× "

umursamamakla ilgili sözler

" arama sonuçları

xııı yy din ve tekke şiiri

xııı yy din ve tekke şiiri şairlertekke ve din şairlerinin çoğu tarikatlerden yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. bun­lar arasında hacı bayram gibi tarikat pirleri de vardır. fikir olarak islâmiyet ve tasavvuf ana mayayı teşkil eder. bazılarında dindarlığın kimilerinde bazı tasavvu-iı sloganların ağır bastığı görülmekle beraber hepsi de kur'an'ın hükümlerinde birleşirler. hemen hepsi, sert ve katı yorumların karşısında hoşgörürlüğü ve ilâ­hî sevgiyi benimsemişlerdir. halkı cehennem azabıyla korkutmaktan daha çok, allah'ın cemâl ve şefkat sıfatlanna göre aşk ve sevgi ile onu ıslah etmenin daha güzel olacağı görüşündedirler.tekke şairleri, divan zümresine göre, çok ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !