× "

vesvese duası

" arama sonuçları

istiâze duası

istiâze   ebû hüreyye -radıyallahu anh-ın rivayet eylediğine göre nebiyy-i ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki: "allah'ım! kabir azâbından sana sığınırım. ateş azâbından sana sığınırım. hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. deccâlin fitnelerinden sana sığınırım. " (48) sa'd bin ebî vakkas -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri şöyle istiâze ederlerdi: "allahım! cimrilikden sana sığınırım. korkaklıktan sana sığınırım. erzel-i ömre bırakılmaktan(49) sana sığınırım, dünyâ fitnesinden: yani deccal fitnesinden sana sığınırım, kabir azâbından ...

2 tane vesvese duası

anlamlarıyla birlikte 2 tane lahutii ailesi için vesvese duası yazıyorum,şeytanın vesvesinden kurtulmak için okunan dualar şöyledir mânâsı: "allah'ım, kalbime, kulaklarıma, gözlerime nurundan ihsan eyle, nurunla her tarafımı paklandır." salihinden nakledilen bu dua, şeytân'ın şerrinden ve vesvesesinden kurtulmak için bilhassa felak ve nâs sûresi'nin üç defa tilâvetinden sonra birkaç kere okunur. http://www.lahutii.com/sikinti-dualari-lahuti/13274-2-tane-vesvese-duasi.html...

nas suresi - kul euzu birabbinnas duası sesli

nas suresi - kul euzu birabbinnas dinlemek için ok'u tıklayınız mânâsı "de ki: sığınırım rabb'ına nâsın. melikine nâsın. ilâhına nâsın; şerrinden o sinsi vesvâsın. ki, fiskos eder sinelerinde (1) nâsın; gerek cinden (olsun o sinsi) gerekse insden." tefsir- bundan evvelki, sûre her şeyin, gece ve gündüz, her zaman insana ârız olabilecek açık şerlerinden allâh'a sığınmak lâzım olduğunu bildiriyordu. bu sûrede ise, gözle görülmeyen, elle tutulmayan gizli şerlerden ve gizli kuvvetlerden de korunmak ve allâh'a sığınmak lüzu...

resulullahın duası

resulullahın (s.a.v) duası hikayesi bunu yazarken ellerim titredi biliyorum bu sözler canı gönülden düştü ellerimden ben yazarken titredim ya siz okurken resulullah efendimiz, (s.a.v.) veda haccinda, “veda hutbesini” bitirdikten sonra bilal-i habesi hazretleri, ezan-i serifi okudu. butun eshab-i kiram, huzur ve husu icinde dinlediler. peygamber efendimiz (s.a.v.) , namazi kildirdiktan sonra devesine bindi. cebel-i rahme in dibine varip kayalari onune alip, kibleye donerek vakfeye durdu. herkesin vakfeye durmasini emretti. daha sonra: “hayir, ancak ahiret hayirdir.” buyurdu. mubarek ellerini gogus hizasinda kaldirarak, butun peygamberlerin yaptigi pek faziletli olan su duaya basladi. bizlere, bu sekilde dua etmemiz...

resûlullahın veda haccındaki duası

  resûlullah efendimiz, veda haccında, "vedâ hutbesini" bitirdikten sonra bilâl-i habeşî hazretleri, ezan-ı şerîfi okudu. bütün eshâb-ı kirâm, huzûr ve huşû içinde dinlediler. peygamber efendimiz, namazı kıldırdıktan sonra devesine bindi. cebel-i rahme'nin dibine varıp kayaları önüne alıp, kıbleye dönerek vakfeye durdu. herkesin vakfeye durmasını emretti. daha sonra: "hayır, ancak ahiret hayrıdır." buyurdu. mübârek ellerini göğüs hizâsında kaldırarak, bütün peygamberlerin yaptığı pek fazîletli olan şu duâya başladı. bizlere, bu şekilde duâ etmemiz için işaret buyurmuş oldu: "allah&uu...

vesveseden kurtuluş duası

  imam-ı gazalî hazretleri buyurdu ki: her insana musallat olan en az bir şeytan vardır. şeytanın vereceği vesveselerden korunmaya çalışmalıdır! şeytan cahillere daha çok musallat olur. dinini iyi bilene vesvese veremez. hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “kanın damarlarda dolaştığı gibi, şeytan da, insanın vücudunda dolaşır. açlıkla [az yemekle, oruç tutmakla] onun yollarını daraltın!” “şeytan, kalbe vesvese verir. allahü teâlânın ismi söylenince hemen kaçar. söylenmezse vesvese vermeye devam eder.” vesvese, duâ ederek, zikrederek azalır ve yok olur. bunun için, bilhassa günah işleme meyli olduğu zaman, hemen allahı hatırlamaya, onu anmaya &cced...

istiftah duası

istiftah (açılış) duası- bu duanın ilk kelimeleri şunlardır: ´veccehtü vechiye lillezî fe-terassemâvâti ve´l-ard´. yüz mânâsına gelen vech´ten murad, zâhirî yüz değildir; çünkü sen zâhirî yüzünü kıbleye çevirmiş durumdasın; allah teâlâ ise, cihetten münezzehtir. cihet kabul etmez ki, sen, zâhirî yüzünü o´na çevirmiş olasın. yer ve göklerin yaratıcısına ancak kalp yüzüyle yönelinebilir. o halde ev ve çarşıda bulunan şehvetlerine tâbi olan kalbinin hedefinin onlara mı yoksa göklerin yaratıcısı allah teâlâ´ya mı yöneldiği...

peygamber efendimizin veda haccındaki duası

peygamberimizden dualar - resulullah efendimizin veda haccında okuduğu dua resûlullah efendimiz, veda haccında, "vedâ hutbesini" bitirdikten sonra bilâl-i habeşî hazretleri, ezan-ı şerîfi okudu. bütün eshâb-ı kirâm, huzûr ve huşû içinde dinlediler. peygamber efendimiz, namazı kıldırdıktan sonra devesine bindi. cebel-i rahme'nin dibine varıp kayaları önüne alıp, kıbleye dönerek vakfeye durdu. herkesin vakfeye durmasını emretti. daha sonra: "hayır, ancak ahiret hayrıdır." buyurdu. mübârek ellerini göğüs hizâsında kaldırarak, bütün peygamberlerin yaptığı pek fazîletli olan şu duâya başladı. bizlere, ...

vesveseyi önleme duası

vesveseyi önleme duası "amentü billahi ve rusulihi, allahu ahadün, allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11) (allah'a ve o'nun bütün peygamberlerine inandım. allah birdir. yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. doğurmadı ve doğrulmadı. o'na hiçbir şey denk olamadı.) --- diger dualar için tıkla ...

vesveseyi önleme duası

vesveseyi önleme duası"amentü billahi ve rusulihi, allahu ahadün, allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)(allah'a ve o'nun bütün peygamberlerine inandım. allah birdir. yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. doğurmadı ve doğrulmadı. o'na hiçbir şey denk olamadı.) ..:::| diğer dualar |:::.....

istiâze duası

istiâze  ebû hüreyye -radıyallahu anh-ın rivayet eylediğine göre nebiyy-i ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:"allah'ım! kabir azâbından sana sığınırım. ateş azâbından sana sığınırım. hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. deccâlin fitnelerinden sana sığınırım. " (48) sa'd bin ebî vakkas -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri şöyle istiâze ederlerdi:"allahım! cimrilikden sana sığınırım. korkaklıktan sana sığınırım. erzel-i ömre bırakılmaktan(49) sana sığınırım, dünyâ fitnesinden: yani deccal fitnesinden sana sığınırım, kabir azâbından sana sığınırım. " (50)peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-: ve sizden erzel-i ömre bırakılanlar da vardır"(51) -meâlindeki âyet-i celîle nâzil olduktan son...

istiaze duası

istiaze duası  1istiazeistiâze (rabb'e sığınmak) "eûzu çekmek" anlamına gelen istiâze, huzura girmek için kapıyı vurup izin istemeye benzer. kur'ân-ı kerîm okumaya başlayan kimse de, allâh ile konuşmaya başladığından, lüzumsuz konuşma, dedikodu, çekiştirme ve iftirâ gibi, lisâna âit kirlerden dilini temizlemelidir. dil bu tür kirlerden ancak "eûzu" ile temizlenir.   "eûzu çekmek" nahl sûresi'ndeki şu ilâhî emre sarılmaktır:   "kur'ân okuduğun zaman kovulmuş şeytandan allâh'a sığın!" (nahl, 98) bu âyet, kur'ân-ı kerîm okumaya başlamadan önce istiâzeyi emretmektedir.   âlimlerin ç...

şeytandan korunma duası

  şeytandan korunma duâsı : rabbenâ la tüziğ kulûbena, ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb. ilâhî nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke. allâhumm’ahfaz imanena, mineşşaytanirrracîmi fi cemi’i umrina siyyemâ min selbihi vaktennezği bi bereketi kur’ani’l- azîmi ve bihürmeti resûlike’l-kerîmi bi rahmetike yâ erhamerrâhimîne. allâhümme yâ veliyyel islâmi, mütemessiken bil islâmi hatta nelgâke bihi. anlamı: “ey bizim rabbimiz, sen bizi doğru yola hidâyet ettikten sonra kalblerimizi şek ve şüpheye meylettirme. senin indinden yalnız...

hatime duası

                                         hatime duası (bütün dualardan sonra okunur) (allâhümme innâ nes'elüke temâm'en-ni'me ve devam e'l-âfiye ve husn'el-hâtime).  manası: "allahım senden nimetin tamamı olan cenneti, afiyetin devamını ve iman üzere güzelce ruh teslim etmeyi, dilerim." demekdir. günün kötülüklerinden korunmak için okunacak dualar  eûzü besmeleden sonra: 1-bismillâhi'llezî lâ yedurru maasmihî şey'ün fı'l-ardı ve lâ fi's-semâi ve hüve's-semî'ul-alîm . üç kere okunması şâyân-ı tavsiyedir. manası: "ismiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin ...

vesvese duası

"şeytandan bir vesvese seni dürtüklerse, allah'a sığın. allah her şeyi işitir, her şeyi bilir." (a'raf; 200)    ibn-i abbas: “nefsinde vesvese hisseden kimse: “hüvel evvelü ve’l-ahiru ve’z-zahiru ve’lbatinu ve hüve bi külli şey’in alim” sözünü tekrar ederse vesveseden kurtulur.” demiştir.    şeytanla karşılaşma halinde "euzü besmele" çekmek kur'an-ı kerim'den kolaya geleni okumakta iyidir. imam-ı nevevi şöyle demiştir: "şeytanla karşılaşma halinde, ezan okumak uygun olur. çünkü süheyl'den şöyle dediği rivayet edilmiştir:    babam beni harise oğullarına gönderdi. yanımızda da bir arkadaşımız vardı. arkadaşımıza bostandan biri adını vererek seslendi. yanımdaki arkadaş baktı ama bir şey göreme...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !