× "

volkanizma ve özellikleri

" arama sonuçları
türkiye'nin yerşekilleri ve özellikleri(dağları)

türkiye'nin yerşekilleri ve özellikleri(dağları)

  türkiye'nin doğal kaynakları ülkemizin yerşekillerinin genel özellikleri ülkemiz ortalama yükseltisi 1132 metre olan, engebeli ve yerşekillerinin çeşitlilik gösterdiği bir ülkedir. türkiye avrupa'da ki pirenelerden başlayıp asya'daki himalaya'lara kadar uzanan alp - himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alır. ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. yükseltisi en az olan bölgemiz marmara bölgesi iken yükseltisi en fazla olan bölgemiz doğu anadolu bölgesi'dir. ülkemize genel olarak bakıldığında karadeniz ve akdeniz bölgeleri'ndeki dağların kıyıya paralel uzandığı, ege bölgesi'ndeki dağ...

türkiye'de madenler ve özellikleri, türkiye'de madenler,

türkiye'de madenler ve özellikleri, türkiye'de madenler, maden, madencilik, ülkemizdemadencilik, madeni, nikel, volfram (tungsten), manganez, mermer, magnezyum, fosfat, tuz, oltutaşı, kurşun - çinko, cıva, taşları, bor mineralleri, kükürt, boksitmadenler ve özellikleria. madencilikmaden: yer kabuğunda bulunan insanlar için ekonomik değer taşıyan katı,sıvı veya gaz halindeki her türlü maddeye maden denir.        anadolu’da madenciliğin tarihçesiyapılan arkeolojik çalışmalar, anadolu’da madenciliğin m.ö.7000 yıllarına kadar uzandığını ve buradaki uygarlıkların gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. yer yüzünün ilk yerleşilen karala...

madde döngüleri ve özellikleri

ekosistem birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.ekosistemlerde madde varlığı sınırlıdır, alınan maddeler yerine konmadığı takdirde tükenmeye mahkûmdur.ekosistemlerin dengesini koruyabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi (dünyada hayatın devamı için) madde ve enerji döngüleri sırasında alınan maddelerin yani inorganik maddelerin kullanıldıktan sonra cansız ortama geri verilmesi sayesinde olabilir.    doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su...

iç kuvvetler volkanizma ve depremler

volkanik hareketler (volkanizma) yer’in derinliklerinde bulunan mağmanın, yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne doğru yükselmesine volkanizma denir.katı, sıvı ya da gaz halindeki maddelerin yeryüzüne çıktığı yere volkan ya da yanardağ, bu maddelerin çıkışına da püskürme denir. püskürdüğü bilinen volkanlar etkin volkanlar, püskürdüğü bilinmeyen volkanlar da sönmüş volkanlar olarak adlandırılır.                              volkanlardan çıkan akışkan maddelere lav, katı maddelere de volkan tüfü (proklastik maddeler) denir. lavlar...

madde döngüleri ve özellikleri

madde döngüsü nedir?ekosistem birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer kimyasal maddeler dünyamızda yer alır.ekosistemlerde madde varlığı sınırlıdır, alınan maddeler yerine konmadığı takdirde tükenmeye mahkûmdur.ekosistemlerin dengesini koruyabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi (dünyada hayatın devamı için) madde ve enerji döngüleri sırasında alınan maddelerin yani inorganik maddelerin kullanıldıktan sonra cansız ortama geri verilmesi sayesinde olabilir.    doğada yaşamın s&uu...

türkiye'nin dağları ve özellikleri türkiyedeki volkanik dağl

türkiye'nin dağları ve özellikleri türkiye’de dağlar çok geniş bir alan kaplar. dağ; çevresine göre 500m. ve daha yüksek kabarıklıklardır. bazıları tek bulunurken bazıları da sıradağlar şeklindedir.oluşumlarına göre dağlar ikiye ayrılır.1-orojenik hareketlerle oluşan dağlar:orojenez dağ oluşumu demektir. yan basınçla sıkışan yerkabuğu plakaları kıvrılarak yada kırılarak engebe kazanır ve sıradağlar oluşur. ülkemizde orojenez iki şekilde görülür. a) kıvrılma ile b) kırılma ilea) kıvrım dağları: orojenez sonucu esnek tabakalar kıvrılarak yükselir ve sıradağlar oluşturur. ülkemizdeki dağlar alp-himalaya orojenezi sonucu oluşmuştur. kuzey anadolu ve toros dağları bu şekilde oluşmuştur.kıvrılma sonucu yü...

türkiye'nin dağları ve özellikleri türkiyedeki volkanik dağl

türkiye'nin dağları ve özellikleri türkiye’de dağlar çok geniş bir alan kaplar. dağ; çevresine göre 500m. ve daha yüksek kabarıklıklardır. bazıları tek bulunurken bazıları da sıradağlar şeklindedir.oluşumlarına göre dağlar ikiye ayrılır.1-orojenik hareketlerle oluşan dağlar:orojenez dağ oluşumu demektir. yan basınçla sıkışan yerkabuğu plakaları kıvrılarak yada kırılarak engebe kazanır ve sıradağlar oluşur. ülkemizde orojenez iki şekilde görülür. a) kıvrılma ile b) kırılma ilea) kıvrım dağları: orojenez sonucu esnek tabakalar kıvrılarak yükselir ve sıradağlar oluşturur. ülkemizdeki dağlar alp-himalaya orojenezi sonucu oluşmuştur. kuzey anadolu ve toros dağları bu şekilde oluşmuştur.kıvrılma sonucu yü...

türkiye'nin dağları ve özellikleri türkiyedeki volkanik dağ

türkiye'nin dağları ve özellikleri türkiye’de dağlar çok geniş bir alan kaplar. dağ; çevresine göre 500m. ve daha yüksek kabarıklıklardır. bazıları tek bulunurken bazıları da sıradağlar şeklindedir.oluşumlarına göre dağlar ikiye ayrılır.1-orojenik hareketlerle oluşan dağlar:orojenez dağ oluşumu demektir. yan basınçla sıkışan yerkabuğu plakaları kıvrılarak yada kırılarak engebe kazanır ve sıradağlar oluşur. ülkemizde orojenez iki şekilde görülür. a) kıvrılma ile b) kırılma ilea) kıvrım dağları: orojenez sonucu esnek tabakalar kıvrılarak yükselir ve sıradağlar oluşturur. ülkemizdeki dağlar alp-himalaya orojenezi sonucu oluşmuştur. kuzey anadolu ve toros dağları bu şekilde oluşmuştur.kıvrılma sonucu yü...

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta oluşumu)volkanizma ve depremler etki alanları v e dağılış özellikleri… a. dağoluşumu hareketleri (orojenez)1. kıvrılmaakarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.        ...

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta oluşumu)volkanizma ve depremler etki alanları v e dağılış özellikleri… a. dağoluşumu hareketleri (orojenez)1. kıvrılmaakarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.        ...

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta oluşumu)volkanizma ve depremler etki alanları v e dağılış özellikleri… a. dağoluşumu hareketleri (orojenez)1. kıvrılmaakarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.        ...

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta

iç kuvvetler ve özellikleri.orojenez(dağ oluşumu)epirojenez(kıta oluşumu)volkanizma ve depremler etki alanları v e dağılış özellikleri… a. dağoluşumu hareketleri (orojenez)1. kıvrılmaakarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir.jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.        ...

türkiye'de madenler ve özellikleri, türkiye'de madenler,

madenler ve özellikleri a. madencilik maden: yer kabuğunda bulunan insanlar için ekonomik değer taşıyan katı,sıvı veya gaz halindeki her türlü maddeye maden denir.         anadolu’da madenciliğin tarihçesi yapılan arkeolojik çalışmalar, anadolu’da madenciliğin m.ö.7000 yıllarına kadar uzandığını ve buradaki uygarlıkların gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. yer yüzünün ilk yerleşilen karalarından biri olarak anadolu’da, madene dayalı yüksek uygarlıklar kurulmuştur. madeni çok önceleri tanıyıp kullanan orta asya kökenli türkler, anadolu’ya gelip yerleştikçe madene dayalı uygarlık daha da gelişmiştir.         madenlerin genel özellikleri madenler, doğada ender olarak ...

iç kuvvetler ve özellikleri, orojenez(dağ oluşumu)epirojenez (kı

a. dağoluşumu hareketleri (orojenez) 1. kıvrılma akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir. jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.                          avrupa’da alp’ler, asya’da himalaya’lar, türkiye’de toros ve kuzey anadolu dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir.   2. kırılma ye...

iç kuvvetler ve özellikleri orojenez (dağ oluşumu) epirojenez(kı

dağ oluşumu hareketleri (orojenez) 1. kıvrılma akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı maddeler, yer kabuğunun büyük çukurluklarında biriktirilir. bu çukurluklara jeosenklinal adı verilir. jeosenklinallerde biriktirilen tortul maddeler, çeşitli yan basınçlara uğrarlarsa kıvrılarak deniz yüzeyine çıkarlar. böylece yeryüzünün büyük kıvrım dağları oluşmuş olur. kıvrılma sonucunda yüksekte kalan kesimlere antiklinal, alçakta kalan kesimlere de senklinal denir.                          avrupa’da alp’ler, asya’da himalaya’lar, türkiye’de toros ve kuzey anadolu dağları bu tür hareketlerle meydana gelmişlerdir.   2. k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !