× "

varsağı örnekleri

" arama sonuçları

türkü nedir çeşitleri ve örnekleri

  türkü: türki kelimesinden gelişen ve "türk'e ait" anlamına gelen bu kelime genelde bütün kırık havalar (ritmli ezgiler) için kullanılmaktadır. türkler'in türkü, türkmenler'in türkmani, varsaklar'ın varsağı adı ile anılan halk şarkılarının adıdır. çoğunlukla hece vezni, az olarak aruz vezni ile yazılmışlardır.yapı olarak en önemli özellikleri, çoğunlukla tek cümleli ve bir bölümlü olmaları, ayrıca bezekli ve sekileme göstermeleridir. yine türkülerde genel olarak on zamanlıya kadar usûller kullanılmıştır.   ayrıca "türkü" türk halk edebiyatında bir şiir türüdür.  ...

lys için türk edebiyatı deneme sınavı

  1.       onun romanlarında çeşitli bilgiler vardır. örneğin bir ro­manına “gemiye binmiştim ki…” diye başlar ve hemen ardından “gemi dedim de aklıma geldi.” gibi bir girişle gemiler üzerine bilgi vermeye yönelir. fenikeliler zama­nındaki ilkel gemilerden başlayarak bu araçların geçir­diği bütün tarihsel gelişmeleri sıralar; kürekli, yelkenli, sonra buharlı gemilere kadar gelip dayanır. böylelikle okuyucu, romanı okuma kaygısında iken, farkında ol­madan, bir sürü bilgi edinmiş olur. bu parçada, romanlarındaki anlatım tarzıyla ilgili açıklama yapılan tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a)&nbs...

koşma,koçaklama,varsağı,taşlamanın özellikleri nelerdir?

§ türk halk edebiyatının en çok sevilen, en çok kullanılan nazım şeklidir § .dörtlük sayısı genelde 3 ile 5 arasında değişir. § koşmalarda fenellikle 11'li hece ölçüsü kullanılır. 4+4+3=11 ya da 6+5=11. § genelde yarım kafiye kullanılır. § koşmada genellikle; doğal güzellikler, sevgi, aşk, özlem, kahramanlık, eleştiri, acı, yakınma, hayata ait görüşler konu olabilir. § uyak düzeninde; ilk dörtlük; aaab, abab, aaba veya abcb şeklinde, diğer dörtlükler cccb, dddb şeklindedir. § genelde şiirin içinde özellikle de son dörtlükte şairin mahlası bulunur. § koşma halka hitap ettiği için dili sade, anlatımı yal...

sayfa 139-147 - 10.sınıf edebiyat ekoyay cevapları

  10.sınıf türk edebiyatı 139-147 arası cevapları halk şiiri a) anonim halk şiiri hazırlık: mani ve çeşitleri  1. sözlü edebiyat ürünlerindendir. 2. genellikle bir dörtlükten oluşur. ama mısra sayıları 5,6,7,8 hatta 14 olan maniler de vardır. 3. kafiye düzeni aaxa şeklindedir. 4. anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir. özellikle yüzük oyunları ve mangal sohbetlerinde söylenirler. 5. maninin birinci ve ikinci mısraları konuya giriş için hazırlık mısralarıdır. asıl söylenilmek istenen 3. ve 4. mısralarda söylenir. 1. ve 2. mısralar tamamen de konu dışı değildir. 6. üçüncü mısraın serbest oluşu söyleme kolayl...

ekoyay 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 139-147

  10.sınıf türk edebiyatı 139-147 arası cevapları halk şiiri a) anonim halk şiiri hazırlık: mani ve çeşitleri  1. sözlü edebiyat ürünlerindendir. 2. genellikle bir dörtlükten oluşur. ama mısra sayıları 5,6,7,8 hatta 14 olan maniler de vardır. 3. kafiye düzeni aaxa şeklindedir. 4. anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir. özellikle yüzük oyunları ve mangal sohbetlerinde söylenirler. 5. maninin birinci ve ikinci mısraları konuya giriş için hazırlık mısralarıdır. asıl söylenilmek istenen 3. ve 4. mısralarda söylenir. 1. ve 2. mısralar tamamen de konu dışı değildir. 6. üçüncü mısraın serbest oluşu söyleme kolayl...

10.sınıf türk edebiyatı 139-147 ekoyay cevapları

10.sınıf türk edebiyatı 139-147 arası cevapları halk şiiri a) anonim halk şiiri hazırlık: mani ve çeşitleri  1. sözlü edebiyat ürünlerindendir. 2. genellikle bir dörtlükten oluşur. ama mısra sayıları 5,6,7,8 hatta 14 olan maniler de vardır. 3. kafiye düzeni aaxa şeklindedir. 4. anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir. özellikle yüzük oyunları ve mangal sohbetlerinde söylenirler. 5. maninin birinci ve ikinci mısraları konuya giriş için hazırlık mısralarıdır. asıl söylenilmek istenen 3. ve 4. mısralarda söylenir. 1. ve 2. mısralar tamamen de konu dışı değildir. 6. üçüncü mısraın serbest oluşu söyleme kolaylığı sağlar. 7. anlam bakımın...

semai,varsağı,destan özellikleri çeşitleri,örnekleri

semai: 1.tabiat, sevgi ve ayrılık konularını işler. 2. sekizli hece ölçüsüyle yazılırlar. 3. özel bir beste ile söylenirler. 4. nazım birimi dörtlüktür. en az 3, en çok da 5,6 dörtlükten oluşur. 5. ilk dörtlüğü aaab, abab, aaba, abcb şeklinde diğer dörtlükler dddb, eeeb, fffb şeklindedir. 6. sona doğru şairin mahlası bulunur. 7. karacaoğlan'ın semaileri çok ünlüdür. uyarı: semailer koşmalardan hece sayısı ve özel ezgisi bakımında ayrılır. varsağı 1. güney anadolu'da yaşayan varsak türkmenlerine ait halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir. 2. özel bir bestesi vardır. 3. 8'li hece ölçüsü...

şiir türleri dramatik epik lirik didaktik örnekleri

okullarda internet ödevi verme alışkanlışı ne kadar anlamsız olsada yayılında bizde öğrencilere kolaylık olması amacıyla sitemizde bir kaç özev paylaşmaya karar verdik. bunlardan biriside şiir türleri. işte edebiyatımızdaki şiir türleri ve örnekler… lirik şiir aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslenir. eskiden yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. divan edebiyatında gazel, şarkı; halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.  epik şiir destansı özellikler g&o...

lise 1 edebiyat dersi konu anlatımı ve ders notları, etkinlik ör

6-edebiyat ve gerçekliksanat ve edebiyat,her dönemde ve her yerde gerçekliğin sanat yoluyla ifadesidir. sanat,insanın doğayla ve insanla ilişkilerinin insana özgü özelliklerinden hareketle,dönüştürülüp değiştirilerek yorumlanması ve anlatılmasıdır. gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi,değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir. sanat, gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve gündelik olandan farklı anlatılması sonucu ortaya çıkar. bu anlatımda değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır. değiştirme, dönü...

öss soruları

 öss soruları   91.  al bir kalpak giymişti, al, al bir ata binmişti, al zafer ırak mı dedim, aha, diyordubu parça, duygu, örgüsü yönünden aşağı­daki türlerden hangisine en yakındır?a) didaktik-lirik b) lirik-pastoralc) pastoral-didaktik     d)epimirik e) epik-pastoraj(1975-üss) 92.   ”divan şiiri, özellikle kasidelerde, (ı)bir bakıma en az yarar güden şiirdir. divan şairi, gazellerde (ıı)salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır okuyucusunu. mesnevilerde (ııı)divan şairi halk hikayecisi ite birleşir. gazellerde(ıv) ise şiire yararın karıştığı daha belirgindir.”bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. paragraftaki numaralandırılmış s&ou...

lise 1 edebiyat dersi konu anlatımı ve ders notları, etkinlik ör

6-edebiyat ve gerçekliksanat ve edebiyat,her dönemde ve her yerde gerçekliğin sanat yoluyla ifadesidir. sanat,insanın doğayla ve insanla ilişkilerinin insana özgü özelliklerinden hareketle,dönüştürülüp değiştirilerek yorumlanması ve anlatılmasıdır. gerçek ve gerçekliğin insana özgü bir özellikten yola çıkılarak dönüştürülmesi,değiştirilmesi ve anlatılması söz konusudur; gerçek ve gerçekliğin dışına çıkmak söz konusu değildir. sanat, gerçeğin ve gerçekliğin bilimsel ve gündelik olandan farklı anlatılması sonucu ortaya çıkar. bu anlatımda değiştirme, dönüştürme ve yorumlama vardır. değiştirme, dönü...

halk edebiyatının genel özellikleri

halk edebiyatının genel özelliklerihalk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. türklerin anadolu’ya geldikten sonra edebiyatları beş gruba ayrılmıştır. arapca ve farsçayı çok iyi bilen aydınların oluşturduğu “yüksek zümre edebiyatı” ve islam öncesinden gelen sözlü bir “halk edebiyatı“. anadolu’ya göç eden türkler arasında aynı ayrım devam etti. medrese eğitimi gören aydın kesim arap ve fars edebiyatlarının tesirini devam ettirirken, halk yine saz şairleri aracılığıyla halk edebiyatını devam ettirdi. dolayısı ile anad...

türkçe yazım kuralları açıklamaları örnekleri

1- cümle içinde geçen ay ve gün adları küçük harfle yazılır. belli bir tarihi işaret eden ay ve gün adları büyük harfle yazılır. 29 mayıs 1453 yılının salı günü.2- milli ve dini bayramlar büyük harfle başlar. ramazan bayramı, kurban bayramı, cumhuriyet bayramı.3- belli günlerin isimleri cümle içinde oldukları zaman büyük harfle başlanılarak yazılır. anneler günü, nevruz, tiyatro günü.4- milletlerin, boyların, oymakların, dil ve lehçelerin adları büyük harfle başlar. türk, kırgız, tatar, alman, türkçe, almanca, hintçe, latince.5- din ve mezhep adları da büyük harfle başlar. müslüman, islamiyet, islamlık, hrist...

epik şiir, epik şiir örnekleri epik nedir, epiksel anlatım, epik

epik şiirkahramanlık ve yiğitlik konularını işleyen şiir türüdür. epik şiirde olağanüstü olaylar ve kahramanlıklar dikkat çekici özelliklerdir.divan edebiyatında kasideler, halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir.edebiyatımızın büyük şairlerinden fazıl hüsnü dağlarca'nın üç şehitler destanı bu türe örnek sayılabilir. örnekler:köroğlu’yum medhim merde yeğinekoç yiğit değişmez cengi düğünesere serpe gider düşman önüneölümü karşılar meydan içinde                      &n...

halk şiirinde nazım biçimleri

halk şiirinde nazım biçimleri halk şiirinde ,mani ve koşma tipi olmak üzere iki ana biçim vardır.diğer biçimler, bu iki ana biçimden çıkmıştır.halk şiirinde, dizelerin kümelenişi, dizelerin hece sayısı ve uyak düzenine biçim adı verilir. halk şiirinde bazı türlerde dize sayısı üçe inmekte veya dörtten çok olmaktadır. fakat, bu durum halk şiirinin dörtlüklerden oluştuğu ilkesine ters düşmez. türü belirleyen, onun ezgisi olduğu için, halk şiirinde belirli kurallara bağlı nazım biçimlerinden çok, belirli ezgilere bağlı türler vardır. halk şiirinde nazım biçimlerinin sayısı çok azdır. bazıları, çok az farklılıkla birbirinin içinden çıkmıştır.mesela,türkü ve varsağı nazım şekilleri koşmadan doğmuştur. halk şiirindeki başlıca nazım biçimleri ise şunlardır: 1-mani ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !