× "

ya varis duası

" arama sonuçları

kanaryamfenerli kültür--dua notları..karia suresi---hırz-ı besm

_//____________//_____________ kanaryam █▓▒░▒▓█ fenerli ¯¯¯¯¯¯//¯¯¯¯¯¯¯¯¯//¯¯¯¯¯¯¯¯¯   şekil olarak da sebze meyveler ve organlarımız arasında bir bağ olduğunu biliyor musunuz? * havuç dilimi insan gözüne benzer. bilimsel araştırmalar havucun gözlerin kan akışını ve işlevini iyileştirdiğini göstermiştir. * domateste kalpte olduğu gibi dört odacık vardır ve kırmızı renklidir. bütün araştırmalar domatesin kalp ve k an için faydalı olduğunu göstermiştir. * üzüm salkımı kalp şeklindedir, her bir üzüm tanesi kan hücresi gibi görünmektedir ve araştırmalar üzümü...

esma ül hüsna'nın 3 lü vefkleri

  aşağıdaki 3'lü vefk su grubuna ait vefktir, diğer vefkler su grubuna ait vefkten türetilir. toprak vefki için su vefkini 90 derece sağa çevirip öyle yazmamız gerekir. ateş vefki için 180 derece ve hava vefki için 270 derce çevirmemiz gerekir. örneğin : burcunun özelliği su olan biri el melik isminin vefkini yapacağı zaman aşağıdaki vefkin aynısını yapar o da el meliku ( 90 ) 27 32 31 34 30 26 29 28 33   burcunun özelliği toprak olan biri 90 derece sağa çevirir o da el meliku ( 90 ) 29 34 27 28 30 32 33 26 31   burcunun özelliği ateş olan biri su vef...

ismi azam’ın hikmetleri

muhakkak kaydedin çok değerli bilgiler.) “ya allahu, ya hu” her gün biner defa okunursa, cenab’ı hak kemali yakîn ile rızıklandırır. “ya rahman” 100 defa okunursa, izni ilahi ile gafletten ve unutkanlıktan şifa bulunur. her gün 298 defa okumaya devam edilirse bozuk işler yoluna girer. dünyada da, ahirette de cena...bı hakk’ın devamlı ihsan ve inayetine mazhar olunur. “ya rahim” her namazdan sonra 258 defa zikreden kimseye cenabı hakk maddi ve manevi her türlü rızıklardan ihsan buyurur. “ya melik” sabah namazlarından sonra 121 defa okunursa, hak teala fakirlikten kurtaracak bir kapı açar. her gün namazlardan sonra 90 defa okuyan kimse çok mal ve mülke sahip ol...

muharrem ayı ve aşure günü duaları faziletleri

      muharrem ayının birinci ve onuncu günleri okunacak duâ         her kim muharrem ayının birinci ve onuncu aşû-ra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa allah zü'l-celâl hazretleri'nin o kimseyi tâ gelecek senenin muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır. manası: rahman ve rahim olan allah'ın adıyla.... hamd,alemlerin rabbi olan allah'a mahsusutur.salatu selamdapeygamber efendimize,ehl-i beytineve bütün ashabına olsun.ey rabbim,sen ebedi,ezeli,hayy,kerim,hannan,mennansın.bu gelen yeni yıl kovuşmuş şeytanın şerrinden muhafaza olmayı istiyo...

muharrem ayı ve aşure günü duaları faziletleri

      muharrem ayının birinci ve onuncu günleri okunacak duâ         her kim muharrem ayının birinci ve onuncu aşû-ra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa allah zü'l-celâl hazretleri'nin o kimseyi tâ gelecek senenin muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır. manası: rahman ve rahim olan allah'ın adıyla.... hamd,alemlerin rabbi olan allah'a mahsusutur.salatu selamdapeygamber efendimize,ehl-i beytineve bütün ashabına olsun.ey rabbim,sen ebedi,ezeli,hayy,kerim,hannan,mennansın.bu gelen yeni yıl kovuşmuş şeytanın şerrinden muhafaza olmayı istiyo...

esma-ül hüsna'nın fazileti -3-

67- el vahid: vahid tek zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan günde 3669 (19) istediği olur, kalbi uyanır, aklı nur ya vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. mahlukatın şerrinden emin olur. kalbi ve ruhu kuvvetlenir. günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir. 68- el ehad: 69- es samed: samed ihtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 hiç kimseye muhtaç olmamak ya samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorl...

esmaül hüsna ve sırları

en nafi: ya nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. sırlara vakıf olur. bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur. el varis: ya varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. insanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. isteklerine çabuk kavuşur. kötülüklerden muhafaza olur. er reşid: ya reşid ismini zikredenin ameli kabul görür. duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. okuyan ıslah olur. pişman olacağı şeyler yapmaz. işleri kolaylaşır. es sabur: ya sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. müşkülat anında allah, sabır ve sebat ihsan eder. teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. o...

esma ül hüsna’nın faziletleri

esma ül hüsna’nın faziletleri ya allah (c.c.) : tüm duaları kabul olunur, rızkı artar. ya rahman : dünyada ve ahiret’te allah (c.c.)’ın (c.c.) sevgisini kazanır,kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur. ya rahim : bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardankurtulur, kıyamet günü allah (c.c.)'ın (c.c.) rahmetine nail olur, maddi ve manevirızkı artar. ya melik : dünyada ve ahiret’te mevkisi artar, bütün kötülüklerden eminolur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer vebir çok sırra vakıf olur. ya kuddüs : ahlakı güzelleşir, kötü...

ismi azam’ın hikmetleri

ismi azam’ın hikmetleri “ya allahu, ya hu” her gün biner defa okunursa, cenab’ı hak kemali yakîn ile rızıklandırır. “ya rahman” 100 defa okunursa, izni ilahi ile gafletten ve unutkanlıktan şifa bulunur. her gün 298 defa okumaya devam edilirse bozuk işler yoluna girer. dünyada da, ahirette de cenabı hakk’ın devamlı ihsan ve inayetine mazhar olunur. “ya rahim” her namazdan sonra 258 defa zikreden kimseye cenabı hakk maddi ve manevi her türlü rızıklardan ihsan buyurur. “ya melik” sabah namazlarından sonra 121 defa okunursa, hak teala fakirlikten kurtaracak bir kapı açar. her gün namazlardan sonra 90 defa okuyan kimse çok mal ve mülke sahip olur, karada ve...

ikindi namazı tesbihatı

ikindi namazı tesbihatı 1 ezan ve kametin arkasından bu dua okunur. allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tammeh, ve's-salati'l-kaimeh, ati seyyidina muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l aliyeh, ilahî veb'ashu makamen mahmuden'illez'i vaadteh. inneke la tuhlifu'l-mîad. 2 ikindi namazının dört rek'atlik farzından sonra 'selam duası' okunur estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîym el-kerîm, ellezî la ilahe illa hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. allahumme ente's-selamü ve minke's-selam, tebarekte ya zelcelali ve'l-ikram 3 arkasından 'salaten tüncina' ya da 'salat-ı münciye' olarak bilinen dua okunur. allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed. salaten tuncîna biha min cemîil ahvali ve'l-afat. ve takdîlena biha cemia'l-...

esmaül hüsna

bismillahir-rahmanir-rahimhüvallahüllezi la ilahe illa hu(o, öyle allah ki, o'ndan başka hiçbir ibadet edilecek ilah yoktur.)allah-ü teala;ben, cinleri ve insanları ancak beni, tanısınlar ve bana, ibadet etsinler diye yarattım. bana, en güzel isimlerimle dua edin ki kabul edeyim peygamber efendimiz(sav) esmar-ül hüsna'yı bilen cennetliktir.diyor1. ya allah : bir olan yaratıcının öz adıdır. diğer tüm isimleri içine alır, kapsar. (100 defa ya hu ya allah denirse dualar kabul olur. 200 defa ya allah denirse hasta şifa bulur. )2. ya rahman : dünyada bütün kullarına rahmet eden (acıyan)dır.(merhametli olur- bereket-maddi ve manevi zenginlik, güzel ahlak sahibi olur-298 defa-dilekleri gerçekleşir3. ya rahim : ahirette sadece mür17;minlere rahmet eden (acıyan)dır.4. ya melik : mülk ve sal...

aşure gününün faziletleri

20 ocak 2007/1 muharrem 1428   hicri-kameri yılın ilk ayı.hicri tarih, hz. muhammed (s.a.s.)'in mekke'den medine'ye hicretiyle başlar. ancak takvim başlangıcı olarak bu tarih, hz. ömer devrinde kabul olunmuştur. ondan önce arapların belli bir tarihi yoktu. bazı önemli hadiseleri (hz. ibrahim'in ateşe atılışı, fil vakası vb.) tarihe başlangıç olarak gösteriyorlardı.hicretten on altı yıl sonra (638), dönemin halifesi hz. ömer'in emriyle medine'de bir meclis toplanarak, tarih meselesine bir çözüm bulunması istendi. hz. ali'nin teklifi ve mecliste bulunanların kabulü ile hz. muhammed (a.s)'in hicreti, islâm tarihine başlangıcı ve muharremin de bu yılın ilk ayı olması kararlaştırıldı. böyle bir uygulamanın konulmasına sebep olarak şu iki husus gösterilmek...

en güzel isimler allahındır ve hadisi şerif alıntı

ya varis     günün duası yok bildiklerim senin nazarindadir yitirdiklerim senin katindadir bitirdiklerim senin yanindadir unuttuklarim senin hatirindadir unutulmuslari sonunda sen anarsin gidene de kalana da varis sensin ebedi kavusmaklar ver bana   günün hadis-i şerifi essalâtu vesselâmu aleyke yâ rasûlallâh... allah rasulü hazret-i muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki : her kim ilim öğrenirse, geçmiş günahlarına kefaret olur.  hadis-i şerif ((tirmizi, ilim 2)).  ...

aşure günü'nün faziletleri ve duaları

aşure günü'nün faziletleri ve duaları muharremin onuncu gününe aşure günü denir. bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. zira arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. efendimiz buyurdular ki: “ibrahim (a.s) aşure günü doğmuştur. allah o’nu nemrud’un ateşinden aşure günü kurtarmıştır. allah o’na doğru yolu aşure günü göstermiştir.” o gün cebrail (a.s), mikail (a.s) ve israfil (a.s)’ın, arş ve kürsün yaratıldığı gündür. gökler, yer ve cennet o gün yaratılmıştır. tuba ağacı aşure günü dikilmiştir. o günde kemal erbabının kendilerine vaad edilen mertebeye ulaşmış olmaları bugünün hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gün olduğuna açık bir delildir. aşure günü namaz kılmak ibn-i abbas’tan rivayet ediliyor : “kim aşure günü 4 rekat na...

aşure günü

perşembe günü aşure günüdür ... aşure günü'nün fazileti ve duaları muharremin onuncu gününe aşure günü denir. bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. zira arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. efendimiz buyurdular ki: “ibrahim (a.s) aşure günü doğmuştur. allah o’nu nemrud’un ateşinden aşure günü kurtarmıştır. allah o’na doğru yolu aşure günü göstermiştir.” o gün cebrail (a.s), mikail (a.s) ve israfil (a.s)’ın, arş ve kürsün yaratıldığı gündür. gökler, yer ve cennet o gün yaratılmıştır. tuba ağacı aşure günü dikilmiştir. o günde kemal erbabının kendilerine vaad edilen mertebeye ulaşmış olmaları bugünün hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gün olduğuna açık bir delildir. aşure günü namaz kılmak ibn-i abbas’tan rivayet ediliyor : ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !