× "

yöremizde söylenen türküler

" arama sonuçları

yozgat'ın doğum ile gelenekleri

doğum öncesi dokuz ay, dokuz gün sonra çocuk beklemeye hazırlanan anneler doğum öncesi bazı hazırlık yaparlar. doğum öncesi bebeğin çamaşırları, bezleri ve beşiği hazırlanır, ilk çocuğu olacak genç anneler bu konuda daha titizdirler. çamaşırların kenarları oyalanır,işlenir doğum doğumdan sonra anneye soğuk su verilmez. kız doğuran anneye: "kızandan gelmiş it gibi yatar." erkek çocuğu doğuran anneye "yılkıdan (yayladan) gelmiş at gibi yatar" derler. bu söz halkın oğlan çocuğuna ne kadar önem verdiğini vurgulamaktadır.anneye kaynanası yağlı yumurta,süt ve yağlı yemekler pişirir. ebe kadın ve geline yedirir. ekşi yedirilmez. adı gayım olsun doğan çocuklara; özellik...

yayla zamanı

havalar ısındı. yaylalara çıkmanın zamanı geldi. kışı sahilde geçiren yörükler, katar katar akyokuş’tan aşmaya başladılar. gerek sıcak hava, gerekse de hayvanların daha rahat beslenmesi için, yaylalar mutlaka çıkılması gereken yerler. yaylalar ayrıca özgürlük, bağımsızlık arenaları. koyununu, keçisini rahatça otlatmalı ki başı ağrımasın yörüğün. öte yandan, değişen yaşam şartları ve izlenen yanlış politikalar neticesinde, hayvancılıkla uğraşanların sayısı her geçen gün azalıyor. yazının girişinde değindiğim, ‘katar katar yayla göçü’ geçmişte kaldı. yaylalara sadece yörükler mi çıkıyor? şehir yaşamının sıkıcı ortamından bunalan insa...

azdavay tarihi

tarih azdavay'a nasıl gidilir? ilçe merkezinde ilk yerleşmenin ne zaman olduğuna ait bir bilgi yoktur. ancak çeşitli köylerden çıkan tarihsel eserlerden anlaşıldığına göre paflogonyalılar, romalılar ve bizanslılar zamanında bölgede insan yaşadığını görüyoruz. candaroğulları zamanında bir kadılık olan azdavay 1460 yılında fatih sultan mehmet tarafından kastamonu’yla birlikte osmanlı devletine katılmıştır. osmanlılardan günümüze ulaşan bir tarihi eser yoktur.1868 yılında daday kastamonu’ya bağlı bir ilçe durumuna getirildiğinde 20 evde 233 kişinin yaşadığı azdavay’ında daday’a bağlı bir bucak olduğunu görüyoruz. aynı yönetim cumhuriyetin kuruluşundan sonrada yürütülm&uum...

muş – kültür muş – kültürü muş

muş – kültürmuş’un ilkçağ tarihi gibi kültür tarihi de urartularla başlar. muş kültür tarihinin urartulardan önceki devirleri gün ışığına çıkarılmamıştır. urartuların tarih sahnesinden silinişinden sonra, muş’un da dâhil olduğu doğu anadolu’nun yüksek platolarında yaşayan mahalli halklar orijinal bir kültür oluşturmamıştır. doğunun pers kültürü tesiri altında kalmıştır. hıristiyanlığın yayılışı bölgenin kültüründe köklü bir değişiklik yaratmıştır. türklerin hâkimiyetinden sonra türk-islam kültürü yayılmaya başlamış ve zaman içinde tek kültür durumuna gelmiştir.       ...

artvin halk oyunları

atabarı1936-1937 yıllarında artvin oyun ekibi, büyük ata’nın isteği ile balkan festivaline çağrılır. murat coşkun ve ahmet çevik’in anlattıklarına göre ekip, halvaşi servet başkanlığında hüseyin, murat, ahmet, ziver, tahsin ve ali beylerden kuruludur. çağrı üzerine yola çıkan ekip 20 günde tophane’ye ulaşır. görevlilerce karşılanan ekip, konuk ekiplerle tanıştırılır. büyük ata, kırk gün, kırk gece süren eğlenceleri özellikle izlemektedir. dolmabahçe sarayında gösterilerin yapıldığı salon hınça hınç doludur.ata savarona ile gece saat 11.00-11.30’da, bandonun vals çalışı ile gelirler. artvin oyun ekibi, o gece programın sunucusudur.murat coşkun, bu ...

muş – kültür

muş – kültür muş’un ilkçağ tarihi gibi kültür tarihi de urartularla başlar. muş kültür tarihinin urartulardan önceki devirleri gün ışığına çıkarılmamıştır. urartuların tarih sahnesinden silinişinden sonra, muş’un da dâhil olduğu doğu anadolu’nun yüksek platolarında yaşayan mahalli halklar orijinal bir kültür oluşturmamıştır. doğunun pers kültürü tesiri altında kalmıştır. hıristiyanlığın yayılışı bölgenin kültüründe köklü bir değişiklik yaratmıştır. türklerin hâkimiyetinden sonra türk-islam kültürü yayılmaya başlamış ve zaman içinde tek kültür durumuna gelmiştir.             malazgirt savaşı anadolu’nun türkleşmesine yol açarak kültür tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. muş ve çevresi malazg...

bir elma tadı

  bütün taşlar gibi vekarlı,hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,bütün yük hayvanları gibi battal, ağırve aç çocukların dargın yüzlerine benziyen elleriniz.arılar gibi hünerli, hafif,sütlü memeler gibi yüklü,tabiat gibi cesurve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz.bu dünya öküzün boynuzunda değil,bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.ve insanlar, ah, benim insanlarım,yalanla besliyorlar sizi,halbuki açsınız,etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız.ve beyaz sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.insanlar, ah, benim insanlarım,hele asyadakiler, afrikadakiler,yakın doğu, orta doğu, pasifik adalarıve benim memleketlilerim,yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu,elleriniz gibi ihtiyar ve dalgıns...

vakit buldukça

    bütün taşlar gibi vekarlı,hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,bütün yük hayvanları gibi battal, ağırve aç çocukların dargın yüzlerine benziyen elleriniz.arılar gibi hünerli, hafif,sütlü memeler gibi yüklü,tabiat gibi cesurve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz.bu dünya öküzün boynuzunda değil,bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.ve insanlar, ah, benim insanlarım,yalanla besliyorlar sizi,halbuki açsınız,etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız.ve beyaz sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.insanlar, ah, benim insanlarım,hele asyadakiler, afrikadakiler,yakın doğu, orta doğu, pasifik adalarıve benim memleketlilerim,yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu,elleriniz gibi ihtiyar ve...

kemanlar uzun kadınlar kısa

    bütün taşlar gibi vekarlı,hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,bütün yük hayvanları gibi battal, ağırve aç çocukların dargın yüzlerine benziyen elleriniz.arılar gibi hünerli, hafif,sütlü memeler gibi yüklü,tabiat gibi cesurve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz.bu dünya öküzün boynuzunda değil,bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.ve insanlar, ah, benim insanlarım,yalanla besliyorlar sizi,halbuki açsınız,etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız.ve beyaz sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.insanlar, ah, benim insanlarım,hele asyadakiler, afrikadakiler,yakın doğu, orta doğu, pasifik adalarıve benim memleketlilerim,yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu,elleriniz gibi ihtiyar ve...

şanliurfa halk kültürü

                                                  urfa herrdem tiyatrosu şanlıurfa sosyal hayatında gelenekler şanlıurfa'da günlük hayat oldukça renkli ve canlıdır. urfalılar'ın sosyal ve günlük yaşantılarında, başka yerlerde olmayan, görülmeyen özellik ve motifler vardır. günlük hayattaki gelenekler, çoğu kez mevsimlere göre şehir merkezi ile kırsal kesimdeki hayat arasında farklılıklar gözlenir.   sahaniye şanlıurfa'ya özgü bir toplantı ve eğlence biçimidir. genelde orta yaş arkadaşlar arasında yapılır. kaç kişi arasında o...

muş – kültür

muş – kültür muş’un ilkçağ tarihi gibi kültür tarihi de urartularla başlar. muş kültür tarihinin urartulardan önceki devirleri gün ışığına çıkarılmamıştır. urartuların tarih sahnesinden silinişinden sonra, muş’un da dâhil olduğu doğu anadolu’nun yüksek platolarında yaşayan mahalli halklar orijinal bir kültür oluşturmamıştır. doğunun pers kültürü tesiri altında kalmıştır. hıristiyanlığın yayılışı bölgenin kültüründe köklü bir değişiklik yaratmıştır. türklerin hâkimiyetinden sonra türk-islam kültürü yayılmaya başlamış ve zaman içinde tek kültür durumuna gelmiştir.             malazgirt savaşı anadolu’nun türkleşmesine yol açarak kültür tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. muş ve çevresi malazgirt’ten günümü...

erkek çocuk sünneti üzerine-4

  erkek çocuk sünneti üzerine-4   11.10.2006   *-*-* muş ve çevresinin sosyal hayatında geleneksel yapı hakimiyeti sürmektedir. tarihe bakıldığında türk devlet geleneğinin en köklü ve en belirgin yapısı olan aşiret unsuru özelliğini halen korumaktadır. zira türk devletleri tarihinde, aileler birleşip obaları; obalar birleşip aşiretleri; aşiretler birleşip oymakları; oymaklar birleşip beylikleri; beylikler birleşip devletler oluşturuyorlardı. bu noktadan hareketle töreler inançla birleşip önemli bir konuma gelmiş özellikle köylerimizde bu hayat biçimi sosyal yapıyı güçlendiren bir faktör olarak karşımıza çıkar, kendini gele...

şenpazar köy düğünleri-gelenek ve görenekleri

şenpazar folklör ekibi sonbahar hiç bu kadar güzel nerede görülebilir ki?tabiki şenpazar'da     köy düğünleri :   kız isteme: köylerde evlenmeler görücü usulü ile yapılmaktadıristenecek kız görülür. gönlü olup olmadığı oğlan ailesi tarafından araştırılır. kızın arkadaşları aracı yapılarak evlenmeye razı olup olmadığı öğrenilir. köy geleneğinde bu olaya "ağız arama" adı verilir. kızdan olumlu cevap alınırsa kız babasının hatırının kıramayacağı kişilerle ilişki kurulur. oğlan ailesi bu kişileri yanına alarak kız istemeye gider.ilkönce hatır sorma gibi misafir geleneği yerine getirilir. daha sonra ziyaret sebebi sorularak oğlan tarafının konuya giriş yapması sağlanır. bu aşamadan sonra geleneklere uygun bir tekerleme ile "allahın emri. peygamberin kavl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !