× "

uyaklı ve redifli şiirler

" arama sonuçları

9.sınıf türk edebiyatı ders notları

9. sınıf türk edebiyatı ders notları manzume ve şiir dilde biri nazım diğeri nesir olmak üzere iki anlatım biçimi vardır. nazım, ölçülü ve uyaklı anlatım biçimidir. manzume: ölçü ve kafiye gözetilerek, nazım biçiminde yani dizeler halinde yazılan metinlere ”manzume” denir. manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da “şiir” denir. manzume ve şiir arasındaki farklar: manzumede anlatılanlar düz yazıyla ifade edilebilirken şiirde anlatılanlar düz yazıyla ifade edilemez. manzumelerde bir olay örgüsü varken şiirlerde olay örgüsü yoktur. manzumelerde sözcükler genelde gerçek anlamda kullanıl...

divan şiiri

 divan şiiri  divan şiirinin genel özellikleri:      1. nazım birimi genel olarak beyittir ancak dörtlükler ve bentler de kullanılmıştır.      2. anlam beyitte tamamlanır. beyitler arasında anlam ve konu birliği taşıyan şiirler oldukça azdır.      3. ölçü, aruz ölçüsüdür.      4. göz kafiyesi anlayışına bağlı kalınmış ve genellikle tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.      5. türkçe sözcükler aruz veznine kolay uymadığından arapça ve farsça sözcükler, tamlamalar çok fazla kullanılmıştır.      6. anlatım sanatl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !