× "

vallahu meas sabirin ne demek

" arama sonuçları
cuma suresi türkçe ,arapça okunuşu ve namazı

cuma suresi türkçe ,arapça okunuşu ve namazı

cuma suresi oku türkçe okunuşu yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sad...

<b>vallahu</b> azizun züntikam  13.01.2012 vaazı

vallahu azizun züntikam 13.01.2012 vaazı

vallahu azizun züntikam 13.01.2012 cuma 13 üncü freitag 13.cuma euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmenirrahim elem tealem ennallahe lehü mülküssemavati vel ardzi yuazzibu men yeşau ve yagfiri men yeşae, vallahu ala külli şeyin kadir. maide--40-- esteuzubillah ve gaffeyna ala ea*sarihim bi isabni meryeme musaddigan lima beyne yedeyhi minettevrati, ve eateynel incile fihi hüden ve musaddigan lima beyne yedeyhi minettevrati ve hüden ve mev izeten lil müttegiyn. maide--46-- allahümme salli ala muhammed mustafa sahibul rida. allahümme salli ala sahibuttaire min tiyn. allhaümme sali alsa isabnu meryeme ve ümmül peygameber meryem. allahümme salli...

<b>vallahu</b> azizun züntikam  13.01.2012 vaazı

vallahu azizun züntikam 13.01.2012 vaazı

vallahu azizun züntikam 13.01.2012 cuma 13 üncü freitag 13.cuma euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmenirrahim elem tealem ennallahe lehü mülküssemavati vel ardzi yuazzibu men yeşau ve yagfiri men yeşae, vallahu ala külli şeyin kadir. maide--40-- esteuzubillah ve gaffeyna ala ea*sarihim bi isabni meryeme musaddigan lima beyne yedeyhi minettevrati, ve eateynel incile fihi hüden ve musaddigan lima beyne yedeyhi minettevrati ve hüden ve mev izeten lil müttegiyn. maide--46-- allahümme salli ala muhammed mustafa sahibul rida. allahümme salli ala sahibuttaire min tiyn. allhaümme sali alsa isabnu meryeme ve ümmül peygameber meryem. allahümme salli...

(kÛl-hü vallahu ehad)orjinal rotüşsüz hat yazısı

ali selçuk hocanın orjinal ve rotüşsüz hatı. ...

tegabun suresi dinle

            kabe imamından-mahir- tegabun suresi dinle tegabun suresi latin harflerle okunuşu ; 1. yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.    2. huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu'minun vallahu bima ta'melune basıyrun.    3. halekassemavati vel'arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.    4. ya'lemu ma fiyssemavati vel'ardı ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linune vallahu 'aliymun bizatissuduri.    5. elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'a...

mucadele suresi dinle

                kabe imamından mucadele suresi dinle mücadele suresi latin harflerle okunuşu ; 1. kad semi'allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme'u tehavurekuma innallahe semiy'un basıyrun.          2. elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le'afuvvun ğafurun.          3. velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye'udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu'azune bihi vallahu bima ta'melune...

hadid suresi dinle

              kabe imamından hadid suresi dinle       hadid suresi latin harflerle okunuşu ; 1. sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.        2. lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.    3. huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.       4. huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma ku...

57-hadid arapçasının latin harfleriyle okunuşu

hadid süresi 1. sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu. 2. lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun. 3. huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun. 4. huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun. 5. lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru. 6. yulic...

58-mücadele arapçasının latin harfleriyle okunuşu

mücadele süresi 1. kad semi'allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme'u tehavurekuma innallahe semiy'un basıyrun. 2. elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le'afuvvun ğafurun. 3. velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye'udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu'azune bihi vallahu bima ta'melune habiyrun. 4. femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi'ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı' feıt'amu sittiyne miskiynen zalike litu'mi...

64-tegabün arapçasının latin harfleriyle okunuşu

tegabun süresin 1. yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı lehulmulku ve lehulhamdu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun. 2. huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve minku mu'minun vallahu bima ta'melune basıyrun. 3. halekassemavati vel'arda bilhakkı ve savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru. 4. ya'lemu ma fiyssemavati vel'ardı ve ya'lemu ma tusirrune ve ma tu'linune vallahu 'aliymun bizatissuduri. 5. elem ye'tikum nebeulleziyne keferu min kablu fezaku vebale emrihim ve lehum 'azabun eliymun. 6. zalike biennehu kanet te'tiyhim rusuluhum bilbeyy...

dört sözün mÂnası

imam-ı gazali ' nin kimyâ-yı saâdet eserinden alınmıştır.dört söz"sübhanellahi, ve'l-hamdülillahi ve lailahe illallahu vallah ekber" dir.      allah teala'nın padişahlığının, senin padişahlığından üstün olduğunu, kalem katibin elinde olduğu gibi, kainatın bütün sebep ve vasıtalarının, , allah teala'nın kudretinin elinde olduğunu bilince, "sübhanellahi"nin manasını anlamış olursun. allah teala'dan başka hamd ü senaya layık ve müstehak olmadığı bilinince, "elhamdü lillahi"nin manasını anlamış oldun. yaratıklardan hiçbir ferdin ihtiyar dizgini elinde olmadığı anlaşılınca, " la ilahe illallah"ın manasını bilmiş olursun.       şimdi "allahü ekber"in man...

kul hu vallahu ahed

mutlak manda mülkün sahibi olan, alemleri engüzel biçimde yarattığı gibi yaratıklarınıda en güzel nasıl yaşayabileceklerinide bilen (en güzel isimlere sahip olan) alim, hüküm ve hikmet (mutlak otariter) sahibi olan allah'a hamdolsun...   talepler ve yorumlarda yazılanlar (istekler veya şikaayetlerle... vb.)  göre siteye yeni konular eklenecektir......

nafile namazlar

nafile namazlar1- salat-ü vüdü( abdest ) namazı: namaz veya gusül abdestinden sonra, iki rekat namaz kılmak mendûb-dur. şayet vakit namazı girmiş ise, o vaktin namazını edâ etmek, bu namazı kılmayı gerektirmez. kılınan vakit namazı, salât-ı vüdû namazının yerine geçer.2 -tahiyyet-ül mescid namazı: mescide giren bir müslümanın, orada iki rekât namaz kılması müste-habdır (makbuldür)2. vazife sebebiyle, günde bir kaç defa mescid-i şerife giren kimsenin, bu namazı bir defa kılması kâfidir. efdâl (üstün) olanı, mescide girer girmez, oturmadan kılmaktır; oturduktan sonra da kılınır. bu namazı, kerâhat vakti veya herhangi bir sebepten dolayı kılamayan kimsenin, “s&u...

mübarek gün ve geceleri ihya etme rehberi

oruç tutmanın fazileti ve incelikleri ile ilgili hadisler peygamber efendimiz abdullah ebu evfa (ra) ‘den rivayeten buyuruyor ki;“oruç tutanın uykusu ibadettir. susması tesbih sevabı kazandırır. duası makbuldür. ameli de kat kat sevaplandırılır.” peygamber efendimiz enes (ra)’den rivayeten buyuruyor ki; “beş şey oruç tutan kimsenin sevabını giderir. yalan söylemek, gıybet etmek, koğuculuk yapmak (laf taşımak),şehvet nazarı ile harama bakmak, yalan yere yemin etmek.” peygamber efendimiz buyuruyor ki; “bir kimse başkalarına oruç tuttuğunu belli etmeden, ilan etmeden oruç tutarsa allah o kimseye mükâfat olarak cennetten başkasına razı olmaz.” “...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !