× "

uyak redif konu anlatımı video

" arama sonuçları

uyak (kafiye nedir) çeşitleri ve şeması

uyak düzeni(şeması) ve çeşitleri şiirler uyaklanış bakımından üçe ayrılır. a) düz uyak:uyaklı kelimeler aaxa veya aaab şeklinde sıralanmışsa buna düz uyak denir. hiç anılmaz olmuş atalar adı  beşikte bırakmış ana evladı  kırılmış yetimin kolu kanadı  zulüm pençesinden aman kalmamış b) çapraz uyak:uyaklı kelimeler abab şeklinde sıralanmışsa buna çapraz uyak denir. sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında  yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum  yolumun karanlığa saplanan noktasında  sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum necip fazıl kısakürek  c) sarma uyak: uyaklı kelimeler abba şeklinde sıralanmışsa buna &ccedi...

kafiye (uyak) test 1

kafiye (uyak) testi 11)bir münasip dostum olsa sırrım açar idimharc edüp eldeki varım cümleden geçer idimtuti dilin agu verse nöfbş edip içer idimaşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibiyukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?a) yarım uyak, aaab, -idim b) zengin uyak, abaa, -idimc) tam uyak, aaab, -ar idim d) tam uyak, aaba, -idime) yarım uyak, aaab, -ar idim2)yücesine çıktım baktım engineovasının köpüklenmiş selleriyukarıdaki dizelerleı. yiğit olanıı. kendisine güldürürııı. hep elleriıv. düşmez ise denginebu parçalar kullanılarak çarpraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?a) ııı. endash ıv.             &...

uyak türleri test çöz, uyak ve ölçü türleri test çöz

1) bir münasip dostum olsa sırrım açar idim harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim tuti dilin agu verse nûş edip içer idim aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a) yarım uyak, aaab, -idim b) zengin uyak, abaa, -idim c) tam uyak, aaab, -ar idim d) tam uyak, aaba, -idim e) yarım uyak, aaab, -ar idim   2) yücesine çıktım baktım engine ovasının köpüklenmiş selleri yukarıdaki dizelerle ı. yiğit olan ıı. kendisine güldürür ııı. hep elleri ıv. düşmez ise dengine bu parçalar kullanılarak ç...

istiklal marşı'nın anlamı ve uyak düzeni,açıklaması

istiklal marşının on kıtası içerisinde geçen sanatlar ve anlamlarını bulabilirsiniz istiklâl marşı korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; o benimdir, o benim milletimindir ancak. çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet, bu celâl? sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklâl! ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım! kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. yırtarım dağları,...

uyak (kafiye), özellikleri

uyak (kafiye), uyağın özellikleri (divan edebiyatı) (edebiyat dersi konu anlatım)   şiirde dize sonlarındaki ses benzerliğidir. türk halk şiirinde ayak olarak adlandırılır. uyakta ses açısından benzeşen sözcüklerin anlam bakımından farklı olmaları gerekir. şiirde ses benzerliği yoluyla uyum sağlamak ve genellikle okuru etkilemek amacıyla kullanılan uyak, sözlü edebiyat ürünlerinde hatırlamayı ve ezberi kolaylaştıran bir öğedir.   ses benzerliğinin niteliğine göre uyaklar çeşitli türlere ayrılır. yalnızca bir ünsüzün (sessiz) benzeştiği uyaklara "yarım uyak" denir. en az bir hecedeki ünlü (sesli) ve ünsüzün benzediği uyaklara "tam uyak&quo...

uyak (kafıye) çesıtlerı - kafıye turlerı - uyak cesıtlerı

dize sonlarındaki ses benzerliğine uyak ( kafiye) denir. uyak, dize sonlarında anlam ve görev yönün­den farklı sözcük, eklerden ya da seslerden oluşur. uyak (kafiye) türlerine aşağıda değinelim: → uyak (kafiye) türleriredifyarım uyaktam uyakzengin uyakcinaslı uyaktunç uyakdüz uyakçarpraz uyaksarmal uyak...

uyak (kafiye)

uyak (kafiye) uyak, dize sonlarındaki farklı anlamdaki sözcüklerin ve farklı görevdeki eklerin yarattığı ses benzerliklerine denir. uyak çeşitleri 1. yarım uyak: tek sessiz harf benzerliğiyle yapılır. sarı çiğdem yaz getirir mormenekşe guz getirir 2. tam uyak: iki ses benzerliğiyle yapılan uyaklardır. daha doğrusu bir ünsüz ile bir ünlünün benzerliğine dayanan kafiye türüdür. 3. zengin uyak: ikiden fazla ses benzerliğiyle yapılan uyaklardır. uçun kuşlar uçun doğduğum vere. şimdi dağlarında mor sümbül vardır. ormanlar koynunda bir serin dere. dikenler içinde sarı gül vardır. şiirin 1. ve 3. dizelerindeki “yere-dere” sözcüklerinde üç sesle zengin uyak; 2. ve 4. dizelerindeki “gül-sümbül” sözcüklerinde iki sesle tam uyak yapılmıştır. 4. tunç uyak: uyak olan sözcü...

uyak (kafiye) türleri uyak (kafiye) türleri sorular uyak (kafiye

uyak (kafiye) türleri uyak (kafiye) türleri sorular uyak (kafiye) türleri soru1)bir münasip dostum olsa sırrım açar idimharc edüp eldeki varım cümleden geçer idimtuti dilin agu verse nûş edip içer idimaşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibiyukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?a) yarım uyak, aaab, -idimb) zengin uyak, abaa, -idimc) tam uyak, aaab, -ar idimd) tam uyak, aaba, -idime) yarım uyak, aaab, -ar idimcevap e2)yücesine çıktım baktım engineovasının köpüklenmiş selleriyukarıdaki dizelerleı. yiğit olanıı. kendisine güldürürııı. hep elleriıv. düşmez ise denginebu parçalar kull...

uyak türleri sorular uyak türleri test uyak türleri test çöz

uyak türleri(testler - sorular)(yanıtlar, soruların bitimindedir…)1) bir münasip dostum olsa sırrım açar idimharc edüp eldeki varım cümleden geçer idimtuti dilin agu verse nûş edip içer idimaşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibiyukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?a) yarım uyak, aaab, -idimb) zengin uyak, abaa, -idimc) tam uyak, aaab, -ar idimd) tam uyak, aaba, -idime) yarım uyak, aaab, -ar idim 2) yücesine çıktım baktım engineovasının köpüklenmiş selleriyukarıdaki dizelerleı. yiğit olanıı. kendisine güldürürııı. hep elleriıv. düşmez ise denginebu parçalar kullanılarak &cced...

uyak (kafiye) örgüsü uyak (kafiye)

…uyak (kafiye) örgüsü…ilk olarak dizelerin son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. kafiye düzenlerinin, mısraların son seslerindeki düzene göre çeşitleri vardır.1- düz kafiye: birinci mısra ile ikinci mısraın; üçüncü mısra ile dördüncü mısraın birbiriyle kafiyeli olmasıdır aaaa, aabb, aaab. mesnevi tarzı kafiye de denilir.a- iftardan önce gittim atik-vâlde semtine,a- kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yineb- sessizdiler. fakat ramazan maneviyyetib- bir tatlı intizara çevirmiş sükûnetia- gökyüzünde tüten olsama- yeryüzünde biten olsamb- al benekli keten olsamb- yar boynun...

uyak türleri sorular uyak türleri test uyak türleri test çöz

uyak türleri(testler - sorular)(yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) bir münasip dostum olsa sırrım açar idimharc edüp eldeki varım cümleden geçer idimtuti dilin agu verse nûş edip içer idimaşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibiyukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?a) yarım uyak, aaab, -idimb) zengin uyak, abaa, -idimc) tam uyak, aaab, -ar idimd) tam uyak, aaba, -idime) yarım uyak, aaab, -ar idim 2) yücesine çıktım baktım engineovasının köpüklenmiş selleriyukarıdaki dizelerleı. yiğit olanıı. kendisine güldürürııı. hep elleriıv. düşmez ise denginebu parçalar kullanılarak...

uyak (kafiye) türleri uyak (kafiye) türleri örnekler

…uyak (kafiye) türleri…uyak (kafiye), mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin, eklerin benzerliğine denir.1- yarım kafiye:- tek ses benzeşmesine dayanan kafiyeye yarım kafiye denir.- genellikle halk edebiyatında kullanılır.benim çektiğimi kim çekergözlerinden kanlı yaş döker bulanık bulanık akardağların seliyim şimdi(”-er“: redif | “-k“: yarım kafiye)2- tam kafiye:- iki ses benzeşmesine dayanan kafiyeye tam kafiye denilir.orhan zamanından kalma bir duvaronunla bir yaşta ihtiyar çınar (”-ar“: tam kafiye)zamanla nasıl değişiyor insanhangi resmime baksam ben değilim nerde o günler, o şevk, o heyecan bu güler yüzlü adam ben değilimy...

uyak (kafiye)

uyak (kafiye) dize sonlarında ses bakımından benzeşen , anlam ve görev yönünden ayrı hece ve ses benzerliğidir. redif : dize sonlarında aynı anlam ve görevde olan ek ya da sözcüklerdir. ecel tuzağını açamaz mısın ? açıpta içinden çıkamaz mısın ? *yapılarına göre uyaklar : 1)yarım uyak : dize sonlarındaki tek harf benzerliğidir. kervan yürür peşi sıra düşemem yıldız akar uçsam da yetişemem 2)tam uyak : dize sonlarındaki iki harf benzerliğidir. gel bakma kimseye hor halkı yorma kendini yor 3)zengin uyak : üç ya da daha çok harf benzerliğidir. bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık 4)tunç uyak : uyaklı s&oum...

uyak (kafiye) türleri

uyak türleri 1) bir münasip dostum olsa sırrım açar idim harc edüp  eldeki varım cümleden geçer idim tuti dilin agu verse nûş edip içer idim aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi   yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?   a) yarım uyak, aaab, -idim b) zengin uyak, abaa, -idim c) tam uyak, aaab, -ar idim d) tam uyak, aaba, -idim e) yarım uyak, aaab, -ar idim   cevap e   2)     yücesine çıktım baktım engine     ovasının köpüklenmiş selleri   yukarıdaki dizelerle   ı. yiğit olan ıı. kendisine güldürür ııı. hep elleri ıv. düşmez ise dengine   bu parçalar kullanılarak  çarpraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki di...

uyak türleri - (türkçe - edebiyat | testler - sorular) - oks lg

uyak türleri (testler - sorular) (yanıtlar, soruların bitimindedir...) 1) bir münasip dostum olsa sırrım açar idim harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim tuti dilin agu verse nûş edip içer idim aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?   a) yarım uyak, aaab, -idim b) zengin uyak, abaa, -idim c) tam uyak, aaab, -ar idim d) tam uyak, aaba, -idim e) yarım uyak, aaab, -ar idim     2) yücesine çıktım baktım engine ovasının köpüklenmiş selleri yukarıdaki dizelerle ı. yiğit olan ıı. kendisine güldürür ııı. hep elleri ıv. düşmez ise dengine bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıra...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !