× "

ya hayyu ya kayyum fazileti

" arama sonuçları

ayetel kursi

        ayetel kursi okunuşu allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.   ayetel kursi anlamı (meali) allah, kendisinden başka hiçbir ilâh...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !