× "

ya hayyu ya kayyum fazileti

" arama sonuçları

esma-ül hüsna'nın fazileti-2-

39- el haf&ıcirc;yzu: hafız yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 nefsinin ve malının korunması için okunur. ya hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir. 40- el muk&ıcirc;t: mukit her yaratılmışın gıdasını, azığını veren günde zikir sayısı : 550 muhtaç olunan şeyi kazanmak için ya mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. açlık hissetmez. fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar. 41- el has&ıcirc;b: ...

salavat getirmenin fazileti hakkında hadisler

       allah resulü(s.a.v.) buyuruyor: ·        “dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.” ·        “üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.” ·        “bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.” ·        “her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa, allah teala, onun namazını kabul buyurur. onun bu namazını adem’e...

kuran-ı kerimin fazileti gece kur’an okumanın fazileti

kur’an okumak 1. sizin hayırlınız kur’ân-ı kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir. 2. güzel ses kur’ânın ziyneti ve süsüdür. 3. kur’an-ı kerimi güzel sesinizle süsleyiniz. 4. ağzınızı ve dişlerinizi misvaklayın ve temiz tutun; çünkü o kur’anın yoludur. 5. her kur’an hatmin sonunda kabul edilen bir dua vardır. 6. kim çocuğuna kur’an öğretirse kıyamet gününde onun başına taç konulur ve kendisine hiç kimsenin benzerini görmediği iki cennet kaftanı giydirilir. 7. size kur’ân-ı kerimi çokça okumanızı tavsiye ederim. kur’an-ı kerimi çokça okuyun ve...

ayet-el kÛrsi nin fazileti

ayet-el kûrsi ! " k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i " (kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür.) tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir. geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır. ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. peygamber efendimiz'in(sav) ayet-el kûrsi'de bulunan "yâ hayyu - yâ kayyumu", "hayy ve kayyum olan allah...

salavat-ı şerife getirmenin fazileti hakkında hadis-i şerifler

fazileti: bu salavat-ı şerifeyi bir defa okuyarak efendimiz aleyhisselam’a salavat getiren kimse altı yüz bin defa salavat okumuş gibi ecre nail olur. ebu said el-hudri(r.a) dedi ki: “bir cemaat, bir mecliste rasulüllah(s.a.v.)’e salat ü selam getirmezse, cennete girseler dahi, yani pişmanlık duyacaklardır.” rasulüllah (s.a.v.) buyuruyor: -eğer kalplerin öldüğü gün kalbinin ölmesini istemiyorsan, bir günde on defa şu ilahi isimleri oku: “ya hayyu ya kayyum*” sonra hiç yorulmadan bana her gün salavat getir.” salavat-ı şemsiyye bismillahirrahmanirrahiym* allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh* şemsi semail esrar* ve mazharil envar* v...

salavat-ı şerife getirmenin fazileti hakkında hadis-i şerifler

 allah resulü(s.a.v.) buyuruyor: “dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.” “üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.” “bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.” “her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa, allah teala, onun namazını kabul buyurur. onun bu namazını adem’e secde eden meleklerden daha üstün meleklerin makamı olan illiyyine ulaştırır.o makamdan bir melek şöyle seslenir:       -artık dileğin neyse dile, her dileğin yerine getirilecektir.” vefatımdan so...

ayetel kürsinin fazileti

ayet-el kûrsi !   " k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i " (kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür)       allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd velâ yeûdühü ...

ayetel kürsi fazileti..

fazileti ve geçmişi; tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir. geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır. ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. peygamber efendimiz'in(sav) ayet-el kûrsi'de bulunan "yâ hayyu - yâ kayyumu", "hayy ve kayyum olan allah'ım senin rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. ism-i azâm olduğu da rivayet edilme...

ayet'el kürsi'nin fazileti

ayete'el kürsi'nin faziletine dair olan hadisi şerifler okunuşu:allahülailahe illa hüvel hayyül kayyumlate'huzühu sinetün vela nevmünlehu mafissemavati ve mafil ardımen zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşaevesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim. manası:ondan başka ilah olmayan allahhay ve kayyumdur(ezel ve ebedidir).o'nu uyuklama ve uyku tutmaz.göklerde ve yerlerde olan şeyler o'nundur.izni olmaksızın o'nun yanında şefaat eden yoktur.halkın önünde ve arkasında olanı(istikbal ve maziyi) bilir.insanlar o'nu...

ayet-el kÛrsi nin fazileti

  ayet-el kûrsi " k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i "(kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür.)tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir.geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır.ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.peygamber efendimiz'in(sav) ayet-el kûrsi'de bulunan "yâ hayyu - yâ kayyumu", "hayy ve kayyum olan allah'ım senin rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ett...

salavat-ı şerife getirmenin fazileti

salavat-ı şerife getirmenin fazileti     allah resulü(s.a.v.) buyuruyor:·        “dua ile sema arasında bir engel vardır.üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.”·        “üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.”·        “bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.”·        “her kim, farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursa, allah teala, onun namazını kabul buyurur. onun bu namazını adem’e se...

ayetel kürsü ve fazileti

allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.       ayet-el kÛrsi !" k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i "(kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür.)tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir.geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır.ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp...

ayet-el kürsi'nin fazileti

  hz. peygamber (s.a.v)  başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:    "kim ayete'l-kürsi'yi yatağına girerken okursa allah onu da, komşusunu da, komuşusunun komşusunu da koruyup güven içine alır." (beyhaki)    ebu hureyre (r.a) şöyle anlatmıştır: "hz. peygamber (s.a.v)  ramazan ayında toplanan zekatı korumakla beni görevlendirdi. bir ara birisi gelip zekat olarak getirilen yiyecek maddelerini avuçladı. yakalayıp hz. peygamber (s.a.v) 'e götürmek istedim. yalvardı, muhtaç olduğunu, buna çok ihtiyacı olduğunu söyledi. bunun üzerine salıverdim. sabahleyin hz. peygamber (s.a.v)'le karşılaştığımda bana: "ey eba hureyre! dün akşam yakaladığın esir ne yaptı?" diye sorunca dedim ki: "çok ihtiyacı olduğunu, söyledi. bende merhamet edip...

ayet-el kürsi'nin fazileti

ubey, babası ka'b'ın (r.a) kendisine şöyle haber verdiğini nakletmiştir:    "içerisinde hurma bulunan bir harmanımız vardı. ona bakıp noksanlaştığını hissediyordum. bir gece onu bekledim, derken birden yeni büluğa ermiş gence benzer biri ile karşılaştım. selam verdi, selamına karşılık verip: "sen nesin, cin misin, yoksa insan mısın?" dedim.    "cinim" dedi.    "elini bana ver." dedim. verdi. bir de baktım ki, eli köpek ayağına ve tüyü köpek tüyüne benziyor. bunun üzerine: "işte bu cin yaratılışı." dedim. o da: "cinler içlerinde benden daha kuvvetlisinin olduğunu bilirler." deyince: "yaptığın şeye seni sevkeden nedir?" dedim.    "senin sadaka vermeyi sevdiğini işittim. bu nedenle hurmandan bir miktarını almayı arzu ettim." dedi. ben: "bizi...

ayet-el kÛrsi nin fazileti

ayet-el kûrsi ! " k u r ' â n - ı k e r i m 'i n e f e n d i s i " (kur'ân-ı kerim'in seyyidi ve en büyüğüdür.) tevhid ilmiyle alakalı en büyük ayet-i kerimedir. geceleyin inmiş olan bu ayet-i kerimeyi, efendimiz (sav), zeyd'i (ra) çağırarak yazdırmıştır. ayet-el kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. peygamber efendimiz'in(sav) ayet-el kûrsi'de bulunan "yâ hayyu - yâ kayyumu", "hayy ve kayyum olan allah...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !