denir. iran edebiyatında firdevsî'nin "şehname" adlı eseri bu tür mesnevidir.b. aşk hikâyeleri mesnevisi: islâm dünyasının ortak ürünü olan aşk hikâyelerini konu alan mesnevilerdir. şeyyad hamza'nın "yusuf u züleyha", fuzuli’nin "leyla vü mecnun" adlı mesnevileri bu tür eserlerdendir.c. dinî ve tasavvufî konulu mesnevi: din ve tasavvuf konularını işleyen mesnevilerdir. mevlana'nın "mesnevi" adlı eseri ile süleyman çelebi'nin "vesiletü'n necat (mevlit)" adlı mesnevileri ...

edebiyat

kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan bir edebiyattır. halk edebiyatı üç bölümde incelenir: a) aşık edebiyatı b) tekke edebiyatı (tasavvuf edebiyatı) c) anonim halk edebiyatı aşık edebiyatı : aşık edebiyatının kaynağı, islamiyet’in kabulünden önceki sözlü edebiyat’tır. o günden bu güne devam etmektedir. önemli özellikleri şunlardır: 1) nesirden çok şiirin görüldüğü sözlü bir edebiyattır. (nesir : düz yazı) 2) aşık veya ozan denilen kişilerin, saz eşliğinde söyledikleri şiirlerden oluşur. 3) genelde sözlü olmasına rağmen şairler, şiirlerini “cönk” dedikleri yassı defterlerde toplamışlardır. 4) şairler, sazlarını omuzlar...

olay çevresinde oluşan edebi metinler

olay çevresinde oluşan edebi metinler edebiyat alanı içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve düşünce eserleri olmak üzere ikiye ayrılır. sanat eserleri, sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. şiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleşi gibi eserlere düşünce eserleri denir.öte yandan anı, günlük, mektup gibi türlerde sanatçının anlatımındaki üslubuna göre sanat eseri ya da düşünce eseri sayılabilir.bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde gelişirse kendi arasında anlatmaya bağlı sanat eseri ve göstermeye bağlı sanat eseri ol...

olay çevresinde oluşan edebi metinler

edebiyat alanı içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve düşünce eserleri olmak üzere ikiye ayrılır. sanat eserleri, sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. şiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleşi gibi eserlere düşünce eserleri denir.öte yandan anı, günlük, mektup gibi türlerde sanatçının anlatımındaki üslubuna göre sanat eseri ya da düşünce eseri sayılabilir.bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde gelişirse kendi arasında anlatmaya bağlı sanat eseri ve göstermeye bağlı sanat eseri olmak üzere ikiye ayrılır. masal, destan, hikâye, r...

olay çevresinde oluşan edebi metinler

olay çevresinde oluşan edebi metinler edebiyat alanı içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve düşünce eserleri olmak üzere ikiye ayrılır. sanat eserleri, sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir. şiir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu aydınlatmak amacıyla yazılan makale, fıkra, deneme, eleştiri, söyleşi gibi eserlere düşünce eserleri denir.öte yandan anı, günlük, mektup gibi türlerde sanatçının anlatımındaki üslubuna göre sanat eseri ya da düşünce eseri sayılabilir.bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde gelişirse kendi arasında anlatmaya bağlı sanat eseri ve göstermeye bağlı sanat eseri olmak üzere...

tiyatro türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri)

 tiyatro türünün tarihsel gelişimi önemli temsilcileri tiyatro batılı tiyatro eserlerinin kaynağı eski yunan’dır. eski yunan’daki bağ bozumu tanrısı “dionizos” adına düzenlenen şenliklerden ortaya çıktığı bilinmektedir. ilk tiyatro ürünleri “trajedi”dir. sonraları ise “dram”, “komedi”, “müzikal komedi” gibi türlerde tiyatro eserleri görülmektedir. “bale” ve “opera” da batılı anlamdaki tiyatro türlerindendir. "dram", yunanca "darama" sözünden gelmektedir. kelime anlamı; hareket hâlindeki olayların bütünü demektir. dramatik eser denince; "hayatı, hareket hâlinde gösteren eserlerin tam...

edebi akım ve kavramlar

    klasizm edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !