× "

umeyr anlamı

" arama sonuçları

asım isminin anlamı

asım (anlamı): 1. yasak, yanına yaklaşılamayan. 2. günahtan, haramdan çekinen. 3. iffetli, afif, ismetli, perhizkar. asım b. umeyr: (749). islam komutanlarından. maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı. ...

hanif dosyası

islâm öncesi dönemde hz. ibrahim'in tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen ad.hanîf kelimesinin menşei ve anlamına dair çeşitli görüşler bulunmakta; arapça, ibrânîce, süryânîce veya habeşçe bir kökten geldiği ileri sürülmektedir. kelimenin kökünü oluşturan "hnf bütün sâmî dillerde ortaktır. kelimenin ken'ânîce şekli olan hanpa ve hanapu teli el-amarna tabletlerinde (m.ö. xıv. yüzyıl ortaları) ortaya çıkmaktadır. bu metinlerde kelime "kötülüğe meyilli ve sapkın olmak, iftira etmek" anlamlarındadır. yeni ibrânîce ve mişna'da kullanılan yahudi -ârâmî (judeo-aramaic) dilinde "iki y...

sunnet in anlamı

sunnet in anlamısünnet: anlamı, fonksiyonu, tesbiti ve teşrideki yeri sonsuz nur 3'den özetleyen: ali akyüz* sünnet nedir? sünnet, lûgat mânâsı itibariyle, “gidişat, -iyi ya da kötü- takip edilen yol” demektir. muhaddîsler, usûlcüler ve fukahâ ıstlahî mânâsı itibariyle sünneti, aşağıdaki ifadelerle tarif etmeye çalışmışlardır: muhaddîslere göre sünnet, “ahkâma ve amele esas teşkil etsin etmesin, yaptıkları ve yapmaktan kaçındıklarıyla allah resûlü’nden (s.a.s.) -hanefîler’in nokta-i nazarınca farz, vacib, sünnet, müstehab ve âdâp - bize intikal eden her şeydir.” yani, allah resû...

mücâdele

1- allah, kocası hakkında seninle tartışan ve allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. allah sizin konuşmanızı işitir. çünkü allah işitendir, bilendir. 2- sizden eşlerine zihar yapanlar, bilmelidir ki o kadınlar, onların anaları değildir. onların anaları, ancak kendilerini doğurmuş kadınlardır. şüphesiz onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. şüphesiz allah, affedici, bağışlayıcıdır. 3- eşlerinden zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temas etmeden önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. size öğütlenen budur. allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. 4- buna imkan bulamayan kimse, temas etmeden önce aralıksız olarak iki ay oruç tutar. buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. bu kolaylık, allah'...

akabe bey'atları

 editör kıyamet alametlerikur'an-ı kerim kurana göre evrim islam tarihihzmuhammedi(s.a.v) kendini bilmek kabeyi muazzama islamda kadıncanlı ilahi dinle peygamberler tarihi osmanlı imparatorluğu   tasavvuf şiirlerimevlid kandiliashab sevgisi hz.ebubekir(r.a.) tasavvuf  bid'at ve hurafeler hz.haticetül kübra tasavvuf sohbetleri ana sayfa hicret cahiliye dönemi bedir savaşı cahiliyenin yaptıkları kaynukaoğulları fil vakası uhud savaşı hz.muhammedin hayatı meune kuyusu olayı ilk vahiy nadiroğulları verakaya gidiş hendek savaşı ilk abdest ve namaz hudeybiye barışı tebliğ hayber gavzesi ilk müslümanlar hz.muhammedin elç...

akabe bey'atları

  hz.muhammed (s.a.v)   akabe bey'atları hz. peygamber (s.a.s.)'in medine'den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında mekke'nin akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma ve ahidleşme. mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan mina ile mekke arasındaki bir mevkiye verilen akabe adına bölgenin başka yerlerinde de rastlanmaktadır. aynı adı taşıyan birçok yer bulunmasına rağmen akabe denince ilk defa bu meşhur ahidleşme ve anlaşmaların yapıldığı mevkî hatıra gelmektedir. islâm'ı çeşitli kabile ve gruplara anlatmağa çalışan resulullah (s.a.s.) özellikle hacc mevsiminde mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşıyor ve onlara bu yeni mesajı iletmeye uğraşıyordu. bu hac mevsimlerinin birinde yesrib (medine)'den gelen ve bu şehirde y...

akabe beyatı

akabe bey'atları hz. peygamber (s.a.s.)'in medine'den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında mekke'nin akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma ve ahidleşme.mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan mina ile mekke arasındaki bir mevkiye verilen akabe adına bölgenin başka yerlerinde de rastlanmaktadır. aynı adı taşıyan birçok yer bulunmasına rağmen akabe denince ilk defa bu meşhur ahidleşme ve anlaşmaların yapıldığı mevkî hatıra gelmektedir.islâm'ı çeşitli kabile ve gruplara anlatmağa çalışan resulullah (s.a.s.) özellikle hacc mevsiminde mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşıyor ve onlara bu yeni mesajı iletmeye uğraşıyordu. bu hac mevsimlerinin birinde yesrib (medine)'den gelen ve bu şehirde yaşayan iki arap kabilesinden biri olan hazrec kab...

akabe bey'atları

akabe bey'atları hz. peygamber (s.a.s.)'in medine'den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında mekke'nin akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma ve ahidleşme.mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan mina ile mekke arasındaki bir mevkiye verilen akabe adına bölgenin başka yerlerinde de rastlanmaktadır. aynı adı taşıyan birçok yer bulunmasına rağmen akabe denince ilk defa bu meşhur ahidleşme ve anlaşmaların yapıldığı mevkî hatıra gelmektedir.islâm'ı çeşitli kabile ve gruplara anlatmağa çalışan resulullah (s.a.s.) özellikle hacc mevsiminde mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşıyor ve onlara bu yeni mesajı iletmeye uğraşıyordu. bu hac mevsimlerinin birinde yesrib (medine)'den gelen ve bu şehirde yaşayan iki arap kabilesinden biri olan hazrec kab...

akabe bey'atları

    akabe bey'atları   hz. peygamber (s.a.s.)'in medine'den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında mekke'nin akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma ve ahidleşme. mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan mina ile mekke arasındaki bir mevkiye verilen akabe adına bölgenin başka yerlerinde de rastlanmaktadır. aynı adı taşıyan birçok yer bulunmasına rağmen akabe denince ilk defa bu meşhur ahidleşme ve anlaşmaların yapıldığı mevkî hatıra gelmektedir. islâm'ı çeşitli kabile ve gruplara anlatmağa çalışan resulullah (s.a.s.) özellikle hacc mevsiminde mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşıyor ve onlara bu yeni mesajı iletmeye uğraşıyordu. bu hac mevsimlerinin birinde yesrib (medine)'den gelen ve bu şehirde yaşayan iki arap kabil...

abbÂs ibn abdulmuttalib ve devami

abbÂs ibn abdulmuttalib hz. peygamber'in amcası. künyesi ebu'l-fazl. babası abdulmuttalib, annesi nuteyle'dir. abbas rasûlullah'tan bir iki yaş büyüktü. abbas, çocukluğunda kaybolmuştu. annesi onu bulunca kâbe'nin örtülerini ipeklilerle yenilemişti. rasûlullah çocukken annesi ölünce dedesi abdulmuttalib'in himayesine geçtikten sonra abbas'la çocuklukları beraber geçti. gençliğinde hz. abbas ticaretle uğraşıp, zengin oldu. araplar arasında kâbe'ye hizmet büyük bir şeref sayılırdı. kâbe hizmetleri kureyş'in ileri gelenleri arasında bölüşülmüştü. hz. abbas da sikâye* görevini yapıyordu. hac günlerinde abbas ile kardeşleri zemzem kuyusundan su çekerek hacılara dağıtırlardı. hz. abbas su dağıtma görevini islâm'dan sonra da sürdürdü. peygamberimiz v...

abbÂs ibn abdulmuttalib ve devami

abbÂs ibn abdulmuttalib hz. peygamber'in amcası. künyesi ebu'l-fazl. babası abdulmuttalib, annesi nuteyle'dir. abbas rasûlullah'tan bir iki yaş büyüktü. abbas, çocukluğunda kaybolmuştu. annesi onu bulunca kâbe'nin örtülerini ipeklilerle yenilemişti. rasûlullah çocukken annesi ölünce dedesi abdulmuttalib'in himayesine geçtikten sonra abbas'la çocuklukları beraber geçti. gençliğinde hz. abbas ticaretle uğraşıp, zengin oldu. araplar arasında kâbe'ye hizmet büyük bir şeref sayılırdı. kâbe hizmetleri kureyş'in ileri gelenleri arasında bölüşülmüştü. hz. abbas da sikâye* görevini yapıyordu. hac günlerinde abbas ile kardeşleri zemzem kuyusundan su çekerek hacılara dağıtırlardı. hz. abbas su dağıtma görevini islâm'dan sonra da sürdürdü. peygamberimiz v...

akabe biatı

akabe bey'atları hz. peygamber (s.a.s.)'in medine'den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında mekke'nin akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma ve ahidleşme. mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan mina ile mekke arasındaki bir mevkiye verilen akabe adına bölgenin başka yerlerinde de rastlanmaktadır. aynı adı taşıyan birçok yer bulunmasına rağmen akabe denince ilk defa bu meşhur ahidleşme ve anlaşmaların yapıldığı mevkî hatıra gelmektedir. islâm'ı çeşitli kabile ve gruplara anlatmağa çalışan resulullah (s.a.s.) özellikle hacc mevsiminde mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşıyor ve onlara bu yeni mesajı iletmeye uğraşıyordu. bu hac mevsimlerinin birinde yesrib (medine)'den gelen ve bu şehirde yaşayan iki arap kabilesinden biri olan haz...

tebliğ hizmetinde ashâbın fedakârlıkları

davut aydüz-alıntıdır ashâb kelimesini mânâsı ashâb, "sahâbî" kelimesinin çoğulu olarak, sahabîler demektir. sahâbî kelimesinin mânâsı ve kime sahâbî denileceği mevzuunda en tercihe şayân görüş, hâfız ibn hacer'e ait olanıdır. ona göre sahâbî: "allah resûlü'nü (s.a.s.) görüp, az dahi olsa sohbetine eren, o'nu dinleyen ve bu ahd ü peymân içinde vefât eden mü'min insandır." (ibn hacer, 1328, ı:7) bazıları, sahâbî sayılmak için allah resûlü'yle (s.a.s.) bir yıl, hattâ iki yıl birlikte olma şartını ileri sürmüşlerse de, cumhûra göre, allah resûlü'nün (s.a.s.) mübarek atmosferine giren ve o atmosferden kalbine ve rûhuna ilhamlar akseden, az buçuk o'nun nurlu ikliminden istifade edip ahde vefâ içinde ölüp giden her mü'min, sahâbî sayılacağında ittifak vardır. (gü...

akabe bey'atları

hz. peygamber (s.a.s.)'in medine'den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında mekke'nin akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma ve ahidleşme. mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan mina ile mekke arasındaki bir mevkiye verilen akabe adına bölgenin başka yerlerinde de rastlanmaktadır. aynı adı taşıyan birçok yer bulunmasına rağmen akabe denince ilk defa bu meşhur ahidleşme ve anlaşmaların yapıldığı mevkî hatıra gelmektedir. islâm'ı çeşitli kabile ve gruplara anlatmağa çalışan resulullah (s.a.s.) özellikle hacc mevsiminde mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşıyor ve onlara bu yeni mesajı iletmeye uğraşıyordu. bu hac mevsimlerinin birinde yesrib (medine)'den gelen ve bu şehirde yaşayan iki arap kabilesinden biri olan hazrec kabîlesine mensup baz...

akabe bey'atları

akabe bey'atları hz. peygamber (s.a.s.)'in medine'den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında mekke'nin akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma ve ahidleşme. mekke'ye üç km. kadar uzaklıkta bulunan mina ile mekke arasındaki bir mevkiye verilen akabe adına bölgenin başka yerlerinde de rastlanmaktadır. aynı adı taşıyan birçok yer bulunmasına rağmen akabe denince ilk defa bu meşhur ahidleşme ve anlaşmaların yapıldığı mevkî hatıra gelmektedir. islâm'ı çeşitli kabile ve gruplara anlatmağa çalışan resulullah (s.a.s.) özellikle hacc mevsiminde mekke'ye gelen kabileler arasında dolaşıyor ve onlara bu yeni mesajı iletmeye uğraşıyordu. bu hac mevsimlerinin birinde yesrib (medine)'den gelen ve bu şehirde yaşayan iki arap kabilesinden biri olan haz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !