× "

yapılış şekli

" arama sonuçları

ayakkabıdan kurban

  sual: (kurban kesmek şekilciliktir. kurban yerine, ayakkabı da kurban edilebilir. yani kurbanın değeri kadar ayakkabı fakire verilebilir) deniyor. dinimiz kurban kesmeyi emretmiyor mu? bunlar namaz, oruç, hac gibi ibadetleri kaldırıp her ibadeti parayla mı hâlletmek istiyorlar acaba? cevap onların maksatları ibadetleri parayla hâlletmek değil, böyle parça parça dinimizi hâlletmek yani bozup ortadan kaldırmaktır. şekli olmayan bir sistem olmaz. ibadetlerde şekli emreden dinimizdir. yani allahü teâlâ emretmektedir. namazın kılınış şekli vardır, haccın yapılış şekli vardır, kurbanın kesilme şekli vardır. allahü teâlâ, (kurban yerine fakire yardım et!) demiyor. (kurban kes!) diye e...

adli otopside bulgular ve koşulların değerlendirilmesi

  adli otopside bulgular ve koşulların değerlendirilmesi ı- mezar açma (exhumation): hekimler mezar açma (exhumation) sonucu mezardan çıkarılan cesetlerin de adli ölü muayenelerini ve otopsilerini yapmak durumundadır. mahkeme kararı ile mezar açılır ve mezar açmada hakim, bilirkişi olarak hekim, teşhis tanığı, mezar açacak kişiler, otopsi yardımcısı, katip ve olayın özelliğine göre diğer görevliler bulunur. ayrıca mezar açmaya giderken otopsi malzemeleri, kavanozlar ve fiksatif solüsyonlar götürülür. mezar açma işlemi sırasında hekim çıkarılan cesedin bütünlüğünün artifisyel ola...

kosgeb rehberlik ve denetim kurulu yönetmeliği

kosgeb rehberlik ve denetim kurulu yönetmeliği

kosgeb rehberlik ve denetim kurulu yönetmeliği    yazdır   kosgeb rehberlik ve denetim kurulu yönetmeliği 5 haziran 2011 pazar resmî gazete sayı : 27955 yönetmelik küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığından: kosgeb rehberlik ve denetim kurulu yönetmeliği birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 ‒ (1) bu yönetmeliğin amacı, küçük ve orta ölçekli iş...

salat kavramı detaylı

kuranda salat kelime anlamı salatın sözlük anlamı : (75/31)(fela saddeka ve la salla.)  (75/32).’’ve lakin kezzebe ve tevella’’ (tasdik etmedi,”salla” da bulunmadı.ama yalanladı ve sırt çevirdi.) bu ayetlerde’’saddaka’’nın karşııtı’’kezzebe’’,’’sallanın’’zıddıda ‘’tevelladır’’.tevellanın anlamı ne ise ‘’salla’’onun zıddıdır.  burada ‘’la salla’’olumsuz kullanılmıştır.böylece ‘’tevella’’ ile eş anlamlıdır.’’tevella’’ yüz çevirdi,döndü,sırt çevirdi,karşı çıktı,bağlantı kurmadı,ilgilen...

iğne oyası ile şık samanyolu modeli ve yapılışı

iğne oyası ile şık samanyolu modeli ve yapılışı derya baykaldan çok güzel samanyolu modelleri ve yapılışı... derya baykaldan bayanlar  için samanyolu modelleri , 2011 yılına özel şık samanyolu modelleri  kale iğne oyası, oya modelleri badem şekli, iyne oyası yapılış şekli yapılışı : zürefanın üzerine sağdan sola doğru beş ilmek sayılarak şe­kilde görüldüğü gibi kale adı verilen ilmek uzunca işlenir. tekrar başlanılan ilmeğe dönülür. kalenin üstü normal il­mekle üç ilmek yapıldıktan sonra altı uzunca fiskil işlenir gene küçük ilmeklerle kale ta­mamlanır. altı fiskil kalenin ortasında kalır. ana örgeye geçiş k...

ateizm sorularına cevaplar 6

s.11- azhap/ 50 ayeti okuyanları şok eden bir ayettir. ahzap-50. ey peygamber! biz bilhassa sana şunları helal kıldık: mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikah etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. c.11- islam nikah ve evlilik sistem...

kur'an'a saldıran papaz bakın neyi kullandı?

kur'an'a saldıran papaz       misyonerlik faaliyetleri yapan bir kısım hıristiyan din adamı islam'a ve kur'an'a saldırıda sınır tanımıyor. arapça hıristiyanlık propagandası yapan televizyon kanallarında islam hakkında konuşan ve müslümanların kutsal kitabı kur'an-ı kerim üzerinde şüphe uyandırmaya çalışan papazlar ve misyonerler islam dünyası'nda yazılan bazı eserleri örnek vererek kafaları karıştırmaya çalışıyor. mısır'da misyonerlik faaliyetleri yapan mısırlı papaz zekeriya butros kitle iletişim araçlarını kullanarak, islam dini üzerine müslümanların kafasını karıştıracak konuları ele alıyor. islam dünyasından bulduğu uy...

haccın fazileti ve hikmetleri

haccın fazileti ve hikmetleri ı konunun planı a hac nedir, önemi ve fazileti ? b hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için bazı şartlar c haccın farzları, vacipleri ve sünnetleri d haccın çeşitleri e ihrama girme ve niyet f haccın anlamı ve hikmeti g medine'de peygamber efendimizin kabr-i saadetini ve mescidini ziyaret ıı konunun açılımı ve işlenişi haccın ne anlama geldiği ve dindeki yeri anlatılarak konuya başlanır haccın faziletinden bahseden ayet ve hadisler nakledilir hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için gerekli şartlar ele alınır yapılış şekli bakımından ifrad, temettu ve kıran hacları üzerinde durulur haccın farzları, vacipler özetlenir ve sünnetlerinden kısaca bahsedilir ihrama girme ve n...

yazı

milli savunma bakanı vecdi gönül, ''kısa dönem askerliğin kaldırılacağı'' yönündeki haberler soruldu. gönül, askerliğin yapılış şekli ile ilgili çalışmaların düzeyi ile ilgili şu açıklamayı yaptı. milli savunma bakanı vecdi gönül, ''kendilerine çok şey borçlu olduğumuz çalışkan halkımızın 1 mayısını gönülden kutluyorum'' dedi.bayındır ilçesinde düzenlenen 12. çiçek festivali'ne katılmak üzere izmir'e gelen gönül, festival kapsamında ilçe merkezinde kurulan çiçek firmalarının standlarını dolaştı. üretici firmalarla çiçekler hakkında sohbet eden gönül, açılış törenine katıldı.güneydoğu'd...

ısıtma havalandırma

ısıtma havalandırma          ısıtma: bir insanın rahat yaşama ve çalışabilmesi için çevre sıcaklığının belirli değerde olması gerekir. bu değer yaklaşık olarak 15-26oc arasında değişir. diğer taraftan mevsimler nedeniyle dış sıcaklık dereceleri de devamlı olarak değişir. bu yüzden kış aylarında mahallerden dışarıya, yaz aylarında ise dışarıdan içeriye ısı transferi olur. yapıya ısı verme düzenleri          binalar bir çok hacimsel şekilde olabilir. bu hacimlerin hepsinin veya bir kısmının ısıtılması mümkündür. bu ısıtma düzeni üç biçimde olabilir. bunlar; lokal ısıtma (ocak , şömine, soba ), merkezi ısıtma (sıcak havalı...

çevik kuvvet yönetmeliği

polis çevik kuvvet yönetmeliği         resmi gazete tarihi: 30/12/1982     resmi gazete sayısı: 17914     içişleri bakanlığından:     birinci bölüm : genel hükümler (amaç, kapsam ve tanımlar)     amaç     madde 1 - bu yönetmeliğin amacı; emniyet teşkilatı bünyesinde kurulan polis çevik kuvvet birimleri ile bu birimlerin kadrolarında yer alan destek birliklerinin" kuruluş, görev, çalışma esas usullerini düzenlemektir.     kapsam     madde 2 - bu yönetmelik, çevik kuvvet birimleri ile kadrolarında yer almasına ihtiyaç duyulan destek birliklerinin kuruluş şeklini, bu birimlerde görevlendirilecek olan personelin niteliklerini, seçilmelerini, nitelikl...

kadastro kanunu

kanun no:3402 tarih:21.06.1987 rs.gz.09.07.1987 rs.gz.sayısı:19512 birinci bölüm genel ilke amaç madde 1 - bu kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle türk medenî kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. ikinci bölüm kadastro çalışmaları kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı madde 2 - her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder. kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak tapu ve kadastro genel müdürlüğünün teklif...

yemeklerimiz

yemeklerimiz köyümüzün kendine has birçok yemeği vardır.bu yemekler belki de sadece bizim köyün değil yöremizin ortak yemeğidir.her köy kendi yemeği olarak tanıtır.bizde bizim köyün yemekleri diyelim.tabi birçok yemek vardır ama bunların içinde sadece bize ait olanları söylüyorum.başka yerlerde bulamayacaklarımızı. kabaekmek : bir tür hamur böreğidir.kendimize özel yufka ocaklarında yapılır.öncelikle hamuru hazırlanır bunun ardından hamurun içine konulacak olan iç hazırlanır.hamur özel olarak hazılanan köyümüzde 'senit'adı verilen tahta da 'oklava' denilen sopayla açılır.açılan hamurun arasına iç konulur.ocakta hamur pişilir sonra servise hazır afiyetle yenilebilir.(valla çok acaip bişeydir tavsiye ederim). gömeç böreği : yine aynı şekilde hamur işidir.ama bunun fırını ...

tevbe ve intisap

mürşidle birlikte yapılan tövbede iki önemli iş olmaktadır: birisi, günahlardan tövbe, diğeri de tövbeyi korumak için mürşide intisap,bir mümin, tek başına da tövbe yapabilir; fakat tek başına tövbesini korumak ve manevi terbiyesini gerçekleştirmek oldukça zordur. hatta bugünün insanı için imkansızdır. işte allah’ın dostu ile allah yolunda yürümek için yapılan bu manevi sözleşmeye intisap, inabe, el alma, manevi terbiyeye girme denir. intisap, irade işidir. bu bağlanmada müridin irade, niyet ve kararı lazımdır. iradesiz intisap olmaz. intisap için mürşidin istemesi yetmez, bu iş tek taraflı olmaz. kulun kendisi istemelidir ki iş başlasın. bu bir manevi anlaşmadır. bu anlaşma allah’a güzel kulluk etmek için yapılır. gayesi allah rızasını elde etmektir. mürşid bu güzel yolda...

yaş pasta ve dible

31/12/2005 - ahududu soslu yaş pasta         bu pasta tarifi gene bir dost ziyaretinden.görüntüsü oldukça hoş leziz bir yaş pastaydı.menümüz zengindi.salata olarak         -patates salatası-         -lahana(karalahana)diblesi vardı.         -tırtıl kurabiye ve ay çöregi          -ahududu soslu yaş pasta,ayriyetten kabak tatlısıda vardı ama ben ufaklıkla ugraşmaktan yaş pasta ve karalahana  diblesinin tariflerini alabildim.kurabiyeyle ay çöreginin şu an resimlerini atıyorum inşallah en kısa sürede onlarıda yazıcam.eve gelince patates salatasıyla kabak tatlısınında re...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !