× "

volkanların ve depremlerin dağılışı slayt

" arama sonuçları
iç güçler - volkanizma

iç güçler - volkanizma

yer kürenin derinliklerinde mağma eriyik halde bulunur. mağma katı haldeki yer kabuğu tarafından tamamen kapatılmıştır. yerin derinliklerindeki mağmanın yeryüzünde veya yeryüzüne yakın derinliklerdeki faaliyetlerine volkanizma denir. bu tür faaliyetler daha çok yer kabuğunun kırıklı bir yapıya sahip olduğu yerlerde (fay hatları boyunca) oluşmaktadır. şekil: volkanizma, mağmanın yeryüzüne çıkışı şekil: lav çıkışı, mağmanın yeryüzüne çıkışı şekil: volkan patlaması, etna yanardağı şekil: lav akışı volkanizma sırasında mağma katı, sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar. çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere tüf denir. gazların çoğu ise su b...

volkanizma

yer kürenin derinliklerinde mağma eriyik halde bulunur. mağma katı haldeki yer kabuğu tarafından tamamen kapatılmıştır.yerin derinliklerindeki mağmanın yeryüzünde veya yeryüzüne yakın derinliklerdeki faaliyetlerine volkanizma denir. bu tür faaliyetler daha çok yer kabuğunun kırıklı bir yapıya sahip olduğu yerlerde ( fay hatları boyunca )oluşmaktadır. volkanizma sırasında mağma katı, sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar. çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere tüf denir. gazların çoğu ise su buharıdır. volkanizma ile çıkan malzemeler çıktığı yerde birikerek volkan konilerini oluşturur. lavların akıcılığı az ise yüzeye çıktıktan hemen sonra katılaşarak dikey istikamett...

en çok yanardağın olduğu ülke ve bölge neresidir?

yeryüzünde bilinen volkanların sayısı binlere ulaşmasına karşın ancak 516 kadarı tarihi çağlarda faaliyet göstermiş, bu nedenle aktif volkanlar olarak kabul edilmişlerdir. yerkabuğunu bloklar halinde bölen kırıklar üzerinde bulunan volkanlar, bir çizgi doğrultusunda sıralanmakta adeta kuşak oluşturmaktadır. dünya üzerindeki aktif volkanlar üç ana bölgede toplanmıştır. volkanların en yoğun olduğu bölge pasifik okyanusu'nun kenarlarıdır. volkanların aktif olduğu ikinci bölge alp-himalaya kıvrım kuşağı, üçüncü bölge ise okyanus ortalarıdır. yerkabuğunun üst bölümünü oluşturan sial okyanus tabanlarında daha incedir. bu ince kabuk mantodaki yüksel...

en çok yanardağın olduğu ülke ve bölge neresidir?

yeryüzünde bilinen volkanların sayısı binlere ulaşmasına karşın ancak 516 kadarı tarihi çağlarda faaliyet göstermiş, bu nedenle aktif volkanlar olarak kabul edilmişlerdir. yerkabuğunu bloklar halinde bölen kırıklar üzerinde bulunan volkanlar, bir çizgi doğrultusunda sıralanmakta adeta kuşak oluşturmaktadır. dünya üzerindeki aktif volkanlar üç ana bölgede toplanmıştır. volkanların en yoğun olduğu bölge pasifik okyanusu'nun kenarlarıdır. volkanların aktif olduğu ikinci bölge alp-himalaya kıvrım kuşağı, üçüncü bölge ise okyanus ortalarıdır. yerkabuğunun üst bölümünü oluşturan sial okyanus tabanlarında daha incedir. bu ince kabuk mantodaki yükselici h...

en çok yanardağın olduğu ülke ve bölge neresidir?

yeryüzünde bilinen volkanların sayısı binlere ulaşmasına karşın ancak 516 kadarı tarihi çağlarda faaliyet göstermiş, bu nedenle aktif volkanlar olarak kabul edilmişlerdir. yerkabuğunu bloklar halinde bölen kırıklar üzerinde bulunan volkanlar, bir çizgi doğrultusunda sıralanmakta adeta kuşak oluşturmaktadır. dünya üzerindeki aktif volkanlar üç ana bölgede toplanmıştır. volkanların en yoğun olduğu bölge pasifik okyanusu'nun kenarlarıdır. volkanların aktif olduğu ikinci bölge alp-himalaya kıvrım kuşağı, üçüncü bölge ise okyanus ortalarıdır. yerkabuğunun üst bölümünü oluşturan sial okyanus tabanlarında daha incedir. bu ince kabuk mantodaki yükselici h...

volkanizma oluşumu, volkanik olaylar nasıl meydana gelir

volkanizma oluşumumağmanın yerin derinliklerinden hareket ederek yer yüzüne çıkması veya yer yüzüne yakın derinliklere kadar gelerek soğuması olayına volkanizma denir.volkanizma denilince daha çok yer yüzünde meydana gelen mağmatik faaliyetler akla gelmektedir. çünkü volkanik şekiller yer yüzünde oluşmaktadır.volkanizma sırasında mağma katı, sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar. çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere tüf denir. gazların çoğu ise su buharıdır.volkan konilerinin tepesinde bulunan çukurluğa krater denir yer kürenin derinliklerinde mağma eriyik halde bulunur. mağma katı haldeki yer kabuğu tarafından tamamen kapatılmıştır.yerin derinliklerindeki mağmanın yery...

iç kuvvetler volkanizma

  yerin derin kısımlardaki magmanın yerkabuğunun zayıf kısımlardan sıvı, gaz, ya da katı halde yeryüzüne çıkması olayına volkanizma  denir. magma yeryüzüne çıktığında lav adını alır. yeryüzünde veya yerin içinde soğuyup katılaştığında magmatik kayaları ve maden yatakları oluşturur.                      lav                                                 lav taşı  volkan konisi: lavları...

yazı

strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.   volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e (günümüze) kadar sürmüştür. neojen gölleri altındaki yanardağlardan çıkan lavlar...

enes

kapadokya'nın konumu roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.   volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen&...

yazı

roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.   volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e (günümüze) kadar sür...

peri bacaları

roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.   volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e (günümüze) kadar sür...

peri bacaları (kapadokya)

kapadokya'nın konumu roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.   volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen&...

peri bacaları

peri bacaları kapadokya'nın konumu roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir. volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) ba...

peri bacalarının oluşumu

kapadokya'nın konumu roma imparatoru augustus zamanında antik dönemyazarlarından strabon kapadokya bölgesi'nin sınırlarını güneyde toros dağları, batıda aksaray, doğuda malatya ve kuzeyde doğu karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. bu günkü kapadokya bölgesi nevşehir, aksaray, niğde, kayseri ve kırşehir illerinin kapladığı alandır. daha dar bir alan olan kayalık kapadokya bölgesi ise uçhisar, göreme, avanos, ürgüp, derinkuyu, kaymaklı, ıhlara ve çevresinden ibarettir.   volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen&...

peri bacaların oluşumu

volkanların patlaması ve jeolojik oluşum kaya yapısı: kapadokya bölgesi'ndeki erciyes, hasandağı ve göllüdağ jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. bu volkanla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri üst miyosen'de ( 10 milyon yıl önce) başlayıp, holosen'e (günümüze) kadar sürmüştür. neojen gölleri altındaki yanardağlardan çıkan lavlar, platoda, göller ve akarsular üzerinde 100-150m. kalınlığında farklı sertlikte tüf tabakasını oluşturmuştur. bu tabakanın bünyesinde tüften başka tüffit, ignimbirit tüf, lahar, volkan külü, kil, kumtaşı, marn aglomera ve bazalt gibi jeolojik kayaçlar bulunmaktadır. ana volkanlardan püsküren maddelerle şekillenen plato, şiddeti daha az küçük volkanların püskürmeleriyle sürekli değişime uğramıştır. üst pliosen'den başlayarak b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !