× "

vali kaymakam nasıl olunur

" arama sonuçları

muhtar nasıl seçilir?

muhtarlık - muhtar - muhtar nasıl seçilir - muhtar seçimleri   muhtar seçimleri - muhtar nasıl seçilir - muhtarlık hakkında bilgi - nasıl muhtar olunur genel tanım : muhtar köy veya mahalle yönetiminin başında bulunan kişiye verilen isimdir. muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. muhtar seçiminde de siyasi partiler aday gösteremezler. muhtarların görev süresi beş yıldır. muhtar köy tüzelkişiliğini temsil eder. ihtiyar heyeti ile birlikte köy işlerini yürütür. aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur, köy içinde dirlik ve düzenliği sağlar. genel y&...

sosyal yardım hakkında bilgiler

fakir aylığı nasıl alınır, fakir maaşına nasıl başvurulur, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan yardımlar, fakirlik aylığı şartları nedir, § 1- sosyal yardımların tarihi gelişimi. 3 § 2 – koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar.. 5 1)tüm muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar. 5 a)yardım koşulları5 aa -sosyal güvenlik kuruluşlarıyla herhangi bir ilgini olmaması6 bb- muhtaç durumda olmak veya sosyal teşvike ihtiyaç duymak. 7 cc – türkiye’de ikamet ediyor olmak. 8 b) sağlanan yardımlar8 c) yardımların sağlanması9 d) yardımın finansmanı11 2) muhtaç yaşlı, malul ve sakatlara yapılan sosyal yardımlar. 12 a-yardım koşulları13 aa – yaşlı, malûl veya sakat olma. 13 bb -muhtaç olma. 15 cc – tc vatandaşı olma. 16 dd – başvuru. 17 b-sağlanan yardımlar17 aa – aylık :17 bb – sağ...

merkezi idare taşra teşkilatı hakkında tüm bilgiler

anayasada vali olma şartları, bucak müdürü nasıl atanır, bucak müdürü nasıl olunur, bucak müdürü olma şartları, bucak yöneticisi nasıl olunur, il idaresi merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri ülkenin her tarafında bulunan halka götürmek için taşrada da örgütlenmiş bulunmaktadır .bu taşra teşkilatı merkezde bulunan merkezi idarenin taşradaki uzantısıdır.ancak şunuda söylemek gerekir ki taşra teşkilatında ki birimler ne kadar çeşitli olursa olsun bir bütünün parçasıdırlar yani hepsi aynı devlet tüzelkişiliğinin içerisinde yer alırlar . 1982 anayasası’nın 126. maddesinin 1.fıkrasında, “türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu...

sosyal yardım hakkında bilgiler

fakir aylığı nasıl alınır, fakir maaşına nasıl başvurulur, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan yardımlar, fakirlik aylığı şartları nedir, § 1- sosyal yardımların tarihi gelişimi. 3 § 2 – koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar.. 5 1)tüm muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar. 5 a)yardım koşulları5 aa -sosyal güvenlik kuruluşlarıyla herhangi bir ilgini olmaması6 bb- muhtaç durumda olmak veya sosyal teşvike ihtiyaç duymak. 7 cc – türkiye’de ikamet ediyor olmak. 8 b) sağlanan yardımlar8 c) yardımların sağlanması9 d) yardımın finansmanı11 2) muhtaç yaşlı, malul ve sakatlara yapılan sosyal yardımlar. 12 a-yardım koşulları13 aa – yaşlı, malûl veya sakat olma. 13 bb -muhtaç olma. 15 cc – tc vatandaşı olma. 16 dd – başvuru. 17 b-sağlanan yardımlar17 aa – aylık :17 bb – sağ...

sosyal yardım hakkında bilgiler

fakir aylığı nasıl alınır, fakir maaşına nasıl başvurulur, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan yardımlar, fakirlik aylığı şartları nedir, § 1- sosyal yardımların tarihi gelişimi. 3 § 2 – koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar.. 5 1)tüm muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar. 5 a)yardım koşulları5 aa -sosyal güvenlik kuruluşlarıyla herhangi bir ilgini olmaması6 bb- muhtaç durumda olmak veya sosyal teşvike ihtiyaç duymak. 7 cc – türkiye’de ikamet ediyor olmak. 8 b) sağlanan yardımlar8 c) yardımların sağlanması9 d) yardımın finansmanı11 2) muhtaç yaşlı, malul ve sakatlara yapılan sosyal yardımlar. 12 a-yardım koşulları13 aa – yaşlı, malûl veya sakat olma. 13 bb -muhtaç olma. 15 cc – tc vatandaşı olma. 16 dd – başvuru. 17 b-sağlanan yardımlar17 aa – aylık :17 bb – sağ...

merkezi idare taşra teşkilatı hakkında tüm bilgiler

anayasada vali olma şartları, bucak müdürü nasıl atanır, bucak müdürü nasıl olunur, bucak müdürü olma şartları, bucak yöneticisi nasıl olunur, il idaresi merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri ülkenin her tarafında bulunan halka götürmek için taşrada da örgütlenmiş bulunmaktadır .bu taşra teşkilatı merkezde bulunan merkezi idarenin taşradaki uzantısıdır.ancak şunuda söylemek gerekir ki taşra teşkilatında ki birimler ne kadar çeşitli olursa olsun bir bütünün parçasıdırlar yani hepsi aynı devlet tüzelkişiliğinin içerisinde yer alırlar . 1982 anayasası’nın 126. maddesinin 1.fıkrasında, “türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu...

merkezi idare taşra teşkilatı hakkında tüm bilgiler

anayasada vali olma şartları, bucak müdürü nasıl atanır, bucak müdürü nasıl olunur, bucak müdürü olma şartları, bucak yöneticisi nasıl olunur, il idaresi merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri ülkenin her tarafında bulunan halka götürmek için taşrada da örgütlenmiş bulunmaktadır .bu taşra teşkilatı merkezde bulunan merkezi idarenin taşradaki uzantısıdır.ancak şunuda söylemek gerekir ki taşra teşkilatında ki birimler ne kadar çeşitli olursa olsun bir bütünün parçasıdırlar yani hepsi aynı devlet tüzelkişiliğinin içerisinde yer alırlar . 1982 anayasası’nın 126. maddesinin 1.fıkrasında, “türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu...

açıköğretim idare hukuku 3. sınıf ders notları ve konu anlatımla

idare kavramı genel olarak 'idare' belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyeti demektir. kamu idaresi-özel idare ayrımı idare hukukunun konusunu oluşturan 'idare' şirket,vakıf,dernek gibi özel idareler değil,devletin idaresi,yani kamu idaresidir.aralarındaki farklar: 1.)amaçları farklıdır.kamu idaresinin amacı 'kamu yararı' dır.özel idarelerin amacı ise 'özel yarar',yani kar elde etme amacıdır. 2.)kamu idareleri kamu gücüyle donatılmıştır.oysa özel idareler,kamu gücüne sahip değildirler. 3.)kamu idareleri özel idareler karşısında üstün konumdadır.özel idareler ile özel kişiler arasında eşitlik ilkesi geçerlidir. 4.)kamu idaresinin kuruluşu kanunlara dayanır.yani kanuna bağlılık ilkesi geçerlidir.özel idareler arasında i...

bediüzzaman said nursÎ

  bediüzzaman said nursÎ rumî 1293 (m.1873) tarihinde bitlis vilâyetine bağlı hîzan kazasının isparit nahiyesinin nurs köyünde doğmuştur. babasının adı mirza, anasının adı nuriye'dir. dokuz yaşına kadar peder ve validesinin yanında kaldı. keskin zekâsı, hârikulâde hâfızası ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yaşlardan itibaren dikkatleri üzerinde toplayan said nursî, normal şartlarda yıllar süren klasik medrese eğitimini üç ay gibi kısa bir zamanda tamamlamıştır. gençlik yıllarını alabildiğine hareketli bir tahsil hayatı ile değerlendirmiş; ilimdeki üstünlüğünü, devrinin ulemâsıyla çeşitli zeminlerde yaptığı münâzaralarda fiilen ispatlamıştır. bu meziyetleriyle ilim çevresine kendisini kabul ettirerek, "bediüzzaman", yani "çağın eşsiz güzelliği" lâkabı ile ...

hınzırı destanı (ilyas ayyıldızdan)

   1- başlayalım söze,ama önce anlaşalım, kimseyi kırmak değildir maksadım, hınzırı benim dünyalara değişmeyeceğim vatanım; görelim bakalım biz terkeyleyeli hınzırı ne hale gelmiş, devran nasıl dönmüş, neler neler değişmiş! 2- bunaldınmı biraz, git dolaş vangi,                    duzlu su'dan iç, yerine gelsin beiz-betin  rengi,  köyün gümrük kapısı yokuş osman'ın meregi,  yokuşlar, merekler aynı ama saman değişmiş,  tarlalari süren kara saban değişmiş.   3-köyün en siyasetli adamı siyasi iskender,  çipil mevlüt en çok keehltel yahnisini sever,  hokka cemal dayı ölmeden cennete gider,  mahalleler aynı ama komşular değişmiş, &nb...

açıköğretim idare hukuku 3. sınıf ders notları ve konu anlatımla

idare kavramı genel olarak 'idare' belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyeti demektir. kamu idaresi-özel idare ayrımı idare hukukunun konusunu oluşturan 'idare' şirket,vakıf,dernek gibi özel idareler değil,devletin idaresi,yani kamu idaresidir.aralarındaki farklar: 1.)amaçları farklıdır.kamu idaresinin amacı 'kamu yararı' dır.özel idarelerin amacı ise 'özel yarar',yani kar elde etme amacıdır. 2.)kamu idareleri kamu gücüyle donatılmıştır.oysa özel idareler,kamu gücüne sahip değildirler. 3.)kamu idareleri özel idareler karşısında üstün konumdadır.özel idareler ile özel kişiler arasında eşitlik ilkes...

atatürk; gizli celseler-2/b

yurdumuza, dıştan komünizm akımı girmeye başlamıştır.             diğer yandan, yurt içerisinde komünizmin ne olduğunu bilmeyen, komünizmin bizim için kurtarıcı olabileceğini kabul eden bir kısım insanlar vardı. yine dışarıdan gelen komünizm akımı ile ilişki kurmaksızın kendiliğinden komünizm oluşumunu gerçekleştirmek için bir araya gelenler vardı. bir zamanlar ankara’da, eskişehir’de ülkenin birçok yerinde, birçok insan birbirlerinden bağımsız olarak komünizmi yaymak için çalışmalar yaptı. ülkede dolaşıp propaganda yapmaya başladılar. bakanlar kurulumuz en yararlı sonucu düşünmek zorunluluğunu duydu. ulusumuz bu ülkede komünizmin uyg...

açıköğretim idare hukuku 3. sınıf ders notları ve konu anlatımla

idare kavramı genel olarak 'idare' belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan faaliyeti demektir. kamu idaresi-özel idare ayrımı idare hukukunun konusunu oluşturan 'idare' şirket,vakıf,dernek gibi özel idareler değil,devletin idaresi,yani kamu idaresidir.aralarındaki farklar: 1.)amaçları farklıdır.kamu idaresinin amacı 'kamu yararı' dır.özel idarelerin amacı ise 'özel yarar',yani kar elde etme amacıdır. 2.)kamu idareleri kamu gücüyle donatılmıştır.oysa özel idareler,kamu gücüne sahip değildirler. 3.)kamu idareleri özel idareler karşısında üstün konumdadır.özel idareler ile özel kişiler arasında eşitlik ilkes...

atatürk:gizli celseler-6

ancak az da olsa kuşkusu olanlar, kazım paşa nın bir buçuk yıldan bu yana doğunun durumu ile ilgili her gün verdikleri raporların tümünü okumalıdır. daha sonra bir karara varması ve ona göre söz söylemesi gerekir. bir defa mustafa suphi yi herkesten önce meydana çıkaran kazım paşadır. bu insanın yurda girmesinin zararlı olacağını anlayan yine odur. sınır dışına gönderilmesini söyleyip, planını yapan da kazım paşadır.   yoksa onları engelleyen erzurum da yaptığınız valilik değildir. kazım paşa yok komünistliğe eğilimliymiş, islamiyet ile komünizmin eşit olduğunu söylemiş, mustafa suphi nin bilmem neyi imiş. bu konuda her insandan önce güçlü önlem alan kazım paşa dır. bu...

"kürtlerle karadenizliler yer değişsin!"

1961’de askerler kürt sorununa çözüm üretmek üzere dpt’de bir “doğu grubu” oluşturdu.bu grup, bir “doğu raporu” hazırladı. 27 mayıs hükümeti de raporu, yeni koalisyon hükümetine devretti. yıllar sonra, o koalisyonun çalışma bakanı bülent ecevit’in arşivinde bulunacak bu belgedeki “yapılacaklar listesi”nde göç önerisi vardı: “bölgenin, kendilerini kürt sananlar lehindeki nüfus strüktürünü türk lehine çevirmek için, karadeniz sahillerindeki fazla nüfusla, memleket dışından gelen türkleri bu bölgeye yerleştirmek, bölgedeki kendilerini kürt sananları bölge dışına hicrete teşvik ve bu hicreti finanse ederek, memleketin türk çocuğu bulunan yerlerine iskan etmek...” yıl: 1961...27 mayıs’ta iktidara el k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !