× "

vücudumuzun değerli olduğunu anlatan şiir

" arama sonuçları

divan edebiyatı

divan edebiyatı türklerin islam dinini benimsemelerinden sonra dil bakımından aralarında hiç bir ilişkisi bulunmayan, iki edebiyatın, arap ve fars edebiyatlarının etkisi altında yaratılmış , öz ve biçim olarak ortak temlere ve belli ilkelere bağlı edebiyata divan edebiyatı adı verilir. başka anlamları yanında, şairlerin şiirlerini topladıkları yazma kitapların adı olan divan kelimesinin, bir devrin edebiyatını isimlendirmede kullanılması şiirin, bu edebiyat içinde çok önemli bir yere sahip olduğu telakkisi ve şairlerin şiirlerini divanlar içinde toplaması sebebiyledir. bunun dışında, yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı, ümmet çağı türk edebiyatı, eski türk edebiyatı ve klasik türk edebiyatı gibi isi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !