× "

umreye gidene ne denir

" arama sonuçları

mısri divan...13

             niyazi mısri divanı arabca şiir : yâ seyyiden fazlehû finnâsi kelbahr ve neşrehûetyabu min nesmetis seher şerhi : “seyyid” esmâi hüsnâdandır. her ne kadar bilinen doksandokuz güzel isimlerde yok ise de sayılan isimlerden ümmehattır, furuunda vardır(esas kaynak bir isim olup usülen vardır). yâ seyyid, senin fazlın mahlûkata deniz gibidir ve ihsânın sabah rüzgârından daha güzeldir, yani kalbe ferahlık hayat verir. ve men zehâ hadduhu hüsnen lehu velehu kaddun izâ mâse yahkil gasne finnadar ve men izâ mâ beda fennûre min vechihi dav’e mi...

hac ile ilgili herşey

  hacı nedir? zamanında ve usûlüne uygun olarak kâbe'yi ziyaret eden kimseye 'hacı' denir. çoğulu hüccac'tır. hac ne zaman farz kılınmıştır? hac, peygamberimizin mekke'den medine'ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır. bu yıl peygamberimiz hz. ebu bekir'i 'hac emiri' tayin  etmiş, kendileri de bir yıl sonra yani hicretin onuncu yılında haccetmişlerdir. bu, peygamberimizin ilk haccı olduğu gibi buna "veda haccı" denir. çünkü peygamberimiz bundan sonra -vefat ettikleri  için- haccetmemiştir. haccın diğer ibadetlerden farkı nedir? haccın diğ...

hac ile ilgili herşey

  hacı nedir? zamanında ve usûlüne uygun olarak kâbe'yi ziyaret eden kimseye 'hacı' denir. çoğulu hüccac'tır. hac ne zaman farz kılınmıştır? hac, peygamberimizin mekke'den medine'ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır. bu yıl peygamberimiz hz. ebu bekir'i 'hac emiri' tayin  etmiş, kendileri de bir yıl sonra yani hicretin onuncu yılında haccetmişlerdir. bu, peygamberimizin ilk haccı olduğu gibi buna "veda haccı" denir. çünkü peygamberimiz bundan sonra -vefat ettikleri  için- haccetmemiştir. haccın diğer ibadetlerden farkı nedir? haccın diğ...

g

a b c d e f g h i j k l m n o p r s ş t u ü v y z tasavvuf sözlüğü g gabgab : arapça, batn, iç, karın gibi anlamları olan bir kelime. işaretin verdiği haz ve zevk. gabuk&ıcirc;: akşam içilen süt, şarap vs. anlamında, arapça bir kelime. sevgili ile yüzyüze gelme gaflet: arapça, gafil olma, uyanık olmama, habersiz bulunma, farkın varmama hâli. kulun allah'tan habersiz olması hali. dünyayı veya bütün mahlukatı, allah'ın yarattığı ve sıfatlarının tecellî ettiği bir yer olarak düşünmeden, dünyadaki hayatını sürdüren, âleme nazar dediğimiz düşünce, tefekkür gözü ile bakmayan, ondaki ince ve hikmetl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !