× "

vergiden muaf olanlar

" arama sonuçları

osmanlı ordu teşkilatı

osmanlı-ordu teşkilatı bir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varlığına vücuda veren halk ve idarecilerin "bağımsızlık" (istiklâl) kavramını tanımaları ile mümkündür. bu tanıma, sadece fikir ve düşüncede kalmayıp fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sınırları koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sınıfın mevcudiyeti ile gerçekleşir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettiği mâna çok iyi bilindiğinden, tarihte üne kavuşmuş bütün büyük devletler, bu konu ve teşkilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalışmışlardır. disiplinli ve devamlı bir ordunun teşkili fikrinden hareketle...

askerliği borçlanan vergiden düşebilir mi?

askerliği borçlanan vergiden düşebilir mi?

askerliği borçlanan vergiden düşebilir mi?  bedelli askerlik yapanların bu hakları yanında, askerliğini fiilen yapanlar için de askerlikte er veya erbaş olarak silah altında yapanların da borçlanma hakkına değinmek istiyorum. er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin emeklilik açısından borçlandırılması mümkündür. askerlik yapmayanlar, muaf tutulanlar askerlik borçlanması yapamazlar. borçlanma, günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6.5 katı arasında olmak üzere, sigortalının belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32’sinin, borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesapla...

askerliği borçlanan vergiden düşebilir mi?

askerliği borçlanan vergiden düşebilir mi?

askerliği borçlanan vergiden düşebilir mi?  bedelli askerlik yapanların bu hakları yanında, askerliğini fiilen yapanlar için de askerlikte er veya erbaş olarak silah altında yapanların da borçlanma hakkına değinmek istiyorum. er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin emeklilik açısından borçlandırılması mümkündür. askerlik yapmayanlar, muaf tutulanlar askerlik borçlanması yapamazlar. borçlanma, günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6.5 katı arasında olmak üzere, sigortalının belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32’sinin, borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesapla...

vergiden muaf nostaljik esnaflar sgk kapsamında mı?

                                              çocukluğumuzda hatırladığımızda bir duvarın dibinde ayakkabı tamiri yapan ve aynı zamanda o ayakkabıları boyayan sanatkarlar,her mahallede bir musluk tamircisi,lehimcisi,devlet dairelerinin önünde körüklü makinaları ile fotoğraf çekenler yada pazar günü izinli çıkan askerlerin hatıra fotoğraflarını çekenler,odun ve kömür depolarında hamallık yapanlar,basit el arabalarında perakende iş yapanlar,sokak aralarında el arabası ile hurda toplayıp satanlar,köylerde el çantaları ile gezerek basit tamirat işi yapanlar,seyyar berberler,atl...

osmanlıda askeri teşkilat

askerÎ teskılatbir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkündür. bu tanima, sadece fikir ve düsüncede kalmayip fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sinirlari koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sinifin mevcudiyeti ile gerçeklesir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettigi mâna çok iyi bilindiginden, tarihte üne kavusmus bütün büyük devletler, bu konu ve teskilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalismislardir.disiplinli ve devamli bir ordunun teskili fikrinden hareketle sarf edilen çabalar, milletlerin kendi bünyeleri, bulunduklari cografî ortam ve zamanlarina göre degisik olagelmistir. bu sebepledir ki, hayatlarini ziraî ürünlerle kazanan milletler...

motorlu taşıtlar vergisi'nden muaf olanlar hk.

      engelliler, motorlu taşıtlar vergisi'nden muaf  temmuz ayı, araç sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi'ne (mtv) ait ikinci taksidi ödemeleri gereken bir ay. bilindiği gibi bu vergi ocak ayında doğuyor. verginin birinci taksidi ocak ayı içerisinde ödenirken diğer taksidinin temmuz ayı içinde ödenmesi gerekiyor.  araçların, muayene, satış, devir vs. işlemlerini yapabilmek için tüm vergilerin eksiksiz ödenmesi şart. ödenecek vergilerin tespitinde mükelleflerin verecekleri herhangi bir beyan yok. mtv tutarları sene başında maliye tarafından yayımlanıyor. mükelleflere düşen görev sadece kendi araçlar...

osmanlıların ilk askeri teşkilatı

osmanlıların ilk askeri teşkilatı   sipahi bizans imparatorluğu'nun hududlarında bulunan ve osman gazi'ye bağlı olan türk aşiretleri atlı idiler. o dönemin iklim, harp, teknoloji ve siyasi şartlarına göre bu gerekliydi. bu sebeple osman bey zamanında harplere istirak edip fetih yapanlar bu aşiret kuvvetleri idi. aşiret kuvvetleri, başlarında serdarları olmak üzere osman bey'in hizmetine giriyor, fetihlerin sonunda ganimetlerden pay alıyor ve zapt edilen topraklardan yerleşme hakkı elde ediyorlardı. toprağa yerleşen türkmenler, tasarruf ettikleri (kullandıkları) yer karşılığında osman gazi'ye tabi oluyorlardı. tımarlarının gerektirdiği sayıda atlı askeri de savaşa gönderiyorlardı....

vergiden muaf olanlar bağ-kur’lu olur mu?

vergiden muaf olanlar bağ-kur’lu olur mu?resul kurtinfo@resulkurt.com vergiden muaf olanlar bağ-kur’lu olur mu?mesleki faaliyetleri nedeniyle vergiden muaf olup 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununa göre esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar 4-1/b (bağ-kur) kapsamında sigortalı sayılmıştır.bunların sigortalılıkları esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerine kayıtlı oldukları tarihten itibaren başlayacak olup, bu tarih esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerince en geç onbeş gün içinde sgk’na bildirilecektir. esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri kendilerine kayıt yaptıran esnaflarlardan yalnızca vergiden muaf olanların kayıtlarını sgk’na bildirecektir.gelir vergisinden muaf ...

vergi kaydı gerekli ancak eskiler bağ-kurunu devam ettirebilirle

soru:ben 1 mayıs 1995 doğumluyum.ssk'ya girişim 1977,ödenmiş primim 797 gün.emekli sandığı'na 480 gün,12 mayıs 1981'e kadar esnaf odasına ve vergi dairesine kayıtlı olarak bağ-kur'a 730 gün,4 şubat 1989'a kadar esnaf odasına vergi dairesine kayıtlı olarak 480 gün ve 7 ocak 1998'e kadar esnaf odasına ve vergi dairesine kayıtlı olarak 3780 gün olmak üzere toplam 6287 gün prim ödemesi olan erkek sigortalının esnaf siciline 27 yıldır aralıksız kaydı devam ediyor.bu süre için bağ-kur,46 bin ytl prim borcu çıkartıyor.bağ-kur'lu olmak için,esnaf odası kaydımı geçerlidir?esnaf odası kaydı geçerliyse,bağ-kur'un çıkarttığı 46 bin ytl prim borcunu aftan yararlanarak ödersek,emekli olabilir miyiz? cevap:4 ...

kuruluşundan bu yana osmanlı devleti(devamı)

ocak mevcudu, aralarindaki münasebet dolayisiyla yeniçeri askerinin azalip çogalmasina bagli olarak artar veya eksilirdi. xvı. asir ortalarinda yeniçeriler 12 bin nefer iken bunlarin sayilan 500 kadardi. xvıı. asirda (1675) te cebecilerin sayilari 4180 civarindadir. xvııı. yüzyilda cebecilerin sayisi 2500-5000 arasinda degismekteydi. yeniçeri ocagi'nin lagv edilmesi ile ortadan kalkan cebeci ocagi, asakir-i mansûre ile yeniden tesis edilmisti.diger kapikulu ocaklari gibi "orta" denilen ve 38 bölüge ayrilmis bulunan cebecilerin en büyük komutani "cebecibasi" idi. ortalar, kendi aralarinda silah yapan, silahlan tamir eden, barutlari islâh eyleyen, harp levazimatini tedarik edip hazirlayan ve humbara yapanlar gibi ayri ayri kisimlara ayriliyorlardi.topçu ocagıtop dökmek, top atmak ve top ...

herşeyi ile osmanlı devleti a dan z ye osmanlı devleti osmanlı i

askeri teşkilat --------------------------------------------------------------------------------bir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkündür. bu tanima, sadece fikir ve düsüncede kalmayip fiilen tatbik edilmelidir. bu da belli sinirlari koruyacak olan "askerî güç" denilen bir sinifin mevcudiyeti ile gerçeklesir. disiplinli ve sistemli hareket eden bir askerî gücün ifade ettigi mâna çok iyi bilindiginden, tarihte üne kavusmus bütün büyük devletler, bu konu ve teskilât üzerinde hassasiyetle durarak onu muhafazaya çalismislardir.disiplinli ve devamli bir ordunun teskili fikrinden hareketle sarf edilen çabalar, milletlerin kendi bünyeleri, bulunduklari cografî ortam ve zamanlarina göre degi...

osmanlı kara ordusu, kapıkulu askerleri, osmanlı devleti ordusu,

ordu-u hümâyun denilen osmanlı kara ordusu, genel olarak iki bölüme ayrılmakta idi. bunlardan biri "kapıkulu askerleri" diğeri de "eyâlet askerleri" adını taşıyordu. bu askerî birliklerin her biri, gördükleri hizmetlere göre kendi içinde daha küçük kısımlara ayrılıp ona göre isimler alıyor. bu isimler, ocak kelimesi ile bir terkip oluşturduklarından ayrıca bunlara "ocak" deniyordu. ocağ'ın en büyük subayına da "ocak ağası" adı veriliyordu.   kapıkulu askerleri   kapıkulu denilen bu askerî birlik, selçuklular ve diğer bazı devletlerde olduğu gibi "hassa ordu"yu meydana getirmekteydi. bu sınıfa dâhil olan askerler, devletten "ulûfe" adıyla maaş alırlardı. burada "kapı" kelimesinin kullanılması ve devletten maaş alan askerlere de "kapıkulu" asker...

osmanlı kara ordusu

osmanlı kara ordusu   ordu-u hümâyun denilen osmanlı kara ordusu, genel olarak iki bölüme ayrılmakta idi. bunlardan biri "kapıkulu askerleri" diğeri de "eyâlet askerleri" adını taşıyordu. bu askerî birliklerin her biri, gördükleri hizmetlere göre kendi içinde daha küçük kısımlara ayrılıp ona göre isimler alıyor. bu isimler, ocak kelimesi ile bir terkip oluşturduklarından ayrıca bunlara "ocak" deniyordu. ocağ'ın en büyük subayına da "ocak ağası" adı veriliyordu.   kapıkulu askerleri   kapıkulu denilen bu askerî birlik, selçuklular ve diğer bazı devletlerde olduğu gibi "hassa ordu"yu meydana getirmekteydi. bu sınıfa dâhil olan askerler, devletten "ulûfe" adıyla maaş alırlardı. burada "kapı" kelimesinin kullanılması ve devletten maaş alan a...

bağkur rehberi

      bağ-kur rehberi  kimler bağ-kur sigortalısıdır? 1479 sayılı kanun;kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.kollektif şirketlerin ortakları adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları limited şirket ortakları sermayesi paylara bölünmüş ko...

bağkur ve ssk emeklilik rehberi

türkiye'nin en büyük kişisel emeklilik blogu www.emeklilik.blogcu.com   bağ-kur rehberi  kimler bağ-kur sigortalısıdır? 1479 sayılı kanun;kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.kollektif şirketlerin ortakları adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları li...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !