× "

trigonometrik özdeşlikler yardımıyla integral alma

" arama sonuçları
belirsiz integral (konu anlatımı)

belirsiz integral (konu anlatımı)

  belirsiz integral   a. diferansiyel kavramı x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. buna x değişkeninin diferansiyeli denir. fonksiyondaki değişim dy ile gösterilir.          dy = f '(x)dx ifadesine y = f(x) fonksiyonunun diferansiyeli denir.   b. belirsiz integral türevi f(x) veya diferansiyeli f(x)dx olan f(x) fonksiyonuna f(x) in belirsiz integrali denir ve          şeklinde gösterilir.  sembolüne integral işareti, f(x) fonksiyonundan f(x) + ...

integral problemleri belirsiz temel integral konu anlatımı

türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.belirsiz integraltanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun.her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere, f’(x) = f(x) ſ f(x) dx = f(x)+cbiçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz.kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir. ſ f(x) dx = f(x)+c ifadesindeki;- f(x) fonksiyonuna integrand,- f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi,- c reel sayısına da integrasyon sabiti denir. bir fonksiyonda, sa...

integral problemleri belirsiz temel integral konu anlatımı

  türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.   belirsiz integral   tanım: f :[a, b]       r,  f : [a, b]       r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun. her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu,  c Є r  olmak üzere,                                    f’(x) = f(x)          &n...

integral problemleri belirsiz temel integral konu anlatımı

türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.belirsiz integraltanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun.her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere, f’(x) = f(x) ſ f(x) dx = f(x)+cbiçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz.kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir. ſ f(x) dx = f(x)+c ifadesindeki;- f(x) fonksiyonuna integrand,- f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi,- c reel sayısına da integrasyon sabiti denir. bir fonksiyonda, sa...

integral problemleri belirsiz temel integral konu anlatımı

türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.belirsiz integraltanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun.her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere, f’(x) = f(x) ſ f(x) dx = f(x)+cbiçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz.kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir. ſ f(x) dx = f(x)+c ifadesindeki;- f(x) fonksiyonuna integrand,- f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi,- c reel sayısına da integrasyon sabiti denir. bir fonksiyonda, sa...

integral problemleri belirsiz temel integral konu anlatımı

türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.belirsiz integraltanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun.her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere, f’(x) = f(x) ſ f(x) dx = f(x)+cbiçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz.kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir. ſ f(x) dx = f(x)+c ifadesindeki;- f(x) fonksiyonuna integrand,- f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi,- c reel sayısına da integrasyon sabiti denir. bir fonksiyonda, sa...

integral problemleri belirsiz temel integral konu anlatımı

türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.   belirsiz integral   tanım: f :[a, b]       r,  f : [a, b]       r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun. her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu,  c Є r  olmak üzere,                                    f’(x) = f(x)           ſ f(x) ...

integral

                                 integral türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.   belirsiz integral tanım: f :[a, b]       r,  f : [a, b]       r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun. her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu,  c Є r  olmak üzere,                 ...

belirsiz integral

  a. diferansiyel kavramı x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. buna x değişkeninin diferansiyeli denir. fonksiyondaki değişim dy ile gösterilir.         dy = f '(x)dx ifadesine y = f(x) fonksiyonunun diferansiyeli denir.   b. belirsiz integral türevi f(x) veya diferansiyeli f(x)dx olan f(x) fonksiyonuna f(x) in belirsiz integrali denir ve         şeklinde gösterilir. sembolüne integral işareti, f(x) fonksiyonundan f(x) + c fonksiyonunun bulunmasını sağlayan işleme integral alma işlemi, ...

integral, integralin özellikleri, integral alma yöntemi ile ilgi

integral, integralin özellikleri, integral alma yöntemi ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar) türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir. belirsiz integral tanım: f :[a, b]       r,  f : [a, b]       r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun.her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu,  c Є r  olmak üzere,                              ...

trigonometrik özdeşlikler yardımıyla integral alma

trigonometrik özdeşlikler yardımıyla integral alma bazı trigonometrik ifadelerin integralleri alınırken, ayşağıda verilen trigonometrik özdeşliklerden yararlanılır. 1. sin²x +cos²x = 1 sin²x = 1 -cos²x veya cos²x = 1 -sin²x tir. 2. sin2x = 2sinx . cosx sinx . cosx = (sin2x / 2) dir. 3. cos2x = cos²x – sin²x veya cos2x = 2cos²x – 1 cos²x = {1+cos2x / 2} veya cos2x = 1 – 2sin²x sin²x = {1 – cos2x / 2 } dir. n tek doğal sayı ise ſ sinⁿx dx veya ſ cosⁿx dx biçiminde verilen integralleri hesaplama ſ sinⁿ dx = ſ sinⁿ־¹x .sinx dx veya ſ cosⁿ dx = ſ cosⁿ־¹x .cosx dx biçiminde yazılır. daha sonra, s...

integral

integral türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir. belirsiz integral tanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun. her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere,   f’(x) = f(x) ſ f(x) dx = f(x)+c biçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz. kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir. ſ f(x) dx = f(x)+c ifadesindeki; f(x) fonksiyonuna integrand, f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi, c reel sayısına da integra...

integral

integral türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir. belirsiz integral tanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun. her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere,   f’(x) = f(x) ſ f(x) dx = f(x)+c biçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz. kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir. ſ f(x) dx = f(x)+c ifadesindeki; f(x) fonksiyonuna integrand, f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi, c reel sayısına da integra...

integral

integral türevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir. belirsiz integral tanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun. her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere,   f’(x) = f(x) ſ f(x) dx = f(x)+c biçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz. kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir. ſ f(x) dx = f(x)+c ifadesindeki; f(x) fonksiyonuna integrand, f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi, c reel sayısına da integrasyon sabiti denir. bir f...

integral konu anlatımı!!!

integraltürevi belli olan bir fonksiyonu bulmak için yaptığımız işleme integral alma veya ilkel fonksiyonu denir.belirsiz integraltanım: f :[a, b] r, f : [a, b] r tanımlı ve türevlenebilir iki fonksiyon olsun.her x Є (a, b) için, f’(x) = f(x) ise f(x) fonksiyonuna f(x) fonksiyonunun ilkeli veya belirsiz integrali denir. bunu, c Є r olmak üzere, f’(x) = f(x) ſf(x) dx = f(x)+cbiçiminde gösterilir. ſ f(x) dx ifadesini, “integral f(x) dx” diye okuruz.kısaca, ſ f(x) dx demek, türevi f(x) olan f(x) fonksiyonunu bulmak demektir.ſf(x) dx = f(x)+c ifadesindeki;f(x) fonksiyonuna integrand,f(x) fonksiyonunun bulunması işlemine integrasyon işlemi,c reel sayısına da integrasyon sabiti denir. bir fonksiyonda, sabit terimin türevi sıfır olduğundan, ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !