× "

vazifenin eş anlamlısı nedir

" arama sonuçları
alçı ve kütahyalı için <b>vazifenin</b> bedeli: milyon dolarlık yalı da

alçı ve kütahyalı için vazifenin bedeli: milyon dolarlık yalı da

  sermaye, iktidar ve cıa köpeği olmak, en gözde meslek oldu. bravo a, k ve p' ye. ( n. t. s. )  alçı ve kütahyalı için vazifenin bedeli: milyon dolarlık yalı dairesi       cumartesi, 04 şubat 2012 21:12     vazifenin bedeli: üsküdar'da milyon dolarlık yalı dairesi   açık istihbarat - 04/02/2012     "muhalif yandaş" kimliğine oynayacağım derken çarşafa dolanan ve aktüel dergisindeki yazarlığı sona eren fikri akyüz, giderayak nagehan alç...

bediüzzaman'ın mehdi'nin çıkış zamanıyla ilgili sözleri

  bediüzzaman'ın hz. mehdi (a.s.)'nin çıkış zamanıyla ilgili sözleri 1.    ... istikbal-i dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib (yakın) zannetmişler.... (sözler, s. 318) üstad’ın bu ifadesi “sözler” risalesinde geçmektedir. sözler risalesi 1926 (hicri 1345) yılında tamamlanmıştır. yani hicri 1300 içinde hem üstadın tüm eserleri hicri 1300 de tamamlandığı gibi kendisi de yine hicri 1300 içinde vefat etmiştir. oysa üstad bu sözünde hz. mehdi (a.s.)’ın, hicri 1400 de zuhur edeceğini i...

öğretmene öğretmeni öğretmek

       öğretmene öğretmeni öğretmek            öğretmen… bir milletin geleceğini temin eden gizli sessiz kahramanlar. nasıl ki bir binanın yükünü çekip o binada gözükmeyen temel gibi,  sessiz kahramanlardır öğretmenler. şekerin içindeki tadı şeker yapan tattır öğretmenler. öğretmenler yemeğin içindeki lezzeti tadı veren, bir millete gelecek lezzeti veren sessiz kahramanlardır öğretmenler.      maalesef günümüzde öğretmen denildiğinde söylerken bile çok büyük hafife alınıp, ciddiyetine ve önemine önem verilmeden kelime babında...

bediüzzaman ahir zaman’ı anlatıyor

  hz. mehdi'nin üç büyük görevi bediüzzaman said nursi, hz. mehdi'nin üç görevi olduğunu belirtmekte, bu üç görevin birarada yerine getirilmesinin hz. mehdi'nin en önemli alametlerinden biri olduğuna dikkat çekmektedir. çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, hz. mehdi al-i resul'ün (peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen hz. mehdi'nin) temsil ettiği kudsi (mukaddes, kutsal) cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati (peygamberimiz (sav)'in s...

yeni bir vazifenin düşündürdükleri

bugün idari bir göreve getirilişimin üçüncü günü. sürpriz oldu desem yeridir, çünkü buradaki görevime başlayalı bir yıl yeni dolmuştu ki bu göreve düşünüldüğüm eski idareci arkadaş tarafından bir hafta önce bana tebliğ edildi. resmen atanmadan önce vazife şuuru ve benlik gücü arasındaki çatışmadan mütevellit iç huzursuzluğum, atandıktan sonra yerini geçici bir şaşkınlığa bıraktı. geçici derken halen o ruh hali içindeyim ve şimdilerde kendimi bana 3 beden büyük gelen bir elbise içindeymiş gibi hissettiren bu koltuğa ne zaman alışırım bilemiyorum. alışmak derken de bu kelimeyi hangi manada kullandığımı bile kestiremiyo...

yeniçağ felsefesi nedir?

emmanuel kant, salt pratik aklın yönettiği istemelerden gelen eylemlere “ ödeve dayanan eylemler ” der. bizim yapıp ettiklerimiz içimizde mevcut ahlak yasalarına uygunluğu ve bu ahlaklı davranışlarımızın ahlak yasalarına uymak zorunluluğu bir ödev, yani ödev ahlakıdır. bir başka deyişle, “ ahlak kaynağı us olan bir yasaya, kesin buyruğa ( kategorik imparatif )’e dayanır, bu buyrukta yapısı gereği öhseldir. bu buyruğun özünü kuran ise, tek salt değer olan ‘ iyi istenç’ tir. öte yandan bu ‘ iyi istenç ’, yalnız insanı ilgilendiren bir ödevdir; ödev ise, ‘ usun sesidir. ’ en yüksek değeri içeren bir öğedir. ” emmanuel kant, ‘ pr...

türkiyede yeni ruhçuluk nedir - neo spiritüalizm ve tarihsel gel

türkiye'de yeni ruhçuluk / neo-spiritüalizm 21. yüzyılın bu ilk günleri ile beraber iki önemli yıldönümünü de birlikte yaşıyoruz. bunlardan biri kurulduğu günden bu yana hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan varlıklara ışık saçan bir merkez, bir bilgi odağı, bir okul olarak vazifesini sürdüren metapsişik tetkikler ve ilmi araştırmalar derneği’nin 50.kuruluş yılı, diğeri de yayınlandığı ilk sayıdan bu yana yurdumuzdaki ruhsal aydınlanma ve bilgilendirme vazifesinin temel unsuru olan ruh ve madde dergisi'nin 40. yayın yılıdır. dile kolay... 50 yıl. yarım asırlık bir vazife koşusudur bu. nereden gelip nereye gitmektedir bu koşu. işte bunu anlamak, içinde bulunduğumuz yolu biraz daha yakından tanıyabilmek için bu sayımızda yurdumuzda ruhçuluğun, ruhsal düşünce yolunun teme...

yeniçağ felsefesi nedir?

emmanuel kant, salt pratik aklın yönettiği istemelerden gelen eylemlere “ ödeve dayanan eylemler ” der. bizim yapıp ettiklerimiz içimizde mevcut ahlak yasalarına uygunluğu ve bu ahlaklı davranışlarımızın ahlak yasalarına uymak zorunluluğu bir ödev, yani ödev ahlakıdır. bir başka deyişle, “ ahlak kaynağı us olan bir yasaya, kesin buyruğa ( kategorik imparatif )’e dayanır, bu buyrukta yapısı gereği öhseldir. bu buyruğun özünü kuran ise, tek salt değer olan ‘ iyi istenç’ tir. öte yandan bu ‘ iyi istenç ’, yalnız insanı ilgilendiren bir ödevdir; ödev ise, ‘ usun sesidir. ’ en yüksek değeri içeren bir öğedir. ” emmanuel kant, ‘ pratik us’un eleştirisi ’ adlı eserinde ödev konusunda şöyle diyor : ...

*iman hayat şeriat olmak üzere üç mesele

*iman hayat şeriat olmak üzere üç mesele   aziz, sıddık kardeşlerim! evvelâ: nur'un ehemmiyetli ve çok hayırlı bir şakirdi, çokların namına benden sordu ki: nur'un hâlis ve ehemmiyetli bir kısım şakirdleri, pek musırrane olarak âhirzamanda gelen Âl-i beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar ve o kadar çekindiğin halde onlar ısrar ediyorlar. sen de bu kadar musırrane onların fikirlerini kabul etmiyorsun, çekiniyorsun. elbette onların elinde bir hakikat ve kat'î bir hüccet var ve sen de bir hikmet ve hakikata binaen onlara muvafakat etmiyorsun. bu ise bir tezaddır, herhalde hallini istiyoruz. ben de bu zâtın temsil ettiği çok mesaillere cevaben derim ki: o has nurcuların ellerinde bir hakikat var. fakat iki cihette bir tabir ve tevil lâzım: ...

vazifenin hakkı..

vazifenin hakkı 7 nisan 2007 tarihli hürriyet gazetesinde zeynep göğüş'ün "üzerime vazifedir" adlı yazısını okuduktan sonra aklıma birşeyler geldi. burada, sayın zeynep hanımdan da alıntılar yaparak meseleyi açıklamaya çalışacağım. cumhurbaşkanlığı ile ilgili görüşlerini söyleyen yök başkanına bildiğiniz gibi ak parti sözcüleri "üzerinize vazife değil" açıklamasını yaptılar. sayın zeynep hanım, yazısında demokratiklğimize(!) dem vurarak bunu eleştiriyor. ülkenin demokrasiye tam oturamamasının sebebi böyle düşüncelerdir. dikkat edin, yök dediğimiz kurum bir eğitim kurumu. ülkenin cumhurbaşkanlığı ile alakalı yorumu o makamdan yapması, bulunduğu kuruma zarar verir. ben de diyorum, yök başkanının açıklama yapması üzerine vazife değildir. bu ülkede sosyal toplum...

risale-i nur külliatında mehdi

    risale-i nur külliyatı'nda mehdi her yüzyıl başında bir müceddid gönderilmesi müceddid: yenileyen, yenileyici. hadislerle bildirilen ve her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre açıklamak üzere gönderilen büyük alim ve peygamberimiz'in (s.a.v.) varisi olan zat. ashab-ı kütüb-i sitteden imam-ı hakim, "müstedrek"inde ve ebu davud "kitab-ı sünen'inde; beyhaki, "şuab-ı iman"da tahriç buyurdular: "her yüz senede cenab-ı hak bir müceddid-i din gönderiyor." hadisi şerifine mazhar ve masadak ve müzhir-i tam olan mevlana eşşehir kutbü'l-arifin, gavsü'l vasilin, varis-i muhammedi, kamilü't-tarikatü'l-aliyye ve-l müceddidiyye halid-i zülcenaheyn kuddise sırruhu ... (barla lahikası, s. 119) her yüzyıl başında bir müceddid ...

islamda terbiye2

çarşı ve pazarda: 1. kâr mevzûunda yalan söylemek, 2. satılan şeyin kusurunu gizlemek, 3. ölçü ve tartıyı eksik yapmak, 4. islâm'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmak, 5. çeşitli hile ve aldatmalar. yollarda: 1. gelip geçenleri rahatsız edecek şekilde yolları tezgâh, yapı, yük vs. ile işgal etmek. 2. yol üzerinde hayvan boğazlamak. 3. hayvanlara fazla yük vurmak. 4. karpuz, kavun vb. kabuğu atmak. 5. kanalizasyon akıntılarını, pis su ayaklarını yola verip akıt- mak. 6. evin önünde ısıran köpek barındırmak. hamamlarda: 1. hamam kapı ve duvarlarındaki sûretler (canlıların kabartma resimleri) vb. 2. gizlenmesi gereken yerleri açmak ve buralara bakmak. 3. yıkayıcıların peştemal altına bakmaları veya buralara ellerini sürmeleri. 4. az su içine pis el, tas ve çamaşırların sokulmas...

sn. nurettin sayar'ın mektubu (tarafsız yorum)

bediüzzaman said nursi'ye göremehdi neden gelecek? çünkü, 1- kuran-ı kerim'in bazı ayetlerinde işaretle, peygamberimiz'in (sav) hadislerinde de sarahatle mehdi'nin geleceği müjdelenmiştir bazı ayet-i kerime ve ehadis-i şerife ahir zamanda gelecek bir müceddid-i ekberi mana-yı işari ile haber veriyorlar. (tılsımlar mecmuası,168) 2- allah her yüzyıl bir müceddid gönderir ashâb-ı kütüb-i sitte'den imam-ı hâkim'in "müstedrek"inde ve ebu dâvud'un "kitab-ı sünen"inde, beyhaki "şuab-ı iman"da tahriç buyurdukları: "her yüz senede bir, cenab-ı hak bir müceddid-i din gönderiyor..." hadis-i şerifine mazhar ve mâsadak ve müzhir-i tam olan mevlâna eş şehir kutbü'l ârifin, gavsü'l vâsilin, varis-i muhammedi, kâmilü't tarikatü'l âliyye ve-l müceddidiyye ha...

ihtiyaçlar

ihtiyaçlargünlük yaşamda, dikkat edersek bir harekette bulunmak için bazı ihtiyaçlar hissederiz. bir şeye ihtiyacımız olduğunda birtakım hareketler yapar, aksiyona gireriz. örneğin, tatile gitmek için dinlenme ihtiyacını hissetmemiz lazım, bir şeyle meşgulsek ya da çalışıyorsak yerimizden kalkıp su içmek için su ihtiyacını hissetmemiz gerek, kitap okumak ya da arşiv yapmak için bilgilenmek ihtiyacını hissetmemiz gerek, dış görünüşümüzle insanları etkilemeye çalışıyorsak, kaale alınmak ya da ilgi toplamak ihtiyacı içinde olmalıyız gibi örnekleri çoğaltabiliriz.görüldüğü gibi aksiyona geçmek, bir harekette bulunmak için bir şeyin ihtiyacı...

teblig

tebliğ varlık gayemizdir   emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münker", varlığın yaratılış gayesine götüren bir yoldur. allah (c.c), kâinat sarayını bu yüce vazife için açmış ve yine insanı o sarayda bu yüce vazife için halife yapmıştır. peygamberlik manzumesi de, bu sebeple nazmedilmiştir. hz. Âdem (a.s), hem ilk insan hem de ilk nebidir. evlatları, daha gözlerini açar açmaz karşılarında babalarını, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir peygamber olarak bulmuşlardır. beşerî ilk oluşum nübüvvetle başlamıştır. neticede nübüvvet ağacı, başlangıçta ona çekirdek olan nebi'yi meyve vermiştir. o (s.a.s), kâinat kendisi için yaratılan iki cihan serveri (s.a.s)'dir. o'nun gönderiliş gayesi ise tebliğdir. tebliğin özü de, "emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münker"dir....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !