× "

vadi nedir kısaca

" arama sonuçları

çığ nedir ? nasıl oluşur ? oluşma nedenleri ? (hakkında genel bi

  çığ nedir?    çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık, ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu(tetiklenen),yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır..    çığ kısaca, kar tabakası veya tabakalarının iç ve dış kuvvetler etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketidir. kar tabakalarının birbirlerinden farklı özellikleri olacağından; çığ, bazen diğer bir tabaka üzerinde kayan bir tabaka veya tabakalar ile veya tüm tabakaların zemin üzerinde topluca kaymaları sonucund...

hes nedir

  hes nedir ? ( paylaşılması rica olunur ) doğu karadeniz bölgesinde devlet su işleri tarafından yapılması planlanan yaklaşık 450 adet hidroelektrik santralleri proje ve etüd aşamasında bulunmaktadır. sadece rize ilinde şu anda yapımı söz konusu olan 62 adet hidroelektrik santralleri projelendirilmiştir. kaçkar dağlarından beslenen ve birbirine oldukça yakın olan fırtına, arılı, çağlayan, iyidere, ikizdere ve arhavi derelerinde dsi tarafından su kullanım hakları sözleşmelerei ile verilerek enerji üretim amacı güden yaklaşık 62 adet hidroelektirik santralı projesi bulunmaktadır. ve bu projeler uygulanırsa! şu anda; 1- sadece bu derelerde yumurtlama alanı bulunan ve yaşayan, uluslararası bern sözleşmesine göre avlan...

çığ nedir ? nasıl oluşur ?

çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık, ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve/veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu (tetiklenen), yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olarak tanımlanır. çığ kısaca, kar tabakası veya tabakalarının iç ve dış kuvvetler etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketidir. kar tabakalarının birbirlerinden farklı özellikleri olacağından; çığ, bazen diğer bir tabaka üzerinde kayan bir tabaka veya tabakalar ile veya tüm tabakaların zemin üzerinde topluca kaymaları sonucunda oluşur.         .......

deprem nedir?depremler nasıl oluşur?

dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. deprem bölgeleri haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölges...

ağrı ili hakkında nedir

orta asya’dan gelen kavimlerin anadolu’ya girişleri sırasında ağrı, bir geçiş oluşturmuş, dolayısıyla bir çok medeniyete sahne olmuştur. ancak bu medeniyetler ağrı’yı bir giriş kapısı olarak gördüklerinden burada çok köklü bir uygarlık oluşturamamışlardır. bölgede egemenlik kurdukları sanılan hititler’in güçlerini yitirmeleri üzerine, m.ö.1340-m.ö.1200 tarihleri arasında hurriler bölgeye yerleşmişlerdir. hurriler krallık merkezi olan urfa’dan uzak olan ağrı’yı ellerinde tutamamışlardır. en köklü uygarlığı urartular oluşturmuştur. urartu’nun van gölü’nün kuzey ve kuzeydoğusundaki ülkeler üzerine, kral ispuini (m.ö.825-m.&o...

deprem nedir?

deprem nedir? yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir. deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. yer kabuğu hareketinin şematik anlatımı depremin oluş nedenleri ve tü...

deprem nedir/nasıl oluşur?

deprem nedir? yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir. deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. yer kabuğu hareketinin şematik anlatımı depremin oluş nedenleri ve tü...

yahudiliğin tarihçesi nedir - tevrata göre yahudilik

1.genel bilgi yahudilik, yaşayan ilahi kaynaklı dinlerden en eskisi, fakat mensubu en az olanıdır. bugün yeryüzünde 15-20 milyon civarında yahudi vardır. bunların 4,5 milyonu israil’de, 6 milyonu ise, yahudi nüfusunun en yoğun olduğu, a.b.d.’de yaşamaktadır. yahudiliğin dinler tarihi’nde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilahi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir. geçmişi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta olan özelliklerinden biri, israil oğulları ile tanrı arasındaki “ahde” kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. dolayısıyla bu din, bir “ahit” dini olarak da bilinmektedir. israil oğullarının başına gelen bütün sıkıntıların onların bu ahde uymamalarından , verdikleri...

deprem nedir - deprem nasıl oluşur - depremin oluşum süreci - de

ı   giriş             yerküre, güneş’ten uzaklık olarak üçüncü, çap olarak beşinci gezegen. yerküre’den güneş’e olan ortalama uzaklık 149,503,000 km dir. yaşamın varolduğu (şimdilik !) yegane gezegen. yerküre’nin yörüngesinin ortalama uzunluğu 938,900,000 km dir ve yerküre  bu yörünge boyunca yaklaşık 106,000 km/h  hızla hareket eder. yerküre kendi ekseni etrafını  23 saat 56 dakika 4.1 saniyede dolanır.            ıı   bileşimi            yerküre,  beş bölümden ...

yahudiliğin tarihçesi nedir - tevrata göre yahudilik

1.genel bilgi yahudilik, yaşayan ilahi kaynaklı dinlerden en eskisi, fakat mensubu en az olanıdır. bugün yeryüzünde 15-20 milyon civarında yahudi vardır. bunların 4,5 milyonu israil’de, 6 milyonu ise, yahudi nüfusunun en yoğun olduğu, a.b.d.’de yaşamaktadır. yahudiliğin dinler tarihi’nde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilahi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir. geçmişi birkaç bin yıl geriye giden bu dinin başta olan özelliklerinden biri, israil oğulları ile tanrı arasındaki “ahde” kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. dolayısıyla bu din, bir “ahit” dini olarak da bilinmektedir. israil oğullarının başına gelen bütün sıkıntıların onların bu ahde uymamalarından ...

deprem nedir - deprem nasıl oluşur - depremin oluşum süreci - de

ı   giriş             yerküre, güneş’ten uzaklık olarak üçüncü, çap olarak beşinci gezegen. yerküre’den güneş’e olan ortalama uzaklık 149,503,000 km dir. yaşamın varolduğu (şimdilik !) yegane gezegen. yerküre’nin yörüngesinin ortalama uzunluğu 938,900,000 km dir ve yerküre  bu yörünge boyunca yaklaşık 106,000 km/h  hızla hareket eder. yerküre kendi ekseni etrafını  23 saat 56 dakika 4.1 saniyede dolanır.            ıı   bileşimi            yerküre,  beş bölümden oluşur:  gazlardan oluşan atmosfer, sıvı hidrosfer, ve geniş ölçüde katı olan litofer, manto...

deprem nedir/nasıl oluşur?

deprem nedir?yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir.yer kabuğu hareketinin şematik anlatımıdepremin oluş nedenleri ve türleri:dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin des...

ulaşım - ulaşım nedir? - havayollarımız - denizyollarımız - demi

bir ülkede, ulusal birliğin sağlanmasında, ülkenin savunulmasında ve ekonominin gelişmesinde ulaşımın rolü çok büyüktür. ulaşım, ekonomik kaynakların iyi bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinde de etkilidir.cumhuriyet dönemi'nde artan nüfusumuz ve gelişen ekonomimize paralel olarak, ulaşım alanında bazı çalışmaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur. bu amaçla, kara ve demir yolu yapımına hız verildi. deniz ve hava ulaşımı önem kazandı. çünkü kara yollan, demir yollan, deniz ve hava yolları olmadan ulaşım gerçekleştirilemez ve bir ülke kalkınamaz. bu bakımdan yollar, ülkenin can damarlarıdır. karayollarımız başlıca karayollarımız         yurdumuzda, yük ve yolcu taşınmasında, en büyük pay kara yollarımıza düşmektedi...

deprem nedir?, depremin oluş nedenleri ve türleri, yer kabuğu ha

deprem nedir? yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir. deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. yer kabuğu hareketinin şematik anlatımı depremin oluş nedenleri ve türleri: dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmal...

deprem nedir?

 deprem nedir? yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir. deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "sismoloji" denir. yer kabuğu hareketinin şematik anlatımı depremin oluş nedenleri ve türleri: dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeo...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !