× "

uhud savaşı ve önemi

" arama sonuçları
önemli gün ve olaylar başlıkları

önemli gün ve olaylar başlıkları

hz. peygambrin doğumu: 20 nisan 571 fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan rebîülevvel'in 12. gecesi ilk vahiy: (610) yılı ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı habeşistan'a birinci hicret: peygamberliğin 5. yılında ( 615) -(4 kadın, 11 erkek toplam 15 kişi) habeşistan'a ikinci hicret: peygamberliğin 6. yılında ( 616)- (18 kadın, 82 erkek toplam 100 kişi) hâşimoğullarına boykot: peygamberliğin 7. yılından (616), 10.yılına (619)’a kadar (3 yıl). hüzün yılı: peygamberliğin 10. yılında(620) amcası ebû tâlib ve hanımı hz. hatice kısa süre arayla vefat ettiler. (âmü'l-hüzn) sakif kabilesini ziyaret (taif yolculuğu) : nübüvvetin 10. yılında(620) şevval ayını...

hendek savaşı ve kureyza yahudileri

hendek savaşı ve kureyza yahudileri

         hendek savaşı ve kureyza yahudileri alperen gürbüzer           uhud sonrası ebu süfyan hz. ömer’e; “gelecek sene buluşma yerimiz bedir olsun” sözü vermişti, ama o günler yaklaştıkça içine korku düşmeye başlamıştı. o sözü verdiği gün zafer sarhoşluğundan olsa gerek bir defa ağzından baklayı çıkarmıştı, sözünden geri dönemezdi elbet. üstelik bu yıl kuraklığın olması, şartların geçen yıldan daha farklı olması onu kara kara düşündürüyordu. zaten telaş hali yüzünden belliydi.         bir gün kâbe’yi tavaf etmekte olan ...

sahabeler ve tabiin

amr ibnu cemuh amr ibnu cemuh, cahiliyede yesrib ileri gelenlerinden, celemeoğullarının efendilerinden, medine cömertlerinden, karakter sahibi biriydi. cahiliye devrinde soylu kişilerin evlerinde put bulundurma adeti vardı. bunu her sabah ve akşam puttan uğur dilemek, törenlerde kurban kesmek, saygı duruşunda bulunarak felaket anlarında sığınmak vb. şeyler için yaparlardı. amr'ın putu da menat idi. onu kaliteli bir ağaçtan yapmıştı. saygıda kusur etmez, ona en güzel kokuları sürerdi. mus'ab ibnu umeyr (r.a.)'ın medine'ye davetçi olarak gelmesinden kısa bir zaman sonra insanların bir çoğu islam'a girdiler. o sırada altmış yaşını geçmiş olan amr ibnu cemuh'un oğulları muavvez, muaz, hallad ve e...

islamiyetin doğuşu ve yayılışı

islamiyetin doğuşu ve yayılışı hz. muhammed`in hayatı ve peygamberliği kureyş kabilesinden olan hz. muhammed , 571 yılında mekke`de doğdu. annesi amine , babası abdullah idi. doğmadan önce babasını , çocuk yaşta annesini kaybetti. önce dedesi abdulmuttalip ,sonrada amcası ebu talip tarafından himaye edildi. gençlik yaşlarında ticaretle meşgul oldu ve bu sayede arabistan `ın birçok yerini tanımaya imkan buldu. ahlâki ve dürüstlüğünden dolayı kendisine “ muhammed`ül emin “ dendi. 25 yaşında iken hz. hatice ile evlendi. 40 yaşında kendisine ilk vahiy geldi. hz. muhammed`e cebrail adlı melek tarafından gönderilen ilk ayette “ oku! yaradan rabbinin adıyla oku “ denilmekte idi. hz. muhammed `e ilk i...

islamiyetin doğuşu ve yayılışı

islamiyetin doğuşu ve yayılışı hz. muhammed`in hayatı ve peygamberliği kureyş kabilesinden olan hz. muhammed , 571 yılında mekke`de doğdu. annesi amine , babası abdullah idi. doğmadan önce babasını , çocuk yaşta annesini kaybetti. önce dedesi abdulmuttalip ,sonrada amcası ebu talip tarafından himaye edildi. gençlik yaşlarında ticaretle meşgul oldu ve bu sayede arabistan `ın birçok yerini tanımaya imkan buldu. ahlâki ve dürüstlüğünden dolayı kendisine “ muhammed`ül emin “ dendi. 25 yaşında iken hz. hatice ile evlendi. 40 yaşında kendisine ilk vahiy geldi. hz. muhammed`e cebrail adlı melek tarafından gönderilen ilk ayette “ oku! yaradan rabbinin adıyla oku “ denilmekte idi. hz. muhammed `e ilk i...

islamda meşveretin yeri ve önemi nedir?

  islamda meşveretin yeri ve önemi nedir?   meşveret, yapılacak işler hususunda, ehil olan kişilere danışmak, onlardan görüş almaktır. şûra ve istişare kelimeleri de aynı anlamda kullanılır. hz. peygamber (asm.), kendi görüşlerini dikte ettiren biri değildi. hemen her hususta ashabıyla meşveret eder, onların görüşlerini alırdı. ebu hüreyre, resulullah'ın bu yönüyle ilgili olarak şu tesbitte bulunur: "ben, resulullah'tan daha fazla arkadaşlarıyla meşveret eden birini görmedim." (1) bedir, uhud, hendek savaşları öncesi, ashabına danışmış, onların fikirlerini almış, ona göre hareket etmiştir. (2...

beni kaynuka ve uhud savaşları,beni nadir,hendekve beni kurayzav

beni kaynuka ve uhud savaşları   133- peygamber efendimiz, medine'nin "aliye" denilen bölgesinde oturmakta olan beni kaynuka yahudileri ile sözleşme yapmıştı. sonra bir müslümanı haksız yere öldürerek verdikleri sözü bozdular. islâmiyetin ilerlemesinden telâşa düşmüşlerdi. müslümanlar arasında gizlice bozgunculuk yapıyorlardı.   peygamber efendimiz onların reislerini çağırarak ona şöyle dedi: "ey kaynuka oğulları! benim gerçek bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. bana iman ediniz ki, kureyş'in (bedir'de) uğradığı felâkete uğramıyasınız." onlar da şu cevabı vermişlerdi: "sen bizi kureyş gibi savaş...

bir ışık doğuyor-islÂmiyet'in doğuşu ve yayılması

islâmiyet'in doğuşu ve yayılması  1. islâmiyetten önce araplardin ve inanışları: islamiyetten önce arapların büyük çoğunluğu puta tapardı. putlarını kâbe'ye koyarlar, her yıl hac mevsiminde ziyaret ederlerdi. musevilik, hristiyanlık ve hanif dini de vardı.sosyal yaşamları: araplar kabileler halinde yaşarlardı. kabileler arasında sürekli kan davaları vardı. şehir ve köylerde oturanlar tarım ve ticaretle, göçebelerde hayvancılıkla uğraşırdı.erkek birden fazla kadınla evlenebilirdi. kız çocukları aşağılanır, bazan öldürülürdü miras da verilmezdi. kölelerin de hiçbir hakkı yoktu. 2. islâmiyetin doğuşuhz. muhammed 571 yılında mekke'de doğdu. babası abdullah, annesi amine hat...

peygamberimiz hz muhammed mustafa'nın (sav) hayatı - peygamb

uhud savaşı ve önemi (h. 3/m. 625) hıcret'ın üçüncü yılında uhud dagı cıvarında müsrıklerle yapılan savas. uhud savasından önce kureys'ın öfkesı kabarmıs, kın ve ıntıkam duyguları artmıstı. bedır'de yakınlarını kaybeden utbe kızı hınd ".. muhammed'le arkadaslarından öç almadıkça ıçım rahatlamayacak, muhammed'le savas yapmadıkça koku sürünmek bana haram olsun. sevdıklerımın ıntıkamının alındıgını gözümle görmedıkçe bana sevınmek yok!" dıyordu. ebu süfyan ve baskaları da buna benzer sekılde and vermıslerdı. ebu süfyan'ın yürüttügü kervanın malları daru'n-nedve'de topluca durmaktaydı. müsrıklerın ılerı gelenlerı, herkese katılma payını ve...

hicretin beşinci yılı ve hendek savaşı

hicretin beşinci yılı 1- ben&ıcirc; mustalık gazâsı (müreysi' savaşı) (2 şabân 5 h./17 aralık 626 m.) mustalikoğulları huzâa kabilesindendir. necid bölgesinde, medine'ye 9 günlük bir yerde yerleşmişlerdi. müslümanlarla iyi geçiniyorlardı. fakat, kureyşlilerin teşvikiyle kabîle reisi ebû dırâr oğlu hâris çevrede yaşayan bedevi kabîlelerle birleşerek medine'ye baskın için hazırlığa başladı. rasûlullah (s.a.s) durumu öğrenince, medine'de zeyd b. hârise'yi kaymakam bıraktı. 30'u atlı, 1000 kişilik bir kuvvetle benî mustalık üzerine yürüdü. (2 şabân 5 h./17 aralık 626 m.) bedevîler, müslümanların üzerlerine geldiğini duyunca, ko...

islamın doğuşu -hicretin önemi ve sonuçları - mekkenin fethi -

islâmın doğuşu sırasında dünya'nın genel du­rumua) asyadaki güçler1) bizans: yakındoğu'da etkinliği olan bi­zans; hristiyan­lığın ortodoks mezhebindendir. bizans kültürünün oluşu­munda; roma, grek kültürlerinin ve hristiyanlığın büyük payı vardır. bi­zans; suriye, kudüs, filistin, mısır ve anadolu'da siyasi bir nü­fuza sahiptir. bu bölgeler üzerinde, bizans, sasani­lerle rekabet halin­dedir. ortadoğu bölü­münde bizans'a bağlı ya­şayan hristi­yan­lar; kendi mezhep ve kiliselerini kur­muşlardır. (monofizit mez­hebi)2) sasaniler: iran'da kuruldular. zerdüştlük (mecusilik) dinine inandılar.3) ıı. göktürkler: isl&a...

islamda meşveretin yeri ve önemi nedir?

islamda meşveretin yeri ve önemi nedir?meşveret, yapılacak işler hususunda, ehil olan kişilere danışmak, onlardan görüş almaktır. şûra ve istişare kelimeleri de aynı anlamda kullanılır.hz. peygamber (asm.), kendi görüşlerini dikte ettiren biri değildi. hemen her hususta ashabıyla meşveret eder, onların görüşlerini alırdı. ebu hüreyre, resulullah'ın bu yönüyle ilgili olarak şu tesbitte bulunur: "ben, resulullah'tan daha fazla arkadaşlarıyla meşveret eden birini görmedim." (1)bedir, uhud, hendek savaşları öncesi, ashabına danışmış, onların fikirlerini almış, ona göre hareket etmiştir. (2)mesela, bedir savaşı öncesi, orduya yerleşme emri verdiğinde, ashabtan hubab b. münzir söyle der: "ya resulullah, buraya ...

islamın doğuşu -ilk dört müslüman -hicretin önemi ve sonuçları -

islÂmın doğuşu sırasında dünya'nın genel du­rumua) asyadaki güçler1) bizans: yakındoğu'da etkinliği olan bi­zans; hristiyan­lığın ortodoks mezhebindendir. bizans kültürünün oluşu­munda; roma, grek kültürlerinin ve hristiyanlığın büyük payı vardır. bi­zans; suriye, kudüs, filistin, mısır ve anadolu'da siyasi bir nü­fuza sahiptir. bu bölgeler üzerinde, bizans, sasani­lerle rekabet halin­dedir. ortadoğu bölü­münde bizans'a bağlı ya­şayan hristi­yan­lar; kendi mezhep ve kiliselerini kur­muşlardır. (monofizit mez­hebi)2) sasaniler: iran'da kuruldular. zerdüştlük (mecusilik) dinine inandılar.3) ıı. göktürkler: islâmiyet'in doğuşu sırasında orta asya'da bulunan siyasî güç ıı. göktürklerdir.4) çin: islâmiyet'in doğuşu sırasında çin'de üç ay...

peygamberimiz ve genç nesil

peygamberimiz ve genç nesil dr. h. ibrahim kutlaypeygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: "allahım, kalblerimiz arasında sıcaklık meydana getir! kulaklarımızı, gözlerimizi, kalblerimizi, eşlerimizi ve neslimizi bizim için bereketli eyle!.." 1islam'ın vazgeçilemez temel esaslarından biri "nesil güvenliği"dir. eşsiz bir hayat nizamı olan islam, ortaya koyduğu "akıl, din, can, mal ve nesil güvenliği" kuralı ile insanlık için asla vazgeçilemez olan bu beş temel unsurun korunmasını kesin bir dille emretmiş, bunun temini için kesin hükümler koymuştur. bu temel unsurdan biri olan "ırz, namus ve nesil güvenliği", yeni yetişen neslin mayasının bozulmaması, aile müessesesinin mukaddes bir müessese olarakkorunması ve neseb tesbitinin kolaylığı amacını taşımaktadır. ırz ve namusun korunması için aile ...

islamiyetin doğuşu ve yayılışı

islamiyetin doğuşu ve yayılışı islamiyetin doğuşu ve yayılışıhz. muhammed`in hayatı ve peygamberliği kureyş kabilesinden olan hz. muhammed , 571 yılında mekke`de doğdu. annesi amine , babası abdullah idi. doğmadan önce babasını , çocuk yaşta annesini kaybetti. önce dedesi abdulmuttalip ,sonrada amcası ebu talip tarafından himaye edildi. gençlik yaşlarında ticaretle meşgul oldu ve bu sayede arabistan `ın birçok yerini tanımaya imkan buldu. ahlâki ve dürüstlüğünden dolayı kendisine “ muhammed`ül emin “ dendi. 25 yaşında iken hz. hatice ile evlendi. 40 yaşında kendisine ilk vahiy geldi.hz. muhammed`e cebrail adlı melek tarafından gönderilen ilk ayette “ oku! yaradan rabbinin adıyla oku “ denilmekte idi. hz. muhammed `e ilk inananlar hz. hatice , hz. ebubekir , hz. ali...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !