× "

vacip nedir diyanet

" arama sonuçları

fitre nedir? kimlere verilir?

fitrenin hükmü hanefilere göre vacip, şafilere ve diğer mezheplere göre farz. peki kimlerin üzerine... diyanet işleri başkanlığına göre 1 kişi için fitre miktarı 7,5 tl. fitrenin kimlere verileceği meselesi de ayrıca önemli.abdullah babaoğlu fitre, zekat gibi ibadetlerdeki, "verme üslubunun önemini" ise şöyle anlatıyor:sadaka-ı fıtır olarak da adlandırılan ibadete peygamber efendimiz'in verdiği ehemmiyet, bu hayrın aksatılmaması gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor. fitre nedir, kimlere verilir? samanyoluhaber.com'dan alınmıştır. ...

ilahiyat - diyanet işleri yeterlilik sınavı soru ve cevapları

ilahiyat yeterlilik sınav soruları ,yeterlilik soruları cevapları ,diyanet işleri yeterlilik soruları,2011 diyanet işleri yeterlilik sınavı soru cevapları soru 1 : allah (cc)'ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir? cevap : mükellef denir meteoman soru 2 : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir mükellef olan kimse bu sekiz fiili ameli yerine getirmek mecburiyetindedir efal-i mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap : a- farz b- vacip c- sünnet d- müstehap e- mübah f- haram g- mekruh h- müfsit soru 3 : kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan allah (cc)'ın işlenmesini kesin o...

diyanet’in ‘kurban’ fetvaları üzerine-1

diyanet’in ‘kurban’ fetvaları üzerine-1 30.10.2010         ************ diyanet: kurban ne demektir?      sözlükte yaklaşmak, allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurbân, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. kurban bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy  denir.   kurbanın anlamı ve dinî hükmü nedir?      kurban; allah’a yaklaşmak ve o’nun rızasına ermek niyetiyle k...

diyanet’in ‘kurban’ fetvaları üzerine-1

  değerli okur, tarihte, doğrudan doğruya insanları (erkek, kadın,çocuk) konu edinen ve bir  “kıyam-et” toplantısı olarak gerçekleşmiş olması gereken ve giderek insan yerine totem hayvanların/bitkilerin geçirilmiş olduğu  “ittifak”, “antlaşma”, “barış tesis edici” edimler, günümüze  “kardeşleşme”, “dargınlıklara son verme”, “pardon/günahtan arınma” vb. özellikleriyle  ve “kurban bayramı” , “paskalya”, “perhiz” vb. tanımlamalarıyla ulaşmışlardır.   islami kurban bayramında kesilen hayvan, kesen bireyin kendi yerine geçmek üzere, kendi namına, kendi...

diyanet sorular ve cvplar

126- avrupa'da veya başka bir yerde kurbanını dağıtacak bir fakir bulamayan kimse vekalet yoluyla kurbanını memleketinde kestirebilir mi? dinimize göre kurban, zekat, fıtır sadakası, keffaret gibi malî ibadetlerin ifasında başkasına vekalet vermek caizdir.buna göre kendisine kurban vacip olan bir kimse, kurbanını bizzat kendisi kesebileceği gibi, vekalet yoluyla memleketinde veya başka bir yerde de kestirebilir.127- ev veya araba aldığımız zaman kurban kesmek gerekir mi? ev veya araba almak kurban kesmeyi gerektirmez. ancak, bu konuda adak yapılmışsa adağın yerine getirilmesi gerekir veya elde edilen bu nimetlerden dolayı allah'a şükür için, şükür kurbanı kesilebilir.bir diğer husus daha vardır ki; "sadaka belaların def'ine vesile olur." böyl...

diyanet dini soru ve cvplar

101- kandil günlerinde oruç tutmak isteyen hangi gün oruç tutmalıdır? kandil günlerinde oruç tutmak isteyenler, ihya ettikleri kandil gecesi oruca niyet edip ertesi gün oruç tutarlar. çünkü dinî hükümlere göre gün, güneşin gumbu ile başlar ve ertesi günkü guruba kadar devam eder. nitekim peygamber efendimiz (s.a.v.): "şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle ihya ediniz ve gündüzünü de oruçla geçiriniz..."(et-terğıb ve't-terğib mısır baskısı 2/242) buyurmuştur. ancak kandil gecesinden önceki gün oruç tutmayı yasaklayan bir hüküm yoktur. oruç tutulması mekruh olmayan günlerin hepsinde oruç...

diyanet dini sorular ve cvpları

51- kadınlar teravih namazına camiye gitmekle daha çok sevap mı kazanırlar? kadınların, namazlarını evlerinde kılmaları daha faziletli olmakla birlikte, günümüzde camide va'z dinleyerek, bilmedikleri şeyleri öğrenmeleri, imamın arkasında namaz kılarken, hatalı okuyuşlarını düzeltme imkanı elde etmeleri ve cemaat faziletini kazanmaları bakımından, tesettür ve islamî adaba riayet ederek teravih namazı için cami ve cemaate gitmelerinde bir sakınca yoktur.52- teravih namazı ne kadar süratli kılınabilir? teravih namazı ramazan-ı şerife mahsus yirmi rek'at, sünneti müekkede bir namazdır. iki rek'atte bir selam verildiği takdirde akşam namazının sünneti gibi dört rek'atta bir selam verildiği zaman yatsı namazının dört...

diyanet soru - cevap (101-125)

 101- kandil günlerinde oruç tutmak isteyen hangi gün oruç tutmalıdır? kandil günlerinde oruç tutmak isteyenler, ihya ettikleri kandil gecesi oruca niyet edip ertesi gün oruç tutarlar. çünkü dinî hükümlere göre gün, güneşin gumbu ile başlar ve ertesi günkü guruba kadar devam eder. nitekim peygamber efendimiz (s.a.v.): "şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle ihya ediniz ve gündüzünü de oruçla geçiriniz..."(et-terğıb ve't-terğib mısır baskısı 2/242) buyurmuştur. ancak kandil gecesinden önceki gün oruç tutmayı yasaklayan bir hüküm yoktur. oruç tutulması mekruh olmaya...

hicret'in islÂm tarihindeki yeri ve önemi nedir?

hicret'in islâm tarihindeki yeri ve önemi hicret, islâm tarihinin en önemli olayıdır. hicret, müslümanları, müşriklerin zulmünden kurtarmış, islâm'a yayılma imkânı sağlamış, böylece islâm inkılâbının başlanğıcı olmuştur. bu itibârla olaydan 17 yıl sonra, hz. ömer'in halifeliği esnâsında, hz. peygamber'in hicret ettiği yılın 1 muharrem'i olan 16 temmuz 622 tarihi "hicri-kamerî takvim" için "takvim başı" olarak kabul edilmiştir. bilindiği gibi hz. peygamber, mekke şehrinde doğmuştur. yüce allah, o'nu burada peygamber olarak görevlendirmiştir. görevinin gereği olarak, "(önce) en yakın akrabalarını uyar." (1) âyet-i kerimesi gereğince, yakınlarından başlamak üzere...

diyanet işleri başkanlığı hac dairesi başkanlığı 2008 hac sorul

 dingörevlilerine hac dairesi bilgi işlem 11. kâbe’ye doğru yönelerek namazkılmanın farz oluşunu kabul eden kimseleriçin kullanılan kavram aşağıdakilerdenhangisidir?a) ehl-i hakb) ehl-i kıblec) ehl-i hibred) ehl-i takva2. zaman ve maddenin ebedîliğigörüşünü benimseyenlere verilen adaşağıdakilerden hangisidir?a) meşşâiyyunb) işrâkıyyunc) dehriyyûnd) muattıla3. müslüman olduğu bilinen bir kişinin,inkâr özelliği taşıyan inanç, söz vedavranışlardan birini işlemesi aşağıdakikavramlardan hangisiyle ifade edilir?a) münafıkb) fasıkc) müşrikd) tekfir4. aşağıdaki sıfatlardan hangisi allah’ınzati sıfatlarından biridir?a) hayatb) kıdemc) ilimd) tekvin5. daima allah’ı tesbih eden ve anan,allah’a çok yakın ve o’nun katında şereflimevkii bulunan meleklerin ismi nedir?a...

diyanet işleri başkanlıgı hac 2007 soruları ve cevapları a kitap

36. aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir? a) belirli zaman b) ihram c) belirli mekân d) yol güvenliği 37. aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla hanefî ve şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder? a) farz - farz b) vacip - vacip c) vacip - farz d) farz - sünnet 38. aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder? a) farz b) vacip c) sünnet d) müstehap 39. aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir? a) arefe gününü bayrama bağlayan gece yarısından itibaren b) arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren c) fecr-i sadıktan itibaren d) yatsı vaktinin girmesinden itibaren 40. umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir? a) f...

diyanet işleri başkanlıgı hac 2007 soruları ve cevapları a kitap

47. “ihrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a) haramdır b) müstehaptır c) vaciptir d) mekruhtur 48. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a) hanefî b) hanbelî c) şafiî d) malikî 49. kaç çeşit tavaf vardır? a) beş b) altı c) sekiz d) yedi 50. aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur? a) zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren b) zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan...

diyanet işleri baskanlığı hac soruları 2007 a kitapçığı

58. bayramın üçüncü günü mina’dan ayrılmaya ne denir? a) nefr-i evvel b) nefr-i sanî c) tahallül-ü evvel d) tahallül-ü sanî 59. hanefî ve şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir? a) sünnet-sünnet b) vacip-sünnet c) sünnet-vacip d) vacip-vacip 60. imam ebu hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir? a) bedene b) dem c) üç gün oruç tutmak d) her hangi bir cezası yoktur 61. sırasıyla imam ebu hanife ile imam şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir? a) vacip-vacip b) sünnet-vacip c) sünnet-sünnet d) vacip-sünnet 62. sırasıyla imam ebu hanife ile imameyne göre taş ...

diyanet işleri başkanlığı 2007 soruları ve cevapları

47. umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir? a) farz b) faz değil c) sünnet d) vacip 48. bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla hanefi ve şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır? a) farz- vacip b) sünnet-vacip c) vacip-sünnet d) vacip-farz 49. “... haccı yapanların mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa ... tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar? a) ifrad- kudûm b) temettu-kudûm c) temettu-veda d) kıran-ziyaret 50. “…. hacıların mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerle...

2007 hac soruları diyanet işleri baskanlığı

69. hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakiler-den hangi cezayı gerektirir? a) bedene b) dem c) üç gün oruç tutmak d) altı sadaka-i fıtır 70. ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir? a) bedene b) bir sadaka-i fıtır c) üç sadaka-i fıtır d) dem 71. ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir? a) dem b) üç sadaka-i fıtır c) bedene d) tavafı geçerli olmaz. 72. sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir? a) dem b) sa’yi geçerli olmaz c) üç sadaka-i fıtır d) herhangi bir ceza gerekmez 73. sırasıyla imam ebu hanife ve imam şafiî’ye göre müzdelife’de akşam ile yatsı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !