× "

yahya kemal beyatlı edebi kişiliği

" arama sonuçları

necip fazıl'ın hayatı ve edebi kişiliği

necip fazıl kısakürek (26 mayıs 1904, istanbul - 25 mayıs 1983, istanbul), türk şair, romancı, hikâyeci, piyes yazarı ve fikir adamıdır kayıtlı bir şecereyle, alaüddevle devrinin şeyhülislamı mevlâna bektut'a dayanan ve dulkadiroğulları'na bağlı "kısakürekler" soyuna mensuptur. necip fazıl'ın çocukluğu, mahkeme reisliğinden emekli büyük babasının istanbul çemberlitaş'taki konağında geçti. ilk ve orta öğrenimini amerikan koleji ve fransız kolejleri ile bahriye mektebi'nde (askerî deniz lisesi) tamamladı. lisedeki hocaları arasında dönemin ünlülerinden yahya kemal beyatlı, ahmet hamdi (akseki), ibrahim aşkı gibi isimler vardı. eserleri 12 ya...

yahya kemal beyatlı kimdir - biyografi - edebi kişiliği

  yahya kemal beyatlı'nın edebi kişiliği   *milli edebiyat döneminin bağımsız isimlerindendir. *birçok resmi görevde bulunan sanatçı şiire s. fünun etkisiyle başladı. *fransa’ya gitti fransız şiirinden etkilendi. *neoklasizm anlayışıyla eser verdi. çağdaş batı şiiriyle divan şiirini kaynaştırmaya çalıştı. *sembolizmin etkisiyle şiirde ahenk ve musıkiye büyük önem verdi. *parnasizmin etkisiyle şiirde biçim mükemmelliğini yakalamaya çalıştı, sözcük seçiminde çok titiz davrandı. *eserlerinde divan şiirini temel kaynak olarak seçti. divan ş...

yahya kemal beyatlı edebi kişiliği ve eserleri

  yahya kemal beyatlı'nın edebi kişiliği *milli edebiyat döneminin bağımsız isimlerindendir. *birçok resmi görevde bulunan sanatçı şiire s. fünun etkisiyle başladı. *fransa’ya gitti fransız şiirinden etkilendi. *neoklasizm anlayışıyla eser verdi. çağdaş batı şiiriyle divan şiirini kaynaştırmaya çalıştı. *sembolizmin etkisiyle şiirde ahenk ve musıkiye büyük önem verdi. *parnasizmin etkisiyle şiirde biçim mükemmelliğini yakalamaya çalıştı, sözcük seçiminde çok titiz davrandı. *eserlerinde divan şiirini temel kaynak olarak seçti. divan şiiri nazım şekillerini ve “ok” hariç bütün şiirlerinde aruz öl&ccedi...

yahya kemal beyatlı

  yahya kemal beyatlı 2 aralık 1884′te üsküp’te doğdu. 1 kasım 1958′de istanbul’da yaşamını yitirdi. asıl ismi ahmed agâh. üsküp belediye başkanı nişli ibrahim naci bey’in oğlu. annesi nakiye hanım ise şair lefkoşalı galib’in yeğeni. çocukluk yılları üsküp’teki şiirlerine de yansıyan rakofça çiftliğinde geçti. ilköğrenimini özel mekteb-i edep’te tamamladı. 1892′de üsküp idadisi’ne girdi. bir yandan da ishak bey camii medresesi’nde arapça ve farsça dersleri aldı. 1897′de ailesi selanik’e taşındı. annesinin ölmesi, babasının tekrar evlenmesi yüzünden aile içinde çıkan so...

nurullah ataç

  nurullah ataç 21 ağustos 1898’de istanbul beylerbeyi'de doğdu. 1957’de ankara'da yaşamını yitirdi. türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmen. asıl ismi ali nurullah ata. öğretmen mehmet ata bey'in oğlu. ilkokuldan sonra 4 yıl mekteb-i sultani'de öğrenim gördü. öğrenimini tamamlamak ve fransızca öğrenmek için isviçre'ye gitti. 1919'da türkiye'ye döndü. sınava girerek darülfünun öğretmeni oldu. istanbul'da nişantaşı, vefa, üsküdar liseleri ile adana lisesi'nde fransızca dersleri verdi. ankara orta öğretim mektebi, istanbul üniversitesi yabancı diller yüksek ...

nurullah ataç

nurullah ataç 21 ağustos 1898’de istanbul beylerbeyi'de doğdu. 1957’de ankara'da yaşamını yitirdi. türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmen. asıl ismi ali nurullah ata. öğretmen mehmet ata bey'in oğlu. ilkokuldan sonra 4 yıl mekteb-i sultani'de öğrenim gördü. öğrenimini tamamlamak ve fransızca öğrenmek için isviçre'ye gitti. 1919'da türkiye'ye döndü. sınava girerek darülfünun öğretmeni oldu. istanbul'da nişantaşı, vefa, üsküdar liseleri ile adana lisesi'nde fransızca dersleri verdi. ankara orta öğretim mektebi, istanbul üniversitesi yabancı diller yüksek okulu, gaz...

necip fazıl'ın hayatı ve edebi kişiliği

    necip fazıl kısakürek (26 mayıs 1904, istanbul - 25 mayıs 1983, istanbul), türk şair, romancı, hikâyeci, piyes yazarı ve fikir adamıdır      kayıtlı bir şecereyle, alaüddevle devrinin şeyhülislamı mevlâna bektut'a dayanan ve dulkadiroğulları'na bağlı "kısakürekler" soyuna mensuptur. necip fazıl'ın çocukluğu, mahkeme reisliğinden emekli büyük babasının istanbul çemberlitaş'taki konağında geçti. ilk ve orta öğrenimini amerikan koleji ve fransız kolejleri ile bahriye mektebi'nde (askerî deniz lisesi) tamamladı. lisedeki hocaları arasında dönemin ünlülerinden yahya kemal beyatlı, ahmet hamdi (akseki), ibrahim aşkı gibi isimle...

yahya kemal beyatlı hayatı edebi kişiliği eserleri

hayatı (2 aralık 1884 - 1 kasım 1958) 1884 yılında üsküp'te dünyaya gelmiştir. ilköğrenimini üsküp'te gördü. istanbul vefa lisesi mezunudur. başlangıçta sultan ıı. abdülhamit yönetimine karşı muhaliflerin safında yer alarak jön türk olma hevesiyle paris'e gitti.  1904'te siyasal bigiler yüksek okuluna girdi. fransa'da siyasal bilgiler okurken hocası albert sorrel'in etkisinde kaldı ve düşüncelerinde değişmeler oldu. jön türkler'le ilişki kurdu. fransa'da 9 yıl kaldı. fransız edebiyatı'nı ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkânı buldu. onlardan etkilendi. doğu dilleri okulu'na devam ederek arapça ve farsça'sı...

aruz vezni

aruz vezni   hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalıklarına (açıklıklarına) bağlı olan şiir ölçüsüdür. divan şiirinde kullanılmıştır. bu şiirin, ses ve ahenk yani müzik bakımından güçlü olmasını sağlamıştır.aruz vezninde hecelerin uzunluk ve kısalıkları esas alınır.açık heceler ( . ) (nokta),kapalı heceler (-) (çizgi) ile gösterilir.bunların yanısıra aruz ölçüsünde, “med’li” dediğimiz, bir buçuk hece ile değerlendirdiğimiz ve (- .) (bir çizgi bir nokta) işaretiyle gösterdiğimiz hece değeri de vardır.şimdi, hangi hecelerin nasıl bir değere sahip olduğunu görelim:1. açık heceler:- bir kısa ünlüden oluşan heceler (a-dam, a-li...)- sonu kısa ünlü ile biten heceler (a-li, ma-sa...)2. kapalı heceler:- bir uzun ünlüden oluşan (â-lim, î-lân...)- sonu ünsüzle biten heceler (at, tut-kal, ki-...

tekirdağ'da iz bırakanlar

şehrimizin "üç kemaller diyarı" olarak anılmasına neden olan ulu önderimiz mustafa kemal atatürk , vatan şairi namık kemal ve şair yahya kemal beyatlı nın şehrimiz için ayrı bir önemi vardır . kendilerine ait kısa bilgi. mustafa kemal atatürk (1881-1938) mustafa kemal atatürk 1881 yılında selânik'te kocakasım mahallesi, ıslâhhâne caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım'dır. baba tarafından dedesi hafız ahmet efendi xıv-xv. yüzyıllarda konya ve aydın'dan makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerindendir. annesi zübeyde hanım ise selânik yakınlarındaki langaza kasabasına yerleşmiş eski bir türk ailesinin kızıdır. milis subaylığı, evkaf...

ahmet hamdi tanpinarın hayatı ve edebi kişiliği

23 haziran 1901’de ıstanbul’da dogdu. baytar mektebini birakarak girdigi ıstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi’nden 1923’te mezun oldu. erzurum, konya ve ankara liseleriyle, gazi egitim enstitüsü ve güzel sanatlar akademisi’nde edebiyat ögretmenligi yapti, ayni akademide estetik ve sanat tarihi dersleri verdi. 1939’da ıstanbul üniversitesi’ne yeni türk edebiyati profesörü olarak atandi. maras milletvekili olarak 1942-1946 yillarinda türkiye büyük millet meclisi’nde bulundu. bir süre milli egitim müfettisligi yapti ve güzel sanatlar akademisinde eski görevinde çalistiktan sonra 1949 yilinda ıstanbul üniversitesi, edebiyat fakültesi tür...

yahya kemal beyatlı edebi kişiliği, yahya kemal beyatlı, yahya k

yahya kemal beyatlı edebi kişiliği, yahya kemal beyatlı, yahya kemal beyatlı kimdir, ödevler, ödev ara, ödev sayfası ...

yahya kemal beyatlı hayatı, edebÎ şahsiyeti, eserleri, yahya kem

yahya kemal beyatlı hayatı, edebÎ şahsiyeti, eserleri, yahya kemal beyatlı edebi kişiliği, ibrahim naci bey ve nakiye hanım, kitap özetleri, özetler, kitaplar, yzarlar, tevfik fikret, abdulhak hamit’in, recaizâde ekrem’in ve muallim naci, zemz ...

yahya kemal beyatlı edebi kişiliği, yahya kemal beyatlı, yahya k

yahya kemal beyatlı şair ve yazar (üsküp 1884 - istanbul 1958). doğduğu kentte başladığı ortaöğrenimini istanbul vefa idadisinde tamamladı (1902). abdülhamit dönemi baskısında bir süre oyalanarak parise gitme yolunu buldu (1903), dil öğrenimi için hazırlık sınıflarında çalıştıktan sonra siyasal bilimler okuluna girdi; bitirdiği üzerine herhangi bir kayıt yoktur, ikinci meşrutiyetin ilk yıllarında yurda bilerek hemen dönmediğini yazan beyatlı, çevresindeki jön türklerin oluşturduğu siyasal kümelere girmedi, bu alandaki çalışmalara katılmadı. 1912de yurda dönünce öğretmenlik yaptı, darûlfünunda çeşitli dersler okuttu (1915 -1923), mütareke yıllarındaki gazete yazılarıyla (eğil dağlar 1966),-milli mücadeleyi desteklediyse de imzasını kullanmadı. lozan konferansına gönderilen kurul...

edebi akım ve kavramlar

    klasizm edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !