× "

vadi oluşumu

" arama sonuçları

peri bacalarının oluşumu

  vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ‘peribacası’ adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamalarına ve kopmalarına neden olmuştur.., alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üst kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır…. daha çok ürgüp civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. gövde tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kaya...

peri bacalarının oluşumu - kapadokya'nın tarihi - peri bacaları

vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ‘peribacası’ adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamalarına ve kopmalarına neden olmuştur.., alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üst kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır….daha çok ürgüp civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. gövde tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır.yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıkl...

peri bacalarının oluşumu - kapadokya'nın tarihi - peri bacaları

vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ‘peribacası’ adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamalarına ve kopmalarına neden olmuştur.., alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üst kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır….daha çok ürgüp civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. gövde tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır.yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıkl...

peri bacalarının oluşumu - kapadokya'nın tarihi - peri bacaları

vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ‘peribacası’ adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamalarına ve kopmalarına neden olmuştur.., alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üst kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır….daha çok ürgüp civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. gövde tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır.yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluşturan kaya topluluğuna oranla daha dayanıkl...

peri bacalarının oluşumu

peri bacaları’nın oluşumu kapadokya'nın konumu roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir. volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holos...

yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu

yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu 1) yer yuvarlağının yapısı : - yer yuvarlağının yapısı; güneş sisteminin ve evrenin oluşumu ile açıklanabilir. 15 milyar yıl önce evren çok yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki bir yapıdan, patlama sonucunda oluşmuştur. - 2) yer kabuğunun yapısı : - yer, zamanla soğumaya başlamıştır. ve yerin iç kısmı ise hala sıcaktır. yer soğumaya başladıkça yeryüzü yavaş yavaş şekillenmiştir. - yer yüzünden yerin içine doğru inildikçe her 33 metrede 1 c sıcaklık artmaktadır. - yer kabuğu dünyayı dıştan kuşatan bir tabakadır. taş kürenin en üst katını oluşturur. - yer kabuğunun alt katmanı ise bazalt birleşimindeki taşlardan oluşmuştur. bu yapıya sima denir. yer kabuğ...

yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu

yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu 1) yer yuvarlağının yapısı : - yer yuvarlağının yapısı; güneş sisteminin ve evrenin oluşumu ile açıklanabilir. 15 milyar yıl önce evren çok yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki bir yapıdan, patlama sonucunda oluşmuştur. - 2) yer kabuğunun yapısı : - yer, zamanla soğumaya başlamıştır. ve yerin iç kısmı ise hala sıcaktır. yer soğumaya başladıkça yeryüzü yavaş yavaş şekillenmiştir. - yer yüzünden yerin içine doğru inildikçe her 33 metrede 1 c sıcaklık artmaktadır. - yer kabuğu dünyayı dıştan kuşatan bir tabakadır. taş kürenin en üst katını oluşturur. - yer kabuğunun alt katmanı ise bazalt birleşimindeki taşlardan oluşmuştur. bu yapıya sima denir. yer kabuğ...

kapadokya peribacalarının oluşumu

kapadokya peribacalarının oluşumukapadokya'nın konumuroma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.volkanların patlaması ve jeolojik oluşumkaya yapısı:kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer ç...

kapadokya peribacalarının oluşumu

kapadokya peribacalarının oluşumukapadokya'nın konumuroma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.volkanların patlaması ve jeolojik oluşumkaya yapısı:kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer ç...

peri bacalarının oluşumu

peri bacalarının oluşumu kapadokya bölgesinin jeolojik oluşumu erciyes, hasan, melendiz ve göllüdağı ile daha birçok küçük volkanik dağların, patlamaları ile başlamıştır. bölgeye yayılan lavlar, göller, akarsular üzerinde 100-150 metreyi bulan değişik sertlikte tüf tabakasından oluşan yüksek bir plato meydana getirmişlerdir. zamanla erozyonun etkisiyle inanılmaz derecede aşınması sonucu bugünkü vadiler ortaya çıkmış, peri bacası adı verilen üzerinde daha sert ve geniş bir kaya tabakasının bulunduğu konik ve mantar şekilleri oluşmuştur. dünyanın birkaç bölgesinde de görülen peri bacaları, hiçbir yerde kapadokya'da olduğu kadar yoğun bir şekilde bulunmamaktadır bu yüzd...

yeraltı sularını besleyen kaynaklar - toprak oluşumu

sayfa- 36- etkinlik çalışması: 1- yeraltı sularını besleyen kaynaklar: 1-yağışlar, 2-akarsular ve göller, 3-eriyen kar ve buz sularıdır. 2- yeraltı suları kayaların çatlaklarından veya tabakaların yamaç, vadi, faylar tarafından kesildiği yerlerden, ya da çeşitli şekillerde insanların açtığı kuyulardan yeryüzüne çıkar. yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere de “kaynak” ( göze, eşme, memba, pınar)denir. 3- kaynak sularının kalitesi, suyun geldiği yerdeki kayanın kimyasal özelliğine bağlıdır. silisli kayalardan çıkan kaynak suları, çözünmüş kireç içermediği için içme suyu olarak kullanılmaya uygundur. (örneğin uludağ, izmi...

yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu

yer yuvarlağının yapısı ve yer şekillerinin oluşumu1) yer yuvarlağının yapısı :- yer yuvarlağının yapısı; güneş sisteminin ve evrenin oluşumu ile açıklanabilir. 15 milyar yıl önce evren çok yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki bir yapıdan, patlama sonucunda oluşmuştur.-2) yer kabuğunun yapısı :- yer, zamanla soğumaya başlamıştır. ve yerin iç kısmı ise hala sıcaktır. yer soğumaya başladıkça yeryüzü yavaş yavaş şekillenmiştir.- yer yüzünden yerin içine doğru inildikçe her 33 metrede 1 c sıcaklık artmaktadır.- yer kabuğu dünyayı dıştan kuşatan bir tabakadır. taş kürenin en üst katını oluşturur.- yer kabuğunun alt katmanı ise bazalt birleşimindeki taşlardan oluşmuştur. bu yapıya sima denir.yer kabuğunun malzemeleri (kayaçlar) :1) püskürük taşlar :a) iç püskürük taşlar : yer kabuğu altındaki mantonu...

peri bacalarının oluşumu

peri bacalarının oluşumu vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ‘peribacası’ adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamalarına ve kopmalarına neden olmuştur. alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulması ile yamaç gerilemiş, böylece üst kısımlarda yer alan şapka ile aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmıştır. daha çok ürgüp civarında bulunan şapkalı peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. gövde tüf, tüffit ve volkan külünden oluşmuş kayaçtan; şapka kısmı ise lahar ve ignimbirit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. yani şapkayı oluşturan kaya türü, gövdeyi oluştur...

kapadokya'nın oluşumu - kapadokya'nın tarihi

roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.volkanların patlaması ve jeolojik oluşumkaya yapısıkapadokya bölgesi'ndeki erciyes hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e (günümüze) kadar sürmüştür. neojen...

akarsu vadi oluşumu

akarsu vadi oluşumu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !