× "

ud nedir kısaca

" arama sonuçları

hayallerim şiiri ve ödevlerim

  hayallerim akrostiş şiir çalışması buluşma anı (şiir) arıcıların giydiği kıyafetin özellikleri nelerdir alexander graham bell'in insanlığa hizmetleri nelerdir alexander graham bell'in insanlığa yapmış olduğu hizmetleri 5.sınıf matematik sayı örüntüleri 5.sınıf sayı örüntüleri konu anlatımı göktürk 2 uydusunun özellikleri göktürk 2 uydusu nedir çevrenizde kömür petrol doğalgaz gibi maddelerin çıkarıldığı kaynaklar var mı vücudumuz ile ilgili bulmaca  çeşitli enerji türleri ve bunlar arasındaki dönüşüm çeşitli enerji türleri ve bunlar arasındaki dönüşümlere &o...

hadis tenkidi nedir? (prof. dr. musa bağcı)

    hadis tenkidi tenkid kelimesi, arapça’da ‘ne-qa-de’ (نقد) fiili para v.b. şeylerin iyisini kötüsünden bilip ayırt/temyiz etmeye denir. in-te-qa-de (انتقد ) fiili bir şeyin kusurunu göstermek, ayıbını ortaya koymak demektir.bir kelâmı tenkid etmek, içindeki kusurları ayıklayarak, sözdeki güzellikleri ortaya çıkartmak demektir.tenkid edene münekkid denir. tenkid kavramı türkçe’deki eleştiri kelimesiyle aynı anlamda olup iyiyi kötüden, sağlamı çürükten, doğruyu yanlıştan ayırmak, daha doğrusu kötü, çürük ve yanlışı eleyerek ayıklamak demektir. aynı zamanda tenkid, bir eser, kişi veya olay hakkında hükü...

medyum kimdir

medyum kimdir? medyum, normal bir insanin beş duyusuyla algılayabildiği sinyallerden çok daha yüksek düzeydeki sinyalleri algılayabilen özel yeteneklere sahiptir. günümüzde her sokağın başında, gazete köşesinde, ekranda bir medyum bulmak mümkün olsa da bunların içinde gerçekten medyum olan kişi sayısının çok düşük yüzdelerde olduğunu söylemek için ayrıca medyum olmaya gerek olmadığı aşikardır. bazi özel yeteneklerde oldugu gibi medyumlukta genellikle sıkıntılı bir dönemin ardindan veya bir kaza sonrası ortaya çikmaktadir. bu durum beynimizdeki bazi ölü merkezlerin bir travma veya gergin bir olayin etkisiyle devreye girmesi olarak kabul edilebilir. medyumlarin her an vizyon görmeleri veya üst boyutlara geçmeleri mümkün olamaz. medyum bazen yemek yerken, bazen otobüste seyahat ederken vey...

şefaat nedir, kaç türlüdür, nerelerde kimler tarafından yapılaca

halis ece şefaat nedir, kaç türlüdür, nerelerde kimler tarafından yapılacaktır?   şefaat kelime olarak; birinden, başkası adına bir ricada bulunma, kusurlarının bağışlanmasını dileme, bir suçlu veya ihtiyaç sahibinin af ve iyiliğe kavuşması için diğeri tarafından vâsıtalık etme, kayırma, iltimas ve yardım isteme mânâlarına gelmektedir. islâmî ilimler ıstılâhında ise şefâat, buna ehil olan bir zâtın, allah teâlâ’dan, günahkâr bir mü’minin affını niyaz etmesi demektir. ehl-i sünnet inancına göre, büyük günah sahipleri hakkında peygamberlerin (aleyhimüsselâm) ve hayırlı mü’minler...

ölüm nedir (ölümün içyüzü)

ne yazık ki günümüzde “ölüm” olayı gerçeğine uygun bir biçimde bilinmemekte, genelde ölüm`ün bir «son» olduğu zannedilmektedir!.. oysa, «ölüm, bir son» olmayıp; madde âlemden, maddeötesi âleme geçişten başka bir şey değildir!.. yani bir dönüşümdür!.. insan, ölüm denen olayla, madde bedeni terkederek, «ruh» denilen «halogramik dalga» yapılı bedeniyle ya mezarda, ya da mezar dışında yaşamına devam eder! yani ölüm, madde bedenle yaşamın sona erip, ruh bedenle devam etmesidir. islâm dininin esaslarını bildiren kur`an-ı kerim, ölüm olayına şöyle açıklama getirir: ...

dokuz ışık

neden dokuz ışık her şeyini türklüğün tarihinden almış olan modern ilmi, tekniği önder kabul etmiş olan bir görüştür. bunun kuvvetini almış olduğu temel kaynak müslümanlık ve türk’lüktür. türk insanına karşı sonsuz sevgi, insan haysiyetine karşı sonsuz saygıdır. neden temel kaynak müslümanlık ve türklük’tür? çünkü bu millet müsülüman ve türk milletidir. türk olarak binlerce yıllık şanı ve şerefi vardır. bin yıldır islâmiyet’i benimsemiştir. geri kalmişliğin, milliyet ve din ile alakasi yoktur. bu temeller üzerine inşa edilmiş yeni bir sistem millî bir doktrindir. dokuz ışik. haydi yür´ü! medeniyet, şeref,...

ilim nedir?

1. bölüm: genel bilgiler 1 allahû teâla (cc)'nın bütün insanlardan ruhlar aleminde iken "misak" aldığı mütevatir haberlerle sabittir. bu bir anlamda allahû teâla (cc) ile insanlar arasında tahakkuk eden manevi bir mukaveledir.(1) her mü'min: "ne zamandan beri müslümansın?" sualine, "- galû belâ'dan beri" diyerek, bu misakı ikrar eder. kur'an-ı kerim'de, allahû teâla (cc)'nın "emanet'i" göklere, dağlara ve yeryüzüne teklif ettiğini, onların bu emanetin ağırlığı karşısında endişeye düştükleri, insanın ise kendi iradesi ile emaneti yüklendiği bildirilmiştir.(2) "emanet", allahû teâla (cc)'nın tekliflerinin tamamına verilen bir isimdir.(3) usûl-i fıkıh'ta y...

yahudiliğin tarihçesi nedir - tevrata göre yahudilik

1.genel bilgi yahudilik, yaşayan ilahi kaynaklı dinlerden en eskisi, fakat mensubu en az olanıdır. bugün yeryüzünde 15-20 milyon civarında yahudi vardır. bunların 4,5 milyonu israil’de, 6 milyonu ise, yahudi nüfusunun en yoğun olduğu, a.b.d.’de yaşamaktadır. yahudiliğin dinler tarihi’nde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilahi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir. geçmişi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta olan özelliklerinden biri, israil oğulları ile tanrı arasındaki “ahde” kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. dolayısıyla bu din, bir “ahit” dini olarak da bilinmektedir. israil oğullarının başına gelen bütün sıkıntıların onların bu ahde uymamalarından , verdikleri...

yahudiliğin tarihçesi nedir - tevrata göre yahudilik

1.genel bilgi yahudilik, yaşayan ilahi kaynaklı dinlerden en eskisi, fakat mensubu en az olanıdır. bugün yeryüzünde 15-20 milyon civarında yahudi vardır. bunların 4,5 milyonu israil’de, 6 milyonu ise, yahudi nüfusunun en yoğun olduğu, a.b.d.’de yaşamaktadır. yahudiliğin dinler tarihi’nde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilahi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir. geçmişi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta olan özelliklerinden biri, israil oğulları ile tanrı arasındaki “ahde” kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. dolayısıyla bu din, bir “ahit” dini olarak da bilinmektedir. israil oğullarının başına gelen bütün sıkıntıların onların bu ahde uymamalarından ...

dünya müzikleri - etnik müzik nedir - müzik türleri nedir - etni

tangobuones aires, arjantin ve montevideo, uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür. dansla beraber gelişen müzik tarzı da aynı adla anılmaktadır.ilk yılların tangosu "tango criollo" veya "basit tango" olarak bilinmekle beraber, günümüzde amerikan ve uluslararasi tango stilleri, fin tangosu, çin tangosu gibi çeşitli türler gelişmiştir. ancak orijinal tango, doğduğu toprakların adıyla, "arjantin tangosu" olarak anılmaktadır. tangonun dramatik duygusu, dans sırasında cok zengin doğaçlama fırsatları yaratması, dansın özünde aşk ve melankoli tutkusunun yatmasından ileri gelmektedir.tarihçesitango kelimesinin dilbiliminde kesin bir kökeni yoktur. afrika dillerinde kullanılan bir yer adından veya latince'deki tangere (dokunmak) fiilinden türemiş olma olasılığı büyüktür. bununla beraber, tan...

mutluluk nedir?

size mutluluktan bahsetmek istiyorum. hani şu, insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk... kim bu insanlar? mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. kim bu insanlar? allah’la iletişimi kuramayanlar. kim bu insanlar? allah’ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. sevgili kardeşlerim, onlara allah’ın güzelliklerini anlatmak için, söylenmedik söz kalmadı. onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti ama hâlâ öğrenmediler. ama sizler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız, hayatınıza tatbik ettiniz. mutluluğunuzu dile getirdiniz, en güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz ve allah’a ulaşmayı dileyerek manevî hayatınıza başladınız. işte mutluluğun başlangıç noktası. allah&...

günah nedir ?

günah nedir ?bir günah, bir yudum zehir günah, ruha içirilmiş bir zakkumdur. günah işleyen insan, kendi ruhunu dinamitlemiştir. günahtan zevk alan insan sefildir. çünkü insana bahşedilen kabiliyetler, ulvî duygular günahla kararmaya başlar. günah işlemeye ısrarla devam edenin iradesi, direnmesi ve yenilenme kudreti kalmaz. günah, kalbî hayatı çepeçevre saran zehirli bir dumandır. bu duman fırtınasına maruz kalan insan kurur; bu zehirli havayı teneffüs eden, manen ölür. her ne kadar diri gözükse de... günah, fıtratla zıtlaşmadır. günah, insanın aslî yani fıtrî olandan sapmasıdır. insan günah ile hak'tan saptığı zaman kendisi olmaktan çıkıyor ve kendi cehennemini oluşturuyor. fıtrî olan, iyi asfaltlanmış otoban yola benzer. bu yolda arabanızı güvenle kullanabilirsiniz. çünkü sürü...

kadere iman

kadere iman             لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا ب...

kur’Ân hayattır

    kur’Ân hayattırabdullah yildiz/umran dergisi “kur’ân amel düsturu olsun diye gönderilmiştir. halbuki siz, kur’ân’ın okunmasını amel kabul ediyorsunuz.”ibni mes’ud, (ihya, ı/160)halkı tarafından “bilge kral” diye isimlendirilen bosna-hersek devlet eski başkanı ali izzetbegoviç, tefekkür yüklü eseri doğu ve batı arasında islâm’da “kur’ân edebiyat değil, hayattır” der.ona göre, kur’ân’a herhangi bir araştırmacı ya da alelade bir okuyucu gözüyle yaklaşanlar, onda bir sistemsizlik veya dağınıklık olduğu intibaına kapılabilirler.oysa kur’ân’a “bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakmaya başlanır başlanmaz, güçlük ortadan kalkar ve bu (tür) yanlış intibalar da değerini kaybeder.” (begoviç, 1987, 22)denilebilir ki, kur’ân’la ilişkiye girmede bütün yanlış anla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !