× "

ya hayy fazileti

" arama sonuçları

celcelutiye duası fazileti sırları faydaları ne için okunur

celcelutiye duası fazileti sırları faydaları bu hediye, içinde ism imam-ı gazâlî hazretleri nakleder ki: cebrâil aleyhisselâm peygamber efendimiz’e (asm) dedi ki: yâ muhammed! rabb’in sana selam ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. sana bu hediyeyi ihsan buyurdu. bunun üzerine peygamber efendimiz (asm): ey kardeşim cebrâil! bu hediye nedir? dedi. cebrâil aleyhisselâm: -i azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır.diye cevap verdi. peygamber efendimiz (asm): “ey kardeşim cebrâil! bu duânın adı nedir? keyfiyeti nasıldır?diye sordu. cebrâil aleyhisselâm dedi ki: yâ muhammed! bu duânın adı bedîdir (celcelûtiye). ...

ayet'el kürsü'nün fazileti

    ayet-el-kürsünün fazileti bakara süresinin 255. ayet-i kerimesi. " allahü la ilahe illa hüv'el-hayy'ul-kayyüm" ayet-el-kürsi, allahü tealanın büyüklüğünü en yüksek bir surette bildirmektedir. akaid ilminin ( inanılacak bilgilerin) özünü içersinde bulundurur. bu sebeble fazileti büyüktür. ayet-ül-kürsiyi ihlasla okuyan işlerinde muvaffak olur, hayırlı işlerini başarır, insan ve hayvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları affedilir. yani tövbeleri kabul edilir. hadis-i şeriflerde ayet-el-kürsi'nin fazileti ve faydaları bildirilmiştir. her kim farz namazı bitirir bitirmez yerinden kal...

kur’ân sûrelerinin fazileti ve sevabı

kur’ân sûrelerinin fazileti ve sevabı kur’ân-ı kerimin bazı sûre ve âyetleri vardır ki, diğerlerine göre fazileti daha yüksek, sevabı daha fazladır. mukaddes zaman ve mekânlarda da durum böyle değil midir? meselâ peygamberimizin (a.s.m.) yaşamış olduğu asır, kur’ân’ın nâzil olduğu ve islâmın zuhur ettiği asır olduğu içindir ki, “asr-ı saadet”, yani saâdet asrı ola-rak anılır ve diğer asırlardan daha üstündür. ramazan ayı, islâmın beş rüknünden birisi olan orucun tutulduğu, kur’ân’ın indiği ve içinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin bulunduğu için diğer aylardan daha nurlu ve mukaddestir...

esma-ül hüsna'nın fazileti-2-

39- el haf&ıcirc;yzu: hafız yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 nefsinin ve malının korunması için okunur. ya hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir. 40- el muk&ıcirc;t: mukit her yaratılmışın gıdasını, azığını veren günde zikir sayısı : 550 muhtaç olunan şeyi kazanmak için ya mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. açlık hissetmez. fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar. 41- el has&ıcirc;b: ...

ayet-el kÛrsi nin fazileti

ayet-el kûrsi ! " k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i " (kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür.) tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir. geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır. ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. peygamber efendimiz'in(sav) ayet-el kûrsi'de bulunan "yâ hayyu - yâ kayyumu", "hayy ve kayyum olan allah...

salavat-ı şerife getirmenin fazileti hakkında hadis-i şerifler

fazileti: bu salavat-ı şerifeyi bir defa okuyarak efendimiz aleyhisselam’a salavat getiren kimse altı yüz bin defa salavat okumuş gibi ecre nail olur. ebu said el-hudri(r.a) dedi ki: “bir cemaat, bir mecliste rasulüllah(s.a.v.)’e salat ü selam getirmezse, cennete girseler dahi, yani pişmanlık duyacaklardır.” rasulüllah (s.a.v.) buyuruyor: -eğer kalplerin öldüğü gün kalbinin ölmesini istemiyorsan, bir günde on defa şu ilahi isimleri oku: “ya hayyu ya kayyum*” sonra hiç yorulmadan bana her gün salavat getir.” salavat-ı şemsiyye bismillahirrahmanirrahiym* allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh* şemsi semail esrar* ve mazharil envar* v...

ayetel kürsinin fazileti

ayet-el kûrsi !   " k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i " (kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür)       allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd velâ yeûdühü ...

ayetel kürsi fazileti..

fazileti ve geçmişi; tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir. geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır. ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. peygamber efendimiz'in(sav) ayet-el kûrsi'de bulunan "yâ hayyu - yâ kayyumu", "hayy ve kayyum olan allah'ım senin rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. ism-i azâm olduğu da rivayet edilme...

ayet'el kürsi'nin fazileti

ayete'el kürsi'nin faziletine dair olan hadisi şerifler okunuşu:allahülailahe illa hüvel hayyül kayyumlate'huzühu sinetün vela nevmünlehu mafissemavati ve mafil ardımen zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşaevesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim. manası:ondan başka ilah olmayan allahhay ve kayyumdur(ezel ve ebedidir).o'nu uyuklama ve uyku tutmaz.göklerde ve yerlerde olan şeyler o'nundur.izni olmaksızın o'nun yanında şefaat eden yoktur.halkın önünde ve arkasında olanı(istikbal ve maziyi) bilir.insanlar o'nu...

kur'an'ın fazileti

kur'an'ın fazileti kur'an-ı kerim âyetlerinde kur'an'ın faz&ıcirc;leti 1- "gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. çünkü sabah namazı şahitlidir. gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (böylece) rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin" (isrâ, 78, 79). 2- "o kitap (kur'ân); onda asla şüphe yoktur. o, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir" (bakara, 2). 3- "ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kur'ân'ın indirildiği aydır" (bakara, 18...

duanın fazileti ve vakti

1722 - nu'man ibnu beşîr (radıyallâhu anh) anlatıyor: "resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu âyeti okudular. (meâlen): "rabbiniz: ''bana dua edin ki size icâbet edeyim. bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir" buyurdu." (gâfır 60).tirmizî, tefsir, gâfir, (2973); ebû dâvud, salât 358, (1479). metin tirmizî'ye aittir.1723 - ibnu ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaıları açılmış demektir. allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) allah'ın en ç...

kur'an'ın fazileti

kur'an'ın fazileti kur'an-ı kerim âyetlerinde kur'an'ın faz&ıcirc;leti 1- "gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. çünkü sabah namazı şahitlidir. gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (böylece) rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin" (isrâ, 78, 79). 2- "o kitap (kur'ân); onda asla şüphe yoktur. o, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir" (bakara, 2). 3- "ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kur'ân'ın indirildiği aydır" (bakara, 18...

ayet-el kÛrsi nin fazileti

  ayet-el kûrsi " k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i "(kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür.)tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir.geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır.ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.peygamber efendimiz'in(sav) ayet-el kûrsi'de bulunan "yâ hayyu - yâ kayyumu", "hayy ve kayyum olan allah'ım senin rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ett...

ayetel kürsü ve fazileti

allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.       ayet-el kÛrsi !" k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i "(kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür.)tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir.geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır.ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp...

duanın fazileti ve vakti

duanın fazileti ve vakti-- nu'man ibnu beşîr (radıyallâhu anh) anlatıyor: "resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu âyeti okudular. (meâlen): "rabbiniz: ''bana dua edin ki size icâbet edeyim. bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir" buyurdu." (gâfır 60).tirmizî, tefsir, gâfir, (2973); ebû dâvud, salât 358, (1479). metin tirmizî'ye aittir.- ibnu ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kaıları açılmış demektir. allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) allah'ın en çok sevdiği afiyettir. dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. kazayı sadece dua geri çevirir. öyle ise si...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !