× "

vezir i azam

" arama sonuçları
i’lay-ı kelimetullah davası

i’lay-ı kelimetullah davası

            i’lay-ı kelimetullah davası                                                                                                   alperen gürbüzer              i’lây-ı kelimetullah, allah adını yüceltmek demektir. dolayısıyla insanın hem iç, hem de dış dünyasında lafza-i celâl (allah lafzını)  zikrini sıkça anması yücelmesine vesile olacaktır. iç dünyalarınd...

kanuni'nin yeni vezir-i azamı kim olacak?

kanuni'nin yeni vezir-i azamı kim olacak?

pargalı'nın yerine bu isim geliyor! muhteşem yüzyıl'da pargalı'nın öldürülmesinden sonra yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.   izleyicileri ekrana kilitleyen bir sahneyle diziden ayrılan okan yalabık, yani pargalı ibrahim paşa'nın yerine kimin vezir-i azam olacağını biliyor musunuz? tarihe göre rüstem ağa pargalı'nın yerini alacak ve rüstem paşa olacak. ardından ise hürrem'le derin bir işbirliği yapacaklar. rüstem ağa ile kanuni sultan süleyman'ın ve hürrem'in kızı mihrimah sultan ile evlenecek, hürrem ile rüstem'in işbirlikleri daha da büyüyecek. adete her şey ellerinde olacak ve sonunda şehzade mustafa'nın kuyusunu kazacaklar, &o...

imam-ı azam ebu hanife hz.hayatı..2

mekkî aynen şöyle diyor: «emevîler zamanında îbn-i hübey­re küfe valisi idi. ırak´ta kaynaşmalar başgösterdi. ırak fukahâsı-m kendi kapısında topladı. aralarında ibn-i ebî leylâ, îbn-i şüb-rüme, davud b. ebî hind gibi ulema vardı. her birini mühim devlet vazifeleri başına geçirdi. ebû hanîfe´yi de davet etti. mührü onun eline vermek, istedi. ebû hanîfe´nin elinden geçmeyince hiçbir emir ve fermanın hükmü olmıyacak, beyt-ül-malden çıkan her mal ebû hanîfe´nin elinden çıkmış olacaktı. ebû hanîfe bunu kabul etmedi, tbn-i hübeyre: eğer kabul etmezse onu döğeri...

imâm-ı azam ebû hanife hal tercemesi

imâm-ı azam  ebû hanife hal tercemesi imâm-ı azam  ebû hanife hz.’leri emevi halifesi abdülmelik b. mervan zamanında 80, hicri senesinde doğdu. hicri 150, senesine kadar ömür sürdü. abbâsiler devrine yetişti. emevilerin en kuvvetli olduğu çağlarını ve sonrada zayıflayıp yıkıldığını gördü. abbâsi devletinin kurulmasını kuvvetlenip gelişmesini müşahade etti. hayatının 52,senesi emevi zamanında geçti. büyüyüp yetişmesi ve ilimde olgunlaşıp kemâle ermesi en yüksek noktaya çıkması hep o devirdedir. ömrünün 18,senesi abbâsi devrine rastlar ki bu olgunluk ve ihtiyarlık çağı olmuştur. buyururduki !   &nbs...

niyazi-i mısri...yaşadığı asra genel bakış

niyâz&ıcirc;-i mısr&ıcirc; kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin yaşadığı asra genel bakış [1]   a-siyasî ve ekonomik durum niyâzî-i mısrî kaddese’lâhü sırrahu’l azîzin yaşadığı dönem (1027/1618 -1105/1694) osmanlı devletinin siyasî yönden gerilemeye başladığı devreye rastlar. yedi osmanlı hükümdarının hüküm sürdüğü bir dönemde yaşamıştır. bu osmanlı padişahlarının saltanat süreleri sırasıyla; sultan osman ıı.(1618-1622), sultan mustafa ı. (ikinci defa olarak, 1622-1623), sultan murad ıv.( 1623-1640), sultan ibrahim (1640-1648), sultan mehmed ıv.(1648-1687), sultan süleyman ıı.(1687-1691)...

sultan 2. bayezid (bayezid-i veli)

sultan ıı. bâyezıd( bâyezıd-ı vel&ıcirc; )modon fetihnâmesinde, "emiru'l-mü'minîn sultanu'l-guzat ve'l-mücahidîn nâsiru's-seriat ve'l-milleti ve'd-din giyâsu'l-ıslâm ve muinu'l-müslimîn sultan bâyezid diye anilan sultan ıı. bâyezid, 85l (l447) yilinda dimetoka'da dogdu. ıı. bâyezid, fâtih sultan mehmed'in, gülbahar hatun'dan dogan büyük ogludur. yedi yasinda iken amasya sancakbeyligine gönderildi. sultan ıı. bâyezid'in zamani, gerek osmanli cografyasi, gerekse ekonomik hayati bakimindan istikrarli ve emniyetli bir devir idi. gerek bu gerekse ve daha önceki dönemlerde yenilmeye degil, genellikle yenmeye alismis bir kütle psikolojisi için, hududlardan s...

merc-i dabık ve ridaniye savaşları

 merc-ı dâbık ve rıdânıye savasları memlûk sultani kansu gavri, yaninda abbasî halifesi el-mütevekkil alallah oldugu halde takriben 80.000 kisilik ordusuyla haleb'den çikarak merc-i dâbik'a gelip karargâhini kurar. bununla beraber selim'e gönderdigi son mektupta haleb'e gelmesinin kendi elinde olmayip ümerâsinin israriyle oldugunu bildirip özür diler. acaba selim, beyan edilen bu özre güvenebilirmiydi? zira onun haleb'e gelisi de kendi ifadesine göre sadece bir teftis içindi. fakat savastan sonra karargâhinda l00 kantar altin ve 200 kantar gümüsten ibâret olan ordu hazinesinin ele geçirilmesi düsünülürse, bu kadar büyük bir hazine i...

vezir-i azam ve vezirler

vezır-ı a'zam ve vezırler osmanlilarin ilk dönemlerinde divanda sadece bir vezir bulunuyordu. o da ilmiye sinifina mensuptu. daha sonra vezir sayisi artinca birinci vezire "vezir-i a'zam" denildi. bundan baska "sadr-i âlî", "sâhib-i devlet", "zât-i asefî" ve "vekil-i mutlak" gibi tabirler de kullanilmis ise de bunlar asil el-kabtan degillerdir. osmanli devleti'nde ilk vezir, haci kemaleddin oglu alaeddin pasa'dir. bu zat, ilmiye sinifina mensup oldugu gibi ayni zamanda taninmis ahi reislerindendi. osmanli tarihçilerinin büyük bir kismi, bu zat ile sehzâde alaeddin'i birbirine karistirir. alaeddin pasa'dan sonra bu makama sira ile ahmed pasa, haci pasa ve sinaneddin yusuf pasa gelmislerdi. çandarli halil hayreddin pa...

osmanlı devletinde vezir-i a'zam ve vezirler

vezir-i a'zam ve vezirler osmanlilarin ilk dönemlerinde divanda sadece bir vezir bulunuyordu. o da ilmiye sinifina mensuptu. daha sonra vezir sayisi artinca birinci vezire "vezir-i a'zam" denildi. bundan baska "sadr-i âlî", "sâhib-i devlet", "zât-i asefî" ve "vekil-i mutlak" gibi tabirler de kullanilmis ise de bunlar asil el-kabtan degillerdir. osmanli devleti'nde ilk vezir, haci kemaleddin oglu alaeddin pasa'dir. bu zat, ilmiye sinifina mensup oldugu gibi ayni zamanda taninmis ahi reislerindendi. osmanli tarihçilerinin büyük bir kismi, bu zat ile sehzâde alaeddin'i birbirine karistirir. alaeddin pasa'dan sonra bu makama sira ile ahmed pasa, haci pasa ve sinaneddin yusuf pasa gelmislerdi. çandarli halil hayreddin pa...

sadrazam - vezir-i azam - osmanlıda devlet sistemi

padişah vezir-i azam(sadrazam) 1-kubbealtı 2-nişancı 3-kazaskerler 4-defterdarlar vezirleri (kalemiye) (ilmiye) (kalemiye) (seyfiye) | | | | | | rumeli anadolu rumeli anadolu kazaskeri kazaskeri defterdarı defterdarı (başdefterdar) not: bunlardan başka eğer vezir rütbesine sahiplerse yeniçeriağası ve kaptan-ı derya da divan üyesi olur ve görüşmelere katılırlardı. bunlar askeri,ida...

fetret devri

osmanli tarihinde, kardeslerin saltanat mücadelisi verdikleri ve 1413 yilina kadar devam eden karisikliklar dönemi diyebilecegimiz "fetret devri", timur'un uyguladigi bir siyasetin sonucu olarak ortaya çikmistir. yildirim bâyezid, ankara savasi'nda timur'a esir düstügü zaman en büyükleri süleyman olmak üzere ısa, mehmed, musa, mustafa ve kasim adlarinda alti erkek çocuga sahipti. bunlardan besi babalari ile birlikte ankara savasi'na katilmislardi. kasim ise çok küçük oldugundan bursa'da kalmisti. süleyman çelebi, muharebenin kayb edildigini görünce babasinin emri üzerine vezir-i azam çandarlizâde ali pasa, murad pasa, yeniçeri agasi hasan aga ve subasi eyn...

sadrazam - vezir-i azam - osmanlıda devlet sistemi

padişah vezir-i azam(sadrazam) 1-kubbealtı 2-nişancı 3-kazaskerler 4-defterdarlar vezirleri (kalemiye) (ilmiye) (kalemiye) (seyfiye) | | | | | | rumeli anadolu rumeli anadolu kazaskeri kazaskeri defterdarı defterdarı (başdefterdar) not: bunlardan başka eğer vezir rütbesine sahiplerse yeniçeriağası ve kaptan-ı derya da divan üyesi olur ve gör&uu...

sultan ıi. bÂyezid ( bÂyezid-i velÎ

modon fetihnâmesinde, "emiru'l-mü'minîn sultanu'l-guzat ve'l-mücahidîn nâsiru's-seriat ve'l-milleti ve'd-din giyâsu'l-ıslâm ve muinu'l-müslimîn sultan bâyezid diye anilan sultan ıı. bâyezid, 85l (l447) yilinda dimetoka'da dogdu. ıı. bâyezid, fâtih sultan mehmed'in, gülbahar hatun'dan dogan büyük ogludur. yedi yasinda iken amasya sancakbeyligine gönderildi. sultan ıı. bâyezid'in zamani, gerek osmanli cografyasi, gerekse ekonomik hayati bakimindan istikrarli ve emniyetli bir devir idi. gerek bu gerekse ve daha önceki dönemlerde yenilmeye degil, genellikle yenmeye alismis bir kütle psikolojisi için, hududlardan sadece zafer sesleri degil, refah ve bolluk da beraber ...

genç osman (hâile-i osmaniye)

genç osman (hâile-i osmaniye) w w w . m r v m r t . b l o g c u . c o m hâile-i osmaniye, yeniçerilerin kazan kaldırarak ıı. osman’ın  canına kıydıkları acı musibet demektir. bilindiği gibi, ıı. osman, ı. ahmed’in oğlu olup hatice mahfirûze sultân’dan kasım 1604 yılında dünyaya gelmişti. 14 yaşında yani şubat 1618’de tahta geçen ve genç osman diye de bilinen ıı. osman, arapça, farsça, latince, yunanca ve italyanca bilecek kadar âlim ve fâris yahut fârisî mahlaslarıyla şiir yazacak kadar da edibdi. üzerinde müessir olan üç şahsiyetten birisi hocası ömer efendi ve diğeri de kızlar ağası mustafa ağa ile süleyman ağa idi. sadrazam halil paşa’yı yerinde bırakan padişah, kaimmakam sofi mehmed pa...

genç osman (hâile-i osmaniye)

genç osman (hâile-i osmaniye) w w w . m r v m r t . b l o g c u . c o m hâile-i osmaniye, yeniçerilerin kazan kaldırarak ıı. osman’ın  canına kıydıkları acı musibet demektir. bilindiği gibi, ıı. osman, ı. ahmed’in oğlu olup hatice mahfirûze sultân’dan kasım 1604 yılında dünyaya gelmişti. 14 yaşında yani şubat 1618’de tahta geçen ve genç osman diye de bilinen ıı. osman, arapça, farsça, latince, yunanca ve italyanca bilecek kadar âlim ve fâris yahut fârisî mahlaslarıyla şiir yazacak kadar da edibdi. üzerinde müessir olan üç şahsiyetten birisi hocası ömer efendi ve diğeri de kızlar ağası mustafa ağa ile süleyman ağa idi. sadrazam halil paşa’yı yerinde bırakan padişah, kaimmakam sofi mehmed pa...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !