× "

vav harfi ile ilgili sözler

" arama sonuçları

çanakkale gezi notlarım-3

11-nusret mayın gemisi ve cevat paşanın rüyası rumeli mecidiye tabyası ile ilgili bilgilere geçmeden önce rehberimizin anlattığı mirluğa (tuğgeneral) cevat paşa hakkındaki bilgi üzerine onun yaptıklarını aktarmakta fayda var diyerek, onun çanakkale deniz muharebesinde oynadığı büyük rolü dile getirmek lazımdır. itilaf devletlerinin çanakkale ve istanbul boğazlarını açarak hem kafkas cephesindeki ekonomisi kötüye giden ruslara yardım götürmek, anadolu’daki petrol yataklarını ele geçirmek, balkan savaşları’nda yara almış osmanlı devleti’ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. bu sayede de avrupa’ya açılabilme emellerini gerçekleştirme...

bursa ulu camii

bursa ulu camii

bursa ulucamii tarihçesi  evliya çelebi’nin ifadesiyle bursa ’ nın ayasofya’sıdır. ulu camiyi gezenler 3tane kapısı olduğunu çok iyi bilirler. somuncu baba caminin yapıldığı sıra buraya gelir işçilere hayrına somun dağıtırmış. somuncu baba bir gün gene orda ekmek dağıtırken (çok büyük zat) hızır a.s orda olduğu fark etmiş kolundan tutup sen hızırsın anladım demiş. buraya gelip her gün namaz kılacağına dair söz vermezsen buradaki herkese senin hızır olduğunu söylerim demiş. hızır a.s her gün geleceğine dair söz vermiş ama oda bir istekte bulunmuş. hangi vakit geleceğimi bana kalsın demiş. bunun üzerine hızır a.s ulucamideki vav harfinin önünde her gün gelip hangi v...

hadisler ne zaman yazıldı?

hadisler ne zaman yazıldı? hadisler konusunda yapılan tartışmalarda rastladığımız en popüler sorulardan biri de hadislerin yazıya geçirilişiyle ilgili olanlar. hadislerin peygamber döneminde yazıldığını söyleyenler olduğu gibi, buna şiddetle karşı çıkan ve bunun peygamberden 150-200 sene sonra yapılmaya başlandığını savunanlar bu tartışmanın iki ucunu oluşturuyor. her iki tarafın da iddialarını destekleyecek “delil”leri var. bütün bu tartışmalar yanlış bir sorudan hareketle yapılıyor. burada sorulması gereken soru; “hadisler peygamber döneminde yazıldı mı? ” sorusu değil. yanlış bir soruya doğru cevap aramak ekseninde yapılan bu tartışmaların belli bir zaman sonra kısır döngüyle dön&u...

......bakara suresi...1-96 ayetlerin tefsiri

  ........çünkü dışta ışık bilimin ortaya koyduğuna göre, bir titreşimden ibaretir. görünmeyen, madde atomlarının veya esirin titreşimleridir. parıltı, ışık o titreşimin bizim gözümüzle ilişkisi, temas etmesi sırasında vâki olan ani bir görüntüdür. bu meseleyi imam gazali "ihyâ"sında şöyle tesbit etmiştir: güneşin ışığı, halkın zannettiği gibi, güneşten çıkıp bize kadar gelen haricî bir nesne değildir. belki gözümüzün güneşle karşı karşıya gelme anında bizzat ilâhiîkudret ile yaratılan bir hadisedir. bu gerçek, keşf ehline görünmüştür. ses de aynen böyle. biz biliyoruz ki ses, hâriç...

e

a b c ç d e f g h ı i k l m n o ö p r s ş t u ü v y dini sözlük ebâb&ıcirc;l kuşları ; kâbe'yi yıkmaya gelen yemen vâlisi ebrehe'yi ve ordusunu allahü teâlânın izni ve emriyle perişân eden kuşlar (kırlangıçlar). (bkz. eshâb-ı fil) allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: üzerlerine ebâbîl kuşlarını gönderdik. o kuşların her biri onların üzerine çamurdan yapılmış ve ateşte pişirilmiş taş atarlardı. (fil sûresi: 3-4) ebrehe mekke'ye yaklaştığında, allahü teâlâ eshâb-ı fil (ebrehe ve ordusunun) &u...

nasıl,neden,vücut,rûh,kod,sır-1

turk'lukten istifa eden son osmanli seyhulislami mustafa sabri efendi, vakfi ve dusundurdukleri: (ahmet dursun notu:bu yazıda son şeyhülislam denmesine rağmen tbmm saltanatı 1 kasım 1922'de kaldırmış olduğundan son şeyhülislam medeni mehmet nuri efendi dir.) http://ahmetdursun374.blogcu.com/turk-turklukten-istifa-eden-seyhulislam/1327692 -------- bu mitingler üzerine fetva makamı şeyhülislam mustafa sabri efendi,idam edilen boğazlıyan kaymakamı yarbay kemal bey'in yargılanması ve mahkeme kararının kanunlara uygun olduğu fetvasını çıkardı. http://ahmetdursun374.blogcu.com/osmanlinin-ergenekon-ceteleri/7389394 -------------- alttaki yazı;sahte tarih:şeyh sait,vahdettin ve ingilizler.. başlıklı yazıya yapılan yorumdan alıntıdır. http:/...

edebiyatta kelime anlamları sözlük

edeb-i kelÂmacı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz sayılan şeyleri kendi adlarını söylemeden başka sözle ifade etmek. buna asâlet ve mümtaziyet adları da verilir. edeb-i kelâm, bir düşünceyi, bir olayı incelik, asâlet ve nezaketle ifade etmek için anlam, kendine ait olmayan kelimeyle karşılanır. genellikle şu üç durumda bu yola başvurulur:1. sözü kabalıktan kurtarmak için.ölen birisi hakkında "ölüm" yerine "rahmet-i ralman’a kavuştu", "sizlere ömür", işi elinden alındığını bildirmek üzere "affedildiniz" denmesi gibi.2. ta’zim veya ifadeyi süslemek için. şeyh galib’in aşağıdaki iki beyitten ilki ta’zim, ikincisi tezyine (süslemeye) örnektir:bir şeb ki sarâ-yı ümmehânîolmuşdu o mâhın âsumânîgiydikleri âftâb-ı temmûziçtikleri şûle-i cihan-sûz3. ifadeyi fesahat yönünden bozacak ses,...

berat kandili

                           berat kandili    prof.dr. mahmut es'ad coşan hocaefendi                  rahmetullahi aleyhesselamü aleyküm verahmetullahi ve beraketuh aziz ve sevgili kardeşlerim. size uzaklardan, gönüller dolusu, çünkü en geniş yer gönülmüş, selamlar, sevgiler, kandillerinizi tebrik ederiz. allah nice kandillere, mübarek, gecelere, gündüzlere, vakitlere, erdirsin. ve onarlın bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin.çünkü imam gazali (rh.a) buyurmuş ki, allah-u teâl&...

edebiyat terimleri sözlüğü i-r

ibda yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma. örneğin fuzûlî’nin leyla vü mecnun’u, şeyh galib’in hüsn-ü aşk’ı birer ibda kabul edilir. ibda eser verebilenlere mübdi, ibdakâr, eserleri de bedia olarak adlandırılır. ibhambir edebi eserde isteyerek ve bilinçli olarak yapılan kapalılıktır. sanatçı, sözün anlamını hemen anlaşılmayacak şekilde kapalı tutarak, okuyucusunu düşündürmeyi amaçlar. sanatçının istemeden, bilinçsiz olarak yaptığı kapalılığa ise "te’kid" adı verilir. örnek: nasıl istersen öyle dinle, bakın: dalların zirvesindeyiz ancak yarı yoldan ziyade yerden uzak yarı yoldan ziyade mâha y...

elmalili_tefsiri - bakara

  2-bakara: " " bulunduğu altı sûrenin hepsinde birer âyettir. " " da bir âyettir. fakat "" bir âyet sayılmıyor. " " da bulunduğu beş sûrenin hiç birinde âyet değildir. "" iki sûrede de birer âyettir. "" âyet değildir. fakat "" birer âyet, "" de hepsinde birer âyet, "" iki âyet, " " bir âyettir. "" birer âyet değildirler. ve bu saydıklarımız kûfeli âlimlerin rivayetidir. basralı âlimler yirmi dokuz sûrede bulunan bu mukattaattan (kur'ân-ı kerim'de sûre başlarında bulunup isimleri ile okunan harfler) hiç b i rini bir âyet olarak saymamışlardır. Âyet meselesi kıyasî (genel kaideye tabi olan) değil, tevkifî (vahye tabi) bir ilim olduğundan, bu görüş ayrılığı kırâet şekilleri gibidir. ve bu şekilde el-bakara sûresinin ihtilaf edilen âyetlerinden birincisi " " d ir. yazılış...

tarih

tarihten bir yaprak hain vahdettin'in ingilizlere sığınma talebi derin imparatorluk mit tarihi - özet 1954 seçimleri ve demokrat parti bursa sağlık tarihi çanakkale resimleri.esat kabaklı türküsüyle... ölüme gülerek gidenler 15 ve 16.yy larda avrupa karizma dediğin böyle olur ulu önderimiz atatürk ün bir toplantıdaki resimi.. şarkın en sevgili sultanı selahaddin eyyûbî gerçek soykırımlar araştırma dosyası 4 nisan gecesi hakk'a uğurladık o'nu. osmanlı da kapının dili kubilay olayı ve menemen olayı ingiltere ve sömürgelicilik rms titanic termofil savaşı mora (peloponnesia) savaşı haçlı seferleri berlin duvarı işte gerçek terör işte gerçek soykirim . . : : hocalı soykırımı : : . . • truva savaşı • baharat yolu ipek yolu yazının bulunuşu ve gelişimi kağıt paranın tari...

s_ş harfi ile başlayan yazarlar

sabahattin ali 25 şubat 1907'de bugün bulgaristan sınırları içinde kalan gümülcine kazası eğridere köyünde doğdu. öğrenimini balıkesir ve 1927'de istanbul muallim mektebi'nde yaptı. yozgat’ta öğretmenliğe başladı. maarif vekaleti'nin açtığı sınavı kazanarak almanya’ya eğitime gitti. postdam ve berlin’de öğrenim gördü. yurda dönüşünde aydın'daki bir ortaokulda almanca öğretmenliğine atandı. bu görevdeyken okulda "yıkıcı propaganda" yapmak suçlamasıyla 3 ay tutuklu kaldı. konya'ya atandı. 1932'de okuduğu bir şiirde mustafa kemal'i eleştirdiği suçlamasıyla yine gözaltına alındı. sinop ve konya cezaevlerinde bir yıl yattı. cumhuriyetin 10. yılı nedeniyle çıkan aftan yararlanarak salıverildi. maarif vekaleti talim terbiye dairesi'nde, ne...

edebiyat sözlüğü (k-z)

            kalb sözle ilgili sanatlardandır. arap harflerine göre bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilerek yapılır. cinas sanatının bir çeşididir. cinas-ı kalb, tecnis-i kalb ve maklûb adlarıyla da bilinir. ikiye ayrılır: 1. kalb-i kül: tersinden okunduğu zaman da anlamlı olan kelime çıkan sanattır. buna kalb-i muntazam veya aks-i müfred de denir. örnek: mûr gibi emrine kılmış itâat halk-ı rûm râm olupdur nitekim mûsâ’ya ey şeh şihr-i mâr sururî kadim mûr: karınca, rûm: anadolu, râm: itaat etme, mâr: yılan anlamına gelir. 2. kalb-i ba’z: bir kelimenin harfleri değiştirilerek kelime yazma sanatıdır. buna maklûb muavvec de denir. örnek: tahlîsine yok mu duâcı câniler içinde kaldı nâcî muallim naci câni: kat...

ırak türkmen türkçesi ve sorunları

  prof. dr. hamza zülfikar   asya kıtasının doğusundan batısına uzanan orta kuşağında, balkanlar’da; güneyde ırak’ta, suriye’de; kuzeyde kafkaslar’da, tataristan’da, başkurdistan’da; bir zamanlar kuzeydoğu avrupa’da; kuzey afrika’da, mısır’da konuşulan ve yazılan türk dili, tarih boyunca dünyanın birçok bölgesinde bir anlaşma aracı olmuştur. eski yazılı kaynaklarıyla da ispat edilebilen bu gerçek, batılı gezginciler tarafından da pek çok kez dile getirilmiştir. türk dili, bulunduğu bu coğrafyada kökenleri ve kaynakları bakımından farklı hami sami, çin tibet ve hint avrupa dilleri diye adlandırdığımız büyük dil grupları arasında yüzlerce yıl varlığını sürdürmüştür. büyük dil grupları içinde varlığını sürdüren türk dili, ba...

edebiyat sözlüğü(ıı)

garabet dilden düşmüş veya çok az kullanılıp henüz ayılmamış kelimelerin kullanılmasıyla meydana gelen fesahat bozukluğu. böyle kelimeler için garib, vehşî isimlerinin kullanıldığı görülür. bu durum eski edebiyatta çok ortaya çıkardı. şair ve yazarlar ya ustalık göstermek için ya da seci, kafiye zorlamalarından dolayı arapça ve farsça’dan işitilmedik kelimeler alarak kullanmışlardır. söylendikleri zaman uygun olan, ancak bugün terkedilmiş sözler garib-i hüsn, hiçbir devirde benimsenmemiş sözler de garib-i kubh diye adlandırılır. bir mecburiyet karşısında kullanılan garip kelimelere muvafık, zorunluluk olmadan kullanılanlara ise muhalif denir. geçiş iki parafraf arasında bir düşünceden diğerine geçilirken bu fikirlerin bağlanması. paragraflar arasındaki geçişin azlığı veya çokluğu yaz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !