× "

xıv kaçıncı yüzyıl

" arama sonuçları

tarihte aryan turan tartışması-alıntı

  tarihte aryan - turan tartışması günümüze kadar süregelen aryen-turan tarih tezinin esası, batılılar tarafından tek taraflı geliştirilmiş batı ırkçılığına dayanan bir tezdir bu tezin hedefi, batılı (mordik) kavimlerin dünya üzerinde emperyalist emellere ilim kılıfı geçirerek zemin hazırlama gayesi yatmaktadır. anglo-sakson emperyalizminin atağa geçtiği 17. yüzyıl itibara alınırsa son derece anlam kazanır. ancak tartışmasız batılı tarih tezinin günümüzde yavaş da olsa sorgulanmaya başlanması ve yeni araştırmaların gün yüzüne çıkması, batı'nın yalanlarını ortaya koyarken dönüşü olmayan bir kimlik bulmamız...

türkçe'nin tarihi gelişimi ve devirleri

türkçe'nin tarihi gelişimi ve devirleri türk edebiyatı türkçe'nin ilk devresi hakkında açık ve kesin bir bilgi yoktur. ilk devrede ana türkçe ve daha sonraki devresinde ilk türkçe adı verilmektedir. bu devrelerden bugüne örnek kalmamıştır. ana türkçe farazî bir devredir. ilk türkçe devresi, tarih sahnesinde görüldüğümüz zamana aittir. ilk türkçe devresi; büyük hun imparatorluğu zamanındaki türkçe'dir. bu devreden elimize herhangi bir örnek geçmemiştir. hun devrinde söylenmiş bâzı şiirleri çince metinlerden öğrenmek mümkündür. vesikalara dayanan devre; eski türkçe adı verilen devrededir. bu devrede milâdın başlangıcından ıı. asra kadar devam etmiştir. (eski türkçe denince ilmî araştırmalarda ıı. asır akla gelir.) türkçe'nin tarihî gelişmesi üç devreye ayrılmaktadır....

türkçe'nin tarihi gelişimi ve devirleri

türkçe'nin tarihi gelişimi ve devirleri türk edebiyatı türkçe'nin ilk devresi hakkında açık ve kesin bir bilgi yoktur. ilk devrede ana türkçe ve daha sonraki devresinde ilk türkçe adı verilmektedir. bu devrelerden bugüne örnek kalmamıştır. ana türkçe farazî bir devredir. ilk türkçe devresi, tarih sahnesinde görüldüğümüz zamana aittir. ilk türkçe devresi; büyük hun imparatorluğu zamanındaki türkçe'dir. bu devreden elimize herhangi bir örnek geçmemiştir. hun devrinde söylenmiş bâzı şiirleri çince metinlerden öğrenmek mümkündür. vesikalara dayanan devre; eski türkçe adı verilen devrededir. bu devrede milâdın başlangıcından ıı. asra kadar devam etmiştir. (eski türkçe denince ilmî araştırmalarda ıı. asır akla gelir.) türkçe'nin tarihî gelişmesi üç devreye ayrılmaktadır. 1- eski ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !