× "

vanın kültürel ve beşeri özellikleri

" arama sonuçları

coğrafyanın tanımı

1) coğrafyanın tanımıterim olarak coğrafya ilk kez, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılmıştır. eski yunanca'da yer anlamına ge­len "geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. bu değişimin ne­deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz­deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. onun için tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. bunlardan bazıları şöyledir: "ye...

|iller tarihi| van'ın tarihi ve tarihçesi - van'ın kültü

van anadolu'nun en büyük kapalı havzası olan van gölü kıyısında toprakları verimli akarsuları bol iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir. bu yüzden tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyetin hakim olduğu bir yer olmuştur.arkeolojik araştırmalara göre van ili yazılı tarih öncesi dönemleri m.ö. 5000-3000 yılları kalkolitik dönem başlarına kadar uzanmaktadır. m.ö. 2000 yılında bu bölgede ilk olarak devlet kuranlar hurrilerdir. daha sonra hurrilerin bölgedeki devamı olan yerli kavimler tarafından m.ö. 900 yıllarında başkentleri tuşba ( van) olan urartu devleti kurulmuştur. urartular m.ö. 612 yılına kadar van bölgesinde güneyde yukarı mezopotamya'ya kadar uzanan topraklarda hüküm sürmüşlerdir. m.ö. ıx. yüzyılda kral sarduri tarafından van kalesi yaptırılmıştır. ...

coğrafyaya giriş, coğrafyanın tanımı, coğrafyanın bölümleri, coğ

coğrafyaya giriş 1) coğrafyanın tanımıterim olarak coğrafya ilk kez, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılmıştır. eski yunanca'da yer anlamına ge*len "geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. bu değişimin ne*deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz*deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. onun için tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. bunlardan bazıları şöyledir: "yeryü*zünün bilgisi", "yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini araştıran bilim", ...

coğrafyaya giriş, coğrafyanın tanımı, coğrafyanın konusu, coğraf

coğrafyaya giriş1) coğrafyanın tanımıterim olarak coğrafya ilk kez, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılmıştır. eski yunanca'da yer anlamına ge*len "geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. bu değişimin ne*deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz*deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. onun için tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. bunlardan bazıları şöyledir: "yeryü*zünün bilgisi", "yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini araştıra...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !