× "

trampetin özellikleri

" arama sonuçları

antik şehirler, kybele

antik şehirler, kybele tanrıça kibele anadolu’da neolitik çağa kadar dayanan eski bir geleneğe sahiptir; çatalhöyük’te, tanrıçanın bu çağa ait en eski figürüne rastlanmıştır. en karakteristik tasvir; bolluk ve doğurganlık gibi kadınsı özellikleri abartılmış, ayaklarının arasında yeni doğmuş bir bebek başı bulunur şekilde oturan, pişmiş topraktan yapılmış, genç bir kadın figürüdür. iki aslanın arasında, ellerini onların üzerine koymuş olarak oturan bu tanrıça, vahşi tabiat ve yırtıcılık üzerinde hâkimiyeti temsil etmektedir. bu yirmi santimetre yükseklikteki basit figür daha sonraki eserlere –özellikle roma döneminde arabası aslanlar tarafında...

antik şehirler, kybele

antik şehirler, kybele tanrıça kibele anadolu’da neolitik çağa kadar dayanan eski bir geleneğe sahiptir; çatalhöyük’te, tanrıçanın bu çağa ait en eski figürüne rastlanmıştır. en karakteristik tasvir; bolluk ve doğurganlık gibi kadınsı özellikleri abartılmış, ayaklarının arasında yeni doğmuş bir bebek başı bulunur şekilde oturan, pişmiş topraktan yapılmış, genç bir kadın figürüdür.iki aslanın arasında, ellerini onların üzerine koymuş olarak oturan bu tanrıça, vahşi tabiat ve yırtıcılık üzerinde hakimiyeti temsil etmektedir. bu yirmi santimetre yükseklikteki basit figür daha sonraki eserlere –özellikle roma döneminde arabası aslanlar tarafından &cce...

çocuk ve müzik - izmir piyano dersi

çocuk ve müzik  sabahaddin yaşar  müzik, varoluşun temel olgularından birisidir. insan kendisini anlatabilmek, istek ve şikayetlerini iletebilmek ve ruhi ihtiyaçlarını giderebilmek için sese ihtiyaç duyar. bazı seslerden hoşlanır, bazılarından da nefret eder. sesin belli bir ritim ve tondaki ahenkli ifadesi olan müzik, insanların duymak istedikleri seslerden oluşur. duymak istenilen her ses müzik olarak ele alınabilir; ancak, her ses insan ruhunda olumlu etkiler bırakmaz. bazı müzik parçaları insan ruhunu tazib ederek, mutsuz ettiği gibi, bazı müzik eserleri de insanı mutlu ederek hayatta başarılı olmasına yardımcı olur.  çocukların müzikle ilişk...

çocuk ve müzik - izmir piyano dersi

  çocuk ve müzik  sabahaddin yaşar  müzik, varoluşun temel olgularından birisidir. insan kendisini anlatabilmek, istek ve şikayetlerini iletebilmek ve ruhi ihtiyaçlarını giderebilmek için sese ihtiyaç duyar. bazı seslerden hoşlanır, bazılarından da nefret eder. sesin belli bir ritim ve tondaki ahenkli ifadesi olan müzik, insanların duymak istedikleri seslerden oluşur. duymak istenilen her ses müzik olarak ele alınabilir; ancak, her ses insan ruhunda olumlu etkiler bırakmaz. bazı müzik parçaları insan ruhunu tazib ederek, mutsuz ettiği gibi, bazı müzik eserleri de insanı mutlu ederek hayatta başarılı olmasına yardımcı olur.  çocuk...

çocuk ve müzik

çocuk ve müzik  sabahaddin yaşar müzik, varoluşun temel olgularından birisidir. insan kendisini anlatabilmek, istek ve şikayetlerini iletebilmek ve ruhi ihtiyaçlarını giderebilmek için sese ihtiyaç duyar. bazı seslerden hoşlanır, bazılarından da nefret eder. sesin belli bir ritim ve tondaki ahenkli ifadesi olan müzik, insanların duymak istedikleri seslerden oluşur. duymak istenilen her ses müzik olarak ele alınabilir; ancak, her ses insan ruhunda olumlu etkiler bırakmaz. bazı müzik parçaları insan ruhunu tazib ederek, mutsuz ettiği gibi, bazı müzik eserleri de insanı mutlu ederek hayatta başarılı olmasına yardımcı olur.çocukların müzikle ilişkisi de bu bağlamda ele alınabilir. eflatun'un "müzik...

michel foucault - hapishanenin doğuşu - filozoflar ve görüşleri

hapishanenin doğuşu adlı esinde michel foucault nun araştırdığı konunun temelinde, bugün hapishaneyi hapishane yapan hukuki dayanakların neler olduğu bunların tarih içerisinde geçirmiş olduğu evrimleri gözler önüne sermektir. her tarihi oluşum kendi iktidar ve kendi direnme biçimlerini açığa çıkarmaktadır. eski direnme güçleri ve odakları ile yeni tip iktidar ile mücadele etmek ancak, kaos yaratır. yeni iktidar biçimlerine yeni direnme biçimleri yeni öznellikler gerekmektedir. eserinin, son cümlesinde de belirttiği gibi foucault, �modern toplumda iktidarın olgunlaşması ve bilginin oluşumu konularında ki çeşitli incelemelere tarihsel arka planının oluşumuna hizmet etmesi� ni hedeflemiştir. ölüm cezalarından, bedenin azap çektirilen bir nesne olmasından, bede...

temel nota bilgisi

notalar (notes)   müziği notalayıp yazıya almaya yarayan şekillerdir. yazı harflerinin adları bulunuşu gibi, bu şekillerinde adları vardır. notalara ait yedi isim şunlardır: do (ilim dilinde bazen “ut”), re, mi, fa, sol, la, si. almanya ve ingiltere’de, ortaçağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor: c (do), d (re), e (mi), f (fa), g (sol), a (la), h (si), b (si bemol). bu, almanlardaki sistemdir. nota (veya not) kelimesi, bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır. karakterci nota: bir özelliği belirten nottur. dizideki yedi nota...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !