× "

vize soruları

" arama sonuçları

para teorisi vize soruları

para teorisi vize soruları (01.04.2013) 1- dolaylı dolaysız mekanizma 2- asil-vekil sorunu 3- fisher miktar teorisi 4- portföy teorileri 5-servet etkisi yaratan ve yaratmayan para politikaları 6-nisbi fiyatlar teorisi 7-dışlama etkisi 8-atıl ankes ve aktif ankes  9-keynes ve paracı karşılaştırma 10-keynesin likidite tercihi teorisi ...

metalik cevher zenginleştirme yöntemleri vize soruları

metalik cevherleri zenginleştirme yöntemleri-vize soruları (2013) 1-demir konsantrelerinde aranan ozellikleri yazınız. divriği, sivas/türkıye akım şemasını çiziniz? 2-krom konsantrelerinde aranan ozellikleri yazınız. manyetik alanda krom zenginleştirmesi hakkında bilgi yazınız? 3-flotasyonla mangan zenginleştirmesi hakkında bilgi yazınız? 4-kurşun-çinko konsantrelerinde aranan ozellikleri yazınız? 5-flotasyon yöntemi ile pb-zn zenginleştirmesi hakkında bilgi yazınız? 6-hidrometalurjik olarak bakır zenginleştirmesi hakkında bilgi yazınız?  7-bakır flotasyonu hakkında bilgi yazınız?  8-bayer prosesi akım şemasını çiziniz. bu prosesdeki aşamaları yazınız?  ...

uygulamalı ekonometri 1 vize soruları

uygulamalı ekonometri 1 vize soruları (03.04.2013)   1- logaritma alma işlemi neden yapılır ne gibi değişiklikler olur? reelleştirme işlemi neden yapılır her zaman yapılmalı mı?  2-mevsimsel düzeltme nedir nasıl yapılır?  3- çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup olmadığını hangi yöntemle bulursunuz? 4-verilen histogram grafiğini yorumlayınız. 5-verilen tablonun; a) değişken katsayısı b) t-istatistiği c) f-istatistiği d) probility e) açıklayıcı gücünü yani r2  5- verilen vıf tablosunu yorumlayınız.  6-verilen % değerler olan tabloyu yorumlayınız.  7- tablo da d29 kuklası neden kullanıldı yorumlayınız.  ...

atauzem hemşirelik esasları vize soruları

atauzem hemşirelik esasları 3.sınıf vize soruları hemşirelik esasları vize soruları atauzem vize soruları 1)total parenteral beslenmeye bağlı gelişebilen hipogliseminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) solüsyonun kontamine olması b) yoğun dekstroz içeren solüsyon verilmesi c) infüzyonun aniden kesilmesi d) infüzyon hızının fazla olması e) hastanın oral yoldan besin almaması 2)aşağıdakilerden hangisi ekstraselüler ve intraselüler sıvı bölmeleri arasındaki sıvı elektrolit hareketlerinden birisi değildir? a) ozmozis b) aktif transport c) kolaylaştırılmış difüzyon d) basit difüzyon e) osmolarite 3)aşağıdaki hormonlardan hangisi kemiklerde kalsiyum tutulma...

aöf ara sınav vize soruları cevapları sonuçları 2-3-4 nisan 2011

  2011 açıköğretim aöf ara sınav vize soruları cevapları sonuçları 2-3-4 nisan 2011 aöf sınav takvimi ve sınav soruları! 2011 aöf bütünleme sonuçları sorgulama! açıköğretim e-öğrenme portalı anadolu üniversitesi’nin uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim gören işletme, iktisat ve açıköğretim fakültesi öğrencileri için kendi kendilerine ders çalışma süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. portalda, her ders için farklı öğrenme ortamları tasarlanmıştır. haftalık sık sık böylece farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin kendilerine en uygun öğrenme ortamından yararlanmaları sağlanmıştır. ...

2009 tohumlu dersinin 2.vize soruları

2009 tohumlu dersinin 2.vize soruları 1.      regnum'dida'nın genusa kadar olan ekleri yazınız? 2.      gnetopsida (ileri düzeyli eğreltiler) ile angiospermle benzer özelliklerini yazınız? 3.      angiospermlerin(kapalıtohumlu) özellerilerini yazınız? 4.      magnolipsida'nın genel özelliklerini yazınız? 5.      ispanağın (spinocia  deracea) sistematiğiniz yazınız?     edit: 53lispook.blogcu.com    kaynak:çılgınbiyologlar.com...

2010 tohumlu dersi vize soruları

2010 tohumlu dersi  vize soruları 1.      gnetopsida'nın angiospermlere benzer özelliklerini yazınız? 2.      angiospermlerin özelliklerini yazınız? 3.      taksonomi nedir?  taksonomi basamaklarını( alfa,beta,gama) yazarak açıklayınız? 4.      takson,ırk terimini açıklayınız? 5.      poliploid bitkilerin özelliklerini yazınız ve diploid bitkilerle arasındaki farkları yazınız? 6.      açıktohumlular ile kaparlı tohumlar arasındaki farkları yazınız? 7.       tohumlu bitkiler ile tohumsuz bitkiler arasındaki esdeger kısımları yazınız?...

2010 bitki yetiştirme yöntemleri dersi vize soruları

2010 bitki yetiştirme yöntemleri dersi vize soruları 1.       iyi bir biyolog tarımsal ürünleri arttırmak için neler yapmalıdır? tarımsal ürünleri arttırmanın başlıca yolları nelerdir? 2.       kaliteli ve yüksek verimli tohum elde etme yolları nelerdir. kısaca anlatınız? 3.       çimlenmeyi uyarıcı ön işlemleri açıklayın. tohumların saklanmasında neler yapılmalıdır? 4.       organik tarım hakkında bilgi veriniz?   .............................................................................................53lispook.blogcu.com ...

2009 bitki yetiştirme yöntemleri dersi 1. vize soruları

  2009 bitki yetiştirme yöntemleri dersi 1. vize soruları 1.       iyi bir biyolog tarımsal ürünleri arttırmak için neler yapmalıdır? tarımsal ürünleri arttırmanın başlıca yolları nelerdir? 2.       kaliteli ve yüksdek verimli tohum elde etmenin yolları nelerdir. kısaca yazınız. 3.       bitkilerde eşeyli çoğalmayı anlatınız. 4.       çimlenmeyi uyarıcı  işlemleri açıklayınız.tohumun saklanmasında neler yapımalıdır yazınız. 5.       eşeysiz üreme nedir. çelikle üreme tiplerini ve çeşitlerini yazıp açıklayınız. ...

2009 arazi uygulama 2. vize soruları

2009 arazi uygulama 2. vize soruları 1.       herbaryumun düzenlerini yazınız. 2.        a) herbaryum nedir ve herbaryumun amaçları nelerdir?  b)monogram ve revizyon terimlerini açıklayınız? 3.       herbaryum için örnek toplayan bir biyoloğun herbaryum etiketine yazacağı bilgiler nelerdir?   editör: 53lispook.blogcu.com kaynak:çılgınbiyologlar.com ...

okul öncesi öğretmenliği vize soruları 2004-2008

okul öncesi öğretmenliği final soruları 2004-2008 1.sınıf okul öncesi öğretmenliği final soruları 2004-2008 indir 4.sınıf okul öncesi öğretmenliği final soruları 2004-2008 indir okul öncesi öğretmenliği vize soruları 2004-2008 1.sınıf okul öncesi öğretmenliği vize soruları ve cevapları 2004-2008 indir 4.sınıf okul öncesi öğretmenliği vize soruları ve cevapları 2004-2008 indir ...

işletme bölümü tüm sınıfların 2003- 2007 vize soruları ve cevapl

 işletme bölümü tüm sınıfların 2003- 2007 vize soruları ve cevapları 4. sınıf işletme vize soruları indir 3. sınıf işletme vize soruları indir 2. sınıf işletme vize soruları indir 1. sınıf işletme vize soruları indir ...

işletme bölümü tüm sınıfların 2003- 2007 vize soruları ve cevapl

 işletme bölümü tüm sınıfların 2003- 2007 vize soruları ve cevapları 4. sınıf işletme vize soruları indir 3. sınıf işletme vize soruları indir 2. sınıf işletme vize soruları indir 1. sınıf işletme vize soruları indir ...

istatistik vize soruları cıkmış istatistik vize soruları

istatistik vize soruları cıkmış istatistik vize sorularıaçıkögretim 1.sınıf ders notları ders özetleri açıkögretim 1.sınıf kamu yönetimi ders notları ders özetleri indir yükle cıkmış ara sınav soruları cvpları cıkmış vize soruları cevapları indir aofforum alıntıları açıkögretim cıkmış final sorularıistatistik vize soruları cıkmış istatistik vize sorularıindir ...

işletme bölümü tüm sınıfların 2003- 2007 vize soruları ve cevapl

 açıkögretim işletme bölümü tüm sınıfların 2003- 2007 vize soruları ve cevapları indir aof işletme bölümü tüm sınıfların 2003- 2007 vize soruları ve cevapları indir4. sınıf işletme vize sorularıindir3. sınıf işletme vize sorularıindir2. sınıf işletme vize sorularıindir1. sınıf işletme vize sorularıindiralıntı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !