× "

vacip nedir

" arama sonuçları
sünnet - farz - <b>vacip nedir</b> - bazı örnekler

sünnet - farz - vacip nedir - bazı örnekler

  vacip: yapılması zanni delil ile sabit olan hükümlerdir.farz kadar kesin olmamakla birlikte kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeydir.(bayram namazları,vitir namazı,kurban kesmek gibi.)    sünnet: peygamber efendimizin(s.a.v) farz ve vacip olmayarak yaptığı ve bize emrettiği ibadetlerdir.(ezan ve kamet,teravih namazı,beş vakit namazda kılınan sünnetler gibi.)   sünnetin sözlük anlamı, “yol, gidiş, tabiat, prensip, kanun” demektir. terim anlamı ise, peygamber efendimizin (s.a.v) söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü mânâsına gelir. takrir, bir konuda sükût etmekle o işi reddetmemek demektir. hadis-i şerifler, âyetleri açıklarlar. âye...

kurban kesmenin vacip olduğu hususunda hadisler

ihnef b. süleym demiştir ki:     "biz arafat'da rasûlullah (s.a.) le otururken şöyle buyurdu. "ey insanlar! şüphesiz ki her sene her ev halkına bir uhdiyye ve bir atire vardır. atire nedir biliyormusunuz? atire halkın errecebiyye dedikle­ri şeydir. ebû dâvûd dedi ki; a tire neshedilmiştir. bu (atire ile ilgili) haber neshedilmiştir. açıklama   “dadaya" kelimesi, dâhiye kelimesinin çoğuludur. hanefi âlimlerinden tbn abidin'in şürünbilâlî"den naklettiğine göre "dahiyye" kelimesi arapçada sekiz şekilde kullanılır: l. udhiyye 2. ııdhiye 3. ıdhiye 4. ıdhiyye 5. dahye 6. dıhye 7. edhatiin 8. ıdha...

vacip ne demek ?

farz kadar kat'i ve kesin olmasa da, kuvvetli bir dini delile dayanan ve her müslümanın yapması gereken vazifelerdir. mesela hanefi mezhebinde kurban kesmek, vitir ve bayram namazlarını kılmak gibi. farz gibi vacibinde yerine getirilmesinde sevap, terki halinde de azab vardır. vacibi inkar eden kimse dinden çıkmaz ama delalette kalır. hanefi mezhebinde, farz ile sünnet arasında vacip gibi bir derece bulunmakla beraber, diğer mezheblerde farzdan ayrı olarak bir vacip hükmü yoktur. farz ile vacip aynı şeydir. bu mezheblere göre, bir ibadet farz değilse, sünnettir. mesela hanefi mezhebine göre vacip olan fıtır sadakası vermek diğer üç mezhebe göre farzdır. www.turkaplatform.com ...

ibadet nedir, insanlar niçin ibadetle sorumlu tutulmuşlardır?

  ibadet nedir, insanlar niçin ibadetle sorumlu tutulmuşlardır?   ibadet; kulun, allah-ü teâlâ’ya karşı tekbir, hamd, şükür gibi vazifelerini onun emrettiği tarzda yerine getirmesidir. insan; cenâb-ı hakk’ın sonsuz ihsan, ikram ve nimetleriyle beslendiğini düşünerek ona karşı hamd ve şükür görevini yerine getirmekle sorumludur. bu ise, ancak ibadetle olur. ibadet eden insan, bu dünya misafirhanesinde, allah’ın emri dâiresinde oturup kalkar, yiyip içer, her türlü fiil ve hareketlerini onun emirlerine göre tanzim eder. allah’ın kulu olarak yaşar. bu kulluk onu, hakiki insaniyete, ger...

kurban nedir ve kimler kurban kesebilir

kurban, kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. buradan hareketle, kurban kesmek; allah'a yakınlaşma gayesiyle, o'nun verdiği mallardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine o'nun rızası için boğazlamak demektir.kurbanın dini dayanağı nedir?kurban kesmek, ilk insanla beraber başlamıştır. hz. adem'in çocukları allah için kurban kesmişlerdi, ama birisinin niyeti halis olmadığı için onun kurbanı kabul edilmemişti. kardeşinin kurbanı ise kabul edilmişti. diğeri de onu kıskanmış ve öldürmüştü. bu olayı bize kur'ân-ı kerim nakleder. (mâide 5/27). buradan hareketle kurbanda asıl olanın allah rızası için kesme olduğunu da anlıyoruz.bunun dışında kur'ân-ı kerim'de pek çok yerde çeşitli vesilelerle önceki peygamberlere emredilen kurbanlardan, hacda kesilecek kurbanlardan söz edilir. bütün dinlerd...

abdest nedir? dini terimler

abdest nedir?dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.2- adak nedir?kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair allah’a söz vermesidir.3- ahiret ne demektir?kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.4- ahkam nedir? kur’an ve sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.5- ahlâk nedir?bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.6- allah’ın rızası ne demektir? yapılan herhangi bir işten a...

hac nedir?

 hac nedir?kelime olarak yönelmek, kastetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek anlamlarına gelen hac, terim olarak, belirli bir zamanda, usulüne uygun olarak, ihrama girdikten sonra, arafat'ta vakfe yapmak, kabe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadettir islâm’ın beş esasından biri olan hac, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.kur’an-ı kerim’de; “gitmeye gücü yetenlerin kâbe’yi ziyaret etmeleri, allâh’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” buyurulmuştur (al-i imran 3/97). hz. peygamber de; “islâm beş esas üzerine kurulmuştur: allâh’tan başka ilâh olmadığına ve muhammed’in...

kurban nedir?

kurban nedir?allahü teâlâ inanan kullarına kulluk borcu olarak bedenî, lisânî, kalbî ve mâlî ibadet ve mükellefiyetler yüklemiştir. her biri allah’ın rızasını kazanmaya rahmet ve nusretine yakın olmaya ve ahiret hayatında büyük nimet ve yüce derecelere kavuşmamıza vesile olacak mâlî ibadetlerden birisi de kurban kesmektir.kurban allah rızası için, ibâdet niyyeti ile belirli günlerde cins, yaş ve vasıflarını dinimizin tayin ve tesbit buyurduğu hayvanlardan birini kesmektir. kurban, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilir. efdal olanı birinci gününde bayram namazından sonra kesilmesidir.  kurban niçin kesilir? kurban;...

namaz nedir ? namazın bilgileri 5 vakit namaz kılınışı

namaz    namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. yüce allah'a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. erginlik çağına gelen, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır.    namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce allah'a karşı bir kulluk görevimizdir.    namaz kılanlar, allah'ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ve allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.     namaz nedir?    namazın çeşitleri    namazın farz, vacib ve nafile çeşitleri vardır.1. farz namazlar: beş vakit n...

namaz nedir ? namaz bilgileri ?

  namaz     namaz dinin direği, ibadetlerin en üstünüdür. yüce allah'a karşı en önemli ibadet görevimiz günde beş defa kıldığımız namazlarımızdır. erginlik çağına gelen, akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır.     namaz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren yüce allah'a karşı bir kulluk görevimizdir.     namaz kılanlar, allah'ın emrini yerine getirmiş, kulluk borçlarını ödemiş ve allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş olurlar.       namaz nedir?     namazın çeşitleri     namazın farz, vacib ve nafil...

ibadet nedir, insanlar niçin ibadetle sorumlu tutulmuşlardır?

ibadet nedir, insanlar niçin ibadetle sorumlu tutulmuşlardır?ibadet; kulun, allah-ü teâlâ’ya karşı tekbir, hamd, şükür gibi vazifelerini onun emrettiği tarzda yerine getirmesidir. insan; cenâb-ı hakk’ın sonsuz ihsan, ikram ve nimetleriyle beslendiğini düşünerek ona karşı hamd ve şükür görevini yerine getirmekle sorumludur. bu ise, ancak ibadetle olur. ibadet eden insan, bu dünya misafirhanesinde, allah’ın emri dâiresinde oturup kalkar, yiyip içer, her türlü fiil ve hareketlerini onun emirlerine göre tanzim eder. allah’ın kulu olarak yaşar. bu kulluk onu, hakiki insaniyete, gerçek şerefe kavuşturur. zaten insanların yaratılış gayesi ibadet ile bu şerefe nâil...

fitre nedir kimlere verilir

sual: fitrenin önemi nedir? kimler verir, ölçüsü nedir?cevapihtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan müslümanın fitre vermesi vacip olur. nisaba malik değilse fitre vermesi vacip olmaz. fakat vermesi iyidir. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(ramazan orucu, gökle yer arasında durur. sadaka-i fıtr verilince yükselir.) [ebu hafs](sadaka-i fıtr, oruçlunun, uygunsuz sözlerinden hasıl olan günahları temizler.) [beyheki](sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. fakirleriniz de verirse, allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir.) [ebu davud] [tezkiye, temize çıkarma, temizleme demektir.]diğer üç mezhepte, bir günlük yiyeceği o...

salavat nedir? faydası nedir?

salavat nedir?bilindiği üzere efendimiz (sas) hazretleri’nin adı anıldığında duyan her müslüman’ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi, unutulmaz bir vefa borcudur. nitekim kuran-ı kerim'de şöyle buyurulur: "allah ve melekleri peygambere salât ederler. ey iman edenler, siz de ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selâm verin." (ahzab suresi, 56) veya “tam bir teslimiyetle ona teslim olun.” peygambere allah’ın salât etmesi, rahmet etmek; meleklerin ve bizim salât etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. onun rahmete erişmesi ise, ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi, onun bütün ka...

mübah nedir ?müstehap nedir ?vacip nedir ?

vacip, lüzumlu, mecburi olan demektir. fıkıkta, yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan allah'ın emirleri. yapılması zannî delil ile belli olan. terki câiz olmayan. yapılması şer'an kat'i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. vacip olan şeylerden bazıları: bayram namazları vitir namazı kurban kesmek namazdaki vacipler müstehap nedir?, sevilmiş şey. yapılması sevaplı olan. fıkıhta, peygamber efendimizin (s.a.v) bazen yapıp bazen terkeylediği şeydir. farz ve vacibin dışındaki sevaplı iş, sevap olduğu bilinen iş. nafile, mendub, fazilet, tatavvu, edeb namları da verilir. mübah nedir ? işlenmesinde sevab ve günah olmayan şey. fıkıhta, yapı...

farz nedir ?

mükellefiyet, islam dinine girmiş olanların (yani müslümanların) yapması gereken sorumlulukları demektir. mükellef ise, s farz, allahu tealanın kelamı olan kur'an-ı kerim ile bildirmiş ve peygamberlerle açıklamış olduğu emir ve yasaklarına verilen bir fıkıh terimidir. farzların yapılma amacı, yaratılış sebebimizle bağlantılıdır. ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (zâriyat suresi, 56. ayet) farzlar, mükellef olan müslümanların rahat, huzur, mutluluk, düzen-tertip, denge gibi unsurların tümünün temelini oluşturur. farzlar, şeriatın temelleridir. (bkz. ) farzları yapmayanlar, sorumlu tutulurlar. geçerli bir bahanede bulamazlar, muhakkak mahrum olacakları şeyler vardır. (allah muhafaza eylesin) farzları yapanlar, dünya ve ahirette huzur, mut...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !